Gedachte van de week – Lijden omwille van het Koninkrijk

16 september 2012


Jezelf inzetten voor een mooiere wereld voor  het koninkrijk van God is een heikele onderneming. In de wereld waarin wij leven is dit niet altijd gewenst. Je moet je daar goed van bewust zijn, want je maakt jezelf kwetsbaar en wordt vaak in een kwaad daglicht gesteld. In het uiterste geval ben je je leven niet meer zeker. Jezus heeft dit aan de lijve ervaren. Hij wil dat ook zijn leerlingen goed begrijpen dat het zó werkt. Daarom neemt Hij hen apart en legt het hun uit.

Ik kan zomaar een aantal namen noemen van mensen, die hiervan kunnen getuigen. Bisschop Oscar  Romero, Nelson Mandela, Ruth First, Steve Biko, Ken Saro Wiwa.  Je moet sterk staan - zegt Jesaia in  de eerste lezing - niet terugdeinzen. ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan zijn kruis opnemen en mij volgen,’ zegt Jezus.

Wat is dat voor een kruis dat je dan op je neemt? Hoe moet ik dat verstaan? Vaak wordt ‘kruis’ verstaan als een offer brengen, jezelf iets ontzeggen, jezelf verloochenen. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Hij heeft nergens geleerd dat wij  onszelf moeten kastijden. Ook betekent ‘kruis’ hier niet: lijden zoals ziekte, ouderdom, tegenslag of dood, dat iedereen van ons overkomt. Ik kleineer dit kruis niet, maar het is inherent aan het leven. Ook bedoelt Hij met ‘kruis’ hier niet het lijden, dat mensen elkaar aandoen, al zou de wereld er wel veel mooier zou uitzien, als mensen elkaar het leven niet zo zuur zouden maken. Maar het kruis waar Jezus over spreekt in het evangelie vandaag, is het kruis dat je op je schouders gelegd krijgt als je Hem gaat volgen en je inzet voor gerechtigheid, voor menselijkheid en gelijkwaardigheid van alle mensen.

Jezus wil dat we goed begrijpen, wat ons kán gebeuren, als we die keuzes maken. Dan komen tegenkrachten in werking van mensen, die zich bedreigd voelen, van mensen die zich aangesproken voelen door ons gedrag, of  die hun belangen geschaad zien. Het is dát wat Jezus aan zijn leerlingen en aan ons vandaag voorhoudt; en Hij is ons daarin voorgegaan. Wie zoals Hij zijn leven op het spel durft te zetten, zal het redden. 

De blijde boodschap, die een wereld beoogt van gerechtigheid en vrede, is niet alleen maar een boodschap van lief en aardig zijn voor mekaar. Het gaat om keuzes te maken voor die gerechtigheid. Die mooie wereld, waar Jezus over spreekt (zijn koninkrijk), komt er nooit, als wij niet bereid zijn om op wezenlijke momenten keuzes te maken en de gevolgen daarvan te trotseren. Het is mijn  overtuiging  dat wij, als wij op die weg durven te gaan, gaandeweg sterker zullen worden in de acceptatie van het lijden, dat ermee gepaard gaat.