Nieuws

← terug

Leven van wat komt

Een nieuw thema op de wand met ingang van de advent, het is een traditie geworden in de Andreasparochie. Een tekst op de wand die je in eerste instantie de wenkbrauwen laat fronsen; wat moet ik met een door de liturgiegroep gekozen tekst als Leven van wat Komt?

Het is de titel van een boek van Erik Borgman, theoloog en lekendominicaan. Borgman vraagt zich in zijn boek af wat er met ons persoonlijk maar ook met de mensheid zou gebeuren als we ons opnieuw zouden laten aansteken door de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst door de vele crises, ook binnen het instituut kerk? Als hoop, verdriet, angst en vreugde de ingrediënten zijn om te ervaren dat we gedragen worden door Diegene die ons leert te geloven dat wij uiteindelijk elkaars hoeders en elkaars begunstigers zijn?

Borgman daagt ons uit om samen te zoeken naar tekenen van Gods aanwezigheid, het Armeense gezin misschien in de Bethelkerk in Den Haag; het doet een appel op ons, het is een kans voor het gezin, het kinderpardon, de oecumene, door te ervaren dat God al aanwezig is voordat je komt. "Het gaat er niet om wat wij voor elkaar krijgen, maar om wat er komt en ons verandert en vernieuwt." Hoop, verdriet, angst en vreugde, ze laten ons ontdekken dat een crisis een keerpunt is en dat er altijd weer ruimte is om te werken, ook letterlijk, aan "ongedachte toekomst".

God komt naar ons toe. We kunnen leven van wat komt en vertrouwen op een goede toekomst als wij Hem tegemoet leren zien. 'Dat onze ogen opengaan!'

Lees ook de overweging van de tweede zondag van de advent.

Vastenactie 2019

De Missionaire werkgroep vraagt uw aandacht voor de jaarlijkse Vastenactie. De parochies uit het dekenaat Heerlen steunen dit jaar het Vastenactieproject: Samen sterk, samen aan het werk voor een middelbare school in Thali, Nepal.

Samen met jeugdkring Chrisko, die eerder al in Nepal is geweest voor zijn project en ook dit jaar weer met dertig helpende handen naar Thali gaat, bouwen we steen voor steen mee aan een betere toekomst voor kinderen, met name de meisjes, in Thali. De basisschool is inmiddels gerestaureerd; de kwaliteit van de lessen wordt verbeterd. Daarnaast is er een voedsel- en kledingprogramma gestart. Een groot deel van de kinderen in Thali kan daardoor nu naar school.

De volgende stap is die naar het voortgezet onderwijs. Als we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen na vijf jaar basisonderwijs drie jaar middelbaar onderwijs kunnen krijgen, nemen hun kansen op de arbeidsmarkt flink toe. Voor de bouw van een middelbare school is een bedrag van 75.529 euro begroot. Met dat bedrag bekostigen wij de fundering van het gebouw, acht klaslokalen, twee toiletblokken en alle overige bouwmaterialen, zorgen we voor werk voor de lokale bevolking van de laagste kasten en bewerkstelligen we een betere toekomst voor velen.

Samen sterk, samen aan het werk. Steen voor steen bouwen aan een betere toekomst voor velen. Doet u ook mee? Alvast bedankt. In de bijgevoegde vastenactiefolder Nepal staat op welk rekeningnummer u uw bijdrage kunt overmaken. Ans Houben, Missionaire Werkgroep Heerlerbaan

Vespers in de Goede Week

De PKN Parkstad houdt in de Goede Week (15 - 20 april) elke avond om 19.30 uur vespervieringen in de Lutherse Kerk, Meezenbroekerweg 70 (hoek Vijgenweg), Heerlen.

Aanbevolen voor wie buiten de vieringen in de Goede Week in onze eigen parochie, ook bezinning zoekt op maandag en woensdag.

Kruisjestocht op Goede Vrijdag 19 april

Een andere manier om Jezus' lijden en dood te gedenken, is de kruisjestocht. Start is om 15.00 uur in de Andreaskerk. Onderweg zetten we onze kruisjes neer op plekken in onze wijk waar ook mensen leven die met verdriet, eenzaamheid, ziekte of handicap te maken krijgen. Rond 16.30 uur zijn we weer terug bij de Andreaskerk.

Paaswake

Op zaterdag 20 april is om 19.00 uur de Paaswake. Tijdens deze viering wordt nieuw vuur gemaakt, waaraan de nieuwe paaskaars wordt ontstoken en gezegend; ook het nieuwe water wordt gezegend. Kinderen mogen daarvoor van thuis een flesje water meenemen, dat tijdens de zegening van het water in de doopvijver wordt gegoten. Het thema van deze viering zal zijn: Licht dat ons aanstoot.

