Foto's

← terug

Solidariteitsmaaltijd, 14 februari 2018

De solidariteitsmaaltijd voor de Vastenactie was een succes. In een volle koffiekamer met mooi gedekte tafels werd een heerlijk maal geserveerd. En er waren twee zeer behulpzame afwassers. De actie heeft het mooie bedrag van 175 euro opgebracht.

Kindernevendienst, 17 december 2017

Tijdens de kindernevendienst op 17 december maakten de kinderen adventskaarsen.

Bezoek SchoonGMS, 28 december 2017

Op 28 december bracht een groepje mensen uit de Andreasparochie een bezoek aan Schoon GMS. Daar hebben ze de opbrengst overhandigd van wat de jongeren van de parochie hebben verdiend met de Carwash in juli en de kerst-weggeefmarkt in december. Samen het mooie bedrag van 407 euro.

De mensen van Schoon GMS waren er erg blij mee en het bedrag gaat in de sociale pot, waar men uit kan putten bij noodgevallen.

Adventsconcert Vocal Group Magan, 10 december 2017

Op 10 december 2017 verzorgde Vocalgroup Magan een sfeervol winter-adventsconcert met luisterrijke songs, composities en arrangementen

Vocalgroup Magan uit Mechelen begon 45 jaar geleden als een jongerenkoor en is uitgegroeid tot een ervaren, uitgebalanceerd en heel divers samenspel van 35 zangers, een 5 man sterk combo en een dirigent. De leeftijd varieert van 20 tot 60 jaar. Het is een muziekgezelschap met een origineel - populair maar zeker geen doorsnee - repertoire en uitgekiende meerstemmige arrangementen onder de bezielende leiding van dirigent Jo Smeets. Het koor won in 2014 het Korenfestival Medemblik.

Fairtrade lunch, 1 november 2017

Ter gelegenheid van de Fairtrade week genoten buurtgenoten en asielzoekers op 1 november van een fairtrade lunch bij PLUS Sturing op de Heerlerbaan. De lunch werd georganiseerd door PLUS, Andreasparochie, Wereldwinkel Landgraaf en de werkgroep Fairtrade Regio Parkstad.

40-jarig jubileum Andreasparochie, 24 september 2017

Op 24 september vierden we het 40-jarig bestaan van de Andreasparochie. Het weer feestte mee. Het was een prachtige dag onder een stralende zon. Deken en pastoor Hans Bouman beet de spits af door vóór het begin van de viering een felicitatie uit te spreken, waarin hij niet terugblikte op de afgelopen veertig jaar maar de Andreas in het zonnetje zette door in te gaan op wat er in de Andreas allemaal aan goeds en moois gebeurt en van daaruit naar de toekomst te kijken. Dat was helemaal in lijn met de creatieve ideeën en artistieke vormgevingen die de vele werkgroepen van de parochie hadden bedacht om te laten zien welke kerk hen in de toekomst voor ogen staat. Het resultaat is een vrolijk kleurenspel dat je tegemoet spettert als je de kerk binnen loopt. Na de drukbezochte viering was er een feestelijke koffie voor de bezoekers, die zich te goed hebben gedaan aan de vele soorten gebak die op zondagochtend door vele dames - en hopelijk ook door een enkele heer - van de parochie vers uit eigen oven waren aangeleverd. In de kerkgang kon men onder het genot van de koffie en het gebak de kleurrijke schilderijen bewonderen die daar nu worden geëxposeerd. Artistiek zeer de moeite waard. In onze kerk gaan geloof, kunst en gezelligheid moeiteloos in elkaar over!

Dominee Henk van Es hield uit naam van de bevriende PKN-gemeenten Parkstad een toespraak waarin hij niet alleen de parochie feliciteerde met haar 40-jarige bestaan, maar ook Eline Claassens nog eens speciaal naar voren haalde om haar te bedanken voor haar inzet voor de oecumene en voor de goede samenwerking. Daar had Eline niet op gerekend, en ze kon haar verlegenheid nog maar net verbergen achter de enorme bos bloemen die ze in haar handen kreeg gedrukt. Daarna luisterde Ger, onze eigen onovertroffen huisgitarist, die ook nog eens uitstekend zingt, de koffie op met liedjes van Limburgse makelij die, nadat de eerste flessen bier en wijn waren aangesproken en een toost was uitgesproken op de parochie, steeds vrolijker door de aanwezigen werden meegezongen. Schrijver dezes deden sommige liedjes denken aan carnaval, maar hem is ingepeperd dat hij er geen snars verstand van heeft - wat ook zo is.

