Nieuws

← terug

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op donderdag 15 maart, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aan-schuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Stuur Afghaanse vluchtelingen niet terug naar Afghanistan

Tussen 1 januari en 1 september 2017 zijn zo’n 8090 burgers omgekomen of gewond geraakt in Afghanistan. Op dit moment zijn er dagelijks 80 aanslagen of andere vormen van oorlogsgeweld; dat brengt het totaal over heel 2017 op 12903. De VN stelde onlangs dat Afghanistan zich niet langer in een conflictsituatie bevindt maar daadwerkelijk in oorlog is, en op de Global Peace Index 2017 staat Afghanistan na Syrië te boek als het gevaarlijkste land ter wereld.

Maar onze Europese regeringen kijken weg van de feitelijke situatie en blijven doorgaan met het terugsturen van vluchtelingen naar het land. Het is hoog tijd dat daar een einde aan komt. Daarom zijn er op 17 en 18 februari in heel Europa protestdemonstraties tegen de uitzettingen.

In Maastricht is de demonstratie op zondag 18 februari. De demonstratie begint om 13.00 uur op het Vrijthof. Doe mee.

Kijk voor meer informatie op https://dontsendafghansback.eu.

Lopen voor Zambia

Op zaterdag 3 maart lopen mensen van parochies uit Heerlen en Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van de vastenactie 2018. Een pelgrimstocht ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook ter ondersteuning en aandacht voor het vastenactieproject Zambia. Via de vastenactie kunnen wij de plaatselijke zusters in het Mbala-disctrict helpen in hun missie: onderwijs, ziekenzorg, HIV-bestrijding, en met aandacht voor de minderbedeelden in onze eigen omgeving.

De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk, Dr.Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan. We lopen een mooie route van ruim 5 km. Iedereen is welkom. Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie. Uw vrije gave is welkom voor het project in Zambia.

De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen. Het is fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies.

U kunt zich opgeven bij:

Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: ajhouben@hetnet.nl

Hanny van der Wouw-Vrehen, tel. 045-5322181; e-mail: hvrehen@ziggo.nl.

Vastenactie 2018 voor Zambia

'Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet'. Dat is het motto van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Zambia, door de landelijke Vastenactie gekozen als een van de vijf projecten waar Vastenactie zich dit jaar sterk voor maakt.

Zambia is een land in zuidelijk Afrika, dat 18 keer zo groot is als Nederland. Er wonen 15 miljoen mensen, waarvan de helft jonger dan 14 jaar. Sinds 1964 is het land onafhankelijk (daarvoor was het een Britse kolonie). Koper is een belangrijk exportproduct. Maïs vormt het basisvoedsel, met name voor de arme mensen. De zusters zijn actief in de noordelijke stad en regio Mbala, vooral in de sloppenwijken rondom de stad, de zgn. Zambia Compounds.

In het midden van de jaren tachtig werd Afrika ten zuiden van de Sahara het hardst getroffen door hiv/aids. Dat betekende dat vooral de bevolkingsgroep 15-45-jarigen ziek werd en vaak stierf. 380.000 kinderen werden (half) wees. In de praktijk betekent dat dat de grootouders de opvoeding an alles wat daarbij komt, voor hun rekening nemen. De zusters zien dat het juist deze gezinnen zijn waar de nood hoog is. Zij gaan de weg die niemand gaat. Ze bezoeken de gezinnen en ernstig zieken thuis, bieden verzorging aan, zor-gen dat er medicijnen (die de overheid verstrekt) in huis komen, geven voor-lichting, stimuleren kinderen om naar school te gaan, verzorgen maaltijden op school en huiswerkbegeleiding. Aan vrouwen die hebben laten zien dat ze bijv. een vijver kunnen onderhouden, verstrekken ze een microkrediet om vis te kunnen kopen en kweken, die ze kunnen verkopen op de markt. Voor vrouwen die vroegtijdig de school hebben moeten verlaten, bestaan er lees- en schrijfgroepen. Er werd ook een school met opvang voor gehandicapten opgezet.