Paaskaars

Ook dit jaar hebben weer enkele jongeren de paaskaars beschilderd. Het thema 'Leven van wat komt' was niet zo gemakkelijk te verbeelden. Na enige brainstorm door Fenna en Jarno kwamen twee zaken naar boven: het licht van de zon, die het Licht van Jezus Christus symboliseert. Zijn dood aan het kruis wordt 'goed gemaakt' door de verrijzenis, de opstanding. Wat er ook komt, wat het leven ook biedt, er is altijd hoop. Daarom is de zon om het kruis heen geschilderd en gaan de stralen alle kanten uit. Daarboven zijn korenaren getekend, symbool van brood, teken van leven in de meest letterlijke zin. Leven van wat komt: van brood als voedsel voor onderweg, van licht en Licht als bron van leven.

Nan Paffen

Paastocht in de vroege ochtend van 21 april

14 jaar lang is er in oecumenisch verband een paasnacht-pelgrimage gehouden. Gedurende de nacht naar Pasen toe wandelden we van donker naar licht. 3 jaar geleden kwam hieraan een eind, omdat er te weinig deelnemers waren. De afgelopen 2 jaar hebben Marianne Debets en Nan Paffen op eigen gelegenheid een alternatieve paaspelgrimage gelopen: vanuit Heerlerbaan naar Wittem, om aldaar bij het opkomen van het licht en de zon het paasmysterie te vieren, deels in de tuin en deels in de kerk.

Nu willen we dat idee breder aanbieden. Dus iedereen die de ervaring van het wandelen van donker naar licht (weer) wil meemaken, is welkom.

We starten om 03.30 uur vanuit de Andreaskerk (Palestinastraat 326 Heerlerbaan) en wandelen (ca. 14 km) via Benzerade en Mingersborg en Eijs naar Wittem, waar om 06.30 uur de Paasviering begint. Na afloop is er gelegenheid om te ontbijten in de refter van het klooster (tegen vergoeding van 5 euro).

Om mee te lopen, hoeft u zich niet aan te melden; om 03.30 uur in de Andreaskerk aanwezig zijn, is voldoende. Wilt u mee ontbijten, laat het dan even weten: nan.paffen@kloosterwittem.nl of parochiesintandreas@home.nl

Nan Paffen

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op donderdag 18 april, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aanschuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Koffie-uurtje in de Catharinaschool

De ontmoetingsgroep van de parochie organiseert ook dit jaar weer een uitje voor mensen uit de wijk. Dit jaar gaan we op dinsdag 14 mei van 14.00 tot 15.00 uur op bezoek bij de Catharinaschool in Welten, waar leerlingen ons onthalen op koffie en gebak. Zij oefenen zo horecavaardigheden en wij worden lekker verwend; dat heet in hedendaags Nederlands een win-winsituatie! Daarna kunnen degenen die dat willen, een wandeling maken in het park of koffie drinken of een ijsje eten in Welten. We rekenen op mooi weer! Rond half vijf bent u weer thuis.

Als u mee wilt, kunt u desgewenst van huis worden opgehaald en terugge-bracht. Meldt u wel even aan, email: parochiesintandreas@home.nl, of telefonisch dinsdag-vrijdag 10.00-12.00 uur: 045 - 541 33 81, of bij Rob Pauls of Eline Claassens. Tot ziens op dinsdag 14 mei!

Rob Pauls

Gesprekken over Kerk en geloof

Veel mensen hebben vragen over de rol en betekenis van de Kerk in de huidige samenleving, en over het geloof dat voor velen niet meer hetzelfde is als het geloof waarmee ze zijn opgegroeid. In maart zijn we daarom in de parochie gestart met twee gespreksgroepen rondom Kerk en geloof. Ongeveer twintig mensen kwamen naar de parochie om te overleggen over hoe we vorm willen gaan geven aan de gesprekken. Afgesproken is dat we om de zes weken in de huiskamer van de parochie samenkomen om na te denken over een thema dat in de groep leeft. Zonder denk- of spreekverboden: met respect voor ieders mening en voor ieders bijdrage mag iedereen vrijuit vertellen wat hij of zij van iets vindt. Op die manier kan iets groeien waarmee wij allen, ieder op zijn of haar manier, ons voordeel kunnen doen.

Heeft u belangstelling? Iedereen mag aansluiten; ook mensen van buiten de parochie zijn van harte welkom. Aanmelden mag, maar hoeft niet; u kunt gewoon langskomen en aanbellen. Er is een middag- en een avondgroep. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 16 mei van 14.00 tot 15.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur.

Wellicht tot ziens!

Rob Pauls

Dodenherdenking 4 mei

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede We-reldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. In Heerlen start de dodenherdenking om 18.30 uur in het stadhuis met een bezinningsmoment door deken Hans Bouman en dominee Sophie Bloemert. Schrijfster Rosita Steenbreek leest voor uit eigen werk. Tussendoor zal er muziek/zang zijn. Daarna lopen we in stilte naar de gedachteniskapel aan de Akerstraat, waar om 20.00 uur twee minuten stilte wordt gehouden. Er is dit jaar geen viering vooraf aan de bijeenkomst in het gemeentehuis.

5 mei afscheid pater Piet van Laarhoven

Pater Piet van Laarhoven, geboren in 1930, is sinds 2004 pastor in Parc Im-stenrade. Daarvoor werkte hij maar liefst 45 jaar in Tanzania. Nu gaat hij in Tilburg wonen, bij zijn orde, de Nederlandse kapucijnen.

