Andreasparochie

God kan niet tellen

Dat God niet kan tellen is een bevrijdend inzicht. Het maakt ons als kerk los van alles wat meetbaar is, van aantallen bezoekers, van leeftijdscategorieën, van de omvang van onze kerkgebouwen en van onze begroting. Het schept de ruimte om op te houden met somberheid over statistieken en onszelf de put in te praten. Het bevrijdt ons van de gedachte dat God zit te wachten op volle kerken. Het helpt me ook om mijzelf te vrijwaren van cynisme en medeloosheid over de kerk.

De gedachte dat God alleen kwaliteit is, is mij de afgelopen jaren steeds dierbaarder geworden. Het helpt mij om na te denken over mijn eigen bestaan, de sterfelijkheid daarvan en de betekenis van wat ik doe.

De kerk van de toekomst ontleent haar betekenis niet aan haar kwantitatieve gewicht, maar aan de kwaliteit en de betekenis die ze toevoegt aan de samenleving.

René Grotenhuis, Van macht ontdaan. De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag

Vieringen

Zaterdag 10 december

18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor Pascalle Flekken

Zondag 11 december

Derde zondag van de Advent

10.30 uur: eucharistieviering met kindernevendienst

Koor: Sound of Peace and Freedom

Thema: maak mij mooi

In het nieuwe liturgische jaar is ons thema maak mij mooi. Het lied Delf mijn gezicht op heeft twee coupletten, die eindigen met de bede: maak mij mooi, maak mij mooi.

God heeft andere maatstaven dan de wereld. God zegt: jij bent mooi zoals je bent. Hij kijkt niet naar grijze haren, niet naar leeftijd, niet naar rimpels, niet naar een handicap, niet naar gebrokenheid. In de wereld ligt dat anders: daar gelden jeugd, glamour, status, bezit, macht. Daar geldt niet wat je bent, maar wat je hebt.

Ook in onze eigen wereld ligt het vaak anders. We denken: ik ben lelijk, ik ben te dik, ik tel niet mee, ik kan niet goed leren, ik heb geen werk, ik heb schulden, ik heb geen eigen huis, ik heb een oude tweedehands auto; alle-maal redenen om niet in mijzelf te geloven, om mijzelf niet mooi te vinden.

Als wij bidden: maak mij mooi...maak mij mooi, vragen wij dat we naar onszelf en naar anderen mogen leren kijken door de ogen van God; dat wij door het uiterlijke heen mogen leren kijken naar innerlijke schoonheid, zoals God naar ons kijkt.

Schrijf samen tegen onrecht

Mensenrechtendag, 10 december vanaf 14.00 uur, Schunck Glaspaleis

Heerlen Mondiaal in samenwerking met de actiegroep van Amnesty International in Parkstad organiseert op donderdag 10 december een fakkeloptocht door Heerlen om aandacht te vragen voor specifieke schendingen. We roepen iedereen op om op zaterdag 10 december vóór 17 uur zich te verzamelen in de Saroleastraat hoek Van der Maessenstraat (winkelcentrum Corio en de Hema), waar de fakkels uitgedeeld zullen worden. Om 17 uur zullen we in stilte, slechts begeleid door het geluid van een trom, door het centrum gaan. Rond 17:45 uur komen we dan aan bij het Glaspaleis aan de Bongerd.

Ook dit jaar sluiten we ons aan bij de landelijke Schrijfmarathon van Amnesty International voor mensenrechtenactivisten. We gaan schrijven voor 10 mensen verspreid over de gehele wereld. Informatie over deze mensen wordt nog op de website geplaatst. Vanaf ongeveer 14:00 uur bent u uitgenodigd in het Glaspaleis op de eerste verdieping naast de Brasserie Mijn Streek om deel te nemen aan de schrijfmarathon (onderbroken door de fakkeloptocht). De ervaring leert ons, dat het schrijven voor gevangenen, die opkwamen voor de mensenrechten, vaak een groot succes heeft.

Of zoals Daw Aung San Suu Kyl (Myanmar) zei: "Gebruik alstublieft uw vrijheid, zodat wij de onze krijgen."

