Nieuws

← terug

Mag ik dan bij jou?

Voor het komende liturgische jaar heeft de liturgiegroep een nieuw thema gekozen: 'Mag ik dan bij jou?' uit het lied van Claudia de Breij. Hierin zingt zij de vraag: als ik me onzeker voel, eenzaam of verdrietig, mag ik dan bij jou schuilen? Maar ze biedt het ook aan: jij mag ook altijd bij mij.

Dit thema zal vanaf de eerste zondag van de advent als spreuk tegen de achterwand van de kerk staan en ons hopelijk stof tot nadenken bieden in het jaar dat voor ons ligt. Er is voor gekozen omdat het op een aantrekkelijke manier ons wijst op onze levensopdracht: er zijn voor elkaar. 'Ik ben er voor jou', is immers de Naam van God, die geheiligd (gedaan) moet worden door ons. Die Naam is letterlijk 'belichaamd' in Jezus van Nazareth in zijn tijd; het is aan ons om dat te doen vandaag de dag door in zijn voetsporen te gaan. Dus: 'Mag ik dan bij jou? ... Jij mag ook altijd bij mij.'

Geert Bles

Lees de volledige tekst van het lied of luister naar Claudia de Breij.

Viering Solidaridadgroep in de advent

De derde zondag van de advent wordt de woord- en communieviering verzorgd door de Solidaridadgroep, en heeft als thema Om te getuigen van het licht. Dit jaar willen we in de viering aandacht vragen voor koffieboeren die klimaatvriendelijke koffie produceren. Onze parochie schenkt eerlijke koffie, en door de verkoop van eerlijke producten via de Wereldwinkel zien miljoenen boeren in ontwikkelingslanden hun inkomens- en leefsituatie verbeteren. Zo dragen we als parochie ons steentje bij aan het tot stand komen van een rechtvaardige wereld.

Walter Gutierrez, een koffieboer in het noorden van Peru, is een van de boeren die via Solidaridad klimaatvriendelijke koffie produceert. Zijn verhaal: "We zagen de laatste tijd onze koffieoogst steeds verder verminderen. Om de opbrengst te verbeteren waren we genoodzaakt stukken bos te kappen, om nieuwe vruchtbare landbouwgrond te ontginnen. Met mijn familie werkten we het hele jaar rond, voor een steeds kleinere productie. Maar daar is ver-andering in gekomen door de trainingen die we hebben ontvangen van Solidaridad. Dankzij het gebruik van klimaatvriendelijke productietechnieken en de invoering van nieuwe koffiesoorten kunnen we momenteel meer koffiebonen oogsten, ook bij extreme droogte of hevige regenval. We planten nu bomen op de plantage voor meer schaduw en we zetten de koffiestruiken op de juiste plantafstand. We hebben geleerd minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken om de kwaliteit van het water en van de bodem te beschermen. Van het groenafval maken we nu biologische compost, wat de vruchtbaarheid van de grond verbetert. De planten hebben nu minder last van insectenplagen en ziekten. Op die manier is ons leven er werkelijk op vooruit gegaan."

Samen kunnen we zorgen voor verandering die ertoe doet en ook in de toekomst blijven genieten van een lekker kopje koffie.

Harry Kerckhoffs

Cantorgroep zoekt dirigent

De Cantorgroep van de Andreasparochie is op zoek naar een nieuwe dirigent. Onze huidige dirigent Marti van Ek gaat na een periode van ongeveer zeven jaar op 1 januari 2018 stoppen. Heel jammer, maar wij respecteren zijn besluit.

Onze groep heeft 14 leden, in leeftijd variërend van 65 tot 90+. Wij zingen met veel plezier en leveren zo een bijdrage aan de eucharistieviering op zondag.

De afgelopen jaren zijn wij "geschoold" in het zingen van psalmen en tafelgebeden. Onze vaste repetitieavond is eenmaal per 14 dagen op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur. Minimaal eenmaal per maand, meestal de laatste zondag van de maand ondersteunen wij de viering van 10.30 uur.

Mocht je interesse gewekt zijn, aarzel niet en kom eens langs bij onze tweewekelijkse repetitie.

Vieringen op 24 december

17.00 uur - kleuterviering

In deze viering zullen we het kerstverhaal vertellen, zingen en spelen. De kinderen worden uitgenodigd op de mat voor de kribbe om alles goed te kunnen zien. Van harte welkom, vooral met de kleintjes.

18.00 uur - gezinsviering

Thema van de dienst wordt: een goede plek. We gaan samen bedenken en spelen wat een goede plek is om geboren te worden, om te wonen, te kunnen spelen. Het kerstverhaal en veel kerstliedjes gaan over een goede plek, is je dat al eens opgevallen? Zou dat een reden kunnen zijn waarom we graag elk jaar weer naar dat verhaal luisteren? Van harte welkom in deze communieviering.

