Andreasparochie Heerlerbaan

Contact

Vieringen zaterdag 18.00 uur en
zondag 10.30 uur

Gastvrouw aanwezig di.-vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Stilteuur donderdag 10.30 tot 11.30 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles, 043 - 8552020, geert.bles@outlook.com

Diaconaal werker Rob Pauls,
043 3061706, andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker Marcel Mollink, 045 5740378, butterflymarcel@hotmail.com

Rekeningnummers

Meer informatie

Vieringen

Intenties

Dopen

Eerste Communie

Vormsel

Huwelijk

Ziekenzalving

Avondwake

Uitvaart

Urnenpad

Kerkbijdrage

Financiën

Kerkbestuur

Beloningsbeleid

Doelstelling en visie

Fairtrade

Privacyverklaring


 • In de bloembol is de krokus,
 • in de pit de appelboom,
 • in de pop huist een belofte:
 • vlinders fladderen straks rond.
 • In de koude van de winter
 • groeit de lente ondergronds,
 • nog verborgen tot het uitkomt,
 • God ziet naar de schepping om.
 • Elke stilte kent zijn zingen,
 • zoekt een woord en melodie,
 • ieder duister wacht een morgen,
 • in dat licht is alles nieuw.
 • Het verleden bergt de toekomst,
 • wat die brengt, je weet het niet,
 • nog verborgen tot het uitkomt,
 • God alleen herschept en ziet.
 • In ons einde is de aanvang,
 • in de tijd oneindigheid,
 • in de twijfel ligt geloven,
 • in ons leven eeuwigheid,
 • in de dood het nieuwe leven,
 • overwonnen alle strijd,
 • nog verborgen tot het uitkomt,
 • God alleen herkent die tijd.

Lied 982, Liedboek 2013

Vieringen

Zaterdag 1 april

18.00 uur: woord- en communieviering

Palmzondag 2 april

10.30 uur: woord- en communieviering

met palmpaastocht door de tuin

Overweging

De overweging van 26 maart over de opwekking van Lazarus is nu te lezen op de website.

Parochieblad

Het parochieblad maart-april is hier te lezen.

Vastenactie

De Andreas doet dit jaar samen met parochies in Heerlen, Kerkrade en Landgraaf mee aan een project van Vastenactie Roermond. De paters Spiritijnen bouwen in Kenia een ecologische modelboerderij op als voorbeeld voor inheemse boeren. De boerderij wil laten zien dat men productief voedsel kan produceren en daarvan kan leven zonder de natuur bovenmatig te belasten.

Doet u mee? Uw financiële bijdrage is welkom op de bankrekening van de parochie NL97 ABNA 0514602341 o.v.v. Vastenactie 2023, of rechtstreeks op NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie bisdom Roermond o.v.v. projectnummer 2022-089.

In deze folder vindt u meer informatie over de Vastenactie.

Jubileum pater Geert Bles

Op zondag 16 juli 1953 werd pater Geert Bles tot priester gewijd. Zeventig jaar geleden!

De parochie laat dit heugelijke feit uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. Op zondag 16 juli viert de parochie het 70-jarig priesterjubileum van Geert Bles.

Een programma voor de dag is in de maak en wordt op een later tijdstip in het parochieblad gepubliceerd. Wilt u Geert Bles komen feliciteren, noteert u dan alvast de datum in uw agenda of op de kalender.

ZONDAG 16 JULI 2023

Limburg helpt Oekraïne (vervolg)

De Andreas parochie doet mee met de actie Limburg helpt Oekraïne. In Oekraïne is grote nood aan kleding en schoeisel. U kunt kleding en schoenen die nog in goede staat zijn, de komende weken in de kerk in de dozen deponeren die bij de doopvijver staan.

De grootste kosten liggen bij het transport. U kunt bijdragen op het rekeningnummer van Parochie H. Andreas, NL21 ABNA 0577627325, o.v.v. Oekraïne.

De kerk is open van dinsdag tot en met vrijdag 10.00-12.00 uur. Als u aanbelt, neemt een gastvrouw de spullen in ontvangst.

Lees meer.

Stille getuigen

Dit jaar zorgde de bloemschikgroep voor een verbeelding van de vasten op en rond het altaar. De veertigdagentijd is een dynamische tijd, een tijd van beweging, van groei en in- en omkeer en verdieping en naar-Pasen-toe-gaan. Daarom verandert er van zondag op zondag ook iets aan de schikkingen.

Lees meer.

Activiteiten Klooster Wittem

Wandel voor een ander

Wandeltocht van 12 tot 14 km

Iedere woensdag tijdens de vasten om 8.00 uur.

Drie maal Hildegard van Bingen

30 maart, 13 april en 20 april, 19.30 uur.

Dag van de Pelgrim

Zaterdag 1 april, 10.00 - 15.30 uur.

Voor meer informatie zie www.kloosterwittem.nl/Agenda.

