Nieuws

← terug

Vieringen in de Andreas

In juli zijn we weer van start gegaan met eucharistievieringen. Voor de maanden juli en augustus betekent dat dat er afwisselend eucharistie, woord- en communievieringen en woorddiensten worden gehouden. Reeds vóór corona werden woord- en communievieringen en woorddiensten verzorgd door voorgangers uit de parochiegemeenschap. Dat blijft ook zo in de toekomst. Het is de héle gemeenschap die viert, en dat wordt zichtbaar en voelbaar als leden van de gemeenschap de verantwoordelijkheid voor vieringen nemen en mee voorgaan. Soms is dat een priester, soms zijn het leken.

De coronamaatregelen van overheid en kerken zijn inmiddels versoepeld. Daarom zijn er vanaf 1 juli elk weekend zoals vanouds weer twee vieringen: op zaterdagavond 18.00 uur en zondagochtend 10.30 uur. De viering op zondagavond is vervallen. Het rooster voor de komende tijd vindt U in de agenda.

U hoeft zich voor de vieringen niet meer aan te melden. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, kan het zijn dat aanmelding weer wel nodig is. Dat vermelden wij op onze website.

Koren en samenzang zijn ook nog onmogelijk; op dit punt blijft het de komende maanden behelpen. En zolang de huidige coronamaatregelen van kracht zijn, blijft de zaterdagavondviering niet in de koffiekamer maar in de kerk.

Amazonewerkgroep schrijft brief aan ABP

De Amazonewerkgroep heeft 30 juni een brief geschreven aan het pensioenfonds ABP. In deze brief roepen we het ABP op zich terug te trekken uit het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor honderden stuwmeren met giftig mijnafval. Veel van de dammen zijn onveilig, hetgeen gebleken is door de rampen bij Mariana (2015) en Brumadinho (2019) waarbij honderden doden vielen en rivieren werden vergiftigd. Vale lijkt niet bereid tot adequate compensatie van de slachtoffers. Evenmin wordt voldoende gedaan aan beveiliging van al die andere dammen. Het programma Zembla zond hierover op 5 december vorig jaar een documentaire uit.

Op 10 juli ontvingen we een antwoord van het APB. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool schrijft dat ook het ABP ontevreden is over het beleid van Vale en druk blijft uitoefenen op het bedrijf. Ze blijven niet eindeloos in gesprek en kunnen bij het uitblijven van resultaten stoppen met het beleggen in het bedrijf. Dat klinkt mooi, maar het is niet veel meer dan het ABP in haar nieuwsbrief van 5 december al meldde. We denken dat het nu tijd is de aandelen Vale te dumpen.

Lees de brief en het antwoord van het ABP.

Plantjes voor Vincentius

De verkoop van plantjes is ondanks of juist door de corona crisis goed verlopen. Omdat ik nu niet na een dienst van de kerk de planten kon verkopen, heb ik meer bekendheid gegeven aan het kunnen verkrijgen van planten. De opbrengst is hoger dan ooit namelijk €335 tegenover €171 vorig jaar voor de Vincentius Vereniging Heerlen. Hartelijk dank aan de vaak gulle gevers voor jullie bijdrage. Hopelijk genieten jullie de rest van het jaar nog van de bloemen.

Dolf Hutschemaekers

ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg hervat bijeenkomsten

Nu de maatregelen vanwege corona zijn versoepeld, zijn we blij om weer bij elkaar te kunnen komen. Uiteraard met respect voor de ander-halve meter afstand en wie verkoudheidsverschijnselen heeft blijft thuis.

Ook voor mensen in armoede is het een lastige tijd geweest, zeker ook voor hun kinderen, die niet naar school konden en soms de middelen niet hadden om online les te volgen. Daardoor is nog meer achterstand opgelopen. Dit is een van de thema´s waarover we spreken tijdens onze bijeenkomsten. Ook over hoe we deze afgelopen tijd beleefd hebben, waar we tegen aanliepen, wat er verbeteren/anders kan…

Verder pakken we de draad weer op met de voorbereidingen voor de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober. Hoe willen wij armoede onder de aandacht brengen? We zien dat armoede toeneemt, er nieuwe armen bijkomen. We zien verschillende groepen opstaan om hun recht te krijgen, oproepen dat discriminatie moet stoppen.

Hoe laten wij van ons horen? Armoede is immers ook onrecht. Het liefst gaan wij in dialoog met de mensen over waar de schoen wringt. Of dat voldoende is? We willen armoede duurzaam oplossen en dat is iets van de lange adem weten wij. Het is vanuit de mensen die in armoede leven van waaruit we vertrekken.