Brenda, Sanne, Eline

20.00 uur - eucharistieviering

Deze feestelijke eucharistieviering wordt - zoals elk jaar - mede verzorgd en opgeluisterd door het koor Sound of Peace and Freedom. In zang en tekst willen we de betekenis van het geboorteverhaal van Jezus in onze tijd plaatsen. Wie zijn de herders anno 2017? Wie zijn de koningen anno 2017? En hebben wij zelf ook een plek in dat verhaal?

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op donderdag 21 december, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aan-schuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Startdag landelijke Vastenactie voor Zambia

Gouda, 25 november 2017

Elk jaar is er in november een bijeenkomst voor vrijwilligers die zich inzetten voor de projecten die Vastenactie kiest in de zuidelijke wereld. Komend jaar gaan we in de Andreas (na tien jaar inzet voor ons project in Sierra Leone) meedoen, samen met de parochies van ons dekenaat, aan de landelijke inzet voor , een eenjarig project ter ondersteuning van het werk van de zusters van de heilige Harten van Jezus en Maria. 300 hiv-positieve mensen en hun gezinnen die leven in armoede, wordt begeleiding naar meer zelfstandigheid, ondernemerschap, geboden.

Er werd tijdens de studiedag o.a. een skypeverbinding met de zusters in Zambia tot stand gebracht, waarbij het aanwezige publiek (250 vrijwilligers) vragen kon stellen. Vragen als: "de paus is tegen het gebruik van condooms, hoe gaan jullie daarmee om", kwamen aan de orde. De zusters bieden zorg, met name op plekken waar niemand naar toe wil, bijv. omwille van het besmettingsgevaar, en ze geven voorlichting over hygiëne, en over waar condooms (gratis) worden verstrekt. Met hun onvoorwaardelijke inzet hopen ze dat er gedragsverandering groeit, solidariteit, inzicht, verantwoordelijkheid.

Naast meer informatie over Zambia en de inhoud van het project, was er een boeiend verhaal van een verslaggeefster over Miriam Vossen, gepromoveerd op armoede en vooruitgang. Ze concludeerde dat mensen anno nu gezonder zijn (91% van de mensheid kan beschikken over schoon drinkwater bijvoorbeeld); er is minder extreme armoede; 90% van de kinderen gaat naar school, terwijl bij ons vaak het gevoel leeft dat, wat we ook doen, de ellende niet minder wordt. Met als gevolg dat we moedeloos worden, 'compassie-moe' gemaakt, mede door de media.

We gaan ontdekken, ook bij Vastenaktie, dat aandacht voor wat er bereikt wordt meer motiveert. We gaan inzien dat vroeger een regionale werkelijkheid, werkelijkheid was, nu bepaalt de wereld de werkelijkheid. Om het vertrouwen te winnen van mensen begon Miriam Vossen aan een goed-nieuwswebsite: www.worldsbestnews.nl. Vossen noemt haar journalistiek constructief, een meer oplossingsgerichte en verantwoordelijke journalistiek. Wie zou er (met Rob en mij bijvoorbeeld) geregeld op die website willen kijken, het goede nieuws op onze website plaatsen, erover schrijven, in de overweging mee te nemen, of anderszins, willen meewerken aan het zichtbaar maken en meedoen aan het goede nieuws? Wordt vervolgd!

Eline Claassens

Vrijwilligersdag 19 november 2017

Vandaag worden de vrijwilligers, zoals jaarlijks gebruikelijk, weer eens verwend. Na een mooie en stemmige woord- en communieviering, deze zondag verzorgd en samengesteld door de pastoraatsgroep, was er voor iedereen koffie of thee, en voor deze gelegenheid gebak, geserveerd in de kerk i.p.v. in de koffiekamer. Het was weer erg gezellig en alle kerkgangers bleven napraten totdat Jacq Zenden meedeelde dat zijn quiz begon. De gasten verlieten langzaam de kerk en de vrijwilligers werden in vijf groepen verdeeld voor de quiz. Jacq had voor elke groep een aantal opdrachten samengesteld, zoals herkennen van kastelen in Zuid-Limburg, herkennen van geprojecteerde en uitvergrote details van gebruiksvoorwerpen, bepalen van de schilder van enkele schilderijen, herkennen van gebouwen in diverse steden en landen en een werpspel waar men punten mee kon verdienen. Jacq had alles zeer zorgvuldig en netjes voorbereid. Alleen werd er wel gesmokkeld door de deelnemers met de wisseltijd waardoor de, overigens uitstekend verzorgde, lunch veel later kon beginnen. Doch het eten was zeer smakelijk en gezellig en vergezeld van een goed glas wijn, natuurlijk uit de Wereldwinkel! Toen was het tijd voor de quizuitslag. De winnaars kregen allen een kleine verrassing. Na nog een tijdje napraten was deze leuke dag alweer voorbij!

Ik wil alle organisatoren heel hartelijk danken voor al het verrichte werk! Het was weer een echte 'Andreasdag' met heel veel fijne sfeer, vriendschap en saamhorigheid. Ik ben steeds blij hier bij te horen!

