Gedachte van de week – Vergeven

11 september 2011


Vandaag gaat het in de lezingen over vergeving. Vergeving…een moeilijk woord waar in het gewone leven vaak luchtig over wordt gesproken. Hoe ver gaat vergevingsgezindheid? Waar ligt de grens? Dat is de oermenselijke vraag die Petrus stelt.  Het antwoord van Jezus sluit elke begrenzing uit. Altijd opnieuw moet je vergeven….
In het Onze Vader bidden we: vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Kan ik vergeven? 

Hank Heijn, bracht een deel van haar jeugd door in een Jappenkamp op Sumatra. Op 9 september 1987 werd zij, de weduwe van de vermoorde Gerrit Jan Heijn.
Na een proces van vergeving dat jarenlang duurde, lukte het haar om Ferdi E. te vergeven, aldus een uitgebreid artikel in het dagblad Trouw. Twee jaar geleden kwam Ferdi E. met zijn fiets onder een graafmachine en overleed. Hank wenste zijn familie sterkte.
Hank Heijn pleit in een Comité van aanbeveling van stichting Forum Levenslang, waartoe zij nu is toegetreden  als lid,  voor meer humaniteit, meer menselijkheid, in het strafrecht.
Ferdi E., zegt Hank, was een werkloze ingenieur, “ hij was zelf slechtoffer van het tien jaar lang rechtszaken voeren en gefrustreerd raken”. Hij ging ontvoeringsplannen bedenken, en dus heeft het functioneren van de rechtsspraak invloed gehad op de moord van mijn man!

“We mogen een mens nooit alleen beoordelen op zijn daden”, zegt deze weduwe en het is haar ervaring dat het veel beter leven is, zonder wrok. “Mijn lichaam en geest zijn gezuiverd door er over te praten en te schrijven. Haat en wrok zijn als gif.”