Voor meer informatie:

Kees van Veen

06-42311835

c.van.veen@home.nl

www.parkstad.amnesty.nl

Van, voor en door de jeugd in de adventstijd

Op zondag 11 december - de 3e zondag van de advent - is er een bijzondere kindernevendienst tijdens de viering van 10.30 uur. We gaan aan de slag met het prentenboek Het Mooiste Geschenk en werken ook al een beetje naar de kleuterviering van kerstavond toe. Na deze viering verzorgen enkele jongeren uit de parochie (11.15-12.30 uur) een 'mini-kerstmarkt', met als doel: 'jongeren-voor-jongeren'. Met het verkregen geld willen zij activiteiten organiseren voor jongeren dichtbij en verder weg (bijv. een speeltuinmiddag voor kinderen uit het azc, zoals afgelopen maand geweest, of een kookactiviteit of ontmoetingsmiddag).

Wie het fijn vindt om mee te denken over hoe we de (kleine en grote) jeugd kunnen blijven betrekken bij onze parochie of mee wil doen met activiteiten, is van harte uitgenodigd te reageren via info@sintandreas.nl.

Nan Paffen

Kerstsamenzang

Donderdag 15 december organiseert de Raad van Kerken Parkstad een avond met veel samenzang, begeleid door de muziekgroep van het Leger des Heils. Van 19.00 tot 20.00 uur staat de Pancratiuskerk gastvrij open.

Kerstconcert Mannenkoor St. Pancratius

Zondag 18 december, 14.30 uur in de Pancratiuskerk in Heerlen, m.m.v jong talent van het Bernardinuscollege, het Limburgs Trombone Ensemble, organist Jo Louppen en twee solisten van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor.

Kaarten (à € 10) zijn verkrijgbaar bij de koorleden en voor aanvang bij de ingang van de kerk.

Kaarsjesavond

Op 23 december vindt de kaarsjesavond op de begraafplaats aan de Akerstraat plaats. Vele kaarsjes zullen de historische begraafplaats aan de rand van Heerlen centrum verlichten. U kunt ook zelf kaarsjes meenemen en plaatsen. De kaarsjesavond start om 17.00 uur, om 19.00 uur gevolgd door een kerstconcert van Big Band Bernadette. Er is glühwein en chocolademelk.

De avond eindigt rond 20.00 uur. Iedereen is welkom; de toegang is gratis.

Vieringen Kerstavond

24 december

17.00 uur: kleuterviering

We zingen en luisteren naar kerstliedjes. De kinderen kunnen op de mat voor het altaar luisteren naar het verhaal over Balthasar die een ster zag die groter was en meer licht uitstraalde dan de andere. Hij zocht het op in zijn boek: die ster die hij had gezien, zou wel eens kunnen betekenen dat er een koning geboren is die vrede brengt... daar wilde Balthasar meer van weten. Hij zette zijn kroon op, droeg zijn dienaren op de kamelen te zadelen en alles in orde te maken voor een lange reis... Als je wil mag jij de knuffel waar jij voor kiest op de lange reis, meenemen. Graag tot dan.

18.00 uur: familieviering

Een viering waarin we samen met de kinderen het kerstverhaal willen vertellen. De kinderen mogen iets meenemen van thuis dat bij het kerstverhaal hoort, bijv. een schaapje, een ster, een herdershoed of staf, een engelen-kroontje. Bedenk zelf maar wat jullie mooi vinden passen… Met muziek, zin-gen, bidden en vertellen gaan we naar Kerstmis toe. Van harte welkom.

20.00 uur: eucharistieviering

Elk jaar wordt in Bethlehem een Vredeslicht ontstoken en daarna door kin-deren over de hele wereld verspreid. Ook dit jaar wordt door een aantal Ne-derlandse scouts het licht uit Bethlehem in Wenen opgehaald en naar Neder-land gebracht. Op 18 december, de zondag voor Kerstmis komt dit licht aan in Roermond en wordt door verschillende (scouting)groepen opgehaald en verspreid. Ook wij willen dit Vredeslicht uit Bethlehem een plek geven in on-ze viering. De geboorte van Jezus is immers de geboorte van het Vredes-kind, dat ook het Licht van de Wereld genoemd wordt. Het koor Sound of Peace and Freedom bereidt deze viering mee voor en verzorgt de muziek.

Nieuwjaarsborrel

Het is inmiddels traditie in onze parochie om elkaar op Nieuwjaarsdag per-soonlijk een goed nieuw jaar te wensen. Ook dit jaar bent u weer van harte welkom na de viering van 10.30 uur om met ons het nieuwe jaar in te luiden, onder het genot van koffie/thee of een glaasje wijn.

Graag zien wij u dan.

