Foto's

← terug

Veiling actie kerkbalans, 21 januari 2017

Concert Trio Vivente en MoKla Vocaal Ensemble, 3 juli 2016

Eerste communie, Hemelvaartdag 5 mei 2016

Kruisjestocht, Goede Vrijdag 25 maart 2016

Paasviering kinderen De Windwijzer, Witte Donderdag 24 maart 2016

Kinderen maken palmpaasstok, 17 maart 2016

Parochiedag, 12 maart 2016

Startzondag vastenactie, 6 maart 2016

Boekpresentatie Elisabeth Marain en uitreiking beeldje 'Moeder Aarde', 31 januari 2016

Bisscheroux ... bijgepraat, 25 november 2015

De commissie Kerk en Kunst van onze parochie heeft een zeer succesvolle lezing georganiseerd onder bovenstaande titel. De lezing vond plaats in onze goed verwarmde kerk en de belangstelling was verrassend groot. Voor de eerste keer werden ook de aangeschafte beamer en het projectiescherm gebruikt.

Marga Meyer opende de avond en stelde als eerste Ton van Mastrigt voor met een lezing over de architectuurgeschiedenis en de vele werken van Laurens Bisscheroux. Zijn verhaal werd verduidelijkt met vele foto's. Vervolgens gaf Leon van Loo een beschrijving van kerkarchitectuur in het algemeen en de visie hierop van Bisscheroux in het bijzonder.

Tussen deze sprekers en voor de pauze zong Paul van Loo enkele Limburgse liederen. De gastvrouwen hadden weer erg hun best gedaan met koffie, thee, wijn en frisdrank en een vlotte, vriendelijke bediening.

Hierna vertelde Robert Takens op geestige wijze over zijn komst naar Zuid-Limburg en zijn eerste contact en de daarop volgende samenwerking met Laurens Bisscheroux. Hij benadrukte zijn verhouding ten opzichte van kunst: "Een voortdurende worsteling". Het beëindigen van deze samenwerking ervoer Robert als "droevig".

Na nog enkele liederen van Paul van Loo sloot Marga Meyer de avond en bood alle sprekers een mooi boeket bloemen en de brochure Gabriël ontmoet Andreas aan. Met nog wat napraten met een glas wijn of fris werd deze avond op aangename wijze besloten. Rest nog dank te zeggen aan de organisatoren en de gastvrouwen.

Lambert Cuppers

Presentatie brochure 22 november 2015

Op zondag 22 november was het eindelijk zover. We hadden er lang naar uitgekeken: een brochure over onze Andreas. Na een mooie viering, waarin Ren Lantman (schrijver van de brochure Gabriël ontmoet Andreas) voorging, werd deze brochure gepresenteerd. En onder het genot van een kop koffie en een chocolaatje konden we eindelijk door het boekje bladeren en onze eerste indrukken uitwisselen.

Het idee kwam van de werkgroep Kerk en Kunst. En Ren Lantman zou de parochie daarin in beeld brengen via verschillende interviews. En dat is hem heel goed gelukt. Heel gevarieerde invalshoeken in een prettig leesbare stijl maken deze brochure de moeite van het kopen waard (al was het alleen maar om te ontdekken wat die titel betekent...). Voor 7,50 kunt u er uzelf of een ander een plezier mee doen.

De brochure is verkrijgbaar in de Andreaskerk na de vieringen en van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Met het verschijnen van de brochure komt een eind aan de geloofsestafette in ons parochieblad. De redactie dankt alle mensen die hieraan in de afgelopen jaren hebben bijgedragen.

Parochiedag 31 mei 2015

Vastenactiezondag 2015

Kerststal 2014

Hou de Andreas Parochie Open!

Aswoensdag 2014

Het team van de Aktie Kerkbalans 2014

Paaskaars 2013

Oecumenische dienst 20 januari 2013