Het doel van de Vastenactie 2018 is om in Mbala 300 hiv-geïnfecteerden, voornamelijk vrouwen, te trainen in ondernemerschap of een opleiding in de zorg in het weeshuis te laten volgen, waardoor ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Na drie jaar moeten ze zelfstandig hun bedrijfje kunnen voortzetten, en hun inkomen hebben kunnen verhogen van 100 euro naar 1.200 euro per jaar. Om dat doel te bereiken hebben de zusters leermiddelen nodig, speelmateriaal en medische hulpmiddelen. Uiteindelijk zullen met de hulp van de zusters en onze geldelijke steun in de hele regio 15.000 mensen, direct of indirect, van het werk van de zusters profiteren.

Alle lof voor de inzet van de zusters en hun medewerkers. Zij en de mensen om wie het gaat, hebben onze solidariteit nodig. Onze solidariteit maakt het mogelijk dat de zusters kunnen blijven gaan waar niemand gaat, kunnen blijven doen wat niemand doet.

In onze parochie zal op zaterdag 10 en zondag 11 maart aandacht aan de Vastenactie worden besteed, met na de viering een korte bijeenkomst met film, voorlichting en gelegenheid om vragen te stellen.

In de folder over de vastenactie, staan de rekeningnummers van de St. Josephparochie en het bisdom Roermond. Op beide nummers kunt u uw bijdrage storten; wij horen dan van hen wat de bijdrage van onze parochie is. U kunt ook - en dat nummer staat niet op de folder - uw bijdrage storten op het speciale Vastenactienummer van de Andreasparochie: NL97 ABNA 0514 6023 41 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Andreas o.v.v. Vastenactie.

Tot slot nog dit: het Vastenactiedoel voor 2018 is Zambia. Betekent dat dat ons 10-jarige project met en voor Sierra Leone nu stopt? Nee, ons jongeren-scholingsproject in Kabala in het noorden van Sierra Leone in West-Afrika loopt door, samen met de stichting Taiama-Andreas, die daar nu tien jaar voor gaat. Later in het jaar vertellen we weer over hoe het verder gaat in Kabala. Marie-José Brounen houdt de website bij. Fijn als u de stichting geregeld blijft volgen: www.taiama-andreas.org.

Eline Claassens

Kinder(neven)diensten

In deze veertigdagentijd willen we weer extra aandacht schenken aan de kinderen. Dan zijn er o.a. kindernevendiensten, waarin we op eenvoudige wijze de thema’s van deze tijd willen uitleggen door middel van verhalen en knutselwerkjes.

We beginnen op de zondagen 25 februari, 4 en 11 maart met telkens in de viering van 10.30 uur een nevendienst. Het volgende weekend is er op zaterdagavond 17 maart om 18.00 uur de presentatieviering van de communicanten. Hiervoor worden natuurlijk ook alle andere gezinnen met kinderen uitgenodigd, want het is een viering door en voor kinderen.

De week daarna is het weekend van Palmpasen. Dan is er op zondag 25 maart een gezinsviering waarin de palmpaasstokken van de kinderen worden gezegend. We lopen met de kinderen en hun palmstokken een kleine processie door de tuin.

Op zaterdag 31 maart is de Paaswake, waarover in het volgend parochieblad meer.

Ria, Ellen, Nan

Solidariteitsmaaltijd

Evenals verleden jaar willen enkele jongeren uit de parochie een solidariteitsmaaltijd voorbereiden en aanbieden. Dit in het kader van de vastenactie. Op woensdag 14 maart is er een sobere maaltijd, verzorgd door een aantal jongeren, geholpen door onze vormelingen.

De maaltijd start om 18.30 uur in de koffiekamer van de Andreaskerk. De kosten voor deze maaltijd zijn 10 euro of minder als u niet zo veel kunt missen, of meer als u de vastenactie extra wilt steunen. Als u zelf niet kunt komen, kunt u dit bedrag ook doneren om zo een ander, die minder bedeeld is, mee te laten eten.

