Nieuws

← terug

Allerheiligen/Allerzielen

We vieren dit jaar Allerheiligen/Allerzielen op zondag 29 oktober om 10.30 uur. We gedenken in het bijzonder de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden en van wie de uitvaart in onze kerk plaatsvond of elders met een van onze voorgangers:

 • Leny van Lierop-Sips 13 oktober 2016
 • Fiet Trepels-Kerstjens 2 december 2016
 • Elly Robbertz-Frederiks 27 december 2016
 • Wim Brouns 27 februari 2017
 • No Bruls 27 februari 2017
 • Henriette Dominikowski-Reinaerts 6 mei 2017
 • Enny Kerckhoffs-Moonen 6 augustus 2017
 • Tony Geraads 1 september 2017

De nabestaanden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de viering, met in de brief de vraag of ze de dienst samen met de pastores willen voorbereiden. Fijn als wij als gemeenschap met onze aanwezigheid onze verbondenheid met de familie van de overledenen laten zien.

Aansluitend aan de dienst lopen we in stilte een rondje door de tuin over het pad met daarin de tegels van bijzondere mensen die ons tot op de dag van vandaag aanspreken.

Eline Claassens

De mens in zijn relatie tot de natuur

Café Mondiaal, 44ste aflevering

Donderdag 2 november, aanvang 19.30 uur

Opkamer van café Beerkompanie, Pancratiusplein, Heerlen - centrum

'De mens' heeft heel veel invloed op de natuur, op het functioneren van alles op onze aarde en dus ook in onze omgeving. Die relaties zijn complex en zowel positief als negatief. Hoe kunnen de natuur, flora en fauna zich ontwikkelen onder het regime van de mensen? Hoe staat het met de biodiversiteit? En hoe afhankelijk zijn wij, mensen van de natuur?

En waar het minder goed of slecht gaat, wat kan daaraan gebeuren om de situatie te verbeteren? En wie is daar voor verantwoordelijk? Van wie wordt actie vereist? De overheden? De natuurbeschermingsorganisaties? De particuliere grondbezitters? Agrariërs? Door René Petit zullen diverse voorbeelden worden genoemd die tevens gespreksstof zullen zijn.

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door IVN - Heerlen, samen met HeerlenMondiaal. René Petit van het IVN - Heerlen zal een korte inleiding verzorgen. Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op 16 november, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aan-schuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Jubileum

Op 24 september vierden we het 40-jarig bestaan van de Andreasparochie. Het weer feestte mee. Het was een prachtige dag onder een stralende zon. Deken en pastoor Hans Bouman beet de spits af door vóór het begin van de viering een felicitatie uit te spreken, waarin hij niet terugblikte op de afgelopen veertig jaar maar de Andreas in het zonnetje zette door in te gaan op wat er in de Andreas allemaal aan goeds en moois gebeurt en van daaruit naar de toekomst te kijken. Dat was helemaal in lijn met de creatieve ideeën en artistieke vormgevingen die de vele werkgroepen van de parochie hadden bedacht om te laten zien welke kerk hen in de toekomst voor ogen staat. Het resultaat is een vrolijk kleurenspel dat je tegemoet spettert als je de kerk binnen loopt. Na de drukbezochte viering was er een feestelijke koffie voor de bezoekers, die zich te goed hebben gedaan aan de vele soorten gebak die op zondagochtend door vele dames - en hopelijk ook door een enkele heer - van de parochie vers uit eigen oven waren aangeleverd. In de kerkgang kon men onder het genot van de koffie en het gebak de kleurrijke schilderijen bewonderen die daar nu worden geëxposeerd. Artistiek zeer de moeite waard. In onze kerk gaan geloof, kunst en gezelligheid moeiteloos in elkaar over!