Het was een geslaagd jubileum. Het was een dag om dankbaar voor te zijn.

Veiling actie kerkbalans, 21 januari 2017

Concert Trio Vivente en MoKla Vocaal Ensemble, 3 juli 2016

Eerste communie, Hemelvaartdag 5 mei 2016

Kruisjestocht, Goede Vrijdag 25 maart 2016

Paasviering kinderen De Windwijzer, Witte Donderdag 24 maart 2016

Kinderen maken palmpaasstok, 17 maart 2016

Parochiedag, 12 maart 2016

Startzondag vastenactie, 6 maart 2016

Boekpresentatie Elisabeth Marain en uitreiking beeldje 'Moeder Aarde', 31 januari 2016

Bisscheroux ... bijgepraat, 25 november 2015

De commissie Kerk en Kunst van onze parochie heeft een zeer succesvolle lezing georganiseerd onder bovenstaande titel. De lezing vond plaats in onze goed verwarmde kerk en de belangstelling was verrassend groot. Voor de eerste keer werden ook de aangeschafte beamer en het projectiescherm gebruikt.

Marga Meyer opende de avond en stelde als eerste Ton van Mastrigt voor met een lezing over de architectuurgeschiedenis en de vele werken van Laurens Bisscheroux. Zijn verhaal werd verduidelijkt met vele foto's. Vervolgens gaf Leon van Loo een beschrijving van kerkarchitectuur in het algemeen en de visie hierop van Bisscheroux in het bijzonder.

Tussen deze sprekers en voor de pauze zong Paul van Loo enkele Limburgse liederen. De gastvrouwen hadden weer erg hun best gedaan met koffie, thee, wijn en frisdrank en een vlotte, vriendelijke bediening.

Hierna vertelde Robert Takens op geestige wijze over zijn komst naar Zuid-Limburg en zijn eerste contact en de daarop volgende samenwerking met Laurens Bisscheroux. Hij benadrukte zijn verhouding ten opzichte van kunst: "Een voortdurende worsteling". Het beëindigen van deze samenwerking ervoer Robert als "droevig".

Na nog enkele liederen van Paul van Loo sloot Marga Meyer de avond en bood alle sprekers een mooi boeket bloemen en de brochure Gabriël ontmoet Andreas aan. Met nog wat napraten met een glas wijn of fris werd deze avond op aangename wijze besloten. Rest nog dank te zeggen aan de organisatoren en de gastvrouwen.

Lambert Cuppers

Presentatie brochure 22 november 2015

Op zondag 22 november was het eindelijk zover. We hadden er lang naar uitgekeken: een brochure over onze Andreas. Na een mooie viering, waarin Ren Lantman (schrijver van de brochure Gabriël ontmoet Andreas) voorging, werd deze brochure gepresenteerd. En onder het genot van een kop koffie en een chocolaatje konden we eindelijk door het boekje bladeren en onze eerste indrukken uitwisselen.

Het idee kwam van de werkgroep Kerk en Kunst. En Ren Lantman zou de parochie daarin in beeld brengen via verschillende interviews. En dat is hem heel goed gelukt. Heel gevarieerde invalshoeken in een prettig leesbare stijl maken deze brochure de moeite van het kopen waard (al was het alleen maar om te ontdekken wat die titel betekent...). Voor 7,50 kunt u er uzelf of een ander een plezier mee doen.

De brochure is verkrijgbaar in de Andreaskerk na de vieringen en van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Met het verschijnen van de brochure komt een eind aan de geloofsestafette in ons parochieblad. De redactie dankt alle mensen die hieraan in de afgelopen jaren hebben bijgedragen.

Parochiedag 31 mei 2015

Vastenactiezondag 2015

Kerststal 2014

Hou de Andreas Parochie Open!

Aswoensdag 2014

Het team van de Aktie Kerkbalans 2014

Paaskaars 2013

Oecumenische dienst 20 januari 2013