Nieuws

← terug

Vastenactie 2024

Agro-ecologische landbouw in Mombassa, Kenia

Ook dit jaar zetten de parochies van Heerlen-Zuid en enkele parochies van het dekenaat Kerkrade zich in voor het project agro-ecologische landbouw in Mombassa, Kenia, als onderdeel van de Vastenactie met het thema "Leven in een veranderende wereld". Geleid door de paters Spiritijnen, richt het project zich op de verdere groei van een modelboerderij.

Dankzij de steun in 2023 heeft het initiatief van een zelfvoorzienende modelboerderij in Mombassa aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het voedselbos, met jonge fruitbomen zoals mango's, avocado's en citrusvruchten, is een levendig voorbeeld van biodiversiteit en duurzaamheid, dat geleidelijk evolueert naar een veerkrachtig ecosysteem.

Het voedselbos zal worden uitgebreid met notenbomen, medicinale planten en struiken, terwijl er ook investeringen worden gedaan in pluimvee, dat bijdraagt aan voedselproductie, bemesting en plaagbestrijding. Daarnaast worden middelen ingezet voor infrastructuurverbetering en educatieve programma's om gemeenschapskennis over duurzame landbouw te vergroten.

Voor meer informatie en om bij te dragen, bezoek de website van het Missionair Overleg Parkstad. Voor de verdere ontwikkeling en groei van de modelboerderij is een bedrag van 11.000 euro nodig. Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekening NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiesecretariaat bisdom Roermond onder vermelding van projectnummer 2022-089, of via de collectebussen in de diverse kerken.

Tijdens de vastentijd worden er in Heerlen-Zuid twee activiteiten georganiseerd om de agro-ecologische landbouw in Mombassa, Kenia, te ondersteunen:

Infoavond

Op dinsdag 27 februari vindt vanaf 19.30 uur een informatieve avond plaats in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk Heerlerbaan, gelegen aan Dr. Clemens Meulemanstraat 1 in Heerlen. Deze avond biedt niet alleen inzicht in het project in Kenia, maar zal ook de betekenis van het hongerdoek "Wat is heilig voor ons?" belichten.

Vastenactie-wandeltocht

Op zaterdag 16 maart staat de Vastenactie-wandeltocht gepland. De tocht begint om 11.00 uur vanaf de St. Josephkerk Heerlerbaan. De route van ongeveer 5 kilometer omvat een tussenstop in de Annakerk, waarna de pelgrims rond 13.00 uur terugkeren naar Heerlerbaan. Deelnemers worden vanaf 10.30 uur verwacht bij de St. Josephkerk voor vertrek. Bij de Annakerk wordt een bezinningsmoment gehouden en bij terugkomst in de St. Josephkerk staat er soep en een broodje klaar voor alle deelnemers. Deze initiatieven benadrukken het belang van gemeenschapsbetrokkenheid en ondersteuning bij het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken in Kenia. Het zijn kansen voor betrokkenheid en bewustwording binnen de lokale gemeenschap, terwijl ze tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een wereldwijd streven naar ecologische duurzaamheid en voedselzekerheid.

In de Andreaskerk zal in de viering van zondag 17 maart aandacht worden besteed aan het Vastenactieproject.

Mediteren met de passie – ademen met passie in Welten

Na de gezellige drukte van Carnaval nemen velen de tijd voor rust en bezinning. In de veertigdagentijd voor Pasen organiseren we in Welten verdiepingsbijeenkomsten die christelijke spiritualiteit en Indiase meditatie combineren. Met deze unieke combinatie willen we, met beide benen op de grond, dichter bij onze Bron komen.

Na een cyclus vorig jaar op de Heerlerbaan, gaan we dit jaar 'Putten uit de Passie' in Welten aan de hand van het gelijknamige boek van Jacques P.G. Janssen, parochiaan van het cluster Heerlen-Zuid. In een aantal bijeenkomsten overwegen we Bijbelse staties uit het lijdensverhaal (Kruisweg) van Jezus in het hier en nu. Daarbij maken we gebruik van Indiase ademhalingsmeditatie die ook gebruikt wordt in de streek van herkomst van kapelaan Taison.

