Gedachte van de week – Grenzen overschrijden

14 augustus 2011


Grenzen overschrijden, letterlijk of figuurlijk, dat kan je leven een totaal andere wending geven. Matteus schrijft over Jezus die zich vandaag buiten de grenzen van Israël bevindt, Hij doet daar een verrassende ontdekking….

Grenzen, zowel onze uiterlijke als innerlijke grenzen en patronen staan onder druk. Tot voor kort werden grenzen vooral gerelativeerd, alles leek te kunnen en alles mocht, nu rijzen overal twijfels over wat de juiste grenzen zouden moeten zijn. Angst en onverschilligheid lijken in eerste instantie de reactie van veel mensen, met als mogelijke  gevolgen dat we heel sterk onze grenzen gaan trekken, of laten trekken, de overheid wordt vooral een controlerende overheid, onze eigen verantwoordelijkheid zal worden teruggedrongen……. Is dat doemdenken?
Wel,  als we alles wat ons overkomt, we zomaar laten gebeuren…

Het verhaal van Matteus over Jezus’ omgang met de vreemde, niet Joodse vrouw kan ons vandaag op een spoor zetten over hoe je grenzen met respect overschrijdt… daar gaat het om, om dat woordje met respect…

Heer, help ons, zei de vrouw in het evangelie vandaag, die oproep wordt nu aan ons gedaan…laten wij mensen in armoede niet vergeefs roepen….

Wat zullen er dan grenzen met respect worden verlegd…. En zullen wij samen een tegenstem laten horen aan een maatschappij die op drift lijkt te zijn, ook omdat ze te weinig met respect luistert naar mensen in nood.  

 

Een oproep  

Als diaconale werker binnen deze parochie  zou ik u het voorstel willen doen om als  gemeenschap – samen te werken aan het verleggen van onze grenzen van armoede.

9,3 % van de Nederlandse bevolking leeft onder de armoedegrens, dat zijn 623.000 huishoudens. Het zijn cijfers, bijeengebracht door kerken, welzijnsorganisaties en het CBS. Teveel mensen denken nog dat armoede vooral ontstaat door eigen schuld; in Nederland hoeft niemand arm te zijn, dus: ze lossen het zelf maar op.

(bij vluchtelingen  is het armoedepercentage 30 %! ).

 

De Dienst Kerk en Samenleving organiseert een cursus over armoede  in Sittard, 1 avond per maand,  in sept. okt. en nov..

Daarnaast starten we als lid van de Raad van Kerken, in september, samen met de stichtingen ‘de Heksenketel’ en ‘Alcander’ als aanbieders van Schuldhulpmaatjes,

Een landelijk project dat bijv. rond Amersfoort succesvol is.

De naam zegt het al, voor mensen met financiële problemen zoeken we een maatje,

1 op 1, om samen de financiële situatie te volgen, het lezen van de moeilijke brieven, weten waar je, waarvoor, kunt aankloppen. U hoeft geen econoom te zijn, maar redelijk goed uw huishouden financieel kunnen runnen. Als maatje krijgt u een cursus en een cursusmap, een terugkommogelijkheid per kwartaal en iemand op wie u kunt terugvallen….

Als wij maatjes zouden kunnen vinden dat zouden hun ervaringen en verhalen voor ons allemaal, grensverleggend kunnen zijn, in die zin dat we anders tegen armoede gaan aankijken, dat we daarin ook onze rol leren zien en dat we veel goeds en plezier vooral, kunnen ervaren in het samen optrekken met mensen in nood.

Voor meer informatie zie: hub.vossen@hetnet.nl, of bij Eline Claassens 045-5718467, elineclaassens@gmail.com