Andreasparochie Heerlerbaan

Contact

Vieringen zaterdag 18.00 uur en
zondag 10.30 uur

Gastvrouw aanwezig di.-vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Stilteuur donderdag 10.30 tot 11.30 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles, 045 5714078

Diaconaal werker Rob Pauls,
043 3061706, andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker Marcel Mollink, 045 5740378

Rekeningnummers

Meer informatie

Vieringen

Intenties

Dopen

Eerste Communie

Vormsel

Huwelijk

Ziekenzalving

Avondwake

Uitvaart

Urnenpad

Kerkbijdrage

Financiën

Kerkbestuur

Beloningsbeleid

Doelstelling en visie

Fairtrade

Privacyverklaring
Ongrijpbaar en toch bestaand
 • In de warmte tussen woorden,
 • in de zachtheid van een blik,
 • in een hoofd tegen een schouder,
 • hand die stil de jouwe drukt,
 • leeft wat ongrijpbaar is
 • en toch bestaat.
 • Overal waar mensen samen
 • bondgenoot zijn in gevecht
 • tegen al wat ziek en kwaad is,
 • wordt wat krom trok fier en recht,
 • en wat ongrijpbaar is
 • en toch bestaat.
 • Dan is eenzaamheid verdwenen,
 • dat gevoel van niet bestaan,
 • monddood maken,
 • machteloosheid,
 • zijn voor kort of lang gegaan,
 • want wat ongrijpbaar is
 • wordt dan vervuld.

Marijke de Bruijne

Vieringen

Zaterdag 20 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 21 augustus

10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Mia van de Geijn

Overweging

De overweging van 14 augustus is nu te lezen op de website. Het thema is 'Vuur'.

Nieuwe kapelaan

Er komt een nieuwe kapelaan! Zijn naam is Taison Titus, afkomstig uit Trivandrum-India, 33 jaar. Door zijn studie, stage en werkzaamheden als diaken en priester is hij al een heel aantal jaren in Nederland. Hij werkt nu in Maastricht-West. Kapelaan Titus zal na de grote vakantie aan de slag gaan en per 15 september formeel worden benoemd. Hij zal op de pastorie in Welten komen wonen; de taakverdeling met deken Bouman zal later nog worden besproken.

Wij wensen hem veel sterkte met het afscheid in Maastricht en zien uit naar zijn komst!

deken Bouman

Hoe kom je tot jeZELF?

Lezing Joep de Jong

15 september 19.30 uur Andreaskerk

Je zou het Zelf kunnen beschouwen als een ruimer bewustzijn dan het alledaagse, een ruimer bewustzijn dat je al dan niet een rol kan laten spelen in je leven. De bedoeling van deze avond is uit te zoeken: hoe zit dat in jou? Wat is jouw opvatting? Hoe verloopt jouw zoektocht? Zoek je überhaupt? En als je vastgelopen bent in je tocht, hoe kom je dan weer op gang? Dat gaan we samen exploreren. Leuk als je daaraan wil deelnemen.

Lees meer.

Slavko Dujic ontmoet Hardy Mertens

naar “Gabriël ontmoet Andreas”

Expositie 27 augustus-18 oktober

Op 28 augustus om 14.00 uur opent wethouder Jordy Clemens de expositie. Deze opening wordt muzikaal opgeluisterd door harpiste Oxana Klara Thijssen. Taalkunstenares Lizette Colaris verrast ons met gedichten.

Lees meer.

Aandacht voor het milieu

Er zijn vele redenen om aandacht te besteden aan het milieu. Wij willen graag met mensen in gesprek gaan over het beschermen van de wereld en ons zelf tegen de opwarming van de aarde. Op 21 september a.s. van 19.30 tot 21.00 uur willen wij in de koffiekamer van de St. Andreas kerk samen komen en nodigen geïnteresseerden daar graag voor uit.

Marcel Mollink, Eline Claassens en Math Gulpers

Boerderijviering

Op zondag 17 juli was de jaarlijkse boerderijviering. We waren te gast bij de zorgboerderij Corisberg. De viering werd voorbereid met de St. Josephparochie en het SoPaF-koor.

Bekijk meer foto's.

Synodaal proces

In maart hebben een veertigtal parochianen op de parochiedag in het kader van het door paus Franciscus op gang gebrachte 'synodaal proces' gepraat over wat kerk-zijn voor ons betekent en hoe we de kerk in de toekomst zien. Het verslag van deze bijeenkomst, gepubliceerd in het parochieblad van april/mei, is opgestuurd naar het bisdom.

Hier leest u het bericht dat van het bisdom is uitgegaan naar aanleiding van de publicatie van het eindverslag van het synodaal proces in het bisdom Roermond. Het volledige eindverslag kunt u hier nalezen.

HOOP: het verhaal van een schilderij

In de Internationale Nieuwsbrief van de ATD Vierde Wereld stond een verhaal over een inspirerend schilderij.

Lees hier het verhaal.

De buurtkast

Zondag 24 april jl. werd de buurtkast voor de Andreasparochie officieel in gebruik genomen. Sinds die tijd hebben veel buurtbewoners de weg naar de buurtkast gevonden.

De laatste tijd treffen we echter regelmatig spullen aan die niet in de buurtkast thuishoren. Daarom een herinnering aan de regels die voor de buurtkast gelden.

Lees meer.