Andreasparochie

Albert Einstein

Vieringen

Zaterdag 29 oktober

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 30 oktober Allerheiligen/Allerzielen

10.30 uur: eucharistieviering met kindernevendienst

Koor: Cantorgroep

Gebed voor Theo Laemers (jaardienst) en Piet Paffen

Vrijdag 4 november

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Overweging 23 oktober

Pastor Geert Bles hield ons in zijn overweging Nelson Mandela voor als iemand zonder te veel pretenties. U kunt de overweging hier lezen.

Allerheiligen/ Allerzielenviering op zondag 30 oktober om 10.30 uur

Het is een eeuwenoud gebruik om op 1 november, de dag van Allerheiligen, alle heilig verklaarde mensen te herdenken, en met Allerzielen, op 2 november, onze doden. Wij vieren op 30 oktober Allerheiligen/Allerzielen; we maken geen scheiding meer tussen wie heilig is of mogelijk niet. Voor de nabestaanden zijn hun doden vaak heilig; je draagt ze je leven lang met je mee, je betrekt ze bij belangrijke beslissingen, je voelt troost via hen als je verdriet hebt en bent blij met hen als er dingen gezegd worden of uitkomen die zo helemaal lijken te passen bij de overledene.

Het voelt als een rijke traditie om onze doden te herdenken in een viering, om naar een kerkhof te gaan of een andere plek waar je verbinding voelt met hen en misschien ook met alle overledenen en met de bijzondere mensen die we heilig zijn gaan noemen. Op ons pad rond de kerk liggen tegels van heiligen die ons tot op de dag van vandaag aanspreken. We zullen aansluitend aan de viering van 30 oktober in stilte en ieder op eigen tempo over dat pad gaan. Dat het ons deze dag troost, bemoediging en vreugde zal geven omdat deze mensen hebben geleefd en dat ze voortleven in ons.

We herdenken in het bijzonder de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden en van wie de uitvaart werd gevierd in onze kerk of met een van onze voorgangers elders:

• Cornelia Schmitz-Ferrier, overleden op 27 november 2015
• Clara Rosbender-Pluymaekers6 december 2015
• Piet van der Poort 10 januari 2016
• Fieny Dam 23 februari 2016
• Wiel Keularts 9 maart 2016
• Nathalie Schmitz 20 maart 2016
• Louise Sonnenschein-Habets 3 april 2016
• Wim Ermers 21 april 2016
• Jos Vuurstaek 16 juni 2016
• Frans Starmans 28 juni 2016

Nabestaanden van de overledenen ontvangen een dezer dagen een persoonlijke uitnodiging.

Eline Claassens

Uitnodiging adventskrans/ sterretjesviering

Sinds enkele jaren maken de ComKids op de vrijdag voor het begin van de advent samen een eigen adventskrans. De zaterdag daarna, 26 november tijdens de sterretjesviering om 18.00 uur, worden deze kransen gezegend en door de kinderen mee naar huis genomen.

Wij willen ook dit jaar weer alle kinderen uitnodigen. Wie het fijn vindt om - samen met de ComKids - in de pastorie een adventskrans te komen maken, is welkom op vrijdag 25 november. We werken van 15.30 tot 17.00 uur. Wij zorgen voor de kransen en het groen; neem zelf wat versieringen en vier kaarsen mee (niet te zwaar; dan staan ze zo wiebelig). En ook draad of pennetjes om alles vast te zetten. Wil je je wel even opgeven, als je wilt komen? Graag voor 22 november via najopaffen@home.nl of een briefje in de pastorie.

In het volgende parochieblad vertellen we wat meer over de sterretjesviering.

Marleen Peree, Marga Meyer en Nan Paffen

Vredesduif voor Eline Claassens

Op 24 september, tijdens de manifestatie Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen, ontving Eline Claassens een houten vredesduif uit Bethlehem als bemoediging en teken van betrokkenheid.

Het Vredesplatform en het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen reikten haar de vredesduif uit vanwege haar niet aflatende inzet om bruggen te slaan tussen mensen in diverse levensomstandigheden en van alle overtuigingen, als een net van vrede. Eline organiseert ontmoetingen tussen vluchtelingen en wijkbewoners, zij is lid van Heerlen Mondiaal en zet zich in voor een duurzame samenleving. Eline kreeg de houten vredesduif, die een symbool van hoop en vrede is, voor haar werk "als vredes-inspirerend mens", aldus Ans Houben van het missionair beraad.

