Nieuws

← terug

Nieuw liturgieboekje

De liturgieboekjes door het jaar zijn dringend aan vernieuwing toe. Inmiddels is er door een aantal mensen een nieuw boekje met gebeden en liederen gemaakt. Na Pinksteren willen wij het nieuwe boekje in gebruik nemen.

Het drukken van de boekjes kost ongeveer 500 euro. Voor dat bedrag zijn wij op zoek naar sponsoren die een financiële bijdrage willen leveren. Uw bijdrage kunt u storten op rekening NL97 ABNA 0514602341 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Andreas o.v.v. liturgieboekjes. Elk bedrag is welkom, ook een klein bedrag. Dank u.

de liturgiegroep

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op donderdag 20 juni, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aanschuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Gesprekken over Kerk en geloof

Veel mensen hebben vragen over de rol en betekenis van de Kerk in de huidige samenleving, en over het geloof dat voor velen niet meer hetzelfde is als het geloof waarmee ze zijn opgegroeid. In maart zijn we daarom in de parochie gestart met twee gespreksgroepen rondom Kerk en geloof. Ongeveer twintig mensen kwamen naar de parochie om te overleggen over hoe we vorm willen gaan geven aan de gesprekken. Afgesproken is dat we om de zes weken in de huiskamer van de parochie samenkomen om na te denken over een thema dat in de groep leeft. Zonder denk- of spreekverboden: met respect voor ieders mening en voor ieders bijdrage mag iedereen vrijuit vertellen wat hij of zij van iets vindt. Op die manier kan iets groeien waarmee wij allen, ieder op zijn of haar manier, ons voordeel kunnen doen.

Heeft u belangstelling? Iedereen mag aansluiten; ook mensen van buiten de parochie zijn van harte welkom. Aanmelden mag, maar hoeft niet; u kunt gewoon langskomen en aanbellen. Er is een middag- en een avondgroep.

Wellicht tot ziens!

Rob Pauls

Dankdienst communicanten

De communie is achter de rug. Een mooie viering was het sluitstuk van maanden van voorbereiding. Nu mogen de communicanten tijdens de dankdienst terugkijken op dit bijzondere gebeuren en dank je wel zeggen. Dit zullen we doen op zaterdag 15 juni. Wij vragen hen ook iets te delen met meisjes in Sierra Leone. Zo kunnen we het thema Je bent een lichtje meteen in praktijk brengen. Van harte welkom allemaal.

Op vrijdag 28 juni is er van 15.30 tot 16.30 uur een slotactiviteit voor de communicanten.

Nan Paffen

Vormselviering

Op zaterdag 22 juni is in de Martinuskerk van Welten om 19.00 uur de vormselviering voor alle kinderen die dit jaar in de parochies van Heerlen-Zuid hun vormsel doen. Vormheer is deken Hans Bouman. De viering is het sluitstuk van een intensieve periode van catechetische voorbereiding, die twee weken geleden werd afgesloten met de Christoffeldag in Roermond voor alle vormelingen. Dat was een leuke dag voor de deelnemende vormelingen. Het geeft wel te denken dat elk jaar minder kinderen meedoen. Hoe kan de kerk de jongeren van vandaag de dag nog bereiken? Over die hersenkraker moet het bisdom zich buigen. En de parochies natuurlijk ook. Wij hopen dat de vormelingen van dit jaar een beetje 'gevormd' zijn voor het leven en met plezier terugdenken aan de afgelopen maanden, waarin vooral Anita van den Berg de catechese van de vormelingen voor haar rekening heeft genomen.

Rob Pauls

Boerderijviering

Op zondag 30 juni is weer onze jaarlijkse boerderijviering, waarmee we het zomerseizoen met zijn vele vakanties inluiden. Dit jaar zijn we weer te gast op de boerderij van de familie Gielkens, aan de Heerlerbaan 323. De viering begint om 10.30 uur en na afloop kunnen we nog even samen koffiedrinken op de mooie binnenplaats. Van harte welkom. Er is op 30 juni dus geen viering in de Andreaskerk.

Nan Paffen

Taiama-Andreas: Dag van het Afrikaanse Kind

Op 16 juni 1976 gingen duizenden schoolkinderen in Soweto (Zuid-Afrika) de straat op om te protesteren tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. Die opstand werd met harde hand neergeslagen door de regering en er vielen meer dan honderd doden. Om deze opstand te herdenken, en om Afrikaanse kinderen in het algemeen te helpen aan beter onderwijs en betere leefom-standigheden, heeft de Centrale Afrikaanse Unie 16 juni uitgeroepen tot de Dag van het Afrikaanse Kind.

