Nieuws

← terug

24 september: 40-jarig jubileum Andreasparochie

In november 2017 is het 40 jaar geleden dat de Andreasparochie werd opgericht. Dat vieren we op 24 september. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. We beginnen om 10.30 uur met een feestelijke viering, met bijzondere aandacht voor de toekomst van onze parochie, verbeeld in vijf grote bloemen, en opgeluisterd door een gelegenheidskoor.

Aansluitend is er koffie/thee met lekkers, gevolgd door een muzikaal intermezzo door kinderen o.l.v. Jacq Zenden. We sluiten af met een drankje. We willen dit jubileum vieren 'op zijn Andreas', d.w.z. met betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen, op verschillende manieren.

Zangers gezocht

Vind je het leuk om te zingen? We zijn op zoek naar mensen, groot en klein, oud en jong, die willen meezingen in het gelegenheidskoor. Het zou fijn zijn als we de viering met een grote groep zangers kunnen opluisteren. Heb je interesse, doe dan mee! De geplande repetities zijn in de kerk op woensdag 13 september en woensdag 20 september, beide keren van 19.00 tot 20.00 uur.

Bloembladen

De werkgroepen zijn uitgenodigd om hun visie op de toekomst weer te geven op een bloemblad. De bloembladen kunnen tot 15 september worden ingeleverd.

Bakkers

Tenslotte zoeken we mensen die iets lekkers willen maken voor het gezellig samenzijn na de viering.

Wil je aan een of meer van bovenstaande activiteiten meewerken, laat het s.v.p. weten via parochiesintandreas@home.nl of telefonisch bij de gastvrouwen (045-541 33 81).

Kunstwerk met handen bij voeten

AZC Heerlen en Andreasparochie geven elkaar de hand met kunst

Dubbelproject tussen AZC Heerlen en Andreasparochie

Op zondag 3 september wordt te Heerlerbaan een bijzonder kunstwerk onthuld, buiten op het terrein van de Andreasparochie. Het kunstwerk is gemaakt door asielzoekende vrouwen onder leiding van kunstenaar Ivon Drummen. Het initiatief kwam van de Andreasparochie. De parochie wilde graag een kunstwerk waarin verbinden en ontmoeten centraal staat. De eerste samenkomst van de vrouwen, vluchtelingen, vrijwilligers en de kunstenaar vond plaats in het atelier van Ivon Drummen. Met veel enthousiasme maakten zij mallen op elkaars handen. De keer daarop ontmantelden zij de betonnen gietsels en gingen daarmee naar de Andreaskerk. Daar zochten ze een geschikte plek voor de gegoten handen.

Tegenover de voeten op de deur - de voeten verbeelden voor de Andreaskerk de opdracht om er op uit te trekken en mensen in de samenleving op te zoeken - prijken nu zes handen. Een kinderhand klimt tot aan de rand, vijf vrouwenhanden omringen de kinderhand. Als lieve olifanten omgeven ze hun kalf, maar sturen het ook liefdevol de toekomst in. Het project heeft heel bijzondere ontmoetingen opgeleverd. In de interreligeuze viering in de kerk om 10.30 uur, voorafgaande aan de onthulling van het kunstwerk, gaat Ivon Drummen daar in haar overweging dieper op in.

Een gietsel van twee handen die elkaar omstrengelen, wordt tijdens de onthulling aan het AZC overhandigd en krijgt een plek in Imstenrade.

Plaats: Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlerbaan (achter het parochiehuis, ingang plein).

Tijd: Zondag 3 september 11.15 uur

Expositie Riet Peters

14 september - 9 november 2017

Het werk van Riet Peters wordt gekenmerkt door kleuren, vormen, ritmes en contrasten. Het schilderij zelf - het doek en de verf - is steeds de basis. Elk werk is een nieuw en intuïtief proces om met kleuren, vormen en technieken een compositie te maken. Riet werkt vooral met acryl op doek, maar gebruikt in haar werk ook materialen als stof, zand, papier en foto's.

Zij heeft lessen gevolgd bij Jan Nelissen (JANNEL) in Maastricht. Tegen-woordig schildert ze in een onafhankelijk kunstenaarscollectief. In de afgelopen jaren is haar werk verschillende keren tentoongesteld, on-der meer bij Felix (Maastricht), Medtronic (Kerkrade), Welterhof (Heerlen), CBS (Heerlen), Muziekschool Hoensbroek, Galerie de Brandpoort (Landgraaf), Galerie # NE9EN (Schinnen) en Galerie 7tien49 in Nuth.