De gastvrouwen van de Andreasparochie

Van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur staan de gastvrouwen voor u klaar met een kopje koffie of thee en een luisterend oor. U kunt bij ons terecht voor de gezelligheid, met vragen, met uw persoonlijke verhaal of voor het opgeven van een intentie. Wij vinden het fijn als u bij ons langs komt. Het team bestaat uit negen dames. Wij voelen ons nauw verbonden met de Andreasparochie en vinden het fijn om onderdeel te zijn van deze warme parochie en hier een steentje aan bij te dragen. Sinds enkele maanden is ons team versterkt met Conny Rutten en Mia Voigt; wij zijn blij met deze twee geweldige dames.

Ingezonden brief

Wij zijn blij dat vrouwen nu de mogelijkheid hebben om ook actief in de kerk te zijn en inbreng hebben in het beleid van de parochie. Dus niet alleen poetsen. Dat ze kunnen voorgaan in de woord- en communiedienst. Het wordt zeker door pastor Bles gestimuleerd. Wat zou de parochie zijn zonder de vrouwen? Dit zou in de hele katholieke kerk mogelijk moeten zijn.

De eerstevrijdagviering is voor ons waardevol om het contact en de saamhorigheid die we ervaren. De dienst geeft ons de mogelijkheid zelf ook onze eigen gedachten en gevoelens te kunnen zeggen. Het valt ons moeilijk om 'op de oude manier' te geloven en alles maar klakkeloos aan te nemen. Daarom willen we bij de Andreasparochie blijven horen, vanwege de mogelijkheid om onze mening en gedachten te uiten. En Harry Kerckhoffs, die altijd de eerstevrijdagviering leidt, geeft ons ook die mogelijkheid en laat ons altijd in onze waarde.

Wij hopen dat deze vorm van saamhorigheid lang blijft bestaan. We vinden het jammer dat niet veel meer mensen daaraan willen deelnemen.

Twee betrokken vrouwelijke parochianen, Thérèse Willems en Fenna Schoen

Workshop bloembinden rond Allerzielen

De drie ringen verzorgt op 28 oktober een workshop bloembinden rond Allerzielen. De workshop wordt gegeven door bloembindster Trudy Geraets. Zij laat zien hoe met wilde bloemen en eenvoudige materialen uit de natuur een mooi bloemstuk kan worden gemaakt. Aanvang 13.30 uur. Plaats: parochiehuis Nieuwenhagerheide, Hoogstraat 137a, Landgraaf. Kosten: € 15,= (incl. materialen en koffie/thee). Aanmelding vereist.

Wandeling Neutraal Moresnet

Ruim honderd jaar was Neutraal Moresnet een zelfstandig staatje (en hadden we bij Vaals een vierlandenpunt). Wat is daarvan nu nog te zien? Dat kunt u mee ontdekken tijdens de wandeling op zaterdag 29 oktober om 10.00 uur. Kosten: € 15,= (incl. lunch). Na aanmelding volgt nadere informatie.

Lezingen taoïsme

Gard Verstegen verzorgt twee avonden over het taoïsme, een Chinese filosofische en religieuze stroming over hoe te leven in harmonie van lichaam en geest. Op 3 en 10 november in De Ark, Op de Heugden 23, Landgraaf. Kosten: € 15,= voor twee avonden.

Meer informatie over deze activiteiten en over de aanmelding vindt u op www.dedrieringen.org.

Adventsconcert

Op zondag 27 november geeft het koor Hanzon Vocaal een adventsconcert in de Andreaskerk. Aanvang 14.30 uur. Entree: € 5,=.

In gesprek met Sri Rijst

In het paspoort staat haar naam: Ursula Sri Taati, maar wij kennen haar in de parochie als Sri Rijst. Na een heerlijk rijstmaal bij haar thuis vertelt zij me haar levensverhaal. Ik luister geboeid:

"Ik ben geboren, als zevende van een gezin van tien, op 19 december 1950 in een dorpje in de buurt van Wonogiri op Midden Java. Wij hadden geen geloof, maar op school kregen wij uitleg over het christendom, over het moslimgeloof en andere godsdiensten. In de derde klas - ik was 9 jaar - konden wij dan een keuze maken. In overleg met mijn ouders - zij lieten mij heel vrij - koos ik voor het katholieke geloof. Ongeveer vier jaar lang kregen wij - een groepje van acht kinderen - op vaste tijden uitleg over de Bijbel, in de open lucht onder een boom. De catechist was een inspirerende man, die prachtige verhalen kon vertellen, met veel grapjes en humor, en de kern van de Bijbel wist over te brengen: het grootste gebod van de liefde. Nog klinkt het in mijn oren: 1 Korintiërs 13. Dit hoofdstuk hebben we vaak behandeld in de les en is mijn lievelingslezing uit de bijbel: 'Als ik de liefde niet heb, ben ik niets; de liefde is geduldig, etc. ' Het is de basis van mijn geloof; ik probeer elke dag daaruit te leven. Toen ik dertien was, ben ik gedoopt door de priester die elke maand in ons dorp kwam. Ik kreeg toen de naam Ursula. Tot mijn 18de ging ik naar de middelbare school in Wonogiri; daarna kreeg ik een baan als administratief medewerkster in de huishoudschool van de zusters Franciscanessen. Ongeveer in die tijd wilden ook mijn ouders katholiek worden en vroegen mij om iemand te zoeken, die hun les zou kunnen geven; ik vroeg natuurlijk dezelfde meester die mij had geleerd. Zij zijn ook gedoopt door dezelfde priester. Vijf kinderen in ons gezin zijn katholiek, vier moslim, en een protestant christen. De onderlinge band is heel hecht.

