Gedachte van de week – Wat is waarheid?

25 november 2012


Vandaag vieren we in de Kerk het feest van Christus Koning. Jezus staat voor Pilatus, de Romeinse bevelhebber, de plaatsvervanger van de Romeinse keizer die het land had bezet. "Bent u de Koning van de Joden?" vraagt Pilatus. Voor Jezus is dat een gevaarlijke vraag. Herodes is immers de koning van de Joden. “Mijn koningschap is niet van deze wereld”. Pilatus vraagt verder: “U bent dus toch koning?” En Jezus: “Ja, ik ben koning; met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is luistert naar mijn stem”.

Je voelt hoe Jezus hier spreekt vanuit zijn ziel, vanuit zijn roeping. Wat voor hem waarheid is  kunnen we lezen in de getuigenissen over hem. Zijn hele leven was er op gericht dat mensen tot hun recht zouden komen. Dat iedereen erbij mag horen. Dat de ene mens niet heerst over de andere. Dat er liefde en vrede zal zijn tussen de mensen. Dat de wereldse waarden van hebben en houden geen stand houden, maar dat er waarden zijn van eeuwigheid. Dat is zijn waarheid. Jezus is geen heerser over mensen maar een dienaar van de mensen. Zo is Hij koning. Een koning zonder troon en kroon. Een koning tussen het volk. Hij zet zich in voor de waarde van elke mens. Hoe je ook bent: je bent bemind door God. Niemand is daarvan uitgezonderd. Je waarde hangt niet of van veel hebben of veel kunnen maar jouw waarde bestaat erin dat God van je houdt en dat jij uit deze liefde mag leven met en voor anderen. Jouw waarde gaat over de grenzen van aarde en tijd heen! Je bent voor altijd en eeuwig bewaard! Dat is de waarheid waar Jezus voor staat en waar Hij alles voor over heeft. Dat is de koninklijke weg van Jezus. Het feest van Christus Koning kan het besef in ons wakker maken dat de weg van Jezus ook onze roeping is: durven getuigen van de waarheid, opkomen voor de waarde van elke mens, durven spreken ook als het ons kan benadelen, durven vertrouwen dat het Rijk van God, dat Goedheid en Liefde mogelijk zijn. Voorbij de grenzen van onze kleinmenselijkheid worden we getrokken en uitgedaagd tot een leven dat ons eigenbelang overstijgt: een leven gericht op de ander. Daartoe zijn ook wij - net als Jezus - geboren en in de wereld gekomen. Dat is de basis van ons mens-zijn. Zo zijn wij bedoeld door God.