1e Advent

Eline Claassens, Heerlen 2007Wees waakzaam, let op, zeggen Jes. en Mt. vandaag, God laat zich zien in voor het oplettende oog, kleine zichtbare tekenenWe horen en zeggen het vaak tegen onszelf: wees waakzaam..je leven vloeit weg, aan je voorbij.

Wees waakzaam, er is denk ik haast niets moeilijker dan waakzaam te zijn,

wij, de vaak, altijd drukke bezige bijen, we moeten ons oefenen in waakzaamheid; er bewust tijd en rust voor nemen

b.v. zoals onze Schepper in Genesis rustte op de Zevende Dag,

om op adem te komen en in alle eenvoud te genieten van wat er is en al is.

Met vertrouwen en overgave aan te voelen dat het goed komt ooit,

dat het goed zal gaan met je kinderen, met jezelf, met de parochie.

We zien waakzaamheid als een opgave die je in je eentje moet klaren, ik t.o.v.

de grote gemeenschap.

Het geheim (of is het een stille schreeuw, van de advent) roept om waakzaamheid ook van de gemeenschap omdat we van elkaar weten dat we zoekend zijn. Hij, die vaak de grote afwezige lijkt, komt naar ons toe in de advent en vraagt om van harte mee te doen, om het aanzien van de aarde te vernieuwen. Hij wil een relatie aangaan met ons. Alleen vanuit een relatie tussen God en mens zo willen Mt. en Jesaja ons laten verstaan, kan er wezenlijke verandering ontstaan. God neemt het initiatief, Hij zond het Kind naar deze aarde, dat bij jou, bij mij, bij ons wil komen, ons tegemoet wil komen om ons in beweging te zetten..voorbij de angst om onze eigen identiteit te verliezen, wat die identiteit dan ook moge zijn.

 

Waakzaamheid roept verwondering op, nieuwsgierigheid, de behoefte om ons te oefenen in het omgaan met verdeeldheid, blijven hopen dat het anders kan,

dat zou je geloven kunnen noemen

Geloven, dat is inzicht hebben in wat kwaad is

en vaak niet willen kiezen voor de oplossingen die de wereld biedt

geloven is ervoor kiezen om onze christelijke waarden voor onderweg aan te bieden : moed, wijsheid, matigheid en gerechtigheid zoals Jezus die voorleefde

dat is vragen durven stellen zonder meteen al antwoorden te weten..

 

Geloven is samen willen gn voor die mooiere wereld

dat is zien hoe Hij (als een rode draad) met ons meetrekt in onze geschiedenis en onze Traditie. Dat is zien hoe Hij via Zijn paden de weg wijst

paden die vragen om ons christen-zijn om te zetten in daden

om dingen anders te durven doen omdat wij nu eenmaal veranderen

dingen doen met steeds meer ruimte voor kleine mensen

omdat zij het zijn die troosten

nieuw leven en vreugde geven

 

Waakzaamheid t.a.v. elkaar en mt Hem, samen optrekken rechtop en fier, rusten en opstaan, ramen en deuren wagenwijd open zetten naar de wijken rondom,

dr vind je God

 

Amen.