Ziekenzalving vrijdag 29 september 15.30 uur

De ziekenzalving, ook sacrament van de zieken genoemd, is gericht op het leven. Het beoogt kracht te geven voor onderweg. Als ons leven moeilijker wordt, om wat voor reden dan ook, dan is het goed dat wij elkaar tot steun en bemoediging zijn. Afhankelijk worden van anderen, moeten omgaan met beperkingen, ervaring van verlies zijn moeilijke opgaven, maar als je steun ondervindt van een gemeenschap om je heen, is het misschien beter te dragen. Iets dragen of verdragen is gemakkelijker als je je door anderen gedragen weet. We beseffen dat ieder mens andere mensen nodig heeft en dat iedereen in zijn leven tijden kent dat hij door anderen gedragen wordt.

De Andreasparochie wil een gemeenschap zijn die vanuit dat besef leeft, en bereidt daarom dit jaar een ziekenzalving voor die in het teken staat van het thema 'gedragen worden'. We hopen dat ook 'gezonde' mensen zullen deelnemen aan de viering om als familie, vrienden, buren, parochianen samen te bidden om troost, kracht en vertrouwen voor en met elkaar.

Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in de koffiekamer.

U kunt zich opgeven bij een gastvrouw (045 - 541 33 81 di. t/m vr. van 10.00 tot 12.00 uur), bij Annemarie Noijen (tel.nr. 06 - 24 99 98 55) of via parochiesintandreas@home.nl.

De pastoraatgroep: Annemarie Noijen, Marga Meijer, Joke Adriaanssen, Marijke Canlon, Gerda Hayes, Wil Heijster, Eline Claassens, Rob Pauls

Taalles in de Andreas

In september begint de Andreasparochie samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek een cursus Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op 21 september, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aan-schuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Nonke Buusjke Schinveld

Samen, we waren met een grote groep, waren we op stap terug in de tijd, zo rond 1900. Bij aankomst kregen we allemaal eerst koffie en heerlijk zelf gebakken vlaai, ter plekke gebakken in het bakkes, door vrijwilligers. Ons werd uitgelegd hoe deze plek, het Nonke Buusjke is ontstaan en hoe het aan zijn naam komt Het bakkes, waar de vlaai en het brood gebakken wordt is als eerste op deze plek gebouwd, daar rond omheen werden de andere vakwerkhuisjes gebouwd door Thei Berkers en de andere Nonkes

Ook het 300 jaar oude woonhuis/vakwerkboerderij uit de Kerkstraat van Schinveld werd daar afgebroken en hier weer opgebouwd zo als het vroeger was. Ook zag je daar in die huisjes het verschil tussen arm en rijk. In die mooie vakwerk huisjes was veel te zien van de oude ambachten van toen. Alles werd met echt veel mensenkracht gedaan, toen waren er niet veel apparaten, er was toen nog geen stroom. De was doen was echt hard werken, je had er een dagtaak aan plus verzorgen van de kindjes en wat de vrouw allemaal nog meer moest doen. De man was werken op het land of voerde een of andere ambacht uit, zoals schoenmaker of hoefsmid. Het museum zoals het nu is word goed onderhouden door vrijwilligers. Mensen met een beperking/rugzakje zijn daar helemaal in hun element omdat ze het leuk vinden dat ze mogen helpen.

Na de koffie en vlaai kregen we een rondleiding. We mochten overal binnen kijken. Jammer dat de tijd zo snel om was, graag had ik wel langer willen rondkijken. Het zou erg zonde zijn als dit stukje geschiedenis verloren zou gaan, ik hoop ook dat er altijd genoeg mensen zijn die het ook weer overnemen, zo dat het blijft bestaan. Ik ga zeker nog een keer terug.

groetjes Joze Kersten ATD Vierde Wereld

Fijn dat ik er bij mocht zijn

Vredeswandeling - Walk of Peace

Vredeszondag 17 september 2017

Start: 14.00 uur, Vredeskapel Akerstraat 35 Heerlen

Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan zien we dat vreedzaam samenleven te vaak niet mogelijk is of op zijn minst erg moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld dicht bij huis, als het gaat om de discussies over vluchtelingen of over mensen die een beetje anders zijn. En verder weg, als het gaat om meedogenloos geweld en oorlogen. Daarentegen verlangen steeds meer mensen naar meer verbinding in de samenleving.