Deze jaarlijks terugkerende dag wil de stichting Taiama-Andreas aangrijpen om, net als vorig jaar, aandacht te vragen voor haar project in Sierra Leone.

Al vele jaren proberen we kinderen te helpen

om onderwijs te kunnen volgen,

om een beroep te leren,

om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven

om structuur te brengen in wat ze doen.

Verleden jaar hebben we op de dag van het Afrikaanse kind veel aandacht besteed aan het landbouwproject. U hebt ons toen enorm gesteund om zaai-goed en tuingereedschap te kunnen kopen. Dat project is afgesloten met als resultaat dat de jongeren met de opbrengst nu zelf zaadgoed kunnen kopen. Wij en ook de jongeren hadden gehoopt enige winst te kunnen maken, maar helaas, dat zat er niet in.

We hebben gemerkt dat er stappen voorwaarts worden gemaakt, hoe klein dan ook. Aan de hand van o.a. dat project en de ervaringen bij de jongeren willen we u op zondag 16 juni na de eucharistieviering van 10.30 uur laten ondervinden en voelen hoe moeilijk de situatie in Sierra Leone is.

Wij zijn blij met ieder stapje vooruit.

De leden van de stichting Taiama-Andreas zien u graag weer.

Amazonegebied

Een aantal grote Nederlandse bedrijven is werkzaam om het Amazonegebied te ontsluiten: wegen aanleggen, spoorlijnen, havens, de rivier bevaarbaar maken voor grote schepen, etc. Dit alles gebeurt met steun van de Nederlandse overheid. Natuurlijk, zeggen zij, dat ze dat doen in goed overleg met de Braziliaanse overheid en lokale ondernemingen, en met respect voor de inheemse volken, en dat ze erop toezien dat dit 'duurzaam' gebeurt.

Maar bij dit laatste plaatsen wij juist heel grote vraagtekens, en wij worden daarin bevestigd door journalisten en buitenlandse organisaties. Het is daarom dat een kleine werkgroep een aantal keren bij elkaar is gekomen om een Open Brief op te stellen, gericht aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, aan de Tweede Kamer en aan de betreffende bedrijven. Wij vragen hen daarin om een antwoord op onze kritische vragen. Deze brief is half mei verzonden. Wij wachten op hun antwoord en houden u op de hoogte.

Geert Bles

Lees de open brief geschreven naar minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en betrokken bedrijven. Bij deze brieven is als bijlage een oproep van het Braziliaanse Plattelandspastoraat toegevoegd.

Van de geadresseerden hebben we nog geen reacties ontvangen, wel van mensen die we een kopie hebben verstuurd. Lees de reacties.

Wie gaat in september 2019 mee naar Lourdes?

Na een geweldige reis vorig jaar wisten we het zeker: dit moeten we in 2019 opnieuw doen. De reis was een schot in de roos: met 35 personen waren we echt één groep in Lourdes! Mensen die er tegenop gezien hadden om alleen te gaan, voelden zich gedragen door de groep. Wie door leeftijd of handicap een handje extra nodig had, wist zich gedragen zonder ooit het gevoel te hebben 'lastig' te zijn. Kapelaan Blom en Jeugdkring Chrisko gaan dus in 2019 weer naar Lourdes. Wie gaat er mee?

 • * De reis vindt in 2019 plaats van 6 tot en met 11 september.
 • * We reizen per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek.
 • * We verblijven in 4-sterren (zorg)hotel Roissy, dat goed toegankelijk is en slechts op 3 minuten loopafstand van het Heiligdom gelegen is.
 • * Verblijf is op basis van volpension, dat wil zeggen drie goede maaltijden per dag.
 • * De reis kost 895 euro per persoon, op basis van tweepersoonskamer.
 • * Toeslag voor een 1-persoons kamer is 180 euro.
 • * Iedereen kan mee: jong en oud, ziek of gezond. We komen altijd met u overleggen welke zorg u nodig hebt en of u mee kunt in het hotel of dat u beter in het zorgcentrum op het heiligdom kunt verblijven.
 • * Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom.
 • * Voorafgaand aan de reis een kennismakingsbijeenkomst voor alle deelnemers
 • * Tijdens de reis zorgen wij voor een dagelijks verslag op onze website voor de thuisblijvers
 • * Na de reis organiseren wij een reünie-bijeenkomst, waar we met elkaar terug kunnen kijken op de reis aan de hand van foto's en video.