Vespers Goede Week

De PKN Parkstad, Lutherse Kerk Zuid-Nederland en de Andreasparochie houden ook dit jaar weer gezamenlijke vespers in de Goede Week, op maandag, dinsdag en woensdag. Een goede opstap naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. U bent van harte uitgenodigd.

De vespers zijn in het gebouw van de Lutherse Kerk, Meezenbroekerweg 71. De vespers beginnen steeds om 19.00 uur. Op woensdag wordt om half zeven een kop soep geserveerd. Ook daarbij bent u welkom.

Kruisjestocht

Op vrijdag 7 april, Goede Vrijdag om 15.15 uur trekken we weer met de communicantjes door de wijk om onze kruisjes op plekken neer te zetten waar we het lijden van Jezus verbinden met lijden in onze tijd. We lopen met prikstokken en hebben daarmee aandacht voor het behoud van een mooie schepping, waar wij vaak zo achteloos mee omgaan.

We gaan langs de Taalschool de WereldDelen, waar kinderen uit vele landen hun eerste lessen in het Nederlandse onderwijssysteem krijgen. En we gaan naar de Corisberg, waar we altijd heel hartelijk worden ontvangen en we ook een korte bezinning houden. Iedereen is van harte welkom om mee te lopen. We zijn rond 16.30 uur weer terug bij de kerk.

Paasnacht pelgrimage

In de zeer vroege ochtend van Pasen, 9 april, wandelen we van donker naar licht. We wandelen van Heerlerbaan naar Klooster Wittem, om daar om 7.00 uur bij het opkomen van het licht en de zon het paasmysterie te vieren, in de tuin en in de kerk. Iedereen die de ervaring van het wandelen van donker naar licht (weer) wil meemaken, is welkom.

Start om 4.00 uur vanuit de Andreaskerk (ingang via de poort!). De wandeling, via Eijs is ca. 14 km. In Wittem sluiten we aan bij de paasviering bij het ochtendgloren. Na afloop is er gelegenheid om te ontbijten in de sacristie van het klooster.

Aanmelding (najopaffen@home.nl) is alleen nodig als u mee wilt ontbijten (kosten: vrije gave).

Paaslezing Wiel Hupperets

Maandag 3 april 2023 om 19.00 uur in de Andreaskerk

We beginnen met de Doop van Jezus in de Jordaan. Daarna komt, via enkele gebeurtenissen, aan de orde hoe een Goddelijk Wezen langzaam inwoning vindt in dit Lichaam van de Man uit Nazareth. Vooral de Goede Week, de Lijdensweek, zal onderwerp zijn van de lezing. Hiervan vooral de laatste drie dagen, dus tot en met de Opstanding.

Bijdrage: vrije gave.

Aanmelden bij Marcel Mollink (butterflymarcel@hotmail.com).

Meer informatie: whupperets@ziggo.nl en 043 - 361 78 98.

Seideravond in de Andreasparochie

Een groepje van christengelovigen uit de PKN-gemeente Parkstad en de Andreasparochie houdt ook dit jaar een seideravond in de pastorie van de Andreasparochie. Iedereen is welkom bij deze viering, maar gelet op het aantal plaatsen, is het nodig dat geïnteresseerden zich voor de viering opgeven.

De maaltijd zal gehouden worden op dinsdagavond 4 april en beginnen om 20.00 uur. Opgeven kunt u zich bij Marcel Mollink, mondeling of telefonisch: 045 - 574 03 78.

Lees meer.

Rommelmarkt Caumerbron

Wij als lokale groep ATD Vierde Wereld Zuid- Limburg staan op zondag 2 april van 9.00 tot 16.00 uur op de rommelmarkt in de Caumerbron te Heerlerbaan. Wij verkopen tweedehandsspullen en zelfgemaakte din-gen voor Pasen, zoals paaskaarten, kippen, eieren enz. We hopen dat u ons komt bezoeken.

Adres: Corisbergweg 197, 6418 CV Heerlen.

ATD Vierde Wereld naar Kloofdichters

Naar aanleiding van de Tegenlicht uitzending over kloofdichters van 22 januari had de bibliotheek in Weert op 31 januari een Tegenlicht Meet Up georganiseerd. Verschillende mensen van de ATD Vierde Wereld groep hadden de uitzending gezien en wilden graag naar deze Meet Up.

Lees meer.

Synodaal proces

Begin februari vond in Praag een Europese kerkvergadering plaats als voorbereiding voor de synode van bisschoppen die in het najaar in Rome bijeenkomen om te praten over synodaliteit in de kerk.

Aan de bijeenkomst in Praag namen ook afgevaardigden deel van elk bisdom. Niet fysiek maar online. Ze konden ook meepraten en meedenken. Het bisdom had Rob Pauls gevraagd het bisdom te vertegenwoordigen.

Lees hier zijn verslag voor het bisdom.

In gesprek met deken Hans Bouman

Will Pécasse spreekt met onze pastoor Hans Bouman, tevens deken van Heerlen.

Lees hier het gesprek.