Gedachte van de week – De doop van Jezus

13 januari 2013


“De genade van God is verschenen, bron van redding” en “God heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte”. Deze geladen woorden schrijft Paulus aan zijn leerling Titus. Die woorden zijn ook voor ons bestemd.

Kunnen we nog voelen dat we bevrijde mensen zijn? Dat Gods genade door de geboorte van een kind in deze wereld kwam? Dat we bij onze doop vernieuwd zijn door de heilige Geestkracht van God, dat we mogen leven vanuit die genade?

Het zijn grote en geheimvolle woorden waar we misschien niet elke dag bij stilstaan maar die in feite de grond, het fundament zijn van waaruit we als christenen mogen leven. Paulus is er vol van! In vele brieven aan christelijke gemeenten en personen getuigt hij daarvan en vandaag heeft hij het tegen Titus, een geliefde leerling van hem. Net als Paulus zelf en net als Jezus van Nazareth heeft Titus een opdracht, een roeping. Hij zal de blijde boodschap brengen aan de mensen. Hij zal hen vertellen over de liefde van God, hij zal hen uitdagen tot liefde en gerechtigheid. Dat zal niet vanzelf gaan, dat vraagt om moed en vasthoudendheid, om geloof en vertrouwen. Paulus wil Titus daarom bemoedigen. Weet je wel Titus in welk een genadevolle gemeenschap je bent opgenomen? Weet je wel dat je volgestroomd bent met heilige Geestdoor je doop in Christus? Weet je dat wel en kun je van daaruit mensen bemoedigen, troosten en bijstaan?

En wij, vanuit onze doop? Het is goed te beseffen dat we vanuit de kracht van de Geest leven en mogen omzien naar elkaar, elkaar troosten voorthelpen, verdragen. Wij willen de Stem uit de hemel beamen: “Jij bent mijn geliefde dochter, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde”. Ja God vindt vreugde in ons! We zijn voor altijd gevat in zijn liefde, we zijn erfgenamen van het eeuwige leven.