In het kader van de Vredesweek 2017 willen het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad aan deze verbinding een bijdrage aan leveren door het organiseren van een Walk of Peace. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 17 september as. Mensen vanuit verschillende achtergronden krijgen dan de gelegenheid om elkaar ontmoeten. Het wordt een wandeling met gesprekken en verhalen die ons met elkaar verbinden. Hiermee kunnen we ervaren én uitdragen dat vrede inspireert en verbindt. En u zult het wel met ons eens zijn dat onze samenleving wel een oppepper en wat meer vriendelijkheid kan gebruiken.

De Walk of Peace zal in en nabij het centrum van Heerlen worden gelopen. De wandeling begint om 14.00 uur bij de Vredeskapel bij de begraafplaats, Akerstraat 35 en zal ongeveer anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft wandelen). De wandeling eindigt in het centrum. Aansluitend zal in een zaaltje gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen. Er worden koffie en thee geserveerd. En wellicht krijgt deze Walk of Peace zo nog wel een vervolg?

Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting

In het kader van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting zijn er in Heerlen verschillende activiteiten.

Vieringen in de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlen

Zaterdag 14 oktober aanvang 18.00 uur

Zondag 15 oktober aanvang 10.30 uur na de viering koffie en gebak

Solidariteitsmaaltijd en de theatervoorstelling "De OmZieners"

Dinsdag 17 oktober 2017

Cultuurhuis, Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen

Aanvang maaltijd 17.30 uur,17.00 uur ontvangst

Kosten maaltijd naar draagkracht € 2,50 tot € 7,50

Aanvang voorstelling: 20.00 uur. Ontvangst publiek: 19.30 uur. Toegang: vrije gave.

Aanmelden voor de maaltijd en/of voorstelling voor 10 oktober: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045-5325092 (Marion Braad) of 045-5420179 (Joke de Munter).

"De OmZieners" is gemaakt en wordt gespeeld door mensen levend in armoede en voormalig dak- en thuislozen. In samenwerking met professionele theatermakers en vormgevers. Na uitvoerige gesprekken met hulpverleners, hebben zij een theatrale bewerking gemaakt van een bijzondere werkelijkheid.

Enkele recensies:

Het publiek zag een goed opgebouwd verhaal met passie gespeeld door ervaringsdeskundigen uit de onderkant van de samenleving. Maatschappijkritisch zonder een drammerige politiek correct ondertoon. Maar serieuze kost die een luchtige en regelmatig komische wijze geserveerd werd.

(Dagblad van het Noorden)

Heb genoten van de voorstelling waarin ik veel zaken herkende vanuit mijn beroepsveld. Heb mij echter ook verbaasd (in positieve zin) over de kwaliteiten van de spelers en het hoge artistieke niveau. Daarnaast is het ook een onderwerp waar de politiek mee aan de slag kan. Al met al wil ik u in ieder geval bedanken voor de inspirerende avond.

(Stichting Stadsfonds)

Na afloop van de voorstelling wordt er een nagesprek gehouden. Tijdens dat gesprek kunnen toeschouwers en mensen van de theatergroep gedachten, ideeën en ook gevoelens uitwisselen over de voorstelling.

Actie: stop armoede, samen voor waardigheid

Tijdens deze dagen zal er aandacht gevraagd worden voor het campagne jaar van de Vierde Wereld: 60 jaar geleden opgericht, 100ste geboortedag van de oprichter Joseph Wresinski en de 30ste verjaardag van deze Werelddag, met de actie: STOP ARMOEDE, samen voor waardigheid.

Organisatie

ATD Vierde Wereld Zuid Limburg

Sint Andreasparochie Heerlen

Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Terugblik autowasactie

Wederom, een geslaagde carwash vol gespetter! Alle chauffeurs, waaronder pastor Geert Bles en deken Hans Bouman, zijn weer goed verwend. We hebben niet alleen geboft met het prachtige weer, maar ook met de opbrengst van 227 euro.

