Gedachte van de week – Het feest van de Drie-ene God

3 juni 2012


Vandaag vieren we het feest van de Drie-ene God.

Als christenen zijn we gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Niet in de naam van de pastor, ook niet in de naam van de ouders, maar in de naam van de Drie-ene God. Jezus stuurde zijn leerlingen uit met de opdracht mensen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Het was zijn testament. Hijzelf ging deze aarde verlaten, maar de beweging van Gods liefde en gerechtigheid  moest doorgaan.

Wij mensen hebben rituelen en symbolen nodig. Woord en gebaar kunnen ons dichter brengen bij het geheim van wat wij niet met ons verstand kunnen begrijpen. Zo kunnen wij niet begrijpen wat liefde is, maar we wéten het wel en we gebruiken woorden en gebaren om aan onze liefde gestalte te geven.

Zo wil Jezus ons door de doop een kracht meegeven voor ons leven: de zegen van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

In het Vaderschap van God horen we vooral hoe Hij de oor­sprong van alles is. Schepper van hemel en aarde. Uit Hem komt alles voort. Ook wij, alle mensen komen uit Hem voort, uit zijn scheppingskracht, uit zijn liefde. Niemand van ons kan vanuit zichzelf bestaan en zonder Hem bestaat niets.

Maar wie of wat is God? Niemand kent God werkelijk, tenzij – zoals het evangelie zegt – door de Zoon. Die grote God mogen we leren kennen in een mens. De mens Jezus Christus. Wij kunnen Jezus kennen via de verhalen die de evangelisten die met hem zijn omgegaan over zijn leven hebben geschreven.

Maar we mogen Hem ook kennen in de Geest die Hij ons heeft nagelaten. Toen Jezus ging sterven beloofde hij zijn leerlingen een helper, Hij beloofde hen de heilige Geest, Gods Geest, waaruit hijzelf ook heeft geleefd. En die Geest hebben ook wij ontvangen. Het is de kracht waaruit we leven, de onzichtbare grond waarop we staan. We herkennen ze in de bewogenheid van mensen, in geestkracht, vuur, bezieling, enthousiasme. Al die gedrevenenheid, die vurigheid die ons mensen wakker houdt, in beweging houdt en ondanks alles doet geloven in en werken aan een betere wereld, een wereld van liefde en vrede.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest….. In die grote Godsnamen zijn wij ondergedompeld, daaruit mogen wij leven en leven doorgeven aan elkaar. We hoeven het niet alleen te doen, we hoeven niet alles zelf te doen. We worden als het ware bewogen door een grote goddelijke kracht die ons leidt. Iedere keer als we een kruisteken maken kunnen we eraan herinnerd worden dat we voor altijd zijn opgenomen in de beweging van de Liefde van Vader, Zoon en heilige Geest. Een geschenk voor het leven, ja voor het eeuwige leven.