Wilt u zich a.u.b. vóór vrijdag 9 maart opgeven voor deze maaltijd.

Bram, Samanta, Marco, Fauve, Linda, Ria en Nan

Presentatieviering communicanten

Op zaterdag 17 maart om 18.00 uur zullen onze zes communicanten laten horen en zien wie zij zijn. We hangen van hen foto’s op en ze zullen zichzelf ook voorstellen. Het thema van deze viering wordt op een bijzondere manier zichtbaar gemaakt en loopt al vooruit op de communieviering waarin het verhaal van de vijf broden en twee vissen centraal staat. Daarover en over wie de communicanten zijn, leest u later meer.

Palmpaasstokken maken

Zondag 25 maart is palmzondag. Het is een heel oude traditie dat in de vieringen palmtakken worden gezegend en uitgedeeld, ter herinnering aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen zwaaiden hem toe met palmtakken, die in onze streken gesymboliseerd worden door buxustakjes. Het is tevens ook het begin van de Goede Week.

Een andere traditie is dat kinderen voor deze zondag palmpaasstokken maken. Dat gaan we op 23 maart met de communicantjes doen, maar ook andere kinderen zijn daarbij van harte uitgenodigd. Wij zorgen voor de stokken, crêpepapier, een haantje en de palmtak en zelf kun je nog wat versieringen meenemen.

Wil je thuis een palmpaasstok maken en weet je niet precies hoe dat moet, dan kun je een mailtje sturen naar de parochie; je krijgt dan een briefje met uitleg. Of kom gezellig op de pastorie met ons knutselen op vrijdag 23 maart om 16.00 uur. Wil je meedoen, laat het ons voor 17 maart even weten, zodat we genoeg stokken hebben voorbereid.

Parochiedag 24 maart

Op zaterdag 24 maart vindt de jaarlijkse parochiedag plaats. Voor onze parochie is de parochiedag een belangrijke dag. Wij willen immers een parochie zijn waarvan de parochianen samen bepalen hoe we als gelovige gemeenschap in de wereld staan en welke richting we inslaan voor de toekomst. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn en over en weer standpunten uitwisselen zodat we van elkaar weten hoe we over kerk en parochie, geloof en wereld denken. Hoe meer mensen hun mening geven, des te beter kan de koers van de parochie de meningen en overtuigingen van de leden weerspiegelen. Noteer daarom 24 maart in uw agenda en doe en denk mee op de parochiedag. Het programma wordt bekend gemaakt in de volgende uitgave van het parochieblad. Het wordt weer net zo'n vruchtbare én gezellige dag als verleden jaar.

Activiteiten De drie ringen

Het Onze Vader is het meest verbreide christelijke gebed. Pastoor Marc Heemels vertelt over de oorsprong van dit gebed en geeft een toelichting op 22 februari om 19.30 uur in Sint Jansheem, St. Janstraat in Eygelshoven. Kosten: 10 euro.

Op 8 maart organiseert De drie ringen onder begeleiding van Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom een avond over motiva-tie, inspiratie en valkuilen van vrijwilligerswerk.

De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het parochiehuis van de Andreaskerk.

De kosten bedragen 10 euro (incl. koffie/thee).

Op 13 maart om 19.30 uur wordt in het parochiehuis van de Andreaskerk de film Luther vertoond. De film brengt het leven van Maarten Luther in beeld. Rob Pauls zal de film inleiden. De entree bedraagt 10 euro (incl. koffie/thee).

Kijk voor meer informatie over deze en andere activiteiten op www.dedrieringen.org.

Concert La Rosa de Maastricht

Parc Imstenrade, zondag 25 februari 2018, 14.30 uur

La Rosa de Maastricht maakt joodse volksmuziek: jiddische liederen, klezmer en sefardische balladen. Met veel warmte brengt La Rosa de Maastricht deze volksmuziek ten ge-hore. De liederen zijn kleine verhalen vol gein, poëzie, melancholie en uitbundigheid.

