Nieuws

← terug

Leven van wat komt

Een nieuw thema op de wand met ingang van de advent, het is een traditie geworden in de Andreasparochie. Een tekst op de wand die je in eerste instantie de wenkbrauwen laat fronsen; wat moet ik met een door de liturgiegroep gekozen tekst als Leven van wat Komt?

Het is de titel van een boek van Erik Borgman, theoloog en lekendominicaan. Borgman vraagt zich in zijn boek af wat er met ons persoonlijk maar ook met de mensheid zou gebeuren als we ons opnieuw zouden laten aansteken door de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst door de vele crises, ook binnen het instituut kerk? Als hoop, verdriet, angst en vreugde de ingrediënten zijn om te ervaren dat we gedragen worden door Diegene die ons leert te geloven dat wij uiteindelijk elkaars hoeders en elkaars begunstigers zijn?

Borgman daagt ons uit om samen te zoeken naar tekenen van Gods aanwezigheid, het Armeense gezin misschien in de Bethelkerk in Den Haag; het doet een appel op ons, het is een kans voor het gezin, het kinderpardon, de oecumene, door te ervaren dat God al aanwezig is voordat je komt. "Het gaat er niet om wat wij voor elkaar krijgen, maar om wat er komt en ons verandert en vernieuwt." Hoop, verdriet, angst en vreugde, ze laten ons ontdekken dat een crisis een keerpunt is en dat er altijd weer ruimte is om te werken, ook letterlijk, aan "ongedachte toekomst".

God komt naar ons toe. We kunnen leven van wat komt en vertrouwen op een goede toekomst als wij Hem tegemoet leren zien. 'Dat onze ogen opengaan!'

Lees ook de overweging van de tweede zondag van de advent.

Expositie Theo Lenssen

30 november - 10 januari

Theo Lenssen is geboren en getogen op Heerlerbaan. Hij schildert en tekent met weinig kleur en meestal in zwart en wit. Zijn schilderijen zijn eenvoudig en complex. Het lijken losse, kleine schetsen verbonden door minimale kleuren en vegen. Samen vormen zij een geheel en vertellen een verhaal. Het zijn werken waar je lang naar kunt kijken en mijmeren over wat je ziet. Je wordt er als het ware in getrokken. Theo exposeerde in gerenommeerde galerieën in Maastricht en Hamar (Noorwegen).

Bent u geïnteresseerd in een werk van Theo neemt u dan contact op met Marga Meyer (tel.: 045- 5415177 / mail.: margameyer@home.nl).

Vieringen rond Kerst

16 december

10.30 uur - kindernevendienst tijdens de viering

We lezen en knutselen met de kinderen rond Het Kerstboek voor peuters en kleuters (van Marianne Busser en Ron Schröder).

24 december

17.00 uur - kleuterviering

In deze viering zullen we het kerstverhaal vertellen, zingen en spelen. De kinderen worden uitgenodigd op de mat voor de kribbe om alles goed te kunnen zien. Van harte welkom, vooral met de kleintjes.

18.00 uur - familieviering

Deze viering staat in het teken van licht. We halen het adventslicht op met de kinderen en ontsteken daarmee het Licht van Kerstmis. De geboorte van Jezus brengt licht in de wereld en nodigt ons uit om zelf ook een lichtje te zijn in de wereld om ons heen. De kinderen kunnen actief meedoen in deze viering.

20.00 uur - eucharistieviering

Dit wordt een feestelijke eucharistieviering rond de stal, met het koor Sound of Peace and Freedom. We luisteren naar eeuwenoude verhalen waarin kin-deren het kerstkind in de kribbe leggen.

25 december

10.30 uur - eucharistieviering

Op Kerstochtend is er een eucharistieviering met de cantorgroep. We zingen kerstliederen, en na afloop is er feestelijk koffiedrinken

Vluchten in uiterste nood

Een gezin, gevlucht uit Armenië dreigt uitgezet te worden. In hun nood vluchten ze naar de protestantse Bethelkerk (Bethel is het Hebreeuwse woord voor huis van God). De Bethelkerk ligt in Den Haag. Ze worden door de kerkgemeente opgenomen in de woning die boven de kerk ligt. Zolang er diensten zijn in de kerk, kan men de kerk niet in om het gezin op te halen. Dat betekent dat er dag en nacht diensten moeten zijn. De gemeente doet een dringend beroep aan de kerken in Nederland om daarvan twee uur voor hun rekening te nemen. Vanuit het hele land melden zich groepen.

De oecumenische groep Parkstad waarin o.a. zitting hebben: Geert Bles, voorganger in de Andreasparochie, Eline Claassens, vrijwilliger in de parochie en Ada Hagreis, ouderling in de protestantse gemeente Parkstad, organiseert een dag naar Den Haag. Dinsdag 13 november verzamelen zich 17 personen, die zich gemeld hebben om samen een viering te houden in de Bethelkerk. Van 13.00 tot 15.00 uur is de viering gepland.

