Doven horen, blinden zien

© Nan Paffen, Heerlen 2007Doven horen, blinden zien. (Mc.7, 31-35.37; 8,22-25)

Weer uit de streek van Tyrus vertrokken,

begaf Jezus zich over Sidon naar het meer van Galilea,

midden in de streek van Dekapolis.

Men bracht een dove bij hem, die ook moeilijk kon spreken

en smeekte hem dat Hij deze de hand op zou leggen.

Jezus nam hem terzijde buiten de kring van het volk,

Hij stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong aan met speeksel.

Vervolgens sloeg Hij zijn ogen te hemel op, zuchtte en sprak tot hem: Effata.

Dat betekent: ga open.

Terstond gingen zijn oren open en werd de band van zijn tong losgemaakt,

zodat hij normaal sprak.

Buiten zichzelf van verbazing riepen ze uit: ‘Hij heeft alles wel gedaan,

Hij laat doven horen en stommen spreken’.

 

Zo kwam Hij ook in Betsaďda.

Daar bracht men een blinde bij hem en smeekte hem die te willen aanraken.

Jezus nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp.

Daar deed Hij speeksel op zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem:

kunt ge al iets zien?

Hij keek en antwoordde: ik zie mensen, want ik zie ze lopen,

maar ze lijken op bomen.

Daarna legde Jezus nog eens de handen op zijn ogen.

Nu zag hij scherp en was zo volkomen genezen dat hij alles duidelijk zag.

 

Overweging.

We zien hier voor het altaar een groot kruis staan; een Taizé-kruis. Dit is een kruis waarin de vorm van een duif, symbool van de Geest, verwerkt is en veel gedragen wordt door mensen, vooral jeugdigen die in Taizé geweest zijn.

De meeste mensen kennen Taize als de gemeenschap rond frčre Roger Schutz, een bezield man geboren in Zwitserland en in 1940 naar Frankrijk gegaan en zich gevestigd in Taizé. Hij wilde verzoening stichten tussen mensen, juist in een tijd waarin oorlog heerste en geweld, gaat hij alleen in het dorpje Taizé wonen. Hij bereidt daar de oprichting van een gemeenschap voor. Een gemeenschap waarin het mogelijk is elke dag opnieuw verzoening concreet gestalte te geven. Hij vangt veel vluchtelingen op, vooral Joden, maar ook Duitse soldaten die krijgsgevangen gemaakt zijn. Veel mensen in het dorp nemen hem dat niet in dank af en zijn boos dat hij ook de vijand binnen haalt. Maar frčre Roger wil iedereen de hand reiken en helpen. Verzoening kent geen grenzen…..

Blinden zullen zien en doven horen.

 

We zeggen zo gemakkelijk: de jeugd van tegenwoordig wil niets meer met geloof en kerk te maken hebben. Zij zijn alleen maar bezig met zichzelf, met kleren, met chatten en sms-sen. Een groepje jongeren uit onze gemeenschappen zijn afgelopen jaar ook naar Taizé geweest, zoals u kunt zien op enkele foto’s om met duizenden andere jongeren te zingen en te bidden. En te luisteren naar de goede woorden van vrede en vertrouwen onder de mensen. Hun enthousiasme kan andere jongeren weer inspireren en tot goede en mooie dingen leiden….

Doven horen en stommen spreken.

 

We zien een foto van een mobieltje, teken van de grote mate van communicatie kenmerkend voor onze tijd. We kunnen van steeds groter afstanden met elkaar communiceren; we zijn bijna elk moment van de dag bereikbaar. Maar zijn we daardoor beter naar elkaar gaan luisteren? We hebben tv en kijken naar beelden van wat er dichtbij en ver weg in de wereld gebeurt, maar zijn we daardoor beter gaan zien?

Blinden zullen zien en doven horen.

 

In beide verhalen neemt Jezus de dove en de blinde man apart. Hij is er niet op uit om aan de menigte zijn kunstje te laten zien. Hij is werkelijk bekommerd om de man zelf. Hij wil de man zelf tot recht laten komen. Iedere mens is belangrijk, ongeacht zijn mogelijkheden of beperkingen. Jezus ziet iedereen aan en dat alleen al is helend en laat doven horen, stommen spreken en blinden zien.

 

In de beide genezingsverhalen gebeurt een heel ritueel om het wonder te laten gebeuren. Jezus doet wat een moeder doet: als haar kind ziek is, streelt ze het en pakt het eens goed vast; als haar kind gevallen is, geeft ze een kusje of doet wat speeksel op de zere plek. Dat doet wonderen….

Jezus raakt de mannen ook aan; hij is heel lichamelijk bij hen aanwezig. Niet afstandelijk, maar heel nabij. Hij ziet ze aan, letterlijk. Hij kijkt hem in de ogen, hij kijkt hem in de oren. Hij laat zich raken door hun verdriet, door hun eenzaamheid. Hij ziet waar de pijn zit, letterlijk maar ook figuurlijk. Hun leven is een leven van buitengesloten worden, van niet meetellen omdat ze niet kunnen horen en zien. Jezus wil mensen weer tot hun recht laten komen, ieder mens zijn eigen plek in de samenleving gunnen waar hij/zij thuis kan zijn, zich veilig en geaccepteerd voelen….

Hoe velen worden in onze maatschappij nog als doven of blinden buitengesloten….?

Hoe vele asielzoekers zien wij nog niet staan…..?

Hoe lang blijven wij zelf nog door, stom en blind voor wat er om ons heen gebeurt?

 

Je kunt dus niet ‘helend zijn’ zonder je handen te gebruiken. En als je echt wil zien en horen, dan kun je niet werkeloos toezien hoe deze wereld nog zoveel onrecht en armoede kent.

Dan moeten wij, net als Jezus 2000 jaar geleden, stommen laten spreken.

Dan mogen wij, net als Jezus 2000 jaar geleden, stem geven aan wie geen stem hebben. En dat zijn er velen in onze samenleving.

Ik had vrijdag een vormselgroepje en we zaten hier in de kerk in een klein kringetje: 7 brugpiepers, 2 moeders, Eline en ik. We zaten even in het donker, maakten daarna een kaars aan en vertelden het verhaal van het licht dat in de duisternis kwam. Met een kaars in hun hand vertelden de jongeren toen waaraan zij dachten, aan welke mensen zij dachten die nu nog in het donker leefden. En ze noemden: een familie waarvan de vader in Afganistan werkend zelfmoord gepleegd had en een vrouw en 3 kleine kindjes achterliet….

Ze noemden de ouders van Jesse Dingemans, en alle andere ouders van overleden kinderen;

Ze noemden de asielzoekers, die in grote onzekerheid afwachten of ze mogen blijven;

Ze noemden een klasgenoot wiens ouders gingen scheiden;

Daarna gingen ze op weg, met een kaars in hun midden, om na te denken voor wie zij lichtpunten konden zijn….

 

Als wij de handen uit de mouwen steken, ons hart laten spreken, onze ziel laten raken, dan zullen blinden weer zien, doven weer horen en stommen weer spreken.  Dan mag het wonder van Jezus zich blijven voltrekken, ook in 2007…

Amen.