Dit jaar gaat de opbrengst naar Schoon GMS. Wij hopen hen blij te mogen maken met dit mooie bedrag. Na alle spetters, gezelligheid en bekende gezichten van vandaag, verheugen wij ons alweer op de carwash van volgend jaar. Hebt u ons dit jaar gemist? Volgend jaar staan wij gewoon weer in de rij om uw auto, en zelfs uw fiets, in de sop te zetten. Wij danken iedereen voor de vrijwillige bijdrage. De jongste autowasser van vandaag: Dario, 4 jaar oud. Chapeau!

Samanta

De drie ringen bezoekt de Andreaskerk

Op 25 april 2017 organiseerde De Drie Ringen een aktiviteit en waren we te gast in de Andreaskerk. Marga Meyer en Ank Frederiks hebben ons die avond ingewijd in de geloofsvisie van Laurens Bisscheroux . De architect van de Andreaskerk. Een kerk vol symboliek. Eerst maakten we een rondgang om de kerk met Ank Frederiks. Ze liet ons de tegels zien op het meditatieve pad. Drie vrouwen, drie mannen, blank en zwart. Door deze keuze wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen, tussen blank en zwart. Iedereen is gelijk. We zagen hoe de kerk als het ware oprees uit de aarde, geboren werd en wortel schoot. Zo ook ontstaat een levende kerkgemeenschap zoals de Andreasparochie. Een kerk moet groeien. Na de rondgang gingen we de kerk binnen en werden we gegrepen door de mooie muziek. Raakten we verstild en opgenomen in het licht en de warmte van het kerkgebouw.

Marga Meyer wijdde ons op heel bezielende wijze in, in de symboliek van de kerk en daarbuiten. De bijzondere symbolen van de donkere "aarden" muren, het "regenboog plafond", de 12 lampen staan symbool voor de 12 apostelen. Het doorschijnende tabernakel, de plaatsing van het altaar zonder verhoging en de kring daaromheen. De Christuszuil waardoor het dak gedragen wordt. De waterpartij als doopvont, dat zowel een buiten- als binnen gedeelte heeft, staat symbool voor opname van een gemeenschap buiten in een nieuwe gemeenschap "kerk". De "voetendeuren" van cortenstaal die als het ware tot de hemel reiken en de prachtige moeder aarde van Rob Takens.

Laurens Bisscheroux heeft laten zien dat het gebouw een versterkende, inspirerende functie kan hebben in de geloofsbeleving van mensen. Deze visie wil de Andreasparochie ook uitdragen. Iedereen is welkom. In 3 opzichten slaagt de parochie hierin. De wekelijkse overwegingen geven je bagage mee voor je dagelijkse leven. De betrokkenheid met maatschappij en samenleving, dichtbij en veraf. Verder de echte ontmoeting met mensen en de aandacht voor elkaar. Een heel inspirerende avond die als trouwe bezoeker van de Andreaskerk heel veel heeft toegevoegd. Een avond die ik niet had willen missen.

Fieke Verschueren

Eerste communie

Op 25 mei was voor mij de grote dag. Ik had al een paar dagen niet goed geslapen. Nadat ik mijn jurk had aangedaan, zijn we bij school foto's gaan maken en zijn we met de huifkar naar de kerk gegaan. In de kerk hebben we leuke liedjes gezongen en ik moest een stukje lezen. En ik vond dat ook heel spannend. En toen mocht ik mijn communie doen en heb ik mijn zelfgemaakte kaars aangestoken.

Na de kerk zijn we naar de zorgboerderij gegaan, waar ik mijn feest had. Als verrassing kreeg ik toen een heel mooie stoere grote fiets van papa en mama. Ook was er een springkussen en als verrassing een clown die tattoos en ballonnen maakte. Er waren ook heel veel mensen en kinderen op mijn feest. En op het laatst, toen we gingen eten, was er een pizzawagen. Toen de mensen naar huis gingen kregen ze een bakje met nootjes en de kinderen een snoeppizza. En toen het was afgelopen wilde ik dat het nog eens donderdag was.

Myrthe

Parochie-uitstapje naar Overdinkel

Op 17 mei stond klokslag kwart voor negen de touringbus van de firma Slangen voor onze parochie. Een gemeleerd gezelschap van parochianen, Joop en Marlies Noordkamp en hun geïnteresseerde aanhang, een aantal mensen van ATD Vierde Wereld en enkele (ex-)vluchtelingen stapte welgemutst onder een stralende zon in de bus, en om negen uur vertrok de propvolle bus naar de Gerarduskapel in Overdinkel om daar de muurschilderingen en beelden van Joop en Marlies Noordkamp te gaan bekijken. Dit om een feestelijk tintje te geven aan de 90e verjaardag van onze pastor Geert Bles.

