Nieuws

← terug

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee

Dat is het thema van de Pinksteractie 2018 van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). WNM biedt een belangrijke financiële ruggensteun aan de missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. Mede dankzij uw financiële bijdrage kan de WNM deze werkers een steun in de rug geven en wat praktische zorgen bij hen wegnemen. Daarom bevelen wij de deurcollecte met Pinksteren van harte bij u aan.

Expositie Marcel Drummen
23 mei - 15 juni

Marcel Drummen is 58 jaar en komt oorspronkelijk van de Heerlerbaan. Nu is hij woonachtig in Kerkrade. Geloof en de Andreaskerk - waar hij heel vaak komt - zijn heel belangrijk voor Marcel. Daarom heeft het voor hem een bijzondere betekenis om in de Andreaskerk enkele van zijn werken te exposeren.

Marcel heeft vier jaar op de kunstacademie Maastricht richting beeldhouwen gevolgd. Momenteel volgt hij schilderlessen bij het VAZOM. In zijn vrije tijd schildert hij veel en graag. Portretjes, vogels, dieren, bloemen en ook abstract, veelal heel kleurrijk.

Marcel zegt: "Kunst en geloof gaan prima samen in de Andreaskerk. Het is een echte ontmoetingsplek. Het is fijn als je je werk eens kunt exposeren. Ik ben heel dankbaar dat ik die mogelijkheid krijg. Schilderen is een manier om je te uiten, een soort van momentopname ...."

Film over de stichter van ATD Vierde wereld

Op donderdag 24 mei vertoont ATD Vierde Wereld de film Joseph de Rebel, van wanhoop tot verzet van Caroline Glorion. De film gaat over menselijke waardigheid en mensenrechten, de oorsprong van de werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting (elk jaar op 17 oktober). Het verhaal van de film speelt zich af rond 1960 in een sloppenwijk nabij Parijs. De film laat zien wat de personages drijft. We zien hun onderlinge tegenstellingen, hun gevoelens, hun hoop en hun lijden onder de meest erbarmelijke omstandigheden, die het gevolg zijn van sociale uitsluiting en armoede.

Plaats van de voorstelling: Andreasparochie, Palestinastraat 326. Tijdstip: 24 mei, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Entree: vrije gave. Voor meer info: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045 5325092.

Presentatieviering vormelingen

De jongeren die in onze parochie dit jaar het vormsel doen, zijn Fenna Voragen, Jarno Bruijenberg, Jasmijn Otten en Merijn Koeken. Zij worden samen met andere vormelingen van de parochies van de federatie gevormd op zaterdag 9 juni 19.00 uur in de kerk van de H. Joseph. Op zaterdagavond 26 mei om 18.00 uur presenteren onze vormelingen zich aan de parochie in een viering die zij zelf hebben bedacht en opgezet. De viering zal op deze avond dus een ander karakter hebben dan u gewend bent. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren en mee te doen!

Uitstapje naar Bezoekerscentrum Brunssummerheide

Op donderdagmiddag 31 mei vindt het jaarlijkse uitstapje vanuit de Andreasparochie plaats voor iedereen die er even tussen uit wil. Dit jaar gaan we naar het Bezoekerscentrum op de Brunssummerheide. Op het terras kunnen we bij koffie en vlaai genieten van het mooie uitzicht. Wie wil kan even de benen strekken op het terrein. We vertrekken om 14.00 uur en zijn rond 16.30 uur weer terug bij de parochie. Voor vervoer van en naar huis wordt gezorgd. U hoeft geen lid van de parochie te zijn om mee te kunnen. Iedereen die mee wil is van harte welkom. Wel graag even aanmelden als u mee wilt: bij de gastvrouwen van de parochie 045 - 541 33 81 (van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur), Rob Pauls 043 - 306 17 06 / andreas.r.pauls@gmail.com of Eline Claassens 045 - 571 84 67.

Kosten: koffie en vlaai zijn voor eigen rekening.

We zoeken nog een aantal chauffeurs met auto om mensen op te halen.

