Andreasparochie

Vieringen

Donderdag 19 januari

10.30 uur: Corisbergviering

Zaterdag 21 januari

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 22 januari

10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Gebed voor Hannie Thissen en Fiet Trepels-Kerstjens (zeswekendienst)

Veiling Kerkbalans

De actie Kerkbalans is dit jaar van 21 januari tot en met 5 februari. De kerken doen dan een beroep op hun leden om ruimhartig te geven voor de plaatselijke kerk. De kerkbijdragen van de leden zijn immers de voornaamste bron van inkomsten voor de kerk.

Een aantal mensen vertelt wat hem/haar verbindt met de Andreasparochie, waarom zij zich betrokken voelen bij de Andreasparochie. En zij brengen een voorwerp mee dat symbool staat voor die verbondenheid. Of ze bieden een dienst aan die de binding met de parochie tot uitdrukking brengt. Hiervan worden korte filmpjes gemaakt die op Youtube worden geplaatst. Een aantal staat er al. Kijk naar de bijdragen van Geert Bles, Nan Paffen, Eline Claassens, Nel van Ooijen, Mw. v.d. Geijn, Karin van Dormaal en Ank Frederiks.

De aangeboden voorwerpen en diensten worden op 21 januari geveild.

Om 13.00 uur luiden we de actie Kerkbalans in, en dan begint de veiling.

De opbrengst komt geheel ten goede aan onze parochie.

Veilingmeester is Jo Braeken, presentator van Nao de Mes in café Pelt.

Kom en bied op de voorwerpen, maar vooral op de bijbehorende verhalen.

Ook aan de inwendige mens is gedacht: er is koffie/thee, chocomel en gebak.

Ik heb ook iets voor de veiling

U wilt onze actie tot een succes maken en ook iets inbrengen voor de veiling?

Dat kan; kom op 21 januari met uw voorwerp naar de veiling. U bent van harte welkom. Ook dan is de opbrengst voor de parochie. Wordt uw voorwerp niet verkocht, dan neemt u het weer mee naar huis.

Lees hier meer over de actie Kerkbalans

Expositie wandkleden Femy Pasman-van Bruggen

6 januari - 21 maart 2017

Femy Pasman-van Bruggen werd 90 jaar geleden in Scheveningen geboren. Zij verhuisde later met haar man Lex naar Welten. In deze periode namen haar creatieve talenten een vlucht. Ondanks een druk gezin met zes kinderen - en dankzij de onuitputtelijke hulp van haar man - vond zij de tijd om haar wandkleden te maken. De wandkleden, die Bijbelse taferelen laten zien, hangen veel in kerken en kapellen.

Femy is voor veel mensen uit de Andreas geen onbekende. Daarom ontstond het idee om ter ere van haar 90e verjaardag, haar 65-jarig huwelijk met Lex en het enorme maatschappelijke engagement van beiden, een aantal wandkleden in onze kerk te exposeren. De commissie kerk en kunst is er trots op dat zij een aantal kleden, onder andere uit de kapel van het Zuyderland ziekenhuis, mocht lenen.

In de viering van 19 februari zullen we Femy en Lex extra in het zonnetje zetten.

Soep met inhoud

Donderdag 26 januari van 12.00 tot 14.00 uur start de ontmoetingsgroep van de Andreasparochie met een maandelijkse 'soep met inhoud'. Tijdens deze middag willen we u een heerlijke kop soep aanbieden met brood voor € 0,50. Deze eerste 'soep met inhoud' zal in het teken staan van Samen eten gezellig?

Laat even weten of u komt; dit kan tot 24 januari via email: parochiesintandreas@home.nl of telefoon: 045 - 5413381 of 045 - 5325092. Tot ziens in de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlerbaan.

Broodje oecumene

Ook dit jaar wordt tijdens de gebedsweek voor de eenheid van de christenen een 'broodje oecumene' georganiseerd door de Raad van Kerken Parkstad. Tussen 18.00 en 19.30 uur wordt een gezamenlijke broodmaaltijd met lekker warme soep genuttigd.

Om de tafel zullen dit jaar mensen zitten die zich in de regio Parkstad bezig-houden met concrete zorg voor de naaste. In 2017 willen we net als in 2016 het onderwerp barmhartigheid belichten. Het heilig jaar is dan wel afgelopen, maar barmhartigheid stopt nooit.

Deze maaltijd wordt gehouden op donderdag 19 januari in kerkcentrum De Brug, Tempsplein 14 te Heerlen. Inloop vanaf 17.30 uur, afsluiting rond 19.45. Er zijn al uitnodigingen verzonden aan diverse aan de kerken gelieerde organisaties die zich met zorg voor de naaste bezighouden. Hebt u ook interesse, dan kunt u zich tot 15 januari opgeven via: bloemlag@online.nl. De maaltijd wordt u aangeboden, u hoeft dus niet zelf brood mee te nemen.

