Gedachte van de week Pinksteren

19 mei 2013 (Pinksteren)


Vandaag is het Pinksteren, de voltooiing van Pasen. Vandaag gaat het gebeuren! De leerlingen zijn volwassen geworden. Op eigen kracht moeten ze en kunnen ze verder zonder Hem. In de voorbereidingsgroep van deze viering kwam het prachtige Bijbels beeld van God naar voren ( uit het boek Deut. 32,11). God wordt voorgesteld als de adelaar, die zijn jongen leert vliegen op eigen kracht.  Jezus laat zijn leerlingen los en verwacht dat zij op eigen kracht verder gaan. 

Leven voelt als leven als je aangeraakt en gedragen wordt, als je de kans krijgt om te vliegen op eigen kracht. Het brengt je in verwarring en verrukking tegelijkertijd.

 

Laten we beseffen dat de kracht van de geest die ons onderricht, er is voor alle mensen, eeuwig en altijd. Ook in mensen die wij, als anders, zwak of afhankelijk zien. Misschien herinnert u zich de viering waarin Anne en Huib die wij verstandelijk beperkt noemen, mee voorgingen? De waardige manier waarop Anne mee communie uitreikte en dat Huib bij de lezenaar kwam staan om te vertellen over hoe ze de Paaskaars hadden beschilderd.

 

De gave van de geest roept ons op er te zijn voor mensen die hulp nodig hebben op een manier waarop wij zouden willen dat men er voor ons zou zijn. Dan zullen we ontdekken dat juist de kwetsbare mens onze beste leermeester is.