La Rosa de Maastricht bestaat sinds 8 jaar, en bestaat uit Paula Paashuis, violiste, Mariette Koolhoven, zangeres, Philip Kees, gitarist en Mylène Schrijen, contrabassiste.

Kaartjes voor dit afwisselende en kleurrijke concert zijn te koop bij de Service Corner, Parc Imstenrade à € 7,50 p.p.

Meegaan tot het (on)voltooide einde

Lezing door Marinus van den Berg in Wittem

De meeste mensen sterven na een lang ziek- en sterfbed. De duur van veel ziektes is door de vooruitgang van de medische wetenschap toegenomen. Dat heeft ook gevolgen voor de naasten. Een minderheid sterft plotseling, wat nog wel eens een mooie dood wordt genoemd; een andere minderheid wil dat zelf op eigen wijze doen of vraagt om levensbeëindiging.

Cijfers raken ons meestal niet persoonlijk; maar wat betekent het voor het meegaan tot het einde als een van deze vormen van dood en sterven dichtbij komen? Is het meegaan tot het onvoltooide einde? De vragen worden tegenwoordig des te dringender voor naasten en voor zorgverleners, professioneel of vrijwillig.

Marinus van den Berg maakte al deze vragen vanuit zijn werk als geestelijk verzorger/pastor van dichtbij mee. Mede aan de hand van zijn laatste boek Meegaan tot het einde wil hij zijn vragen en ervaringen met u delen. Het boek is deze avond verkrijgbaar en er is gelegenheid het boek te laten signeren. Woensdag 14 maart van 20.00 tot 22.00 uur in Klooster Wittem. Prijs: € 10,- (incl. koffie/thee).

Passie Heerlerbaan

Rondom Pasen is het tijd voor de Passie Heerlerbaan. Tijdens een groots opgezet concert kunt u genieten van liedjes uit de bekende musical Jesus Christ Superstar. Het concert wordt georganiseerd door de stichting 100 jaar Heerlerbaan in samenwerking met de Koninklijke Harmonie, en wordt twee keer uitgevoerd. De première is op palmzondag 25 maart 2018 om 14.30 uur in de St. Josephkerk van Heerlerbaan. Hierna is er nog een uitvoering op Tweede Paasdag, maandag 2 april 2018 om 19.30 uur in de Pancratiuskerk in Heerlen.

Aan dit concert verlenen zo’n 150 mensen hun medewerking. De harmonie krijgt versterking van een gitarist, een basgitarist en een toetsenist. Verder doen er een viertal koren mee en natuurlijk een aantal solisten. Het verhaal wordt verteld door toneelgroep Stoute schoenen.

Kaarten voor het concert kosten € 10,- en zijn vanaf 25 februari verkrijgbaar bij de leden van de deelnemende verenigingen of bij Tabak- en Gemakswinkel Lenzen aan de Bautscherweg.

Mag ik dan bij jou?

Voor dit liturgische jaar heeft de liturgiegroep een nieuw thema gekozen: 'Mag ik dan bij jou?' uit het lied van Claudia de Breij. Hierin zingt zij de vraag: als ik me onzeker voel, eenzaam of verdrietig, mag ik dan bij jou schuilen? Maar ze biedt het ook aan: jij mag ook altijd bij mij.

Dit thema zal vanaf de eerste zondag van de advent als spreuk tegen de achterwand van de kerk staan en ons hopelijk stof tot nadenken bieden in het jaar dat voor ons ligt. Er is voor gekozen omdat het op een aantrekkelijke manier ons wijst op onze levensopdracht: er zijn voor elkaar. 'Ik ben er voor jou', is immers de Naam van God, die geheiligd (gedaan) moet worden door ons. Die Naam is letterlijk 'belichaamd' in Jezus van Nazareth in zijn tijd; het is aan ons om dat te doen vandaag de dag door in zijn voetsporen te gaan. Dus: 'Mag ik dan bij jou? ... Jij mag ook altijd bij mij.'