Stichting Taiama Andreas

Voorgaande jaren was het de gewoonte om u bij het begin van de Vastenaktie in de parochie informatie te verschaffen over de plannen voor het project van de stichting voor dat jaar en het sponsoren daarvan.

Omdat de termijn van drie jaren verstreken was en er tegelijk andere onverwachte tegenslag optrad in ons project met Defence for Children, kwam de stichting niet meer in aanmerking voor een eigendoelenproject van de landelijke Vastenaktie. Daarom deed de parochie dit jaar in de vastentijd mee aan het landelijke project van de Vastenaktie.

Toch wil de parochie graag haar betrokkenheid met kinderen in Sierra Leone continueren. Op 17 juni zal de stichting Taiama Andreas daarom een gezellige dag organiseren met verhalen, muziek, spelen en hapjes uit Sierra Leone. De start is om 10.30 uur met een viering in de kerk die in het teken staat van ons project.

Het is een kleinschalig project voor de jeugdgroep Yan (Youth and Advocacy Network) in Kabala, die uit ons voorgaande project is voortgekomen. De groep bestaat uit een dertigtal jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar, die zich inzetten voor jeugdigen in en rond Kabala.

We nodigen u allemaal uit om aan de dienst en de 'nazit' deel te nemen: een hernieuwde kennismaking met dit mooie land en zijn grote problemen. Met een vrije gave kunt u ons helpen om de activiteiten van de jeugdgroep mogelijk te maken.

Gard Verstegen

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op donderdag 21 juni, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aan-schuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Feestelijke opening jubileumtentoonstelling: 23 juni

Het jubileumjaar ter ere van het 40-jarig bestaan van de Andreas eindigt in november. De werkgroep kerk en kunst is bezig met het organiseren van een jubileumtentoonstelling in de periode 23 juni - 24 augustus. Het wordt een overzichtstentoonstelling van kunstenaars die hun werken eerder bij ons hebben geëxposeerd. Door de vele positieve reacties van de kunstenaars belooft het een mooi evenement te worden.

De feestelijke opening van deze tentoonstelling is op zaterdag 23 juni om 14.30 uur. Er is een hapje en een drankje, de Curly Kale Swing Brazz Bend zal deze middag muzikaal komen opluisteren en u kunt in gesprek gaan met de aanwezige kunstenaars.

U bent van harte uitgenodigd.

Marga Meyer

H100-viering: een plek onder de zon voor iedereen

Een jaar van jubileum-vieren omvat ook een moment van bezinning, van meditatie. Daarom zal er op zondag 24 juni op het pleintje achter het winkelcentrum een interreligieuze viering gehouden worden, waarbij de Andreasparochie door H100 is gevraagd om hierin het voortouw te nemen. Het recreatie-orkest van de Koninklijke Harmonie Heerlen zal deze viering muzikaal opluisteren. Met muziek, in woord en gebaar willen we uitdrukking geven aan wat de wijk met haar rijke verenigingsleven samenbindt, de zorg en aan-dacht die mensen er voor elkaar hebben. De Heerlerbaan is een plek waar iedereen - jong en oud, ziek en gezond, Heerlerbaners vanaf hun geboorte en Heerlerbaners van het tweede uur - zich thuis mag voelen. Een wijk waar voor iedereen een plek is onder de zon. Die zon krijgt dan ook een centrale plek in de viering. We hopen dat vele Heerlerbaners en andere gasten samen willen komen vieren.

Dus: van harte uitgenodigd op zondag 24 juni om 10.30 uur op het plein ach-ter het winkelcentrum De Bautsch en bij de tuin achter de Corisberg. Die zondag is er dan geen viering in de Andreaskerk.