Lambert Cuppers

De kloof ... en het licht dat er doorheen schijnt

Een studiedag in klooster Wittem op 17 november voor vertegenwoordigers uit de Limburgse samenleving (politiek, economie, onderwijs, maatschappelijke instellingen, kerken, armoedeorganisaties, bijstandsgerechtigden, vakbond) over de kloof, de tegenstellingen, tussen arm en rijk, mensen met een vaste baan en flexwerkers, mensen die niet aan de slag komen, jongeren en 50-plussers.

Voor Kerstmis moet er een open brief klaar zijn, gericht aan de Limburgse samenleving, met daarin aanbevelingen hoe we de kloven zouden kunnen overbruggen. De initiatiefnemers van de conferentie waren het klooster Wittem, de Adviesraad Oud-Mijnwerkers, de Dienst Kerk en Samenleving. En dat vind ik geweldig, dat juist vanuit deze geledingen het voortouw genomen werd om het gesprek over de aantoonbare bestaande kloven aan te zwengelen vanuit het voorbeeld van de Katholieke Sociale Leer in de 19de eeuw, over sociale kwesties, het zogenaamde Rijnlandmodel. Een poging om op 'duurzame en harmonische wijze maatschappij en economie met elkaar te verbinden'. En om nu opnieuw vanuit het Rijnlandmodel met elkaar op zoek te gaan naar de onderliggende waarden waar het in onze maatschappij over zou moeten gaan: mensen via een basisinkomen de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Wat er zoal aan de orde kwam (zo ook verwoord in een artikel in het LD van 18 november): inkomensongelijkheid is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van kloven. Wie weinig geld heeft, kan niet echt in zichzelf investeren en heeft daardoor minder kansen in de maatschappij.

In de aanbevelingen komt een pleidooi voor het basisinkomen; afschaffing van loondispensatie (een lager inkomen voor bijv. jongere gehandicapten); praten met jongeren die pleiten voor een persoonlijke pensioenpot i.p.v. zoals nu een collectief pensioenstelsel; minder flexibele banen, meer vaste ba-nen; loonstrook en belastinginning moeten begrijpelijk worden; met 18 gemeenten praten is haast niet te doen, daarom een slagvaardiger bestuur; het instellen van een sociaaleconomische raad voor de Euregio; kinderen uit sociaal zwakke milieus doen het minder goed op school, dat houdt de ongelijkheid in stand, daarom extra kansen voor kansarme kinderen met jaarlijkse rapportages, en geef ouders het vertrouwen dat door onderwijs je kind echt vooruit komt.

Dat de open brief van het 'Wittemer Beraad' licht werpt op kloven die er niet horen te zijn en dat we ze samen kunnen slechten.

Eline Claassens

Expositie Ger Koks

9 november 2017 - 4 januari 2018

Ger Koks is geboren in Heerlen (1956) woont en werkt in Epen (Zuid Limburg). Hij heeft de tekenopleiding gevolgd aan de kunstacademie van Maasmechelen (BelgiĆ«). Ger geeft tekenles aan kinderen met een autistische beperking bij de Vrije Academie ZOM in Kerkrade. Ger is een tekenaar die geïnspireerd wordt door de dingen om hem heen. Zijn landschap onderwerpen haalt hij uit zijn directe woon/werk omgeving (Zuid Limburg) en vakanties. Hiervan maakt hij buiten schetsen die hij dan uitwerkt in zijn atelier. Hij maakt ook portret- en modeltekeningen. Hij tekent en schildert op papier en doek en gebruikt vele media die hij ook regelmatig mixt. Hij heeft een snelle explosieve werkwijze. Zijn stijl is realistisch met enige abstractie. Het blijft altijd zichtbaar wat hij uitbeeldt terwijl hij details openlaat voor de interpretatie van de kijker. Deze expositie is opgebouwd uit recente tekeningen van landschappen uit de directe omgeving van Epen en van vakanties uit Engeland. Het gebruikte materiaal is houtskool en pastelkrijt. Voor meer informatie kijk dan ook op zijn website www.ger-art.webklik.nl.

Exposities Parc Imstenrade

In Parc Imstenrade zijn er tot januari de volgende exposities:

Portretten van Jack Willems

Jack Willems laat zich vooral inspireren door de menselijke figuur; de expressie van het gelaat en het lichaam zijn voor hem belangrijk. Regelmatig schildert hij een eigen interpretatie van kunstwerken van bekende schilders als Klimt.

Textiles van Sylvie van Oosterhout

Alles van textiel - stof, garens, borduurwerk - is voor Sylvie een bron van inspiratie. Zij combineert verschillende technieken met elkaar, waardoor nieuwe vormen ontstaan. Bovendien geeft het langzaam werken met naald en draad rust en ruimte tot contemplatie.

Doeken van Monique Humblet

Monique maakt schilderijen van acryl en gemengde technieken. Zij schildert alleen met de drie basiskleuren rood, geel en blauw en wit; daar mengt zij alle kleuren mee. In haar werken zie je haar liefde voor natuur vaak terug, maar ook oude en verweerde dingen spreken haar aan.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.