Geert Bles

Lees de volledige tekst van het lied of luister naar Claudia de Breij.

Cantorgroep zoekt dirigent

De Cantorgroep van de Andreasparochie is op zoek naar een nieuwe dirigent. Onze huidige dirigent Marti van Ek gaat na een periode van ongeveer zeven jaar op 1 januari 2018 stoppen. Heel jammer, maar wij respecteren zijn besluit.

Onze groep heeft 14 leden, in leeftijd variërend van 65 tot 90+. Wij zingen met veel plezier en leveren zo een bijdrage aan de eucharistieviering op zondag.

De afgelopen jaren zijn wij "geschoold" in het zingen van psalmen en tafelgebeden. Onze vaste repetitieavond is eenmaal per 14 dagen op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur. Minimaal eenmaal per maand, meestal de laatste zondag van de maand ondersteunen wij de viering van 10.30 uur.

Mocht je interesse gewekt zijn, aarzel niet en kom eens langs bij onze tweewekelijkse repetitie.

Jaarlijkse actie

Op 20 januari startte de actie Kerkbalans. Het thema is dit jaar 'geef voor je kerk'. De kerk krijgt zoals u weet geen overheidssubsidie en is dus afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. De Andreas is een parochie waar voorop staat dat iedereen tot zijn/haar recht kan komen. Dat willen we bereiken door in het voetspoor van Jezus van Nazareth nabij te zijn, met eerbied en respect voor elkaar. Dit beleid geniet een breed draagvlak en proberen wij met z'n allen uit te dragen, met veel vrijwilligers.

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat wij financieel voldoende ruimte hebben om dit werk handen en voeten te geven.

Ondersteunt u dit beleid en is de Andreaskerk ook voor u een plek van ont-moeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en geef, zodat wij met ons allen dit belangrijke werk kunnen blijven voortzetten.

Lees alles over de actie.

Leesgroep Vraag en het wordt gegeven

In de leesgroep hebben we het afgelopen jaar "Een ongewoon gesprek met God" en een "Een nieuw gesprek met God" van N.D. Walsch gelezen. In het komende jaar gaan we aan de slag met het boek "Vraag en het wordt gegeven" van Esther en Jerry Hicks. Het boek zegt dat ons alles wat we vragen wordt gegeven. Dat is echter niet onze ervaring. In het boek wordt uitgelegd in welke zin we ontvangen waarom we vragen. Het tweede deel van het boek bevat oefeningen die we kunnen doen om ons de lessen van het boek eigen te maken.

Daarnaast lezen we ook het boek "De kracht in jezelf" van J. Murphy. Dit boek zegt precies hetzelfde, maar dan met totaal andere woorden en met voorbeelden uit en verwijzingen naar de bijbel. Het zal een uitdaging worden om de woorden van de bijbel inhoud te geven.

We beginnen op donderdag 1 februari om 10.00 uur en komen om de 14 dagen bij elkaar. Hebt u vragen, stel ze gerust. Als u mee wilt doen, kunt u zich nog opgeven. Van harte welkom.

Dolf Hutschemaekers

tel 045 5425783

Expositie John Goffin

10 januari - 9 maart 2018

John Goffin (1947) is geboren en opgegroeid in Brunssum. Sinds 1980 woont hij in Simpelveld. Zijn liefde voor het schilderen begon op 15-jarige leeftijd. Later volgde hij schilderlessen bij de Stichting Vrije Uren te Brunssum. Tijdens zijn diensttijd en een drukke baan tot 1988 was er nauwelijks nog ruimte om te schilderen. Later volgde hij cursussen bij diverse schilderclubs zoals Chalet in Treebeek, ITSH in Heerlen en tot op heden 't Ezelke in Hoensbroek. Overal werden ervaringen opgedaan en nieuwe technieken geleerd. Olieverf en het zachte aquarelleren werden vervangen door werken met acrylverf, resulterend in impulsieve, interessante en krachtige kleurschakeringen. Werken die veel mensen verwonderden maar ook met veel bewondering werden ontvangen.

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.