We zijn keurig op tijd in de kerk en we worden gastvrij ontvangen met koffie, thee en koekjes. Om stipt 13.00 uur begint onze viering. Deze bestaat uit indringende meditatieve teksten, met na elke tekst een meditatieve stilte. Je gedachten zijn dan bij dat gezin, dat daar in de woning is, bij de 400 kinderen, die ook op de nominatie staan om uitgewezen te worden. Ik moest steeds denken aan Eshan, onze vriend uit Afghanistan, die al drie jaar hier is. Hij is bijna elke week in onze kerk. Zijn eerste verzoek is afgewezen; hij heeft nog een beroepsmogelijkheid, en natuurlijk hopen we dat hij toegelaten wordt. Dan kan hij zijn tandartsstudie afmaken en hier een toekomst opbouwen. Pastor Bles las uit het evangelie het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hij maakte duidelijk dat ik de Samaritaan ben. En dat betekent weer dat als iemand op een of andere manier je hulp nodig heeft, dat je dan in de huid moet kruipen van hem die om hulp vraagt. Verder zongen we prachtige teksten van Huub Oosterhuis en in vier groepjes spraken we met elkaar over de begrippen 'onvoorwaardelijk' en 'gerechtigheid'.

De indringende teksten, de liederen en de gespreksgroepjes hebben een diepe indruk op me gemaakt. Ik ben er heel onrustig van geworden, want je voelt je ook heel machteloos. Naar de politiek toe hebben we in ieder geval een signaal afgegeven. De zondag erna heb ik na de dienst kort verslag gedaan van de indrukwekkende uren die we in de Bethelkerk beleefd hebben. De houding van de protestantse gemeente in Den Haag verdient ons grote respect; dat zij dit aangedurfd hebben. Zondag 18 november hebben we een deurcollecte gehouden voor de protestantse gemeente in Den Haag om te helpen hun onkosten te dekken.

Deze collecte heeft meer dan 238 euro opgebracht. Als dit stukje verschijnt zal het wel tegen Kerstmis gaan. Laten we blij zijn, dat we in Nederland in vrijheid leven en dat we mogen zijn wie we zijn, ook in de kerk.

Wim Warmerdam

Pop-up Migratiemuseum Heerlen

Het pop-up Migratiemuseum Heerlen is van 29 november 2018 tot en met 28 februari 2019 gevestigd op het Maanplein 52. Een presentatie- en ontmoetingsplek om het verleden en de actualiteit van (mijn)migratie te tonen, te delen en te bespreken.

Het museum is onderdeel van het project 'Niet Bang Zijn' en start met een tentoonstelling die gedurende drie maanden verder zal groeien door de inbreng van nieuwe verhalen, herinneringen en objecten. Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema 'migratie toen en nu' kan een bijdrage leveren.

In de context van het museum worden debatten, filmvertoningen en workshops georganiseerd. Zo zal migratie-historicus Leo Lucassen (hoogleraar Sociale geschiedenis, auteur van boek 'Vijf eeuwen migratie') in debat gaan met door hem uitgekozen (lokale) uitdagers. Ook wordt er een reünie georganiseerd voor en met nakomelingen van Duitse, Sloveense, Poolse, Italiaanse en Marokkaanse mijnwerkers.

Voor de programmering zoekt het museum actief de samenwerking met bewoners en ondernemers in de buurt. Het tijdelijke museum maakt deel uit van het erfgoedfestival Bovengronds.

'Niet Bang Zijn' is een initiatief van Milena Mulders (zelf een nakomeling van een Sloveense mijnwerker en auteur van het boek ‘Met de buik het brood achterna; Mijn Sloveense geschiedenis') in samenwerking met Continium Discovery center en het Nederlands Mijnmuseum.

Winter-adventsconcert Vocalgroup Magan

Zondag 2 december verzorgde de Vocalgroup Magan uit Mechelen voor de derde keer een concert in de Andreaskerk. Veel bezoekers genoten van de mooie songs.

In de pauze was er koffie, thee of een glas wijn. De ATD vierde wereld verkocht kerstkaarten.


Solidaridadviering derde zondag van de advent: 15 en 16 december

Solidaridad veronderstelt een nieuwe kijk op het leven, waarbij het begrip gemeenschap centraal staat en waarbij het recht op leven voor ieder mens belangrijker is dan de toe-eigening van goederen door een kleine groep. Daarom zet Solidaridad zich in voor een hoopvolle toekomst voor jonge boeren en boerinnen in de landen van het Zuiden. Zij brengt mensen voor het voetlicht die werken aan producten die wij kopen. Solidaridad zorgt ervoor dat deze boeren en boerinnen een eerlijke prijs krijgen. Een prijs waarvan ze kunnen leven, een bestaan kunnen opbouwen. Niet alleen voor hen zelf, maar ook voor hun kinderen. Zo werkt Solidaridad op menselijk niveau aan gerechtigheid.

De derde zondag van de advent wordt de woord- en communieviering verzorgd door de Solidaridadgroep met als thema: 'tekens van hoop'. Met de opbrengst van de extra deurcollecte worden trainingen gegeven aan kleine producenten voor verbetering van de productie en zorgt Solidaridad voor versterking van de organisaties voor boeren en arbeiders. Met uw bijdrage kunnen mensen elders in de wereld blijven werken aan een betere toekomst.

  • Kijk vooral naar tekens van hoop
  • en de signalen van vertrouwen.
  • Volg de weg van de gerechtigheid,
  • en een spoor van liefde zal de aarde
  • opnieuw bewoonbaar maken.

Harry Kerckhoffs

Landroof in Afrika en het succes van goedkope zonnepanelen

De AEN Nieuwsbrief nr 271 van oktober 2018 bericht over landroof in Afrika m.m.v. de ING-bank en over het succes van goedkope zonnepanelen in Afrika.

Lees de nieuwsbrief.

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op donderdag 20 december, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aanschuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.