Namens de Raad van Kerken,

ds. Sophie Bloemert

Spellenmiddag in de Andreaskerk

Een spellenmiddag voor mensen uit het azc en mensen uit de wijk om elkaar te ontmoeten, dat was het doel voor dinsdagmiddag 3 januari. En er werd flink gehoor aan gegeven. 46 mensen uit het azc en zo'n 25 wijkbewoners, waaronder enkele communicanten en een vormeling, kwamen bij elkaar. Er werden oudhollandse spellen gespeeld en er werd gepraat. Er waren heerlijke pannenkoekjes, gebakken door Richanne en er werden lekkere wafels gebakken. Dus ook de inwendige mens kwam aan zijn trekken.

Nog een leuke anekdote was dat na afloop een viertal jonge knullen vroegen of ze mochten helpen met opruimen. En ze deden het uit de kunst, zelfs de tafels werden opgetild, om ook onder de poten te kunnen stofzuigen. Menig huisvrouw zou jaloers op hen zijn.

Kortom, we kijken met veel plezier en voldoening terug op een geslaagde middag. Menige bewoner bedankte ons na afloop uitvoerig voor deze ontspannende activiteit, maar ook wij als parochie genieten van deze fijne ontmoetingen.

Nan Paffen

Jack Steeghs, diaconaal jongerenwerk onderweg (9)

Een nieuw jaar is aangebroken, het jongerenproject wordt binnenkort afge-rond. Dat is niet erg; dat is eigen aan een project. Ik kan de lezers van dit parochieblad verzekeren dat ik elke week met plezier naar Heerlen ben ge-komen en nog steeds kom. Het is hier goed toeven.

Afrondende bijeenkomst

Op zondag 5 februari organiseer ik samen met Nan Paffen en de oudere jongeren een middag waarin we met elkaar de activiteitenkalender 2017 vul-len. Het afgelopen jaar hebben we meerdere werkwijzen uitgeprobeerd en een goed beeld gekregen van wat hier in de Andreasparochie haalbaar is. Nu is het een kwestie van uitkiezen, een bijpassende planning en natuurlijk de taakverdeling. Het laatste woord is aan de jongeren! Binnenkort ga ik weg, maar in overleg met pastoraal team en parochiebestuur is afgesproken dat ik op afroep beschikbaar ben voor een avond of weekenddeel, mocht daar behoefte aan zijn.

Bereikbaarheid jongerenwerker

Tot op 13 februari aanstaande ben ik op maandagen tussen 10.30 uur en 16.00 uur op het parochiecentrum aanwezig, om meer werk te maken van diaconaal jongerenwerk in de leeftijdscategorie van ongeveer 18 - 25 jaar. Voel je welkom om langs te komen. Wil je een afspraak met me maken (eventueel op een ander moment)?

Jack Steeghs (steeghsjack@gmail.com 06 - 26 98 94 11)

In gesprek met Samanta

Tegenover mij in de koffiekamer van de Andreas zit Samanta. De eerste ja-ren van haar leven - vol van oorlogsgeweld, dreigingen, gevaar voor eigen leven, moordpartijen - hebben blijkbaar zo'n onuitwisbare indruk gemaakt, dat zij alleen maar dankbaarheid kan voelen. Wij zijn gespaard gebleven. Aan wie hebben wij dit te danken? De naam van God - 'Ik ben er' - valt hier, wordt gekoesterd en loopt als een rode draad door haar verhaal. Zij vertelt, ik luister:

Ik ben geboren in 1991 in wat toen nog Joegoslavië heette, maar nu Bosnië is, in de plaats Zenica. Wij waren de enige katholieken in een wijk die voornamelijk uit moslims bestond. Spanning tussen christenen en moslims was er altijd, maar is in 1990 geëxplodeerd. Veel mensen zijn vermoord, maar wij zijn gespaard gebleven. Waarom? In 1994 is ons gezin met twee kinderen (ik en mijn 1 jaar oudere broer) gevlucht. We zijn in Nederland terecht gekomen en hebben eerst een tijdlang gewoond in het toenmalige azc in Schimmert. Toen wij status kregen, mochten wij naar Heerlerbaan.