Parochiebestuur en pastoraal team

Spelmiddag met vluchtelingen

In de Andreas op dinsdag 3 januari van 14.00-16.00 uur met de communicanten en de vormelingen

Het wordt de vierde gezamenlijke activiteit met bewoners van het azc. Vorige keer was het een succesvolle middag in speeltuin 't Baanrakkertje', nu een spelmiddag in onze kerk en koffiekamer. We huren oudhollandse spelen en we zorgen voor de inwendige mens. Van harte nodigen we de jonge gezinnen in het azc uit, maar natuurlijk ook andere bewoners en de communicanten en de vormelingen van 2017. De communicanten om mee te doen met de spelen en de vormelingen ook om punten te tellen, uit te leggen, op te schrijven en mogelijk meer.

Heb je zin om mee te organiseren, hapjes te maken, wafels of anderszins te bakken, neem dan graag contact met ons op. Hetzelfde vragen we aan de mensen van het azc. Het belooft een mooie middag te worden!

Nan, Jack, Jeffrey(azc), Eline

Voltooid leven?

In de media was en is er nog steeds volop aandacht over de vraag of wij mensen zelf kunnen bepalen of ons leven voltooid is; of we een arts, familie, vrienden kunnen vragen ons te helpen uit het leven te stappen. Wat vinden we daarvan en heeft ons geloof daar invloed op? Daarover willen we (als pastoraal team) met ieder die dat wil, in gesprek gaan.

Op de ochtend van 9 december was daartoe de eerste gelegenheid. Op 10 januari om 19.30 uur herhalen we dit. We nodigen u daarvoor van harte uit.

Oecumenische viering

Tempspleinkerk op zondag 15 januari om 10.00 uur

Op deze zondag sluiten we de Andreaskerk om samen met onze vrienden van de Ark- en de Tempspleinkerk de Week van de Eenheid te vieren. Het thema van die viering is: 'muren opgetrokken door onze vooroordelen', en samen gaan we op zoek naar manieren om die (letterlijke muren ook) te kunnen slechten. Tijdens en na de viering is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, en na de viering staat er koffie en thee klaar.

De groep voorbereiders (van de drie kerken) vraagt zich af wanneer de traditie van dit samen vieren is gestart. Wie weet het antwoord?

In gesprek met Marga Peters

"Al wat gij gedaan hebt voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, hebt ge voor Mij gedaan". Deze woorden van Jezus in hoofdstuk 25 van het Matteüs-evangelie, waar het gaat over de aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving, blijken ineens belangrijk voor Marga. Ik had een gesprek met haar op vrijdag 25 november in de koffiekamer van de Andreas.

"Het geloof is voor mij belangrijk", zegt ze, "het geeft mij houvast; er is meer tussen hemel en aarde; ik geloof dat de schepping Gods werk is; als ik tot Hem bid ontvang ik hulp en troost; het geloof heeft te maken met hier en nu, met vallen en opstaan. Maar of het ook iets te maken heeft met mijn handel en wandel buiten, met mijn thuis- of werksituatie, met collega's die verdriet of problemen hebben, nee, dat denk ik niet; het staat daar los van volgens mij."

Marga aarzelt, als ze mijn verraste blik ziet; ze krijgt geloven en dagelijkse levenspraktijk niet goed gerijmd, zegt ze dan. Nog altijd de verticale lijn, denk ik, de persoonlijke verhouding tot God, die het horizontale, de verhou-ding tot de medemens, domineert en daar los van koppelt. Ze straalt als ik doorvraag en haar confronteer met de tekst van Matt. 25, en met: 'waar twee of drie in mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden'. Ze gaat verder:

"Ik ben geboren in Meerssen in 1952 als derde in een gezin van vier. We waren niet rijk, maar een echt katholiek gezin; we gingen elke dag naar de kerk. Ik was als tiener actief in het jongerenkoor; ik liep mee in de Pax Christi voettochten. Ik kreeg de kans om mulo te doen; daarna heb ik altijd administratief werk gedaan op kantoor, tot op vandaag. In 1972 ben ik ge-trouwd in een oecumenische viering omdat mijn man Fred niet katholiek is; we hebben twee kinderen, en twee kleinkinderen. We hebben aanvankelijk gewoond in Schaesberg, daarna in Geleen en sinds 2005 in Kerkrade.