Je wordt uitgenodigd tot inkeer in jezelf, tot inspiratie uit het lijdensverhaal van Christus voor ons leven in het hier en nu, en tot het delen van je overwegingen met anderen. Hoe gaan wij zelf om met zaken als verraad, lijden, angst, onrecht, opportunisme, zwakte, spijt, maar ook: standvastigheid, overgave, geloof, vertrouwen, mededogen, liefde, verzoening? De bedoeling is dat het laagdrempelig is en dat er een veilige, vertrouwde omgeving is.

Praktisch

  • De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie van Welten (Welterkerkstraat 3, Heerlen) op de dinsdagavonden tussen carnaval en Pasen om 19.45 uur: 20, 27 februari, 5, 12, 19, 26 maart.
  • Naar keuze kan men losse bijeenkomsten bijwonen (één, enkele, allemaal, het staat eenieder vrij). De eerste avond zal er wat meer uitleg en achtergrond gegeven worden.
  • De bijeenkomsten duren ca. anderhalf uur (eventueel uitloop van 15 minuten). De laatste bijeenkomst van 26 maart is een kruisweg van de 14 Bijbelse staties en duurt ca. 45 minuten.
  • Deelname is gratis.
  • Optioneel kan men het boek bestellen bij boekscout.nl of boekhandel.
  • Meer informatie bij Jacques Janssen (Jacques.Janssen@gmail.com) of kapelaan Taison (kapelaan@rkheerlen.nl).

Andreas is Groene Kerk geworden!

Sinds begin van dit jaar is de Andreas een Groene Kerk. Dat wil zeggen, we hebben ons aangesloten bij het netwerk GroeneKerken, een project van Kerk in Actie van de PKN. In Limburg zijn er nu drie van zulke kerken. "We zien", zegt GroeneKerken, "dat God van Zijn prachtige schepping houdt. We zien wat wij de wereld aandoen door ons verlangen naar meer, meer, meer. Zijn schepping zucht. Wij zien een kerk die vaak weinig oor daarvoor heeft uit angst, drukte, ongeloof, onmacht of lauwheid… Wij geven stem aan Gods schepping en zuchten met haar mee. We bieden perspectief, bondgenoten en concrete tools om te veranderen en in beweging te komen zodat jouw kerk of geloofsgemeenschap een bron van hoop wordt. Wij worden steeds meer een profetische stem voor kerk en maatschappij en een gids naar praktische verandering. Zo zijn wij dé inspiratiebron voor groen geloven in een netwerk van kerken."

De klimaatgroep heeft ervoor gezorgd. Er is vorig jaar veel voorwerk voor gedaan. Er moest toen nog aan een reeks voorwaarden worden voldaan. Inmiddels is dat veranderd. GroeneKerken ziet zich niet meer als een organisatie met leden maar wil faciliterend optreden en initiatieven aan de mensen overlaten. Ze geven een ‘gereedschapskist’ waarmee je aan de slag kunt; je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Maar je moet wel zelf aan het werk. De verantwoordelijkheid ligt bij jou!

De Andreas heeft dat nu gedaan. De afgelopen twee jaar is er al veel bereikt. Bovenaan de lijst prijken de zonnepanelen die we hebben kunnen plaatsen dankzij de vele donaties van parochianen. Een geweldige opsteker voor onze parochie. Maar er zijn ook minder opvallende acties geweest. Naast de klimaatgroep heeft Dolf met zijn groepje vrijwilligers een groot aandeel in de totstandkoming van onze Groene Kerk gehad – zonder zijn en hun, zeg maar gerust visionaire, ambitie en niet-aflatende inzet zou het allemaal niet gebeurd zijn. We zijn dus op de goede weg. Nu elk jaar een stapje zetten, elk jaar iets doen voor het klimaat, om ons scherp te houden en ons ervan bewust te blijven dat de aarde “zucht en lijdt”, dat is het streven. Of het de aarde redt, weten we niet. Maar we hebben niet werkeloos toegekeken. En dat telt!