Boerderijviering

Op zondag 1 juli is er weer onze jaarlijkse boerderijviering, waarmee we het zomerseizoen met zijn vele vakanties inluiden. Dit jaar zijn we weer te gast bij de zorgboerderij Corisberg, aan de Corisbergweg 1. De viering begint om 10.30 uur, en na afloop kunnen we nog even samen koffiedrinken op de mooie binnenplaats. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Pastoraal team zoekt versterking

Het pastoraal team van de parochie bestaat momenteel uit vijf mensen (Geert Bles, Nan Paffen, Annemarie Noijen, Eline Claassens, Rob Pauls, Math Gulpers). We denken dat het goed is als er leden bij komen. Bovendien heeft Geert Bles zoals bekend aangekondigd te stoppen met zijn activiteiten in een aantal werkgroepen, waaronder het pastoraal team. We zoeken daarom nieuwe leden. Als u belangstelling heeft, kunt u dat kenbaar maken bij een van de teamleden. U kunt bij hen ook terecht voor verdere informatie.

Het pastoraal team komt gemiddeld een keer per maand bijeen en vergadert vier keer per jaar samen met het parochiebestuur. Het is zo'n beetje de denktank van de parochie. Gezamenlijk wordt er nagedacht over beleidskwesties, visie en missie, doelstellingen, de koers van de parochie op het vlak van liturgie, diaconie, catechese en alles wat onze gemeenschap draagt en bij elkaar houdt. Als u zich betrokken voelt bij de parochie, laat u niet weerhouden u aan te melden. Om lid van het pastoraal team te zijn, hoeft u geen theoloog te zijn of ervaring in de kerk te hebben. Gezond verstand, kritisch vermogen en het ventileren van een eigen mening, daarmee helpt u als lid van het team de parochie vooruit.

Lourdesreis

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met parochies in Heerlen Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen met kapelaan Blom als geestelijk begeleider. We sluiten aan bij de Limburgse bedevaart. De reis gebeurt per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. Er wordt een driesterren zorghotel gereserveerd. Voor mensen met een lichte zorgvraag gaan er verpleegkundigen mee. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u meegaan. U verblijft dan in het accueil op het heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij de groep.

Voor meer informatie over de reis kunt u contact opnemen met: secretariaat jeugdkring Chrisko, secretariaat@jeugdkringchrisko.nl, 06 - 21 89 18 59.

Expositie Sonja Schaaf

28 maart - 23 mei 2018

De Heerlerbaan bestaat 100 jaar en de Andreaskerk 40 jaar. Sonja Schaaf vindt het een grote eer om in het jubileumjaar in de Andreaskerk haar schilderijen te mogen exposeren, en dat dan ook nog in de tijd van Pasen, het hoogfeest van het katholieke geloof. Inmiddels woont zij 35 jaar op de Heerlerbaan. Zij voelde zich vanaf de eer-ste dag helemaal thuis in de gemeenschap van de Andreaskerk. De symbo-liek en architectuur van dit gebouw spreken haar enorm aan.

Sonja's interesse in de schilderkunst is in haar jonge jaren door haar vader aangewakkerd. Hij schilderde zelf ook heel verdienstelijk, getuige de vele schilderijen van hem die in particulier bezit, na zoveel jaren nog te bewonderen zijn.

Zelf heeft Sonja acht jaar les gehad aan de Vrije Academie en zich in verschillende schilderstijlen geprobeerd te bekwamen. Zij schrijft: "Ik hoor vaak dat mijn schilderijen kleurrijk en divers zijn. Mijn motto is een Chinees spreekwoord: 'Eén schilderij zegt meer dan duizend woorden'. Tenslotte vertelt het iedere toeschouwer een ander verhaal. Ik ben dan ook heel benieuwd wat mijn expositie bij jullie teweegbrengt."

