Nieuws

← terug

Vastenactie 2018 voor Zambia

'Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet'. Dat is het motto van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Zambia, door de landelijke Vastenactie gekozen als een van de vijf projecten waar Vastenactie zich dit jaar sterk voor maakt.

Zambia is een land in zuidelijk Afrika, dat 18 keer zo groot is als Nederland. Er wonen 15 miljoen mensen, waarvan de helft jonger dan 14 jaar. Sinds 1964 is het land onafhankelijk (daarvoor was het een Britse kolonie). Koper is een belangrijk exportproduct. Maïs vormt het basisvoedsel, met name voor de arme mensen. De zusters zijn actief in de noordelijke stad en regio Mbala, vooral in de sloppenwijken rondom de stad, de zgn. Zambia Compounds.

In het midden van de jaren tachtig werd Afrika ten zuiden van de Sahara het hardst getroffen door hiv/aids. Dat betekende dat vooral de bevolkingsgroep 15-45-jarigen ziek werd en vaak stierf. 380.000 kinderen werden (half) wees. In de praktijk betekent dat dat de grootouders de opvoeding an alles wat daarbij komt, voor hun rekening nemen. De zusters zien dat het juist deze gezinnen zijn waar de nood hoog is. Zij gaan de weg die niemand gaat. Ze bezoeken de gezinnen en ernstig zieken thuis, bieden verzorging aan, zor-gen dat er medicijnen (die de overheid verstrekt) in huis komen, geven voor-lichting, stimuleren kinderen om naar school te gaan, verzorgen maaltijden op school en huiswerkbegeleiding. Aan vrouwen die hebben laten zien dat ze bijv. een vijver kunnen onderhouden, verstrekken ze een microkrediet om vis te kunnen kopen en kweken, die ze kunnen verkopen op de markt. Voor vrouwen die vroegtijdig de school hebben moeten verlaten, bestaan er lees- en schrijfgroepen. Er werd ook een school met opvang voor gehandicapten opgezet.

Het doel van de Vastenactie 2018 is om in Mbala 300 hiv-geïnfecteerden, voornamelijk vrouwen, te trainen in ondernemerschap of een opleiding in de zorg in het weeshuis te laten volgen, waardoor ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Na drie jaar moeten ze zelfstandig hun bedrijfje kunnen voortzetten, en hun inkomen hebben kunnen verhogen van 100 euro naar 1.200 euro per jaar. Om dat doel te bereiken hebben de zusters leermiddelen nodig, speelmateriaal en medische hulpmiddelen. Uiteindelijk zullen met de hulp van de zusters en onze geldelijke steun in de hele regio 15.000 mensen, direct of indirect, van het werk van de zusters profiteren.

Alle lof voor de inzet van de zusters en hun medewerkers. Zij en de mensen om wie het gaat, hebben onze solidariteit nodig. Onze solidariteit maakt het mogelijk dat de zusters kunnen blijven gaan waar niemand gaat, kunnen blijven doen wat niemand doet.

In onze parochie zal op zaterdag 10 en zondag 11 maart aandacht aan de Vastenactie worden besteed, met na de viering een korte bijeenkomst met film, voorlichting en gelegenheid om vragen te stellen.

In de folder over de vastenactie, staan de rekeningnummers van de St. Josephparochie en het bisdom Roermond. Op beide nummers kunt u uw bijdrage storten; wij horen dan van hen wat de bijdrage van onze parochie is. U kunt ook - en dat nummer staat niet op de folder - uw bijdrage storten op het speciale Vastenactienummer van de Andreasparochie: NL97 ABNA 0514 6023 41 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Andreas o.v.v. Vastenactie.

Tot slot nog dit: het Vastenactiedoel voor 2018 is Zambia. Betekent dat dat ons 10-jarige project met en voor Sierra Leone nu stopt? Nee, ons jongeren-scholingsproject in Kabala in het noorden van Sierra Leone in West-Afrika loopt door, samen met de stichting Taiama-Andreas, die daar nu tien jaar voor gaat. Later in het jaar vertellen we weer over hoe het verder gaat in Kabala. Marie-José Brounen houdt de website bij. Fijn als u de stichting geregeld blijft volgen: www.taiama-andreas.org.

Eline Claassens

Solidariteitsmaaltijd 14 maart

De solidariteitsmaaltijd voor de Vastenactie was een succes. In een volle koffiekamer met mooi gedekte tafels werd een heerlijk maal geserveerd. En er waren twee zeer behulpzame afwassers. De actie heeft het mooie bedrag van 175 euro opgebracht.

