Andreasparochie Heerlerbaan

Welkom bij de Andreasparochie

Palestinastraat 326, Heerlerbaan

Telefoon 045 5413381

E-mail: parochiesintandreas@home.nl

Pastor Geert Bles, 045 5714078

Diaconaal werker Rob Pauls,
043 3061706

Vieringen zaterdag 18.00 uur en
zondag 10.30 uur

Gastvrouw aanwezig di.-vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Bank: NL17 INGB 0003269778 en
NL21 ABNA 0577627325

Meer informatie

Vieringen

Intenties

Dopen

Eerste Communie

Vormsel

Huwelijk

Ziekenzalving

Avondwake

Uitvaart

Kerkbijdrage

Financiën

Kerkbestuur

Beloningsbeleid

Doelstelling en visie

 • Voor elke tocht is er een ster,
 • een woord, een teken,
 • een weg, een uitweg,
 • een terugweg als het moet.
 • Voor elke tocht is er een ster,
 • een vriend, een hand,
 • een huis, een thuis,
 • een boek, een beeld,
 • een lied misschien.
 • Voor elke tocht is er een ster,
 • voor ieder mens,
 • voor oud en jong
 • die wijs wil heten,
 • voor iedereen die zoekt
 • naar redding en naar recht.
 • Voor elke tocht is er een ster,
 • die wijzen brengen zal
 • waar 't wonder van het leven
 • in eenvoud wordt getoond,
 • waar Gods liefdevol geven
 • in kinderogen woont.
 • Voor elke tocht is er een ster.
 • Zoek niet te ver!...

Frans Weerts

Vieringen

Zaterdag 27 januari

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 28 januari

10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

Gebed voor Enny Kerckhoffs

Op 20 januari start de actie Kerkbalans. Lees alles over de actie.

Cantorgroep zoekt dirigent

De Cantorgroep van de Andreasparochie is op zoek naar een nieuwe dirigent.

Onze groep heeft 14 leden, in leeftijd variërend van 65 tot 90+. Wij zingen met veel plezier en leveren zo een bijdrage aan de eucharistieviering op zondag.

Lees meer.

Leesgroep

In het komende jaar gaat de leesgroep aan de slag met het boek "Vraag en het wordt gegeven" van Esther en Jerry Hicks.

We beginnen op donderdag 1 februari. Als u mee wilt doen, kunt u zich nog opgeven bij Dolf Hutschemaekers (tel 045 5425783)

Lees verder.

Kwestie van vertrouwen

Dinsdag 30 januari

19.30 uur

Café Pelt, Pancratiuspl 48, Heerlen

Lees meer.

Klimaatvluchtelingen

Café Mondiaal

Donderdag 1 februari

aanvang 19.30 uur

Café Pelt

Pancratiusplein 48, Heerlen

Lees meer.

Startdag Vastenactie

Op zaterdag 3 februari van 10.00 tot 14.00 uur start in de Andreaskerk de vastenactie 2018.

Iedereen is van harte welkom. Wel graag van tevoren aanmelden bij Ans Houben.

Lees verder.

Oecumenische viering Aswoensdag

Net als afgelopen jaar wordt de vastentijd dit jaar ingeleid met een oecumenische stilteviering op Aswoensdag 14 februari om 19.00 uur in de Andreaskerk, verzorgd door onze parochie en de PKN-Parkstadgemeenten. Ook wie niet aan vasten doet, is van harte uitgenodigd voor de gezamenlijke viering.

Naar Sierra Leone

Kelly Fofanah en Marie-José Brounen van de Stichting Taiama-Andreas zijn naar Sierra Leone geweest. Lees het reisverslag op www.taiama-andreas.org.

In gesprek met Marie-José Brounen

'Nelson Mandela bleef zijn bewakers altijd als mensen zien en reduceerde hen nooit tot hun verschrikkelijk functie. Dat is ongelooflijk inspirerend'

Lees het gesprek van Geert Bles met Marie-José.