Toen mijn jongste broer in 1981 plotseling overleed, begon voor mij een nieuwe belangrijke fase. Daar in de Pastoor van Arsparochie ben ik weer ac-tief en met plezier betrokken geraakt bij de kerk, als cantor, als lector en als lid van het kerkbestuur. Pastoor Frans Heggen heeft daarin een belangrijke rol gespeeld; hij daagde mij uit en gaf mij vertrouwen. In 2005 in Kerkrade zocht ik een parochie die iets had van de spirit van de Pastoor van Arsparo-chie. Door een tip van pastoraal werker Hans van Druten in Geleen kwam ik terecht bij de Andreasparochie in Heerlerbaan. Ik voelde mij hier direct thuis; het voelde als een 'warme deken' zoals in de Van Arsparochie; hier vind ik rust en mag ik mijzelf zijn.

Ik ben in de Andreas actief in de cantorgroep en als lector; ik vind het fijn als wij als groepje lectoren samenkomen. Er ontstaan dan soms waardevolle gesprekken, waarin ik vooral nieuwsgierig ben naar - en geïnspireerd word door - de inbreng van de jongeren. Zij durven te zeggen wat zij denken; hun open houding boeit me. Toen wij jong waren keken we veel meer naar wat van ons verwacht werd, en hielden we onze mond als dat niet paste. Is die openheid niet een verworvenheid van de opvoeding van deze tijd, dat de jeugd ertoe uitgedaagd wordt te zeggen wat ze denken en voelen? Ik blijf ik die open houding boeiend vinden.

Ik zou best wel eens een paar mensen rond de tafel willen uitnodigen; dat zouden dan zijn mensen als Dolf, Eline, Annemarie, Karin en Nan; zij zijn zo actief in de parochie; ik zou willen weten hoe zij dat allemaal kunnen rijmen met hun gezin, met hun werk, hun hobby's en andere verplichtingen. Voor de dood ben ik niet zo bang; wat mij wel bezig houdt is de zorg dat mijn leven niet van belang is geweest, dat je net zo goed niet geleefd zou kunnen hebben." Zo eindigde ons gesprek op het thema 'voltooid leven', dat vandaag-de-dag ter discussie staat in ons land.

Dit was het verhaal van Marga; zij wil graag het stokje doorgeven aan Samanta Beganovic, een van de jongeren in onze parochie, die ook lector is in de Andreas.

Geert Bles

Lees ook de gesprekken die Geert Bles had met anderen.

Diaconaal jongerenwerk onderweg (8)

Het is december 2016. De feestmaand bij uitstek. In het kerkelijk jaar is de voorbereiding op een feest minstens zo belangrijk als het feest zelf. Advent brengt ons dichterbij het feest van het licht: Kerstmis. God is levensnabij gekomen in een mensenkind. In dit licht mogen wij erop vertrouwen dat Hij met ons is en dat we er niet alleen voorstaan.

Dit geldt ook voor het jongerenproject dat ik sinds half februari 2016 in de Andreas vervul. Meerdere activiteiten hebben we gehad. In een wisselende samenstelling van betrokken jongeren. Doen en gaandeweg uitproberen en overleggen wat werkt. Het hoort allemaal bij de voorbereiding gericht op een basis die past bij de Andreas. Zodat straks niet steeds het wiel opnieuw uit-gevonden hoeft te worden.

Voorbereidingen gericht op die basis zijn niet voor iedereen zichtbaar, maar ze zijn er wel. 'Er gaat iets nieuws beginnen' zegt de profeet Jesaja. De kracht van geloofsgemeenschappen is dat die bewustwording de goede werken voedt. Mensenwerk wordt goddelijk geïnspireerd mensenwerk. Een wereld van verschil voor wie het wil zien. Jesaja vervolgt dan ook: 'zie je het nog niet?'

Op het moment van dit schrijven is de datum dat ik het jongerenproject afrond nog niet bekend. Waarschijnlijk ergens in het voorjaar. Meerdere jongeren voelen zich betrokken en willen best iets doen. Het is de grote kunst om elkaar te vinden in een werkbare afstemming. Zodat er gedurende het hele jaar jongerenactiviteiten in de Andreasparochie plaats vinden. Daar doen we het allemaal voor! Voor wie de kerstmarkt op 11 december bezocht heeft weet hoe belangrijk ons jongerenwerk is.

Bereikbaarheid jongerenwerker

Ik probeer zoveel mogelijk op maandagen tussen 10.30 uur en 16.00 uur op het parochiecentrum aanwezig te zijn. Voel je welkom om langs te komen. Wil je een afspraak met me maken (eventueel op een ander moment)?