Bekijk de foto's.

Parochiedag

Op zaterdag 24 maart vindt al weer de vierde parochiedag plaats in de Andreas. We willen met zo veel mogelijk mensen nadenken over wat kerk-zijn in onze tijd betekent en welke stappen we kunnen zetten op weg daarheen.

Het afgelopen jaar gingen in de parochie van verschillende kanten stemmen op om van de Andreas een ‘groene kerk’ te maken. Het pastorale team heeft dat opgepakt en stelt voor samen daarover van gedachten te wisselen. Van de ecologische urgentie zijn de meeste mensen tegenwoordig wel doordrongen. Het is vijf voor twaalf! We rennen zienderogen met zijn allen op de afgrond af. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als in de samenleving overal tal van initiatieven de kop opsteken om het tij te keren, kan de kerk dan achterblijven? Daarom: willen wij van de Andreas een groene kerk maken, en zo ja, hoe doen wij dat?

Daarnaast zijn de diaconale werkgroepen in de parochie bezig zichzelf op een nieuwe leest te schoeien. Diaconie is in onze geïndividualiseerde samenleving broodnodig. Maar er niet gemakkelijker op geworden. Het leek het pastorale team goed ook dit jaar het diaconale reilen en zeilen van de parochie weer op de agenda te plaatsen. Wat is diaconaal nodig, wat mogelijk?

Het afgelopen jaar zijn er in de parochie een reeks gespreksbijeenkomsten gehouden over de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. Eerbied voor de schepping en duurzaamheid, en barmhartigheid en rechtvaardigheid voor wie onze solidariteit nodig hebben, dat zijn de twee punten waarvoor de paus in de encycliek aandacht vraagt. "De schreeuw van de arme en de schreeuw van de aarde zijn de schreeuw van God zelf", aldus de paus. U leest zijn uitspraak niet toevallig ook elders in deze uitgave van het parochieblad. Gaan wij voort op de ingeslagen weg en doen wij iets met de hartstochtelijke op-roep van de paus?

De Andreas is een gemeenschap van gelovige mensen. Van mondige mensen. En van mensen met handen om uit de mouwen te steken en voeten om mee in de klei te staan. Alleen door uw inzet en inbreng kan de Andreas een levend teken van licht en hoop zijn. Wij hopen op een hoge opkomst en intensieve gedachtewisseling op de parochiedag. U kunt zich tot donderdag 22 maart aanmelden, per email (parochiesintandreas@home.nl), telefonisch bij de gastvrouwen (di-vr 10.00-12.00 uur, 045 - 541 33 81) of op de lijst op het prikbord.

Het programma:

  • -09.30 uur: ontvangst met koffie en/of thee
  • -10.00 uur: welkom en inleiding door Rob Pauls en Geert Bles
  • -10.30 uur: werken in groepjes en plenaire terugkoppeling
  • -12.00 uur: lunch aangeboden door de parochie
  • -12.45 uur: werkgroepen vertellen over hun activiteiten
  • -13.15 uur: afspraken maken over de voortgang
  • -14.00 uur: sluiting van de parochiedag

Palmzondag

Zondag 25 maart is er om 10.30 uur een familieviering, waarin de palmtakjes uitgedeeld en gezegend zullen worden en ook de palmpaasstokken van de kinderen. Na de zegening zullen we een rondje door de tuin lopen met de kinderen en hun palmpaasstokken voorop. De communicanten zijn heel bijzonder uitgenodigd, maar natuurlijk hopen we dat er veel kinderen thuis een palmpaasstok willen maken. Wie niet precies weet hoe dat moet, kan een mailtje sturen naar de parochie, dan krijgt hij/zij een briefje met uitleg ervan. Of kom gezellig op de pastorie met ons knutselen. Dat kan op

vrijdag 23 maart

van 16.00 tot 17.00 uur. Laat het wel van te voren even weten, zodat we voor iedereen een stok kunnen verzorgen. Breng zelf wat spullen mee om de stok te versieren.

Na de viering kunnen de kinderen hun palmpaasstok aan iemand geven die dat heel goed gebruiken kan, omdat die ziek is of eenzaam of verdrietig; of gewoon omdat je heel veel van iemand houdt.

Veel plezier met het maken van een palmpaasstok en hopelijk tot ziens op 25 maart of ook op 23 maart.