In 1983 leerde ik Boy Rijst kennen; hij is de man van mijn leven geworden. In 1987 zijn we getrouwd in Indonesië en ben ik met hem naar Nederland vertrokken. Dit was een grote stap. Ik heb mij in het begin eenzaam gevoeld in dit koude kikkerland en mijn familie erg gemist. Vooral in de jaren daarna, toen mijn vader, moeder, een broer en een zus stierven, heb ik ervaren wat het betekent niet bij je familie te kunnen zijn maar alleen te staan aan het andere eind van de wereld. Ik had nooit kunnen vermoeden wat echte eenzaamheid met een mens kan doen, je afgesneden te voelen van al je familie, alleen te staan met je verdriet. In al die momenten zocht - en vond - ik steun in de kerk. Dit was vooral het geval, toen ik in 1995 op de Heerlerbaan kwam wonen en bij de Andreas terecht kwam. Daar voelde ik mij thuis en welkom; daar voelde ik iets van familie. In 2005 stierf mijn steun en toeverlaat, Boy. Een heel verdrietig moment, maar ik heb de uitvaart als troostend en kostbaar ervaren, en zal dit nooit vergeten. Maar toch, ik stond toen weer helemaal alleen; ik had niemand meer om voor te zorgen; wat had mijn leven nog voor zin? Toen ik in 2008 door Eline gevraagd werd voor het kosterschap in de kerk, voelde ik mij gelukkig; ik had weer iets te doen, kon weer iets betekenen. Mijn geloof - ooit een weloverwogen bewuste keuze - is voor mij heel belangrijk geweest... en nog; ik weet niet of ik door moeilijke momenten heen gekomen zou zijn zonder het houvast van mijn geloof. Als ik een levensles met anderen zou mogen delen, dan zou het de les zijn die ik als kind kreeg van de catechist: breng de liefde elke dag in praktijk. Ik denk vaak: wat zou de wereld er mooi uitzien, als alle mensen het zouden doen!

En als ik tot slot enkele mensen aan tafel zou mogen uitnodigen, dan zijn mijn gedachten onmiddellijk bij mijn overleden ouders, broer en zus. Ik heb nooit afscheid van hen kunnen nemen. Wat zou ik dat nog graag doen samen met Boy, mijn man."

Met deze wens besluiten wij ons gesprek. Ursula Sri Taati geeft het stokje door aan Zr. Miriam Robertz.

Geert Bles

Lees ook de gesprekken die Geert had met anderen. In de brochure Gabriël ontmoet Andreas vertellen meer mensen wat de Andreaskerk voor hen betekent. Deze mooie brochure is nog steeds te koop. De prijs is 7,50 euro. De opbrengst komt geheel ten goede aan onze parochie.

Een urnenpad bij inspirerende mensen rond de Andreaskerk

Op 10 juli werd het pad rond de Andreaskerk een urnenpad. Bijna veertig jaar na dato hebben we het plan van architect Laurens Bisscheroux opge-pakt om in het pad rond de kerk op marmeren tegels de namen van inspirerende mensen te graveren. Namen van zes mensen waarvoor we als gemeenschap samen hebben gekozen: drie zwarte en drie blanke, drie mannen en drie vrouwen. De namen en levensbeschrijvingen van deze mensen zijn te vinden op de pagina inspirerende personen.

Deze mensen zijn inspirerend omdat ze vooral een ding met elkaar gemeen hebben: wat hen in hun leven ook werd aangedaan, ze hebben nooit haat met haat beantwoord. Ze zijn door dik en dun achter hun keuze voor de liefde blijven staan.

Bij deze inspirerende mensen kunnen van nu af aan ook onze lieve doden een plek krijgen; de urn wordt in de aarde geplaatst met daarboven de naam, de geboorte- en sterfdatum op een marmeren tegel, vanuit het besef dat de doden bij de levenden horen. Door hen zijn wij, en wie wij zijn geven wij door. Is dat niet leven door de dood heen?

Eline Claassens

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.

Andreasparochie Palestinastraat 326 Heerlerbaan Heerlen