Met ons eigen aanmeldingsformulier weet u zeker dat u bij deze groep in het hotel geplaatst wordt. Voor meer informatie over de reis, of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Jeugdkring Chrisko

06-21891859

secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Middagje uit in Welten

Op dinsdag 14 mei organiseerde de ontmoetingsgroep weer het jaarlijkse middagje uit voor parochianen en wijkbewoners. Gingen we de afgelopen twee jaar naar Noonke Busjke en Schrieversheide, dit jaar ging het uitstapje naar Welten.

De Catharinaschool in Welten, een school voor speciaal onderwijs en voor zeer moeilijk lerende kinderen, probeert verbindingen te leggen tussen de school en de samenleving. Het streven is dat leerlingen in de praktijk leren om te gaan met mensen in allerlei situaties, waarin de kinderen hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Zo kan men zich aanmelden voor een koffie-uurtje waarop leerlingen de gasten bedienen en door hen zelf gebakken taarten serveren.

Daar had de ontmoetingsgroep wel oren naar. Met ongeveer twaalf mensen kwamen we 's middags om twee uur de school binnen en werden opgewacht door leerlingen die onze jassen in ontvangst namen en ons de weg wezen naar de voor ons gereserveerde 'zaal' (een klaslokaal). Daar stonden de gedekte tafels klaar, en zodra we hadden plaatsgenomen, kwamen de obers ook al langs om te vragen naar onze wensen. De chocoladetaart en het appelgebak waren favoriet, zoals gezegd door de kinderen en hun juffen (en meesters?) zelf gebakken. Het oordeel was unaniem: lekker.

De kinderen vertelden onder de koffie van allerhand over wat ze in de toekomst wilden worden. Wie kan al tegelijk serveren en bedienen en honderd-uit over zichzelf vertellen zonder dat de gasten er genoeg van krijgen? De kinderen van de Catharinaschool! In de horeca kunnen ze wat ons betreft zo aan de slag: bakken en bedienen gaat ze af als de beste. Aan het eind werden we vriendelijk en beleefd, zoals het hoort, uitgeleide gedaan, met jassen en al.

Om de geslaagde middag te bekronen zijn we - het was mooi weer - daarna een wandelingetje gaan maken rond de vijver bij de watermolen en vervolgens neergestreken in Welten waar we ons hebben verdeeld over twee terrassen, het ene voor wie een ijsje wilde, het andere voor wie nog een kopje koffie lustte. Zo eenvoudig kan het zijn: zonder veel poespas heb je een leuke middag en iedereen wordt er beter van: de kinderen hebben wat geleerd en wij een gezellige middag gehad.

Rob Pauls

Heerlen is 'Fairtrade Gemeente'

Op initiatief van de PLUS-supermarkten in de regio en met ondersteuning van COS Limburg, HeerlenMondiaal en Andreasparochie is het project Fairtrade Regio Parkstad gestart. Op donderdag 25 april werd bekend dat aan Heerlen de titel van Fairtrade Gemeente is toegekend. Heerlen is daarmee de eerste Parkstadgemeente die deze titel weet binnen te slepen. Op 30 mei tijdens de Braderie in Hoensbroek werd door de landelijke organisatie aan wethouder Charles Claessens het officiële bord Fairtrade Gemeente overhandigd.

Voorstelling "Zelf Sjöldj" door thematheater Turba

Het is niet altijd leuk om op je vrije zondagnamiddag een stukje te moeten schrijven waarvan je weet dat de deadline diezelfde avond nog verstrijkt. Maar deze keer kwijt ik me graag van mijn taak, al was het maar om degenen die er niet bij konden zijn iets te laten voelen, hoop ik, van de impact van de voorstelling die ThemaTheater Turba op zondagmiddag 2 juni in de Andreas ten beste gaf. Het aanwezige publiek was unaniem: een geweldige voorstelling, professioneel in de beste zin van het woord. De voorstelling ging over armoede en wat dat met mensen doet. De opening was spectaculair. Een acteur wilde eerst wat cijfers geven over armoede in Nederland.

Een op de vijf mensen heeft in ons land risicovolle schulden: gewone mensen zoals u en ik lopen kans in armoede te geraken! Bij 850.000 mensen in ons land komt elke maand te weinig geld op de bankrekening binnen om in de meest elementaire basisbehoeften te kunnen voorzien. Maar toen begon een mevrouw uit het publiek te roepen en protesteren: allemaal die getallen en statistieken, maar hoe zit het nou met de mensen zelf die in armoede zitten, daar gaat het toch om? Ze bleef maar protesteren en hield niet op. De helft van het publiek begon zich er mee te bemoeien en wilde de vrouw sussen en maande haar tot kalmte. De gemoederen liepen hoog op, en wie weet zou het op een ruzie in onze Andreas zijn uitgelopen als de vrouw er niet nog een schepje bovenop had gedaan en tot verbijstering van het publiek naar voren stormde, het podium op, en daar verder ging met het aanklagen van wat er in ons land gebeurt. Toen ging het publiek een licht op: de scene was onderdeel van de voorstelling. In één klap was iedereen klaarwakker en was de toon gezet van een voorstelling die zo verder ging.

