Gedachte van de week – In verwachting, ook wij?

23 december 2012 (4e advent, jaar C)


Verwachten, in verwachting zijn. Ieder van ons kan in verwachting zijn, leven met een wonder dat zich zal openbaren, leven in de verwachting van een nieuwe tijd.

De beide lezingen van vandaag hebben alles met elkaar te maken. Datgene wat Micha ziet gebeuren in een verre toekomst wordt vervuld in Maria, de moeder van Jezus en daarvan is Elisabeth de eerste getuige. Micha en Elisabeth: twee profetische mensen!

Micha leefde rond 700 voor Christus in een tijd dat het land Israël bezet werd door de Assyriërs, een vijandig volk dat veel bewoners wegvoerde in ballingschap. Micha weet zich vervuld van de kracht van de geest van de HEER en ‘ziet’ als het ware wat er in een verre toekomst zal gebeuren. In Bethlehem, een klein en onaanzienlijk stadje in het land  zal een groot wonder geschieden: een vrouw zal een kind baren waarvan de komst al eeuwen voorzien was. Door dit kind zal het volk bevrijd worden en niet langer worden overheerst door een vreemde mogendheid. Het komende kind zal hoeder, herder worden van het volk. Zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden van de aarde.  Er zal overal VREDE zijn!

Intussen weten we dat het kindje werkelijk werd geboren in Bethlehem. Het evangelie vertelt ons dat Elisabeth voelt dat het kindje dat Maria draagt de Heer is, de redder van het volk! Ze voelt het en ze schreeuwt het uit van vreugde.

Is het mogelijk dat wij evenals Micha en Elisabeth begeesterd worden door Gods belofte van heil en vrede? Is het mogelijk dat wij vol verwachting zijn? Dat wij durven hopen op een redder van de wereld? Dat wij kunnen geloven in vrede en heil voor iedereen? Is het mogelijk? Of zijn we te veel bezig met ons zelf, met de dingen van de dag, met de kerstballen en het kerstmaal? Of zijn we te cynisch: och het zal wel nooit helemaal vrede zijn, kijk maar om je heen niets dan oorlog en ellende.

En toch! En toch horen wij vandaag weer die eeuwenoude boodschap, dat eeuwenoude verlangen: eens zal er Vrede zijn! Laten we het toch tot ons doordringen, maken we ons hart open. Vertrouwen we dat het kan, want bij God is niets onmogelijk! Wéér wordt het Kerstmis…..