Dat vraagt om presentie en luisterbereidheid en het creëren van een veilige en vertrouwde sfeer. Een plek waar men zich thuis en gerespecteerd voelt en waar men mag zijn wie men is. Deze plek hebben we zoals u misschien weet gevonden in de huiskamer van de Andreasparochie waar we elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur welkom zijn. Wilt u meer weten over ons? Bel met Marion 06-39681282 of mail naar zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of kijk eens op de website www.atd-vierdewereld.nl.

Marion Braad

Parkstad staat stil bij racisme

Zaterdag 20 juni was er in Heerlen een demonstratie tegen racisme en discriminatie, georganiseerd door Heerlen Mondiaal. Hoofddoel van Heerlen Mondiaal was de bewoners van Parkstad een gelegenheid te bieden om te demonstreren tegen racisme en discriminatie. Er waren mensen uit diverse geledingen van onze samenleving aanwezig, velen uit solidariteit en niet zo zeer omdat ze zelf racisme en discriminatie vanwege hun huidskleur ondervinden.

Marcel Mollink, een van de aanwezigen, schrijft: "Het was heel goed om die zaterdag samen te zijn. […] Ik vond het een bijzondere demonstratie. De rust die er was, waardoor het dieper binnendringt. En het moment dat Harrie Winteraeken een aantal zinnen voorlas en ons vroeg om te klappen of om de vuist in de lucht te steken. […] Al met al heel waardevol om een signaal af te geven en nog dieper binnen te laten hoe verschrikkelijk racisme is."

De zinnen die Harrie Winteraeken uitsprak, waarnaar Marcel verwijst:

"We zijn stil om Rayshard Brooks te gedenken, die op 12 juni jongstleden door politieagenten werd vermoord in Atlanta. We zijn stil om alle zwarte medemensen, jaarlijks meer dan 1000, te herdenken die in de Verenigde Staten door politiegeweld zijn gedood. Wij maken een vuist tegen het veel te vaak voorkomend buitensporig en buitenproportioneel geweld van de politie in de Verenigde Staten.

We klappen voor de beweging Black Lives Matter en wensen hun toe dat ze de samenleving in de Verenigde Staten echt veranderd krijgen. We zijn stil om Mitch Henriquez te gedenken, die in het Zuiderpark in Den Haag op 27 juni 2015 zodanig gewond werd door een nekklem bij zijn arrestatie dat hij de dag daarna overleed. We zijn stil om Tomy Holten die op 14 maart van dit jaar in Zwolle in een politiecel overleed, vlak na de veel te hardhandige arrestatie door de politie en 'te hulp schietende burgers'. Wij maken een vuist tegen het te vaak voorkomend buitenproportioneel geweld van de politie in Nederland. Wij maken een vuist tegen racisme.

Wij klappen voor Patrick Hutchinson die tijdens een antiracismedemonstratie in Londen op 15 juni een rechtsextremistische actievoerder redde."

De Kerk in Brazilië spreekt zich uit

Op 24 april jl. gaf de Kerk van Brazilië een Publieke Verklaring uit, waarin ze pleit voor de afzetting van president Jaïr Bolsonaro. Ze wijst hierin op de alarmerende werkloosheid en honger als gevolg van de sociaal-economische crisis waarin het land verkeert. Een crisis die nog verergerd wordt door de totaal onverantwoordelijke aanpak van de coronapandemie door de president. De president stuurt aan op dictatoriale macht voor zichzelf en het ‘om zeep helpen’ van de moeizaam verworven democratie. Zijn onverantwoordelijkheid brengt de levens van ontelbaar veel mensen in gevaar en stuurt regelrecht af op terugkeer naar de dictatuur. Dit alles is reden voor de Kerk om de kwestie van afzetting van de president op de agenda te zetten, en te wijzen op twee manieren in de grondwet om dit te kunnen verwezenlijken. Deze moedige Publieke Verklaring van de Kerk is ondertekend door: De Nationale Raad van Christelijke Kerken van Brazilië, de Nationale Raad van de Leken van Brazilië, de Braziliaanse Commissie voor Justitie en Vrede en door Commissies voor Gerechtigheid en Vrede van een twintigtal bisdommen.

Geert Bles

Corona en Sierra Leone

Overal ter wereld worden mensen op verschillende manieren getroffen door het coronavirus, zo ook in Sierra Leone. Op onze website taiama-andreas.org kunt u een beetje zien hoe de jongeren van het Youth Advocacy Network (YAN) hiermee omgaan.

