Informatie

← terug

Vieringen

De weekendvieringen zijn op:

- zaterdag om 18.00 uur

- zondag om 10.30 uur.

Na de viering op zondag kan er worden nagepraat bij een kop koffie of thee.

Verder is er elke eerste vrijdag van de maand om 10.30 uur een viering. Ook dan is er daarna koffie en thee. En een keer in de twee maanden is er een viering in het woonzorgcomplex de Corisberg, op donderdag om 10.30 uur.

Meer informatie over de vieringen vindt u in de agenda.

Parochieblad

Actuele informatie over de Andreasparochie vindt U ook in het maandelijkse parochieblad. Dit blad wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd. U kunt het vinden op deze website. Wilt u het parochieblad van de Andreas ontvangen, stuur dan een e-mail naar parochiesintandreas@home.nl. Vergeet niet uw naam, uw adres en e-mailadres te vermelden en geef aan of u voor de digitale uitgave (via e-mail) of de papieren uitgave (in uw brievenbus) kiest. De papieren uitgave kan alleen bezorgd worden binnen de parochiegrenzen. Het parochieblad is kosteloos.

Intenties

U kunt een intentie voor de vieringen aanvragen. Dat kan ter nagedachtenis aan een overledene zijn, of bijvoorbeeld uit dankbaarheid bij een jubileum. U kunt een intentie opgeven bij de gastvrouwen op dinsdag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur, of per e-mail: parochiesintandreas@home.nl.

Wij hebben daarvoor de volgende gegevens nodig:

  • Datum van de intentie
  • Als het om een overledene gaat: voor- en achternaam van de overledene
  • Reden van intentie
  • Wel of geen vermelding in het parochieblad (let dan wel op een tijdige aanvraag)
  • Wel of geen bezwaar als er op de betreffende datum een woord- en communiedienst is
  • Contactpersoon
  • Telefoonnummer contactpersoon

De kosten voor een intentie zijn € 30,00 in een viering op zaterdag en zondag in de kerk en € 15,00 in een viering op zaterdag in de huiskamer. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL21 ABNA 0577627325 van de R.K. Kerkbestuur St. Andreas onder vermelding van 'intentie' en datum en naam.

Daarnaast is er de mogelijk om kosteloos uw eigen gebedsintentie (waarin geen namen worden genoemd) voor het begin van de viering in het intentieboek te schrijven. Het gaat hierbij om uw eigen zorgen, dankbaarheid, verdriet of angst. U kunt bijvoorbeeld vragen om te bidden voor een zieke in uw familie, om kracht bij een operatie of om inzicht bij een moeilijke beslissing. Uw intentie wordt dan bij de voorbeden genoemd.

Dopen

Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen: Brenda Römgens of Nan Paffen (via mail: brenda_noijen@hotmail.com of najopaffen@home.nl ) of tel.nr. 06 2317 3932 (Brenda) en 045-5423211 (Nan). U kunt ook mailen naar de parochie: parochiesintandreas@home.nl. Een van beiden zal dan contact met u opnemen over de voorbereiding van het doopsel.

In de regel vindt het doopsel plaats op de zondagmiddag, meestal de laatste zondag van de maand. Datum en tijd worden in overleg vastgesteld.

Aan het sacrament van het doopsel zijn in principe geen kosten verbonden. Een vrije gave is evenwel van harte welkom.

Eerste Communie

Kinderen die hun eerste communie willen doen, worden hierop in principe voorbereid door de parochie. De voorbereiding gebeurt door ervaren/geschoolde vrijwilligers.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Nan Paffen: najopaffen@home.nl of 045 5423211. U kunt natuurlijk ook mailen naar de parochie: parochiesintandreas@home.nl.

Vormsel

Kinderen kunnen het vormsel ontvangen als zij in groep 8 van de basisschool of in de brugklas zitten. Zij worden hierop voorbereid in een breder verband, nl. van alle parochies in Heerlen-Zuid.

Meer informatie kunt u krijgen bij Marcel Mollink of via de parochie: parochiesintandreas@home.nl.

Huwelijk

Als u voor de kerk wilt trouwen, neem dan ruim van tevoren contact op met de parochie, 045 5413381, parochiesintandreas@home.nl. Ter voorbereiding op het huwelijk vinden er enkele gesprekken plaats.

De kosten van een huwelijksviering bedragen € 500,=. Hebt u in de jaren voorafgaand aan het huwelijk meegedaan aan de kerkbijdrage, dan wordt dit verrekend. Kijk voor meer informatie onder financiën.

Ziekenzalving

In onze parochie is er een keer per jaar (in september) een gemeenschappelijke ziekenzalving in een speciale viering. Daar zijn - voor zover mogelijk - ook familieleden bij aanwezig. De datum wordt tijdig bekend gemaakt op onze website en in het parochieblad.

Uiteraard is het daarnaast mogelijk om thuis de ziekenzalving te ontvangen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met onze pastoraal werkster, Eline Claassens: tel. 045 5718467, 06 25364185 of elineclaassens@gmail.com.

Meer informatie over de (gemeenschappelijke) ziekenzalving kunt u krijgen bij de contactpersoon van de pastoraatsgroep, Annemarie Noijen: noijen@ziggo.nl, of tel. 06 24999855 of 045 7506197.

Avondwake

Op de avond voor de uitvaart kan in onze kerk een avondwake worden gehouden. In principe wordt dit geregeld via de uitvaartondernemer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de pastoraatsgroep, Annemarie Noijen: noijen@ziggo.nl, of tel. 06 24999855 of 045 7506197.

Uitvaart

Een uitvaart wordt meestal geregeld via de uitvaartondernemer.

Onze parochie heeft verschillende mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor een eucharistieviering; dan gaat er een priester mee voor in de dienst. Er kan ook een ander soort uitvaartdienst worden gehouden: bijvoorbeeld een viering van woord en gebed. Daarin gaat de pastoraal werkster voor.

Meer informatie kunt u krijgen bij de pastoraal werkster, Eline Claassens tel. 045 5718467, 06 25364185 of elineclaassens@gmail.com of bij de contactpersoon van de pastoraatsgroep, Annemarie Noijen: noijen@ziggo.nl, of tel. 06 24999855 of 045 7506197.

Een uitvaartviering in de kerk kost € 500,=. Een viering in bijvoorbeeld een crematorium, verzorgd door een van onze pastores, kost eveneens € 500,=. Gaat de voorganger na een viering in de kerk mee naar crematorium of begraafplaats, dan kost dat € 100,= extra.

Heeft de overledene in de vier jaren voorafgaand aan het overlijden meegedaan aan de kerkbijdrage, dan wordt dit verrekend. Kijk voor meer informatie onder financiën.
Kerkbijdrage

De kerkbijdrage is onze belangrijkste bron van inkomsten. Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het bisdom Roermond geeft voor 2024 een bedrag aan van minimaal € 130,00 per jaar. Uiteraard is een hoger bedrag meer dan welkom. Willen wij alle plannen kunnen realiseren is meer kerkbijdrage zelfs hard nodig.

Kijk voor meer informatie onder financiën.

Andreasparochie Palestinastraat 326 Heerlerbaan Heerlen