Om dat klaar te spelen moet je kunnen toneelspelen, en dat kunnen de acteurs van Turba! In minder dan een uur tijd kwam door een ononderbroken stroom van sketches en liedjes een heel scala van ervaringen van armoede voorbij, die allemaal raak waren en het hart beroeren. Ervaringen die niet waren verzonnen maar echt gebeurd: het ThemaTheater heeft gepraat met mensen in armoede en hun vaak schrijnende verhalen tot theater verwerkt. Dat je naar theater zit te kijken en beseft: het gaat om echte mensen, om wat echt is gebeurd en nog altijd om ons heen gebeurt, ook dat maakte de voorstelling bijzonder. Een succesvolle ondernemer met 30 mensen in dienst gaat op de fles omdat de spanningen in zijn huwelijk doorwerken op zijn werk en een aantal goede verkopers vertrekken: het begin van het einde van de zaak en het begin van de odyssee van de schuldsanering. Echt arm voelde de man zich toen hij bij een wandeling merkte dat hij natte voeten kreeg en stiekem plastic zakjes over zijn sokken deed voordat hij zijn kapotte schoenen weer aantrok om dapper verder te wandelen. Of iemand die voor haar kinderen de pot pindakaas staat leeg te schrapen tot de allerlaatste restjes er uit zijn voor op de boterham.

Ja, het kan ook u en mij overkomen, al denkt u misschien van niet. Heel mooi vond ik 'Wie van de drie': waaraan denkt iemand die arm is, bij de letter A: aan 'aandeel', 'armoede' of 'aandacht'? Of bij de letter G: aan 'geld' of aan 'geluk'?

Een zin die me bij zal blijven, is dat in een situatie van onoplosbare problematiek "de drank vaak komt als onverwacht bezoek". De voorstelling eindigde met een lied: 'Doot get' (Doe iets). Dat was gericht aan de arme mensen die hun verantwoordelijkheid moeten nemen om hun situatie het hoofd te bieden - de kop in het zand steken en alle post ongeopend bij het oud papier deponeren lost niets op. Maar het was ook gericht aan degenen die niet arm zijn: kom in actie! Na afloop van de voorstelling was er nog een interactief moment tussen spelers en publiek waarbij de aanwezigen gedwongen werden tot nadenken over wat arm zijn betekent. Want laten we eerlijk zijn: arm zijn is niet leuk, en als het even kan, richten we onze aandacht liever op iets anders. "Zij", zeggen we dan al gauw, zijn het immers "zelf sjöldj".

Dank aan Stichting Turba, de Provincie Limburg en het Kansfonds die deze prachtige voorstelling hebben mogelijk gemaakt!

Rob Pauls

Uur van de Buurt Heerlerbaan: het laatste nieuws uit de wijk met koffie en gezelligheid in Bibliotheek Schunck Heerlerbaan

Wil jij op de hoogte blijven van alle buurtnieuwtjes of kennismaken met de laatste trends op het gebied van huis & tuin, werk, relatie, gezondheid, hobby, vakantie of kunst & cultuur, kom dan buurten in de eigen wijkbibliotheek.

Bekende en onbekende buurtgasten komen aan het woord. Maak kennis met je eigen buurtbibliotheekheld. Ken je iemand die een compliment verdient? Wijkbewoners die zich inzetten voor de buurt of voor hun medemens kun je aanmelden voor de complimentenduim (via Via hub.pieters@schunck.nl of ilhame.salhi@schunck.nl). Wij gaan deze buurtbewoners verrassen en in het zonnetje zetten.

Vaste onderwerpen in het Uur van de Buurt (UVB) zijn:

 1. Wie zit er op de buurtstoel?
 2. Hoe drinkt onze buurtgast zijn koffie?
 3. Uur van de Buurt wijknieuws
 4. Wie ontvangt de complimentenduim?
 5. Wat staat er in de krant vandaag?

Iedereen is van harte welkom om mee te praten. De koffie staat klaar tijdens Uur van de Buurt Heerlerbaan. Elke derde maandag van de maand van 13.30 tot 15.00 uur. Vrije toegang.

Heeft u vragen of wilt u ook een keer iets nieuws vertellen in Uur van de Buurt Heerlerbaan neem dan contact op via hub.pieters@schunck.nl of ilhame.salhi@schunck.nl.