Terugblik parochiedag 2018

Op zaterdag 24 maart kwamen zo'n 35 parochianen bij elkaar in de kerk om samen na te denken over de toekomst van de parochie. Een jaarlijks terugkerend belangrijk moment in ons parochieleven. De afgelopen jaren hebben mensen de bijeenkomsten als inspirerend ervaren, en dat was dit jaar niet anders. Anders was dit jaar wel dat Geert Bles er voor de eerste keer niet bij was. Onze Lieve Heer zorgde ervoor dat hij op het juiste ogenblik ziek werd zodat hij met eigen ogen kan zien dat de parochie zonder hem niet meteen als een zwalkend schip op de golven van de woelige zee gaat dobberen of - erger nog - stampen, maar ook zonder hem koers kan houden. Niet dat Geert daar van tevoren geen vertrouwen in had. Maar nu heeft hij vanuit zijn ziekbed uit de verte kunnen gadeslaan dat de parochie toch echt een vrijwilligerskerk is en dat ook ter harte neemt en waar maakt.

Gevolg was wel dat Geert Bles niet zelf kon vertellen dat hij in de loop van dit jaar wat stapjes terug gaat doen in zijn vele activiteiten binnen de paro-chie. Hij gaat het wat kalmer aan doen en trekt zich terug uit de werkgroepen die in onze kerk actief zijn. Hij blijft wel de eucharistievieringen om de andere week verzorgen en op verzoek beschikbaar voor andere diensten en vieringen waarvoor een priester nodig is. Uiteraard blijft hij ook betrokken parochiaan en gaat hij voor de parochie niet verloren als inspiratiebron voor de toekomst. Maar Geerts stapje terug is desondanks voor de parochie een kleine stap 'vooruit' naar een toekomst die er anders uit zal zien dan nu.

Math Gulpers en ondergetekende hielden een inleiding met de bedoeling om daarna in groepjes uit elkaar te gaan om over twee thema's na te denken. Er werden vijf praatgroepen geformeerd waarin de vraag aan de orde kwam of de Andreas aan duurzaamheid moet gaan doen en een groene kerk moet worden. Dit in het licht van de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus die het afgelopen jaar in de parochie is besproken. Barmhartigheid, aldus de paus, gaat niet alleen over kwetsbare mensen en mensen in nood maar ook over de geteisterde en gekwelde schepping die ons door God is toevertrouwd maar waarmee we niet om gaan zoals door God bedoeld. De kerk heeft hier een taak en verantwoordelijkheid. Wil de Andreas daar werk van maken, en hoe? Dat was de eerste vraag. De andere vraag betrof de diaconie in de parochie, sinds jaar en dag een identiteit stichtend speerpunt van de Andreas. Voor wie willen we er zijn, voor welke groepen mensen? Hoe gaan we dat doen? Kunnen we nieuwe dingen bedenken, andere wegen inslaan? Welke mogelijkheden hebben we gezien de financiële en personele draagkracht van de parochie?

Uit de vijf werkgroepen kwam het beeld naar voren dat we een kerk willen zijn die dingen doet die de samenleving, hoe veel taken die ook van de kerk van het verleden heeft overgenomen, laat liggen: de dienst aan de naaste, de arme, de kwetsbare mens. Ook in de vorm van verantwoordelijkheid ne-men, moed, verzet en weerstand. En dat vanuit geloof aan God en vertrouwen, waarbij twijfel en struikelen en 'herijken' niet perse haaks staan op ge-loof. Verder ook de dienst aan God in viering en gebed. Een plek en ge-meenschap die mensen (evangelisch) kan inspireren. Een warme gemeenschap. Eenvoud, bewust leven en soberheid werden vaak genoemd als kenmerk van een ware kerk. Evenzo creativiteit en zorgzaamheid. Voor sommigen mag er wat meer diepgang in geloof en spiritualiteit komen. We moeten wel naar buiten treden met onze ideeën en activiteiten, zeker ook naar jongeren (nieuwe social media, scholen). En beseffen dat er tussen mensen drempels zijn die moeten worden geslecht: hoe bereik je mensen? Veel genoemd werd het gebrek aan jeugd in de kerk.

Samengevat: een kerk die in het hier en nu staat en mee beweegt met de samenleving. Waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. En voor mensen buiten. Die heel concreet bezig wil zijn, vanuit het geloof. Maar we moeten ook niet vergeten hoe veel we al hebben en doen, hoe goed en mooi het is.