Dominee Henk van Es hield uit naam van de bevriende PKN-gemeenten Parkstad een toespraak waarin hij niet alleen de parochie feliciteerde met haar 40-jarige bestaan, maar ook Eline Claassens nog eens speciaal naar voren haalde om haar te bedanken voor haar inzet voor de oecumene en voor de goede samenwerking. Daar had Eline niet op gerekend, en ze kon haar verlegenheid nog maar net verbergen achter de enorme bos bloemen die ze in haar handen kreeg gedrukt. Daarna luisterde Ger, onze eigen onovertroffen huisgitarist, die ook nog eens uitstekend zingt, de koffie op met liedjes van Limburgse makelij die, nadat de eerste flessen bier en wijn waren aangesproken en een toost was uitgesproken op de parochie, steeds vrolijker door de aanwezigen werden meegezongen. Schrijver dezes deden sommige liedjes denken aan carnaval, maar hem is ingepeperd dat hij er geen snars verstand van heeft - wat ook zo is.

Het was een geslaagd jubileum. Het was een dag om dankbaar voor te zijn.

Rob Pauls

Fietstocht tussen Plus en Minder

Het was een prachtige herfstdag. Met vijftien mensen vertrokken we op 14 oktober vanaf het Pancratiusplein voor de vierde door HeerlenMondiaal georganiseerde mondiale fietstocht. We bezochten drie plaatsen met aandacht voor een betere en duurzame wereld.

De eerste stop was PLUS Sturing aan de Heerlerbaan. De PLUS winkels in Parkstad hebben het initiatief genomen om van Parkstad een Fairtrade regio te maken. Bij de PLUS in Heerlerbaan wilden wel eens weten welke Fairtrade producten ze zelf verkopen. Dat bleken er heel wat te zijn. Bananen, ananas, heel veel soorten koffie, thee en chocolade, maar ook wijn en vruchtensap. We verzamelden een pakket Fairtrade producten als cadeautje voor het dertigjarige ATD vierde wereld. Daarna werden we met koffie en vla ontvangen door Guus Sturing. In het gesprek met hem bleek dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zich niet beperkt tot Fairtrade. Ook zaken als beter leven vlees, lokale inkoop en een goed personeelsbeleid vindt hij belangrijk. We boden hem een bloemetje aan als waardering voor het Fairtrade initiatief van de PLUS in Parkstad.

Daarna fietsten we naar de Andreasparochie. Eline Claassens vertelde hoe de parochie probeert naar buiten te treden met Wereldwinkel, activiteiten met asielzoekers, Solidaridadgroep en aandacht voor armoede. We kregen een korte rondleiding door de interessante door Bisscheroux ontworpen kerk en wandelden over het pad rond de kerk met de tegels van inspirerende personen van deze tijd.

Na een mooie tocht door Strijthagen was de volgende stop het Consuminderhuis in Landgraaf. Annemiek van Deursen legde uit hoe ze daar mensen met financiële en andere problemen kunnen helpen met voedselpakketten en inboedel, maar vooral door hen te leren hoe je veel kan doen met weinig geld en zo weer meer zelfvertrouwen kunt krijgen. Annemiek liet ons daarna het huis zien. Jammer genoeg is dat op zaterdag niet in werking, maar toch kregen we een beeld van de vele activiteiten daar.

Bij een kopje koffie of thee in het winkelcentrum van Landgraaf praatten we na over wat we gezien en gehoord hadden. Het was een mooie tocht, waarbij we veel leerden en inspiratie opdeden.

Rens Trimp

Onthulling kunstwerk

Op zondag 3 september werd na een interreligieuze viering (met deelname van moslims en Syrisch-orthodoxe christenen) op het plein van de Andreaskerk een kunstwerk onthuld dat vrouwen uit het azc en enkele parochianen van de Andreas hebben gemaakt onder begeleiding van Ivon Drummen, beeldend kunstenaar in Heerlerbaan. Het kunstwerk bestaat uit een zestal uit beton gegoten handen, vijf vrouwenhanden en een kleine kinderhand, die naar een idee van de deelnemende vrouwen aan de muur zijn bevestigd. De kinderhand grijpt zich vast aan de bovenkant van de muur en verbeeldt de poging van kinderen om hun weg te zoeken in de wereld en op eigen benen te gaan staan. Over de muur heen, de wereld in. De vrouwenhanden ondersteunen het kinderhandje en duwen het liefdevol naar boven. Ze omringen het beschermend om het op te vangen als het mocht vallen. Wit steken de handen af op de donkere muur van het kerkplein. Bij het betreden van het plein en het verlaten van de kerk valt het oog meteen op de kunstig gegroepeerde handen. Een betere plek had voor het kunstwerk niet kunnen worden gevonden. Het werd onder een stralende zon onthuld door een kind uit een gezin dat vanuit het azc een woning heeft gekregen in Heerlerbaan.

