Gedachte van de week – Feest van St. Johannes de Doper

24 juni 2012


Vandaag viert de kerk het feest van St. Jan. Samen met Jezus en Maria heeft hij een feestdag bij zijn geboorte en niet bij zijn sterven. Deze dag valt samen met het midzomerfeest dat van oudsher op veel plaatsen in Europa wordt gevierd en dat teruggaat op de zeer oude zonnewendefeesten en rituelen.
de geboorteverhalen van Johannes en Jezus zijn met elkaar verweven. Samen omspannen ze de jaarkring. Johannes wordt volgens de verhalen geboren als de zon op haar hoogste punt staat, Jezus als de dagen het donkerst zijn. Johannes wordt geroepen om te getuigen van het komende Licht, Jezus laat in zijn manier van leven en werken zien dat hij Het Licht zelf is.

Johannes getuigt en bereidt zo de weg van Jezus. Daar mogen wij ons ook bij aansluiten. Johannes wiens geboortedag wij vandaag vieren en wiens geboorteverhaal wij vandaag hoorden, wordt ook wel de 1e getuige van Jezus genoemd. Hij voorzegde Jezus’ grootheid en vanuit de dorheid van de woestijn getuigde hij vol vuur van een nieuwe wereld: met de beelden van de profeet Jezus: een woestijn die tot leven komt, water welt waar droogte was en vrede zal komen voor een volk dat nu nog smacht.

Daartoe riep Johannes op en zei: bekeer jullie, maak recht de paden van de Heer. Het werd hem niet in dank afgenomen. Maar getuigen van je idealen, getuigen van die omgekeerde wereld, dat Rijk van God is als roepen tegen de wind in. En juist dat wordt ook van ons gevraagd.