De reis verliep voorspoedig en na een uur of twee naderden we al de Achterhoek. Een prachtige streek, met mooie huizen, weelderig groen en veel bos, een eldorado voor wandelaars en fietsers. Het lag er voor onze toeristische ogen allemaal zo mooi en uitnodigend bij dat je spontaan begon te vermoeden dat Geert Bles ook hier zijn weldadige sporen heeft achtergelaten; hij is er tenslotte geboren en opgegroeid.

Piet Trepels had het idee aan de hand gedaan om voor een lunch halt te maken op het wijngoed Domein Hof te Dieren, waar zijn dochter Riet en haar man Youp Cretier al enkele jaren biologische wijn produceren. Dat was een voltreffer. De wijngaard ligt midden in de natuur en op het grote buitenterras konden we in het warme zonnetje dan wel in de koele schaduw van de bomen koffie drinken. Enkele waaghalzen namen de proef op de som en dronken een glaasje wijn van het domein. Geert werd ondertussen verrast door de komst van een twintigtal familieleden die hem kwamen feliciteren met zijn verjaardag en het voor elkaar hebben gekregen dat hij in juli een avondje uit gaat naar een concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Dat heeft hij beslist nog niet eerder gedaan. Maar Geert is jong en jeugdig genoeg om nog eens iets nieuws uit te proberen, ook als dat nieuwe André Rieu heet. We zijn benieuwd hoe het hem bevalt. Misschien wordt hij wel een echte fan!

Na de koffie en lunch nam Youp Cretier het gezelschap mee naar de wijngaard en gaf tal van interessante weetjes ten beste over hoe je wijn moet verbouwen en waar je overal op moet letten. Met enige vertraging stapten we weer in de bus en reden door naar Overdinkel in Twente. Daar werd ons een allerhartelijkste ontvangst bereid door de gastvrouwen en -heren van de parochie van Overdinkel. We geven graag toe dat ze in Overdinkel net zo'n gastvrije sfeer weten te creëren als de gastvrouwen bij ons in de parochie! Het was hartverwarmend. We hebben ons lekker laten bedienen en verwennen; dat mag zo af en toe ook wel eens, zeker op zo'n dag. Na de koffie en thee staken we vanuit het parochiezaaltje over het zebrapad - sommigen van ons ontging de noodzaak van een zebrapad in Overdinkel - de straat over naar de kerk, waar Joop Noordkamp een boeiend verhaal afstak over de schilderingen en beelden in de kapel. Het was een gedreven verhaal met kop en staart, een kristalheldere uitleg en zonder overbodige franje zoals alleen een kunstenaar dat over zijn eigen werk kan vertellen. Men zegt dat een kunstwerk voor zichzelf moet spreken. Maar hier bleek dat de kunst ook kan winnen bij een goed verhaal. Het kunstwerk gaat er een taal door spreken die je beter verstaat.

Het was allemaal erg de moeite waard: de gezellige busreis, het landschap, de wijngaard in Dieren, het Overdinkselse parochiehuis en de Gerarduskapel met de symboliek van de pelgrimage. Ze zijn wel chauvinistisch in Twente. Misschien dat ze daarom voetstoots aannemen dat ook wij Limburgers chauvinistisch zijn. Hoe komen ze er bij! Ja, dat was het enige minpuntje. Dat de Limburgse wijn nog ietsiepietsie beter is dan de uitstekende wijn van de Gelderse löss (ja, ook daar hebben ze löss), dat kunnen wij Limburgers per slot van rekening ook niet helpen!

Op de terugreis naar Heerlen werd onderweg gepauzeerd om nog een keer koffie te drinken - wie nog geen koffieleut was, is het die dag geworden - en anderhalf uur later dan gepland, moe maar zeer voldaan stapten de reizigers uit de bus om ieder zijns of haars weegs te gaan naar huis. De deelnemers waren naar Overdinkel getogen om Geert Bles een mooie verjaardag te bezorgen. Maar met hun cadeau hebben zij ook zichzelf een mooie en onvergetelijke dag bezorgd. Op 17 mei is maar weer eens gebleken: met zijn allen vorm je samen een mooie parochie!

Rob Pauls

Geen dr. Poelsprijs voor diaconie maar toch...

