Gedachte van de week – Palm en Kruis

24 maart 2013 (Palmzondag C)


In de schriftlezingen van deze zondag klinken twee geluiden, tegenstrijdig aan elkaar: Enerzijds blijheid en vreugde in de straten van Jeruzalem, mensen gaan uit hun dak om Jezus van Nazareth; ander­zijds kwaad­heid en ir­ritatie om hem.

Het is vandaag  33 jaar geleden, in de goede week van 1980, dat in El Salvador bisschop Oscar Romero werd vermoord. Een bisschop, op de handen gedragen door de armen in zijn land. In korte tijd had hij zich zo bemind gemaakt bij die arme mensen, omdat hij radicaal hun zijde  koos en vocht voor hun leven.  Zijn Zon­dagspreken werden aanhoord door een volle kathedraal en, via luidsprekers, door de menigte op het plein. "Nog nooit heeft iemand zo tot ons gesproken", zeiden de mensen. Maar er waren ook anderen in El Salvador, die zich tegen hem keerden, naarmate zijn gezag en populariteit groeiden. Dat waren die grootgrondbezitters. Zij voelden hun positie bedreigd door de - in hun ogen - opruiende taal van de bisschop. In de goede week van 1980 rekenden zij met hem af. Hij werd doodgeschoten achter het altaar.

Dit verhaal van bisschop Romero doet ons denken aan wat in deze lijdensweek in Jeruzalem plaats vond. Enerzijds de gewone mensen, die Hem ervaren hebben als de Messias, de ver­losser en bevrijder? Anderzijds hogepriesters en schriftgeleerden, die  geïr­riteerd waren over zijn groeiende populariteit en gezag, over het gejuich van het gewone volk. Het domein, waar zij het voor het zeggen hadden, werd aan­getast; zij dreigden hun greep op het volk te verliezen. Hun ir­ritatie gaat zich vertalen in maatregelen tegen Hem. Het conflict tussen de hogepriesters en Jezus komt tot een climax op het einde van deze week, op Goede Vrijdag. Het verhaal van Jezus in Jeruzalem, is het verhaal van bisschop Romero in El Salvador.

Dát is het wat wij in de komende dagen vieren. De weg naar het leven loopt via lijden/dood. De weg naar de overwinning loopt via het kruis. De weg naar Pasen loopt via Goede Vrijdag. In dat geloof steken wij vandaag de palmtak achter het kruishout.