Onder het genot van koffie en gebak en de stemmige muziek van accordeonist Wout Willigenburg (ook al van de Heerlerbaan!) werd door de vele bezoekers nog lang gezellig nagekletst. Voor de Andreasparochie staat het kunstwerk voor de belofte van een geslaagde integratie van vluchtelingen en asielzoekers in onze wijk. De mooie viering en vrolijke ochtend heeft in elk geval daar zijn steentje aan bijgedragen!

Rob Pauls

Solidaridadgroep Andreas - van droom naar werkelijkheid

Solidaridad is een organisatie met een droom. De droom dat wie arbeid verricht, een rechtvaardig loon ontvangt, en dat bij de productie van goederen het milieu en de cultuur worden gespaard. Om die droom te verwezenlijken zorgt Solidaridad wereldwijd voor scholing, voorlichting aan boeren en boerinnen in het zuiden, zodat zij kunnen omschakelen op milieuvriendelijke productiemethoden. Solidaridad richt zich niet alleen op consumenten, maar ook op bedrijven en overheden.

Sinds 2013 kent ook de Andreasparochie een eigen Solidaridadgroep, die nauw verbonden is met de Wereldwinkel. Als groep willen we mensen bewust maken van het belang van duurzame productie en onrecht de wereld uithelpen. Door de verkoop van fairtradeproducten via de Wereldwinkel dragen we ons steentje bij aan een menselijker samenleving. De groep verzorgt met enige regelmaat themavieringen. Dit jaar willen we samen met de Wereldwinkel tijdens de advent de koffieboeren in Mexico, Guatemala en Peru steunen, die klimaatvriendelijke landbouwtechnieken toepassen.

Onze parochie schenkt eerlijke koffie. U kunt ons steunen door een bijdrage te leveren. Dat kan via het spaarpotje in de koffiekamer en/of door producten te kopen in de Wereldwinkel.

Werkgroep Solidaridad: Ank Frederiks, Hans en Wil Heijster, Harry Kerckhoffs, Anneke Lustermans, Marcel Mollink, Nelly van Ooijen en Rob Pauls

Open dag azc

Op zaterdag 23 september had het azc aan de Imstenraderweg zijn poorten geopend voor belangstellenden die een kijkje wilden nemen in een asielzoekerscentrum. Behalve rondleidingen in het gebouw met toelichtingen over wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een opvang voor asielzoekers en vluchtelingen, bood het azc een 'rondje over de wereld' aan. Buiten, onder een stralende herfstzon, konden bezoekers een rondje maken langs vele standjes waar men zich te goed kon doen aan de culinaire specialiteiten van diverse landen. De bewoners hadden hun beste beentje voorgezet om hun land met behulp van gebak en andere lekkernijen in de schijnwerpers te zetten. Er heerste een gezellige sfeer en men flaneerde en slenterde van het ene kraampje naar het andere.

Binnen in het gebouw kon men bij bewoners van het azc taallessen in de taal van hun eigen land volgen. Daar stond je dan bijvoorbeeld versteld over de vele talen die in Eritrea worden gesproken en over het ingenieuze schrijfsysteem dat men er sinds eeuwen hanteert.