Op 1 juni was in Rolduc de tweejaarlijkse uitreiking van de dr. Poelsprijs*, ingesteld door het Limburgs Diaconaal Fonds. De uitreiking vond plaats tijdens een studiemiddag met als thema de kracht van verbondenheid. Sprekers waren Wim van Meijgaarden s.s.s., hoofdaalmoezenier van DKS, Theo Bovens, Commissaris van de Koning in Limburg, en zuster Hermana Brand, over menslievende zorg in de omgeving van Amstenrade.

Het was de eerste keer dat we als parochie hebben meegedaan aan de uitverkiezing voor deze prijs. We hebben daarvoor een aanvraag ingediend, en mevr. Joan Raaijmakers hield met Geert Bles en mij een interview (dat u hieronder kunt vinden). Op de middag zelf werden we op het podium geroepen en gevraagd iets te vertellen over wat er in onze parochie gebeurt.

We vielen niet in de prijzen. En ja, dat hadden we wel een beetje gehoopt, maar we gunnen het de mensen die wel een prijs gekregen hebben, van harte. De derde prijs ging naar Project Alzheimer in Venlo, een groep dames die bijvoorbeeld wandkleden maken die bij dementerenden herinneringen kunnen oproepen. De tweede prijs was voor Vrienden van Pieterke in Eijsden, een initiatief om mensen met een verstandelijke beperking deel te laten hebben aan de samenleving. En de eerste prijs ging naar het Consuminderhuis in Landgraaf, dat mensen met geldproblemen helpt te consuminderen: "bittere noodzaak in samenleving van overvloed" en "alles is gratis maar niet voor niets". We zijn van plan om met het Consuminderhuis een afspraak te maken, misschien samen met de Solidaridadgroep.

'De kracht van verbondenheid' ervaren we in de ontmoetingen die op ons pad komen en die we bewust opzoeken door als kerk naar buiten te gaan, om te horen en te zien wat er speelt in de wereld; om daar samen bij stil te staan en waar mogelijk het leven samen te vieren met alles wat daarbij hoort.

Eline Claassens

* Dr. Henricus Poels (1868-1948) Limburgse priester, bekend als aalmoezenier in de mijnstreek om zijn inzet voor buurthuizen en woningbouwverenigingen. Over zijn leven en werk werd een lijvige biografie uitgegeven.

Interview Joan Raaijmakers met Geert Bles en Eline Claassen

Uit de brochure "De kracht van verbondenheid" van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond

Wordt Parkstad een fairtraderegio en de Andreas een fairtradekerk?

In 2007 begon in Nederland een fairtradegemeentecampagne. Fairtradegemeenten zijn op verschillende fronten actief in eerlijke handel. In Nederland zijn er op dit moment 77, waaronder Sittard-Geleen.

Op initiatief van de PLUS-markten in Parkstad Limburg wordt een poging ondernomen om van Parkstad een fairtraderegio te maken en van Heerlen een fairtradegemeente. Dat word je niet zomaar. Een fairtradegemeente moet aan zes criteria voldoen. Zo moet de gemeente het initiatief ondersteunen en zelf fairtradeproducten gebruiken. Verder moeten er genoeg winkels zijn die fairtradeproducten verkopen, en voldoende bedrijven en maatschappelijke organisaties die fairtradeproducten gebruiken. Een breed samengestelde werkgroep moet proberen voor elkaar te krijgen dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

HeerlenMondiaal organiseerde op 1 juni een Café Mondiaal bij Pelt waar dit initiatief werd besproken. Vanuit de Andreasparochie waren Karin van Doormaal, Ank Frederiks, Eline Claassens en Rob Pauls aanwezig. Er was veel enthousiasme voor het idee, maar veel mensen zouden een verbreding willen: ook aandacht voor lokale productie, duurzaamheid en biologische producten. Ook vroeg men zich af hoe je kunt nagaan of een product echt via eerlijke handel is verkregen. De Andreasparochie doet al veel aan fairtrade: de koffie is Max Havelaar, er is een wereldwinkel en in vieringen is veel aandacht voor mondiale solidariteit. Zou de Andreas een fairtradekerk moeten worden?

HeerlenMondiaal zal deelnemen aan de plaatselijke werkgroep. Misschien ook een idee voor de Andreasparochie en/of de Raad van Kerken Parkstad?

Rens Trimp

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.