Passie Heerlerbaan

Rondom Pasen is het tijd voor de Passie Heerlerbaan. Tijdens een groots opgezet concert kunt u genieten van liedjes uit de bekende musical Jesus Christ Superstar. Het concert wordt georganiseerd door de stichting 100 jaar Heerlerbaan in samenwerking met de Koninklijke Harmonie, en wordt twee keer uitgevoerd. De première is op palmzondag 25 maart 2018 om 14.30 uur in de St. Josephkerk van Heerlerbaan. Hierna is er nog een uitvoering op Tweede Paasdag, maandag 2 april 2018 om 19.30 uur in de Pancratiuskerk in Heerlen.

Aan dit concert verlenen zo’n 150 mensen hun medewerking. De harmonie krijgt versterking van een gitarist, een basgitarist en een toetsenist. Verder doen er een viertal koren mee en natuurlijk een aantal solisten. Het verhaal wordt verteld door toneelgroep Stoute schoenen.

Kaarten voor het concert kosten € 10,- en zijn vanaf 25 februari verkrijgbaar bij de leden van de deelnemende verenigingen of bij Tabak- en Gemakswinkel Lenzen aan de Bautscherweg.

Kruisjestocht op Goede Vrijdag 30 maart

Deze manier om Jezus’ lijden en dood te gedenken is oorspronkelijk opgezet om ook een andere manier van gedenken aan te bieden. Start is om 15.00 uur in de Andreaskerk en onderweg zetten we onze kruisjes neer op plekken in onze wijk waar mensen leven die met verdriet, eenzaamheid, ziekte of handicap te kampen hebben. We staan daar even stil, ontmoeten mensen die kort iets vertellen, we lezen een tekst en zingen samen een lied. Rond 16.30 uur zijn we weer terug bij de Andreaskerk.

Expositie Sonja Schaaf

28 maart - 23 mei 2018

De Heerlerbaan bestaat 100 jaar en de Andreaskerk 40 jaar. Sonja Schaaf vindt het een grote eer om in het jubileumjaar in de Andreaskerk haar schilderijen te mogen exposeren, en dat dan ook nog in de tijd van Pasen, het hoogfeest van het katholieke geloof. Inmiddels woont zij 35 jaar op de Heerlerbaan. Zij voelde zich vanaf de eer-ste dag helemaal thuis in de gemeenschap van de Andreaskerk. De symbo-liek en architectuur van dit gebouw spreken haar enorm aan.

Sonja's interesse in de schilderkunst is in haar jonge jaren door haar vader aangewakkerd. Hij schilderde zelf ook heel verdienstelijk, getuige de vele schilderijen van hem die in particulier bezit, na zoveel jaren nog te bewonderen zijn.

Zelf heeft Sonja acht jaar les gehad aan de Vrije Academie en zich in verschillende schilderstijlen geprobeerd te bekwamen. Zij schrijft: "Ik hoor vaak dat mijn schilderijen kleurrijk en divers zijn. Mijn motto is een Chinees spreekwoord: 'Eén schilderij zegt meer dan duizend woorden'. Tenslotte vertelt het iedere toeschouwer een ander verhaal. Ik ben dan ook heel benieuwd wat mijn expositie bij jullie teweegbrengt."

Paaskaars

Elk jaar wordt in de paaswake een nieuwe paaskaars ontstoken en dat paaslicht begeleidt ons het hele jaar. In tijden van geluk en in tijden van verdriet; en door de dagelijkse gang van de tijd. Het is symbool van Gods Liefde die sterker is dan het donker van dood en verdriet; van Gods Liefde voor alle mensen, en vooral voor hen die het moeilijk hebben. Dat heeft Jezus voorgeleefd en daarom wordt Hij ook het Licht genoemd, gesymboliseerd in de paaskaars.

Dit jaar hebben de vormelingen de paaskaars beschilderd vanuit het jaarthema ‘mag ik dan bij jou schuilen' (uit het gelijknamige lied van Claudia de Breij). Centraal staat het kruis op de kaars, en onder het kruis staat een huis, letterlijk een schuilplaats, een teken van gastvrijheid, van zorg voor elkaar. In het midden van het kruis is een groot hart: dat betekent dat we ons hart voor elkaar openzetten, zodat wie niet meekan of kwetsbaar is of buitengesloten een plek en een hart vindt om te schuilen en rust, erkenning te vinden, om er te mogen zijn. We hopen dat deze kaars ook komend jaar weer kracht, troost en inspiratie biedt tijdens de vele vieringen.

Fenna, Jasmijn, Jarno, Ria en Nan

Pastoor Brouwers: van harte proficiat!