Er was ook een aantal mensen van de Andreas naar het azc getogen om het sluitstuk van het ontmoetingsproject tussen azc en Andreas onder begeleiding van Ivon Drummen mee te maken. Sinds de feestelijke onthulling een aantal weken geleden prijken, voor alle bezoekers van de kerk goed zichtbaar, de in beton gegoten handen van een aantal vrouwen uit het azc en vrijwilligsters van de kerk op de donkere muur van ons kerkplein. Samen met de voeten op de deur een mooi symbool van waar de Andreas voor staat. Maar voor een ontmoeting zijn er altijd twee nodig. En daarom heeft de onthulling in de kerk een vervolg gekregen in het azc waar op de open dag twee ineengeslagen handen, in beton vereeuwigd, werden overhandigd aan de enige deelneemster aan het project die nog in het azc woont. Toevallig was een van de twee handen die van haar! Zij wil de handen graag als aandenken voor zichzelf behouden. Maar misschien krijgen de handen toch nog een vast plekje in het azc. Dan kunt u gaan kijken.

En wie kan raden van welke van onze gastvrouwen de andere hand is, krijgt een prijs. Maar alleen als u kunt bewijzen dat u het niet al van te voren wist!

Rob Pauls

Expositie Riet Peters

14 september - 9 november 2017

Het werk van Riet Peters wordt gekenmerkt door kleuren, vormen, ritmes en contrasten. Het schilderij zelf - het doek en de verf - is steeds de basis. Elk werk is een nieuw en intuïtief proces om met kleuren, vormen en technieken een compositie te maken. Riet werkt vooral met acryl op doek, maar gebruikt in haar werk ook materialen als stof, zand, papier en foto's.

Zij heeft lessen gevolgd bij Jan Nelissen (JANNEL) in Maastricht. Tegen-woordig schildert ze in een onafhankelijk kunstenaarscollectief. In de afgelopen jaren is haar werk verschillende keren tentoongesteld, on-der meer bij Felix (Maastricht), Medtronic (Kerkrade), Welterhof (Heerlen), CBS (Heerlen), Muziekschool Hoensbroek, Galerie de Brandpoort (Landgraaf), Galerie # NE9EN (Schinnen) en Galerie 7tien49 in Nuth.

Ziekenzalving

Op vrijdagmiddag 29 september vond de ziekenzalving plaats die al heel wat jaren elk jaar door de pastoraatsgroep wordt georganiseerd. Zieken en gezonden waren bijeengekomen om door handoplegging en zalving te ervaren dat mensen kracht kunnen ontvangen door verzameld rondom paaskaars en altaar samen te zijn.

Geert Bles en Eline Claassens legden de handen op en Geert Bles zalfde met chrisma, de heilige olie, allen die te kennen hadden gegeven dat zij het eeuwenoude sacrament voor zieken wilden ontvangen. Het sacrament wordt tegenwoordig gezien en beleefd als een sacrament voor de levenden - voor allen die in een moeilijke levensfase voor situaties komen te staan die mentale kracht en geestelijke souplesse vragen om er een antwoord op te vinden waarmee men verder kan leven.

Het sacrament werd vervolgd met een eucharistieviering waarin brood en wijn werden gedeeld met elkaar. Aan het einde kregen alle aanwezigen als aandenken een herinneringskaart waarop het hieronder afgedrukte gedicht was opgenomen.

Na de viering was er koffie en wat lekkers voor degenen die nog wilden napraten. Wij hopen dat iedereen die aanwezig was, de viering als een waardevolle samenkomst heeft ervaren, die bijdraagt aan het openhouden van de bron waaruit wij mensen leven.

Rob Pauls

 • Als ik je dragen kon
 • over je angst en pijn heen,
 • dan droeg ik je.
 • Als ik een antwoord kon spreken
 • als antwoord op je vragen,
 • over geluk en liefhebben,
 • over leven en dood,
 • dan sprak ik met je.
 • Als ik beter kon maken
 • wat er omgaat in je hart
 • aan zielenpijn,
 • dan genas ik je.
 • Maar ik ben net als jij, niet sterk
 • en heb geen antwoord op alle levensvragen.
 • Ik ben alleen een vriend
 • die met je mee wil lopen,
 • naast je wil gaan en zegt:
 • 'hier, hier is mijn hand. Pak hem maar!'
 • Samen zoeken we om te vinden...

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.