Na de lunch deden de werkgroepen kerk en kunst, gebouw (alias toekomst alias financiën) en het parochiebestuur verslag over hun activiteiten en de stand van zaken over het afgelopen jaar. De 'regisseur van de dag' Math Gulpers slaagde er aan het slot van de bijeenkomst in om menigeen te over-rompelen en wist twee werkgroepen in het leven te roepen: een over duur-zaamheid en een over diaconie. Die gaan nu aan de slag en brengen op de volgende parochiedag verslag uit over hun ideeën en activiteiten. Maar voor die tijd hebben we elkaar weer heel wat keren gezien! We staan niet stil en zitten ook niet thuis!

Rob Pauls

Terugblik solidariteitsmaaltijd 14 maart

Woensdag 14 maart zaten zo’n 25 mensen aan tafel in de koffiekamer. Wij hadden daar een sobere maaltijd verzorgd, waarvan de opbrengst voor de vastenactie was. Er was soep vooraf en daarna originele, door de moeder van Marko en Samanta gemaakte pitabroodjes, die voortreffelijk smaakten. Als toetje was er ouderwetse kookpudding, vanillepudding met een velletje. Door sommigen werd het vel aan de kant gelegd, voor anderen was het juist de smaakmaker. Tussendoor waren er twee vormelingen die met veel plezier (en schuim) de afwas voor hun rekening namen.

Het was ook een gezellig samenzijn. En het heeft voor de vastenactie het mooie bedrag van 175 euro opgeleverd.

Linda, Ria, Marko, Bram, Samanta, Jarno, Remco, Nan

Bekijk de foto's.

Mag ik dan bij jou?

Voor dit liturgische jaar heeft de liturgiegroep een nieuw thema gekozen: 'Mag ik dan bij jou?' uit het lied van Claudia de Breij. Hierin zingt zij de vraag: als ik me onzeker voel, eenzaam of verdrietig, mag ik dan bij jou schuilen? Maar ze biedt het ook aan: jij mag ook altijd bij mij.

Dit thema zal vanaf de eerste zondag van de advent als spreuk tegen de achterwand van de kerk staan en ons hopelijk stof tot nadenken bieden in het jaar dat voor ons ligt. Er is voor gekozen omdat het op een aantrekkelijke manier ons wijst op onze levensopdracht: er zijn voor elkaar. 'Ik ben er voor jou', is immers de Naam van God, die geheiligd (gedaan) moet worden door ons. Die Naam is letterlijk 'belichaamd' in Jezus van Nazareth in zijn tijd; het is aan ons om dat te doen vandaag de dag door in zijn voetsporen te gaan. Dus: 'Mag ik dan bij jou? ... Jij mag ook altijd bij mij.'

Geert Bles

Lees de volledige tekst van het lied of luister naar Claudia de Breij.

Leesgroep Vraag en het wordt gegeven

In de leesgroep hebben we het afgelopen jaar "Een ongewoon gesprek met God" en een "Een nieuw gesprek met God" van N.D. Walsch gelezen. In het komende jaar gaan we aan de slag met het boek "Vraag en het wordt gegeven" van Esther en Jerry Hicks. Het boek zegt dat ons alles wat we vragen wordt gegeven. Dat is echter niet onze ervaring. In het boek wordt uitgelegd in welke zin we ontvangen waarom we vragen. Het tweede deel van het boek bevat oefeningen die we kunnen doen om ons de lessen van het boek eigen te maken.

Daarnaast lezen we ook het boek "De kracht in jezelf" van J. Murphy. Dit boek zegt precies hetzelfde, maar dan met totaal andere woorden en met voorbeelden uit en verwijzingen naar de bijbel. Het zal een uitdaging worden om de woorden van de bijbel inhoud te geven.

We beginnen op donderdag 1 februari om 10.00 uur en komen om de 14 dagen bij elkaar. Hebt u vragen, stel ze gerust. Als u mee wilt doen, kunt u zich nog opgeven. Van harte welkom.

Dolf Hutschemaekers

tel 045 5425783

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.