Andreasparochie Heerlerbaan

Contact

Vieringen zaterdag 18.00 uur en
zondag 10.30 uur

Gastvrouw aanwezig di.-vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Stilteuur donderdag 10.30 tot 11.30 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles, 045 5714078

Diaconaal werker Rob Pauls,
043 3061706, andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker Marcel Mollink, 045 5740378

Rekeningnummers

Meer informatie

Vieringen

Intenties

Dopen

Eerste Communie

Vormsel

Huwelijk

Ziekenzalving

Avondwake

Uitvaart

Urnenpad

Kerkbijdrage

Financiën

Kerkbestuur

Beloningsbeleid

Doelstelling en visie

Fairtrade

Privacyverklaring


Vrede
 • Vrede kost handen vol pijn,
 • komt niet door een verdrag.
 • Vrede kruipt door woestijn,
 • eind van een lange dag.
 • Vrede is een lang verhaal,
 • gesmolten uit helm en staal.
 • Vrede is van brood en wijn,
 • moet deel van leven zijn.
 • Vrede is een open hand,
 • reikt naar de overkant.
 • Vrede kost geboortepijn,
 • moet fel bevochten zijn.
 • Vrede is vuur uit steen,
 • waar haat en strijd verdween.
 • Vrede is rusteloos,
 • is als een hart dat klopt.
 • Vrede is eindeloos,
 • een zoeken dat niet stopt.
 • Vrede is een lang verhaal,
 • gesmolten uit helm en staal.
 • Vrede is van brood en wijn,
 • moet deel van leven zijn.
 • Vrede is een open hand,
 • reikt naar de overkant.
Vieringen

Zaterdag 24 september

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 25 september

10.00 uur: oecumenische viering

Pelgrimskerk Brussum. Geen viering in de Andreaskerk.

Overweging

De overweging van 17 september is nu te lezen op de website.Het gaat over de onrechtvaardige rentmeester.

Oecumenische viering 25 september

Na lange tijd kunnen we weer een oecumenische viering samen in een van onze kerkgebouwen vieren. Deze kerkdienst wordt voorbereid door een groep leden van de Protestantse Parkstadgemeente en de Andreasparochie en is verbonden met de Vredesweek.

De viering vindt plaats op 25 september om 10 uur in de Pelgrimskerk in Brunssum. Die zondag is er geen viering in de Andreaskerk.

Lees meer.

Aandacht voor het milieu

Er zijn vele redenen om aandacht te besteden aan het milieu. Wij willen graag met mensen in gesprek gaan over het beschermen van de wereld en ons zelf tegen de opwarming van de aarde. Op 21 september a.s. van 19.30 tot 21.00 uur willen wij in de koffiekamer van de St. Andreas kerk samen komen en nodigen geïnteresseerden daar graag voor uit.

Marcel Mollink, Eline Claassens en Math Gulpers

Lees meer.

Vredesweek 17- 25 september

Thema: Generatie Vrede

Vrede vraagt om blijvende aandacht, zeker in onze tijd waarin oorlog en problemen op allerlei gebied steeds dichterbij komen. Vrede begint vaak klein; in een gesprek tussen generaties en buurtgenoten mogelijk al.

In het hele land worden activiteiten georganiseerd. Lees hier wat er allemaal in Heerlen en omgeving georganiseerd wordt. De Vredeswandeling en het Vredestreffen op zondag 18 september gaan vanwege de verwachte weersomstandigheden niet door.

Burendag

Op zaterdag 24 september van 14.00 tot 17.00 uur doet de Andreasparochie mee aan de landelijke Burendag. Wil je buurtbewoners ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan? Kom dan gezellig op de koffie. Wij zorgen voor wat lekkers erbij. Voor de kinderen zijn er spellen op het plein van de kerk.

Tijdens deze middag willen we de buurtkast nog een keer extra onder de aandacht brengen. Mocht je houdbare levensmiddelen over hebben, doneer deze dan aan de buurtkast. Zo gaan we met z'n allen verspilling tegen en blijven we omzien naar elkaar.

Open dag azc Heerlen

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) organiseert in veel azc’s in het land open dagen om Nederlandse burgers in contact te brengen met asielzoekers en vluchtelingen.

Kom op Burendag op zaterdag 24 september (13.00-16.00 uur) een kijkje nemen in het azc Imstenrade. Met rondleidingen en verschillende activiteiten krijg je een indruk van het dagelijks leven in een asielzoekerscentrum. En maak je kennis met mensen die moesten vluchten uit hun land. Misschien ontdek je dat zij niet anders zijn dan jij en ik.

Adres: Imstenrade 6, Heerlen (naast het crematorium).

Activiteiten van de ATD Vierde Wereld rond 17 oktober

Rond 17 mei, tot de Werelddag van verzet tegen extreme armoede, organiseert de ATD Vierde Wereld een groot aantal activiteiten.

Lees meer.

Bibliodrama-cursus

Wij, Tonny Ubachs en Marcel Mollink, willen je van harte uitnodigen om samen met ons bijbelverhalen op een andere manier te gaan ontdekken, verdieping te zoeken vanuit nieuwsgierigheid en verwondering.

Lees meer.

Slavko Dujic ontmoet Hardy Mertens

naar “Gabriël ontmoet Andreas”

Expositie 27 augustus-18 oktober

Lees meer.

Lees ook het verslag van de opening.

Taiama-Andreas

Mogen we een van de jongeren die wij sponsoren voorstellen? Abu-bakarr is een jongen van 13 jaar oud. Tijdens een ongeluk, hij was toen 4 jaar, verloor hij een been. Abubakarr is een slimme jongen en wij ontmoetten hem begin 2019 toen hij op de basisschool zat. Lopend op krukken met een prothese.

Lees meer.

Ontmoetingsgroep naar Botanische tuin

De ontmoetingsgroep van de Andreas ging op 16 augustus met een groep ouderen uit de parochie en de wijk naar de Botanische tuin in Terwinselen. Een mooie middag!

Lees meer.

Uitstapje van het zangkoor van de Andreas

Om de stemmen weer wat te smeren vond op 21 juli het jaarlijkse uitstapje van het zangkoor plaats.

Lees meer.

Boerderijviering

Op zondag 17 juli was de jaarlijkse boerderijviering. We waren te gast bij de zorgboerderij Corisberg. De viering werd voorbereid met de St. Josephparochie en het SoPaF-koor.

Bekijk meer foto's.

Synodaal proces

In maart hebben een veertigtal parochianen op de parochiedag in het kader van het door paus Franciscus op gang gebrachte 'synodaal proces' gepraat over wat kerk-zijn voor ons betekent en hoe we de kerk in de toekomst zien. Het verslag van deze bijeenkomst, gepubliceerd in het parochieblad van april/mei, is opgestuurd naar het bisdom.

Hier leest u het bericht dat van het bisdom is uitgegaan naar aanleiding van de publicatie van het eindverslag van het synodaal proces in het bisdom Roermond. Het volledige eindverslag kunt u hier nalezen.

Activiteiten Klooster Wittem

Groen aan tafel

De werkgroep Laudato Sí nodigt u uit om een keer aan te schuiven bij een maaltijd zonder vlees én zonder zuivel. Op woensdag 19 oktober om 18 uur in Klooster Wittem.

Judith Koelemeijer over ‘Etty Hillesum’

Op zaterdag 29 oktober om 14.00 uur zal Judith Koelemeijer haar nieuwste boek in klooster Wittem presenteren: Etty Hillesum, het verhaal van haar leven.

Voor meer informatie zie www.kloosterwittem.nl/Agenda.