Rob Pauls

Verduurzaming en energieverbruik parochiehuis en kerk

De afgelopen jaren heeft ook ons parochiegebouw te maken gehad met stijgende energiekosten. Buiten alle negatieve effecten van het gebruik van energie op het milieu zijn alsmaar stijgende kosten een aanslag op onze financiële huishouding. Met veel inzet en werk is er de afgelopen jaren moeite gedaan om te verduurzamen, zuinig en slim met energie te zijn en gebruik te maken van energie opgewekt door onze zonnepanelen. Dat wil niet zeggen dat de kosten van energie minder zijn geworden want de prijzen zijn exorbitant gestegen.

Maar de resultaten van het mindere gebruik mogen er zijn!

2021 2022 2023
Electra 3683kwh 3646kwh 2062kwh
Gas 5802m3 4405m3 3517m3

We gaan de komende jaren door met verduurzaming en aanpassingen.

Namens het parochiebestuur een speciaal woord van dank voor Dolf en de vrijwilligers die hem meegeholpen hebben met het realiseren van deze mooie resultaten.

Hans Fokkens

Ontbijten met de burgemeester

Op 20 januari 2024 hadden mensen van de lokale groep ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg een ontbijt met de burgemeester, de wethouder van sociale zaken en raadsleden van de gemeente Heerlen in het Corneliushuis, Heerlerheide. Je kon je buikje rond eten, het was allemaal prima verzorgd. Het ontbijt was georganiseerd door Schunck in het kader van het plan Heerlen-Noord.

Er waren ook ongeveer vijftig mensen aanwezig vanuit de wijk. Na het ontbijt werd burgemeester Roel Wever geïnterviewd. Hij vertelde hoe trots hij is op de Heerlense bevolking en met name op die van Heerlerheide, waar een rijk verenigingsleven is. Na de mijnsluitingen is het bergafwaarts gegaan, waar we vandaag de dag nog de zure vruchten van plukken, maar toch laten we ons niet klein krijgen. Er gebeuren mooie dingen in Heerlen. Er liggen hier heel veel kansen qua scholing, grensoverschrijdend samenwerken, maar daar zijn middelen en aanpassingen van wet en regelgeving (ook op Europees niveau) voor nodig. Daarvoor lobbyen we in Den Haag, we vinden dat het rijk moet investeren in Heerlen/Parkstad. Het is ons wel gelukt om een regiodeal te sluiten, maar dit is maar voor 2 à 3 jaar, waardoor we maar incidentele middelen ter beschikking hebben. Het zou beter zijn als we voor de duur van 20 jaar een regeling zouden krijgen om middelen en mogelijkheden te realiseren om de armoede van generatie op generatie op te lossen. Van de 20 gemeenten in Nederland waar de armoede het hoogst is, staat Heerlen op de eerste plaats. Ook vindt hij dat het ziekenhuis in Heerlen een volwaardig ziekenhuis moet blijven, daar, door de armoede, een groot percentage van de bevolking niet gezond kan leven.

In de zaal zitten enkele mensen die een positieve invloed hebben op de wijk en van onderop hun best doen om een gemeenschap te vormen. De voetbalvereniging Groene Ster heeft 124 elftallen van groot tot klein. Hier telt dat elk kind kan meedoen; stichting Leergeld ondersteunt. Mensen van de wijk worden door o.a. de klimaatburgemeester bewust gemaakt hoe op energie te bezuinigen. Er is een moestuin voor de mensen in de wijk. Het is een ontmoetingsplek voor kunst, cultuur, muziek en dans. Ook de bibliotheek op Heerlerheide is een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor informatie en om in gesprek met elkaar te gaan.

Na deze gesprekken wordt het tijd om te speeddaten met raadsleden, wethouder en burgemeester. We krijgen 4 minuten de tijd om met een van hen te spreken en dat maal 4 rondes. Met z’n zevenen stormen we er op af en het lukt ons met iedereen te spreken. De meesten van ons hebben gesproken over de ATD Vierde Wereld en generatiearmoede. Een voorbeeld van de speeddate was het gesprek over het werken met een Wajonguitkering, waarbij de begeleiding heel slecht was, waardoor er geen vaste aanstelling kwam. Een van de raadsleden zou zich daar extra voor inzetten om voor de Wajongers de situatie te verbeteren.

We hebben iedereen uitgenodigd voor de 17 oktoberviering.

