Gedachte van de week Van Gods Geest vervuld

19 december 2010


Bij mensen die in de geschiedenis een grote invloed hebben gehad, ten goede of ten slechte, vorsen wij later vaak naar hun oorsprong, naar hun ouders, naar hun opvoeding, naar hun jeugd. Wij willen weten wat hen gemaakt heeft tot wat ze zijn geworden. Als mensen bijzonder zijn geweest in hun leven, denken wij ook aan een bijzondere afkomst. Zij moeten al iets van huis uit hebben meegekregen. Dit beluisteren we vandaag ook in het evangelie van Mattes over de afkomst van Jezus, een wonderlijk verhaal. Mensen halen hun schouders op. Zij voelen zich ongemakkelijk bij het verhaal, dat Maria zwanger is geraakt door toedoen van de heilige Geest. Wat zou de betekenis kunnen zijn? Het gaat de evangelist Matteus erom om de persoon van Jezus uit te beelden. Wie is Hij toch? We moeten voor ogen houden: Matteus schrijft zijn evangelie 30/40 jaar na de dood van Jezus. Hij overziet het leven van Jezus, vanaf de geboorte tot en met zijn dood, en wat er daarna gebeurde. Hij is getuige van de geweldige invloed die van Jezus uitging in de eerste christentijd. Hij heeft iets teweeg gebracht, dat zijn weerga niet kent. Hij heeft een manier van omgaan met mensen laten zien, die bewondering wekt, zoveel goedheid en liefde. Zo iemand, die z in het leven staat, kan niet zomaar een mens zijn zoals een ander. Hij moet wel op een bijzondere wijze geraakt zijn door God. Daarom begint Matteus zijn evangelie met een verhaal, waarin duidelijk moet worden dat Hij een mens is, die van God is vervuld.

 

In de schrift vinden we andere verhalen, waarin achteraf aan belangrijke mensen in de heilsgeschiedenis een bijzondere geboorte wordt toegeschreven. Zo zou Isaac geboren zijn uit Sara, die al oud was. Van Mozes wordt verteld dat hij in een mandje uit de rivier zou zijn gevist, n.b. door de dochter van de Pharao. Uit het evangelie van Matteus blijkt dat we hier te doen hebben met iets dergelijks waar het over Jezus gaat. Veertig jaar na zijn dood wil Matteus duidelijk maken, hoe bijzonder zijn leven was, hoe vervuld van Gods Geest. Uit een maagd, door toedoen van God, zou Hij geboren zijn, zegt de evangelist. Moeten we dit letterlijk z verstaan? Ik geloof het niet. Matteus wil alleen aangeven, dat het leven van Jezus een zuivere afspiegeling van God is, dat Hij iemand is, wiens leven vervuld was van Gods Geest.