Gedachte van de week – Allerheiligen

4 november 2012


 “Jij staat niet ver af van het koninkrijk van God”.  Dat is wat Jezus zei tot de man die er blijk van gaf te begrijpen wat het belangrijkste is in het leven: God liefhebben en de evenmens.   “Jij staat niet ver af van het koninkrijk van God.” Deze gedachte uit het evangelie staat me voor de geest, nu wij vandaag denken aan onze lieve doden. Als iedere mens, ver­langden zij in hun leven naar de hemel op aarde, naar een wereld van geluk, van gerechtigheid en liefde. Zij waren geen supermensen, maar gewone mensen van vlees en bloed, die deze wereld op hun eigen manier, met vallen en opstaan, hebben probeerden mooier te maken in hun leven. Zij hebben ons meegenomen op hun levensweg en straalden daardoor iets uit, in woord of daad, van Gods goedheid. Ik denk dat het U net als mij vergaat, wanneer ik aan hen denk. Ik relativeer hun menselijke fouten in het licht van al het goede dat zij hadden. Ik herinner mij hoe zij zich inzetten voor anderen, voor ons. Ik herinner mij hun geploeter, dag en nacht in de weer voor anderen, voor ons.  Ik herinner mij hun tranen en zorgen, maar weet ook dat zij door hun lijden, verdriet en zorgen heen, mooier werden en groeiden als mens. Ik herinner mij hun trouw, hun meest echte momen­ten, hun goede bedoelingen.  Ze kenden ogenblikken van mildheid, van har­telijke belangstelling. Bewust of onbewust, lieten zij in hun leven een stukje van God zien. En dan besef ik, dat ik naar hen kijk, zoals ik vermoed dat God naar hen gekeken heeft en.... kijkt.  En ik denk oprecht, dat Hij tot hen zegt: wees gelukkig, want jullie deden zo eindeloos je best in moeilijke omstandigheden; wees gelukkig om wat je gedaan hebt; jullie zitten goed....”jullie zitten dichtbij het koninkrijk van God”..... bij Mij.