Ik heb, voor dit parochieblad, de president van YAN, Sajor Jalloh, gevraagd om een artikel te schrijven over hoe hij tegen de coronacrisis aankijkt en met name hoe hij naar de westerse wereld kijkt. Over sommige dingen kun je van mening verschillen maar het geeft je wel een kijkje in de gedachten van een Afrikaanse jongeman. Sajor is een man die met de beperkte middelen die hij heeft, een radiootje om naar de BBC te luisteren, verder probeert te kijken dan zijn stadje Kabala.

Sajor: "Het nieuwe coronavirus is een wereldwijde pandemie die mensen treft. Het sterftecijfer is ongeveer 20% (noot: op dit moment is dit 6%) van de besmette personen en dan vooral ouderen en mensen met andere aandoeningen zoals hart- en vaatziektes en leveraandoeningen. Er is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voorlopig geen vaccin beschikbaar. Wereldwijd zijn er al meer dan 200.000 mensen gestorven aan het nieuwe coronavirus. Nu Amerika de hoogste sterfte heeft, Italië de tweede en Spanje de derde in de sterftelijst is, ongeacht hoe geavanceerd deze landen zijn op het gebied van medische voorzieningen, kunnen ze het nog steeds niet verhelpen!

Ik geloof dat er ergens iets mis is.

Sommige mensen, vooral in Afrika, geloven dat dit virus (corona) een door de mens gemaakt virus is in de Chinese stad Wuhan. En sommigen geloven dat het de 5G-straling is. Maar ik, als Afrikaanse man, weet het niet.

Corona is een natuurlijke ziekte, dat is wat ik geloof.

Maar nogmaals, er is iets mis!

De wetenschap heeft volgens mij 60% tot 65% van haar onderzoek besteed aan nucleaire ontwikkeling, transport, industrialisatie en communicatie! Het zal geen overdreven verklaring zijn om te zeggen dat er, vooral in Afrika, weinig of geen aandacht is besteed aan medisch onderzoek en preventie. Er sterven hier nog steeds mensen aan veelvoorkomende ziekten. Er moet hieraan dus meer aandacht worden besteed.

Noot: in 2019 stierven er in Congo 6000 kinderen aan de mazelen.

Als het over politiek gaat, moet men zich richten op Afrika. In Afrika zijn de medische voorzieningen zo slecht dat zelfs als een president of minister hoofdpijn heeft, hij voor controle naar Europa, Amerika of Azië zal rennen. Ze willen macht om zichzelf en hun gezinnen te verrijken en laten de gewone man/vrouw achter in extreme armoede en met slechte medische voorzieningen. Ik weet dat een politicus in Afrika dit artikel irritant of nutteloos kan vinden. Maar het is een feit. Voor het coronavirus bidden we dat het zich in Afrika niet zo veelvuldig zal verspreiden zoals in de andere continenten in de wereld. Hier hebben we niet de medische voorzieningen die jullie hebben; we kunnen hier in Sierra Leone zelfs geen zuurstof toedienen, laat staan dat we beschikken over beademingsapparaten.

Maar het ergste van alles is dat artsen en verpleegkundigen al bijna twee maanden niet worden betaald. Stel je voor dat een arts of verpleegkundige zijn of haar leven op het spel zet en zelf weinig of niets te eten heeft. Ik denk dat dat niet kan werken.

Op het gebied van de technologie richt men zich meer op machines en elektronica dan op medische apparatuur. Mijn vriend, een arts, vertelde me ooit 'We voeren wel operaties uit maar met weinig hoop op overleven voor de patiënt'.

Aanbevelingen

Er moet meer worden gedaan aan medisch onderzoek naar en preventie van lang bestaande ziekten. (Noot: malaria, mazelen, ebola.) De gezondheid van de mensen moet prioriteit krijgen in Afrika. Niet het vullen van de zakken van…"

Na het schrijven van dit artikel is Sajor naar zijn geboortedorp in de bush vertrokken. Voor de komende drie dagen is er (opnieuw) een lock down afgekondigd. Dat betekent dat niemand de straat op mag, ook niet om eten te kopen. In het dorp komen geen agenten en soldaten controleren en is er op het land tenminste iets van eten te vinden.

Wilt u weten hoe Sajor de eerste lock down is doorgekomen? Kijk dan op:

https://taiama-andreas.org/2020/04/04/lock-down-in-sierra-leone/

Marie-José Brounen, Stichting Taiama-Andreas

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.