Marion, Hilly en Mariëtte

Actie Kerkbalans 2024

Ook in 2024 wil de Andreasparochie tijdens de actie Kerkbalans uw aandacht vragen voor de kerkbijdrage t.b.v. onze parochie.

De kerkbijdrage is onze belangrijkste bron van inkomsten. Hier worden de meeste kosten van betaald. U moet denken aan de kosten van het gebruik en onderhoud van het gebouw, alle vaste lasten en de personele kosten. Wij krijgen geen subsidies van bisdom of overheid.

Gelukkig zijn er velen onder u die ons reeds steunen via de kerkbijdrage, onze dank hiervoor. Maar er zijn ook velen die niet of slechts incidenteel iets betalen. De financiële situatie van onze parochie maakt het echter noodzakelijk dat wij op u nadrukkelijk een beroep moeten doen om mee te doen met de kerkbijdrage.

Helaas is het zo dat er ook parochianen zijn die de kerkbijdrage niet kunnen betalen. Dat begrijpen wij en onze keuze is dan ook om niemand persoonlijk hiervoor te benaderen. De richtlijnen van het bisdom zijn net zoals in 2023 voor 2024 130 euro per jaar. Mocht u komen te overlijden, en in de laatste 4 jaar voor het overlijden het normbedrag hebben betaald, dan is de uitvaart vanuit onze kerk of een andere kerk van het cluster waartoe wij behoren, gratis. Uiteraard is een hogere kerkbijdrage van harte welkom!

Uw kerkbijdrage is als gift aftrekbaar van de belastingen. Onze parochie is namelijk een algemeen nut beogende instelling.

Als u kerkbijdrage wilt en kunt betalen of dit al doet, kan dit maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks. Dit kan per bank op rekeningnummer NL21 ABNA 0577 6273 25 t.n.v. Parochie H. Andreas. Wilt u wel nadrukkelijk kerkbijdrage vermelden.

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij de leden van het parochiebestuur.

Alvast bedankt voor uw deelname.

Werkgroep Kerkbalans 2024

Nieuws van de klimaatgroep

Wij hebben 2023 achter ons gelaten. Maar we vergeten niet dat het een jaar was met wel heel veel natuurbranden, zeer hoge temperaturen en veel regen. En ja, er waren nog veel meer zorgwekkende zaken gaande, maar er gebeurden ook mooie dingen.

Als raapgroep gingen wij samen straatvuil rapen op 29 december. Harrie Renckens liep met ons mee. Deze keer in de stromende regen. Niettemin hebben wij, met twee goed gevulde zakken met straatvuil, 2023 afgesloten met een heerlijke oliebol met krenten.

Ook in 2024 gaan wij door met vuilnisrapen en natuurlijk bent u welkom om Heerlerbaan straatvuilvrij te houden. Wij starten bij de Andreaskerk op: 26 januari, 23 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni en 26 juli. Steeds om 14.00 uur.

Op 15 december hebben drie leden van Extinction Rebellion ons verrast met een helder verhaal over de opwarming van de aarde. Deze dames (Lotte Keularts, Jeanine Huijbregts en Aafke Uilhoorn) zijn niet de mensen die zich vastlijmen of de autoweg blokkeren, maar een realistisch beeld schilderen van de situatie waarin wij ons bevinden. Begin 2024 willen wij de dames opnieuw uitnodigen en daar ook meer bekendheid aan geven, omdat wij deze belangrijke informatie met zoveel mogelijk mensen willen delen.

Warme groet namens de Klimaatgroep van de Andreasparochie

Ode aan Huub Oosterhuis

Op Paasdag is hij gestorven, die na het Vaticaans Concilie zo’n grote invloed heeft gehad in de Katholieke Kerk in Nederland, en ver daarbuiten. Geert Bles schreef een ode aan Huub Oosterhuis aan de hand van een gedicht dat stond te lezen in het boekje met de titel Uittocht.

Lees hier het artikel.
Foto's jubileum pater Bles

Op 16 juli vierden we in de Andreaskerk het 70-jarig priesterjubileum van pater Geert Bles.

Bekijk een foto-impressie van het feest.

Bekijk de fotogalerij van de expositie over de parabel van de Barmhartige Samaritaan.

De lezing 'Toekomstverkenners' van em-pastoor Harrie Brouwers vindt u hier.