Gedachte van de week – Wie mij liefheeft, onderhoudt mijn geboden

29 mei 2011


Onderweg van Pasen naar Pinksteren keren wij vandaag met de evangelielezing even terug naar Witte Donderdag, naar de zaal van het laatste avondmaal. Daar wil Jezus zijn leerlingen iets nalaten van zichzelf. Niet alleen het gebaar van brood en wijn. Ook een ander soort ‘testament’, zijn ‘laatste wil’:  als jullie mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat ik jullie opdraag.

Als zij echte vrienden van Hem zijn, dan zullen ze vast en zeker gaan doen als Hij. Dan zal Hij van zijn kant in liefde met hen verbonden blijven.

Liefde en vriendschap vindt deze man uit Nazareth belangrijker dan welke zaken ook, als het erom gaat het werk waarmee Hij begonnen is, door zijn vrienden wordt voortgezet.

Want zijn leven, alles wat hij deed en zei, had met liefde te maken. Niet met verliefdheid of vlinders in de buik, nee echte liefde die je aanraakt en beweegt, die je in opstand doet komen tegen onrecht omdat je de mens ziet die onrechtvaardig behandeld wordt. Liefde die je je brood en bezit laat delen met wie weinig of niets heeft. Liefde die je laat meeleven en troosten wie eenzaam zijn, ziek  of zich ongelukkig voelen. Liefde die het eigen huis openzet voor wie verloren lopen. Zoals we dat horen van Filippus in de eerste lezing, die zo sprak en handelde dat iedereen in de ban was van zijn woorden en daden.  

Die liefde, dat hart kenmerkt Jezus. Daar is hij vol van. Die liefde wil hij uitdragen in woord en daad. Met heel zijn leven. Dat is wat hij zijn vrienden wil nalaten, dat is wat Hij wil dat zij over hem blijven herinneren en weer doorvertellen. Zijn testament!

 

Maar die liefde komt niet uit de lucht vallen. Of misschien juist wel, als we ons voorstellen dat God of hemel zich boven ons bevinden. In elk geval wil Jezus duidelijk maken, dat zijn eigen Liefde komt van de Vader. Dat wat hij voorleeft en doorgeeft, dat dit de Liefde van God is, die hij zijn Vader noemt. Omdat God Liefde is, kan Jezus ook Liefde zijn en Liefde geven. En omdat Jezus Liefde is, kunnen ook zijn vrienden liefde zijn en liefde geven.  Want – zo zegt Johannes – wie mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader hem liefheeft.  En hoe die liefde hen op hun beurt kan aanzetten tot nieuwe daden van goedheid en liefde. En daarmee dus ook ons zou kunnen of moeten inspireren tot zulke daden….

 

In het evangelie van Johannes komt dit verhaal – dat wij zojuist gehoord hebben – tijdens het laatste avondmaal, direct na het verhaal van de voetwassing. Zijn liefde was ook nederigheid, dienstbaarheid, bescheidenheid; zich klein willen maken….. Ook dat was zijn testament: al die kleine en grote gebaren en daden van mensenliefde, die Hij hun achterliet, als herinnering, maar ook als opdracht, als aansporing want “wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt, die is het die Mij liefheeft”.