Als trouwe katholieken zochten wij direct naar een katholieke kerk. De Andreas lag vlakbij, en zo is het gekomen. Toen mijn broer en ik ongeveer acht jaar oud waren, heeft iemand - ik weet niet wie - mijn moeder gevraagd of wij misdienaar mochten worden. Acht jaar later, toen ik zestien was, werd ik gevraagd om lector te worden. Ik vind dat fijn en ben gelukkig in de Andreas; het voelt als mijn tweede thuis. Iedereen is er welkom. Mochten er mensen zijn die daar niet zo zeker van zijn, worden ze vaak met name genoemd: homo's, lesbiennes, gescheiden mensen, etc., en dat is heel bijzonder. Er wordt gefocust op saamhorigheid en zorg voor elkaar, en dat is er inderdaad. De diensten vind ik goed, vooral het feit dat de boodschap zo begrijpelijk wordt gebracht en gekoppeld wordt aan dingen die actueel zijn. Ook dat ons niet wordt opgedragen wat ons te doen staat, maar dat we uitgenodigd worden om zelf na te denken en zelf stappen te zetten.

Je vraagt me naar een inspirerende persoon in mijn leven? Die vraag overvalt me, maar ik noem nu spontaan mijn moeder; zij heeft zoveel meege-maakt en achter moeten laten toen zij met ons moest vluchten naar een vreemd land; en hier heeft zij zo resoluut die bladzijde omgeslagen en alles van onderop opgebouwd, de taal geleerd en allerhande opleidingen gevolgd. En dat moest allemaal naast de zorg voor het gezin. Zij was/is sterk; ik ervaar haar als streng, maar altijd rechtvaardig. Zoals ze is, is ze een inspirerend voorbeeld voor mij; ik ben trots op haar.

Belangrijk in mijn leven zijn twee dingen, die volgens mij te maken hebben met God en met geloof; die twee dingen kan ik ook niet los van elkaar zien: dankbaar zijn en kunnen vergeven. Dankbaar zijn tegenover God voor wat je hebt; dankbaar zijn zoals de dingen gaan; ook ja kunnen zeggen en dankbaar zijn als de dingen anders lopen dan verwacht; ook dan vol overgave 'uw wil geschiede' kunnen zeggen. Het tweede, het kunnen vergeven, ligt in het verlengde van het eerste, meen ik. Als de ander stappen zet, die niet de mijne zijn of mij kwetsen, dan daar niet over oordelen, maar het oordeel aan God overlaten; de ander kunnen vergeven en ruimte schenken om zijn/haar eigen weg te volgen. In dit alles voel ik God vertrouwvol aan mijn zijde. Daarom maak ik me eigenlijk ook weinig zorgen in het leven, en ook niet over de dood. Het komt zoals het komt, en zo moet het zijn. Ja, Gods naam 'Ik ben er' loopt inderdaad als een rode draad door mijn leven.

Als mij de gelegenheid geschonken wordt om samen met een paar mensen uit te gaan eten, dan noem ik als eerste mijn oudere broer, omdat we samen zoveel hebben meegemaakt: de oorlog, het moeten vluchten, als kind in een vreemd land opnieuw beginnen, samen misdienaar geweest. Verder zou ik zuster Mariet daarbij willen uitnodigen vanwege de mooie uitleg die zij altijd gaf bij de teksten die wij moesten lezen als lector. En ook Geert Bles, die in zijn houding en in zijn overweging nooit dwingend is maar ruimte laat om zelf na te denken, zelf beslissingen te nemen en eigen stappen te zetten.

Hiermee liep het verhaal van Samanta naar het einde. Zij heeft Karolinka Renckens gevraagd of die het stokje wil overnemen. Dat zal dan in het volgende parochieblad komen.

Geert Bles

Lees ook de gesprekken die Geert Bles had met anderen.

Maak mij mooi

In het nieuwe liturgische jaar is ons thema maak mij mooi. Het lied Delf mijn gezicht op heeft twee coupletten, die eindigen met de bede: maak mij mooi, maak mij mooi.

God heeft andere maatstaven dan de wereld. God zegt: jij bent mooi zoals je bent. Hij kijkt niet naar grijze haren, niet naar leeftijd, niet naar rimpels, niet naar een handicap, niet naar gebrokenheid. In de wereld ligt dat anders: daar gelden jeugd, glamour, status, bezit, macht. Daar geldt niet wat je bent, maar wat je hebt.

Ook in onze eigen wereld ligt het vaak anders. We denken: ik ben lelijk, ik ben te dik, ik tel niet mee, ik kan niet goed leren, ik heb geen werk, ik heb schulden, ik heb geen eigen huis, ik heb een oude tweedehands auto; alle-maal redenen om niet in mijzelf te geloven, om mijzelf niet mooi te vinden.

Als wij bidden: maak mij mooi...maak mij mooi, vragen wij dat we naar onszelf en naar anderen mogen leren kijken door de ogen van God; dat wij door het uiterlijke heen mogen leren kijken naar innerlijke schoonheid, zoals God naar ons kijkt.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.

Andreasparochie Palestinastraat 326 Heerlerbaan Heerlen