Leven van wat komt

Een nieuw thema op de wand met ingang van de advent, het is een traditie geworden in de Andreasparochie. Een tekst op de wand die je in eerste instantie de wenkbrauwen laat fronsen; wat moet ik met een door de liturgiegroep gekozen tekst als Leven van wat Komt?

Het is de titel van een boek van Erik Borgman, theoloog en lekendominicaan. Borgman vraagt zich in zijn boek af wat er met ons persoonlijk maar ook met de mensheid zou gebeuren als we ons opnieuw zouden laten aansteken door de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst door de vele crises, ook binnen het instituut kerk? Als hoop, verdriet, angst en vreugde de ingrediënten zijn om te ervaren dat we gedragen worden door Diegene die ons leert te geloven dat wij uiteindelijk elkaars hoeders en elkaars begunstigers zijn?

Borgman daagt ons uit om samen te zoeken naar tekenen van Gods aanwezigheid, het Armeense gezin misschien in de Bethelkerk in Den Haag; het doet een appel op ons, het is een kans voor het gezin, het kinderpardon, de oecumene, door te ervaren dat God al aanwezig is voordat je komt. "Het gaat er niet om wat wij voor elkaar krijgen, maar om wat er komt en ons verandert en vernieuwt." Hoop, verdriet, angst en vreugde, ze laten ons ontdekken dat een crisis een keerpunt is en dat er altijd weer ruimte is om te werken, ook letterlijk, aan "ongedachte toekomst".

God komt naar ons toe. We kunnen leven van wat komt en vertrouwen op een goede toekomst als wij Hem tegemoet leren zien. 'Dat onze ogen opengaan!'

Lees ook de overweging van de tweede zondag van de advent.

Expositie Ed Vondenhoff

Ed Vondenhoff (1963) is geboren en woonachtig in Voerendaal. is autodidact kunstschilder. Hij gebruikt diverse technieken, verfsoorten en ondergronden voor zijn schilderijen. De veelal figuratieve beelden/schilderingen bezitten naast een realistische, vaak ook een abstracte component. Voor de realistische component gebruikt hij vaak fotomateriaal en voor het abstracte component (de illusie) gebruikt hij de herinnering. Het achteraf oproepen van beelden die we bewust of onbewust in onze hersenen hebben opgeslagen maar ook kunnen vervagen of vervormen door de tijd.

De keuze van zijn onderwerp en de uitvoering daarvan, de kleuren, de stijl e.d. komen voort uit zijn persoonlijke voorkeur, interesse, inzicht studie en gevoel. Veel inspiratie haalt hij uit de natuur, de kunst in het algemeen, de cultuur uit zijn directe omgeving of zijn eigen werk- en levenservaring die hij opdeed in de gezondheidszorg waar hij 20 jaar als therapeut werkzaam was.

Bent u geinteresseerd in een werk van Ed Vondenhoff? Neem dan contact op met Marga Meyer: 045-5415177 of mail: margameyer@home.nl

Landschappen

Expositie Gerrie Severens, 2 mei - 27 juni

De kleine werken van landschappen van Gerrie Severens geven een beeld van de schoonheid van Zuid-Limburg. Via de kortste route van haar woonplaats naar haar atelier kwam Gerrie langs de Hamerstraat tussen Trintelen en Bosschenhuizen, waar zij, op bijna het hoogste punt van de omgeving, de wisselende seizoenen, luchten en kleuren wilde weergeven. Vertrekkend vanuit de realiteit probeert zij elk schilderij totaal anders te laten zijn dan het vorige. "Kijkend met mijn ogen, maar vooral 'kijkend' vanuit mijn onderbuik, zie ik de omgeving. In mijn gedachten transformeert het landschap met bomen, gras en struiken in verfstreken en kleur. Dit moment wil ik vangen."

Voor Gerrie Severens (Heerlen) is schilderen een proces dat verder gaat dan het naschilderen van wat zij ziet. Gerrie laat zich inspireren door de natuur. Ze maakt foto's op de (voor haar) heldere uren van de dag, waarin de lucht prachtige kleuren en compacte wolken bevat. Soms werkt Gerrie vanuit een enkele foto, meestal maakt ze meerdere foto's van zo'n moment. Deze foto's dienen dan als inspiratiebron voor meerdere werken. De eerste werken uit iedere serie zijn steevast figuratief; de latere zijn vaak abstracter. Hierdoor balanceert haar werk altijd tussen figuratie en abstractie.

www.gerrieseverens.nl / info@GerrieSeverens.nl

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.