Jack Steeghs (steeghsjack@gmail.com, 06 - 26 98 94 11)

Een jaar na Serious Request

Vorig jaar waren veel mensen uit het kerkelijk landschap van Parkstad uit de Bijbel aan het lezen, er werd gegeten tijdens de solidariteitsmaaltijden, statiegeldflessen werden verzameld, mutsen gebreid, kookboeken verkocht, gestemd op de Serious Request top 10. Velen bezochten de Preek van de Leek en de pop-up kerk. Veel mensen hebben zich ingespannen voor Serious Request en met wat een resultaat. Er is in totaal meer dan 36.000 euro opgehaald voor het Rode Kruis. Een bedrag dat iedereen, deelnemers en organisatie, volledig heeft verrast.

Maar wat is er, behalve het goed bestede geld, nog meer gebeurd naar aanleiding van deze hele actie? Welke onverwachte neveneffecten waren er? Het grootste effect zit wel in kennismaking. Kennismaking tussen de ver-schillende geloofsgemeenschappen. Mensen hebben elkaar ontmoet in het actief bezig zijn met barmhartigheid door zijn/haar talent in te zetten.

Maar dat niet alleen, het idee van de pop-up kerk heeft een vervolg gekregen in Dronten. Het organiserend team van het project De Kerk Draait Door (DKDD), een religieuze variant op de bekende tv-show De Wereld Draait Door, heeft een aflevering van DKDD gedaan in de pop-up kerk in Heerlen. Het team van DKDD heeft het concept van de pop-up kerk geadopteerd en tijdens de Meerpaaldagen in Dronten in een leegstaande winkel ook een plek van bezinning, stilte en zingeving ingericht.

Verder heeft een groep uit Hoogeveen in september ook de recordpoging Bijbellezen gedaan. Daar was het een sponsoractie voor het Nederlands Bijbel Genootschap. In Hoogeveen wilden ze graag het record van Heerlen (iets meer dan 90 uur) verbreken. Ze hebben uiteindelijk 100 uur achter elkaar door gelezen.

En er is een groep uit de protestantse kerk in Heerlen door de pop-up kerk zo ge$iumlnspireerd dat ze onderzoeken of het mogelijk is om een permanente vorm van pionieren, een andere vorm van kerk zijn, in Parkstad te ontwikkelen. Zo terugkijkend op het project is er nog steeds grote tevredenheid over het verloop van de acties en het behaalde (financiële) resultaat. En zeker is de organisatie verrast door het effect dat het Serious Requestproject nog steeds heeft. Hartelijk dank voor alle steun en inzet op welke manier dan ook tijdens Serious Request 2015 in Heerlen.

Hanne-Maria Minderhoud

Op bezoek bij de paus

Paus Franciscus heeft zondag 13 november voor een kleine vierduizend daklozen, ex-daklozen en armen in de Sint-Pieter de zondagsmis gevierd. Het was de bekroning van een driedaagse pelgrimage die zij op uitnodiging van de paus hadden gemaakt.

"Met jullie aanwezigheid", zei de paus, "helpen jullie ons ons op Gods golflengte af te stemmen en dat in het blikveld te nemen, waarnaar Hij kijkt."

Ook zes mensen van Schoon GMS en Job-2-Do waren aanwezig. Het was een bijzondere, inspirerende reis. Samen met mensen uit Amsterdam en Eindhoven ging de groep met de bus naar Rome. Tijdens de reis kregen ze een goed contact met elkaar.

Ze namen deel aan een lichtjesprocessie, werden ontvangen door de paus en waren uiteraard aanwezig bij de mis in de Sint-Pieter. Eén deelnemer kreeg zelfs de gelegenheid de hand van de paus te schudden. Cassy Juhasz van Job-2-Do was erg onder de indruk: "dit is een paus met veel aandacht voor de mensen."

Expositie Helga van der Poel

4 november t/m 6 januari

Creatief bezig zijn hoort al vanaf haar vroege jeugd bij het leven van Helga van der Poel. Zij brengt veel tijd door in de natuur, en het liefst wil zij haar indrukken en observaties vasthouden in tekeningen en schilderijen.

Helga is opgegroeid in de Eifel, woont sinds 33 jaar in Nederland en sinds 28 jaar met haar gezin in Wijlre, waar zij nog dagelijks geniet van de mooie natuur van het Heuvelland. Naast de opleiding als bloemist heeft zij een opleiding als beeldhouwer aan de Kunstacademie van Genk afgesloten. Haar schilderijen exposeert zij permanent in haar galerie 'In de Schuur' in Wijlre.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.

Andreasparochie Palestinastraat 326 Heerlerbaan Heerlen