Gedachte van de week – De kracht van genezing

5 februari 2012


De moeder van Simon kreeg door Jezus’ aanraking de kracht om op te staan, om overeind te komen… die kracht maakte haar zo sterk dat zij Jezus’ taak en opdracht van dienstbaar willen zijn begreep als vanaf dat moment ook haar opdracht: “en zij bediende hen”, zo staat er. Zij zal zijn  volgeling zijn..

 

Als ik die gedachte doortrek naar ons en naar mensen van alle eeuwen dan zouden mensen die erkennen dat ze hulp nodig hebben, nadat ze bij zich zelf te rade zijn gegaan, nadat ze hebben gebeden, nadat ze zich aangeraakt voelen door het vuur van dat begin, door Hem, die voor vragende mensen voelbaar blijft…, 

dan zouden al die mensen kunnen opstaan, overeind kunnen komen, van binnen, om van daaruit, mensen die op onze en mijn weg komen te genezen, te laten opstaan ….mijn God wat een boodschap, wat een hoop wat en kracht zou zo kunnen vrijkomen….als wij zouden durven geloven in de ons gegeven kracht van genezing…