Van collega Harrie Brouwers uit Voerendaal kreeg ik bericht over de festiviteiten rond zijn 50-jarig priesterjubileum. Een bericht dat ik graag met u deel, want hij heeft in grote periodes van die halve eeuw veel voor Heerlen betekend. Zo was hij verbonden aan het Bernardinuscollege, kapelaan van de Pancratius en pastoor van de Andreas.

Hij schrijft:

"Ik vier het met een Eucharistie in Kunrade (O.L. Vrouweplein, Kunrade) op zaterdagavond 7 april om 18.00 uur. Deze dienst wordt opgeluisterd door Tutta Musica. Ook is er een Eucharistie in de Laurentiuskerk (Kerkplein, Voerendaal) op 8 april om 11 uur. Hierbij wordt het muzikale gedeelte verzorgd door gemengd koor Jubilate Deo. Aansluitend is er in Cultureel Centrum de Borenburg (Furenthela 16, Voerendaal) een receptie. Deze duurt tot 15 uur.

Kom gerust met lege, open handen. Bijdragen zal ik besteden aan twee doelen. We zijn in de parochie bezig met fietslessen voor vluchtelingen. Zij ontvangen aan het eind daarvan een fiets. Binnenkort sluit de mooie kerk van Kunrade. Ik wil de prachtige iconen van Octavia een passende plaats in de Laurentius geven. Een bijdrage kunt u storten op NL29 RABO 0146 4123 03 tnv RK kerkbestuur Laurentius, vermeld desgewenst fiets of icoon.

Het is ook mogelijk om mij digitaal te feliciteren! Op de parochiesite is er een speciaal gastenboek of via de aangemaakte Facebookpagina. Meer privé gaat het via mijn emailadres hbrouwers@xs4all.nl of een geschreven bericht naar Kerkplein 2, 6367 ER Voerendaal.

Graag tot ziens, Harrie Brouwers".

Wij wensen hem van harte proficiat en een heel mooi feestweekend toe! In deze felicitatie sluiten wij natuurlijk zijn klasgenoten in, die zoals hij op 30 maart 1968 werden gewijd, onder wie onze oud-bisschop en oud-deken van Heerlen, Mgr. Wiertz. Van harte proficiat!

deken Bouman

Mag ik dan bij jou?

Voor dit liturgische jaar heeft de liturgiegroep een nieuw thema gekozen: 'Mag ik dan bij jou?' uit het lied van Claudia de Breij. Hierin zingt zij de vraag: als ik me onzeker voel, eenzaam of verdrietig, mag ik dan bij jou schuilen? Maar ze biedt het ook aan: jij mag ook altijd bij mij.

Dit thema zal vanaf de eerste zondag van de advent als spreuk tegen de achterwand van de kerk staan en ons hopelijk stof tot nadenken bieden in het jaar dat voor ons ligt. Er is voor gekozen omdat het op een aantrekkelijke manier ons wijst op onze levensopdracht: er zijn voor elkaar. 'Ik ben er voor jou', is immers de Naam van God, die geheiligd (gedaan) moet worden door ons. Die Naam is letterlijk 'belichaamd' in Jezus van Nazareth in zijn tijd; het is aan ons om dat te doen vandaag de dag door in zijn voetsporen te gaan. Dus: 'Mag ik dan bij jou? ... Jij mag ook altijd bij mij.'

Geert Bles

Lees de volledige tekst van het lied of luister naar Claudia de Breij.

Leesgroep Vraag en het wordt gegeven

In de leesgroep hebben we het afgelopen jaar "Een ongewoon gesprek met God" en een "Een nieuw gesprek met God" van N.D. Walsch gelezen. In het komende jaar gaan we aan de slag met het boek "Vraag en het wordt gegeven" van Esther en Jerry Hicks. Het boek zegt dat ons alles wat we vragen wordt gegeven. Dat is echter niet onze ervaring. In het boek wordt uitgelegd in welke zin we ontvangen waarom we vragen. Het tweede deel van het boek bevat oefeningen die we kunnen doen om ons de lessen van het boek eigen te maken.

Daarnaast lezen we ook het boek "De kracht in jezelf" van J. Murphy. Dit boek zegt precies hetzelfde, maar dan met totaal andere woorden en met voorbeelden uit en verwijzingen naar de bijbel. Het zal een uitdaging worden om de woorden van de bijbel inhoud te geven.

We beginnen op donderdag 1 februari om 10.00 uur en komen om de 14 dagen bij elkaar. Hebt u vragen, stel ze gerust. Als u mee wilt doen, kunt u zich nog opgeven. Van harte welkom.

Dolf Hutschemaekers

tel 045 5425783

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.