Op zondag 5 mei om 10.00 uur gaat hij voor het laatst voor in de mis in de Elisabethkapel. Daarna kan iedereen hem tot 12.00 uur de hand reiken en danken voor zijn inzet.

Optreden Trio Vivente

Trio Vivente heeft samen met schrijver/dichter Jacques Smeets een programma samengesteld van een aantal drieluiken. Schilderij/foto - gedicht - muziek. Jacques Smeets heeft bij de schilderijen en foto's gedichten gemaakt die erbij passen of soms contrasterend zijn maar in ieder geval stof geven om over na te denken. Het is een middagprogramma zonder pauze.

Na afloop wordt er nagepraat over de muziek en de teksten onder het genot van koffie/thee.

Zondag 19 mei 14.30 uur in de Andreaskerk. De entreeprijs is 5 euro.

ThemaTheater Zelf Sjöldj

Op zondag 2 juni om 14.00 uur organiseren de Andreasparochie en ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg samen met stichting Turba het ThemaTheater Zelf Sjöldj in de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlen.

Tijdens deze middag worden in sketches, monologen en liedjes verhalen verteld van mensen die in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en soms zelfs met een schaterlach.

Onderdeel van het ThemaTheater is ook dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede. Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba. U bent van harte welkom, graag even aanmelden liefst voor 24 mei: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl, 045 - 532 50 92 (Marion Braad) 045 - 888 61 98 (Jozé Kersten).

Door de financiële bijdrage van het Kansfonds wordt deze themabijeenkomst gratis aangeboden aan lokale vrijwilligersorganisaties. Het Kansfonds staat voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Meer informatie over het Kansfonds kun je vinden op www.kansfonds.nl.

Uur van de Buurt Heerlerbaan: het laatste nieuws uit de wijk met koffie en gezelligheid in Bibliotheek Schunck Heerlerbaan

Wil jij op de hoogte blijven van alle buurtnieuwtjes of kennismaken met de laatste trends op het gebied van huis & tuin, werk, relatie, gezondheid, hobby, vakantie of kunst & cultuur, kom dan buurten in de eigen wijkbibliotheek.

Bekende en onbekende buurtgasten komen aan het woord. Maak kennis met je eigen buurtbibliotheekheld. Ken je iemand die een compliment verdient? Wijkbewoners die zich inzetten voor de buurt of voor hun medemens kun je aanmelden voor de complimentenduim (via Via hub.pieters@schunck.nl of ilhame.salhi@schunck.nl). Wij gaan deze buurtbewoners verrassen en in het zonnetje zetten.

Vaste onderwerpen in het Uur van de Buurt (UVB) zijn:

  1. Wie zit er op de buurtstoel?
  2. Hoe drinkt onze buurtgast zijn koffie?
  3. Uur van de Buurt wijknieuws
  4. Wie ontvangt de complimentenduim?
  5. Wat staat er in de krant vandaag?

Iedereen is van harte welkom om mee te praten. De koffie staat klaar tijdens Uur van de Buurt Heerlerbaan. Elke derde maandag van de maand van 13.30 tot 15.00 uur. Vrije toegang.

Heeft u vragen of wilt u ook een keer iets nieuws vertellen in Uur van de Buurt Heerlerbaan neem dan contact op via hub.pieters@schunck.nl of ilhame.salhi@schunck.nl.

Actie voor asielkinderen succes

Op maandag 28 januari is voor de derde keer een oecumenische groep mensen van de Andreaskerk en de PKN Parkstad naar de Bethelkerk in Den Haag afgereisd. Ze deden mee aan de estafetteviering die daar sinds 26 oktober 2018 werd gehouden om te voorkomen dat het Armeense gezin Tamrazyan wordt uitgezet uit Nederland. Zoals de meesten zullen weten is op woensdag 30 januari door de regering een politiek akkoord bereikt over een 'kinderpardon', waardoor niet alleen de familie Tamrazyan maar ook 600 andere kinderen met hun ouders in Nederland kunnen blijven. De gedurfde actie van de Bethelkerk heeft vruchten afgeworpen, en hoe! Petje af voor hun moed en inzet! De Bethel leert dat de strijd voor een goede zaak, schijnbaar ook tegen de klippen op, niet bij voorbaat verloren is. Een opsteker voor de optimisten en een goede les voor de pessimisten onder ons. De Andreas en PKN Parkstad zijn blij dat ze hun steentje hebben mogen bijdragen en hebben laten zien dat ze ook van volhouden weten.

De PKN heeft het voortouw genomen in de organisatie van het kerkasiel. De scriba van de PKN, René de Reuver, reageerde op de verheugende uitkomst van de acties van de afgelopen maanden: "De Bijbelse oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf blijft voor de Protestantse Kerk de richtlijn in haar standpunt voor een humane oplossing van het vluchtelingenvraagstuk." Onze katholieke parochie sluit zich van harte bij dit standpunt aan!

Rob Pauls

Expositie Loedy Leufkens en Suzanne van Dinther

8 maart - 2 mei

Loedy Leufkens woont in Voerendaal. Zij is enkele jaren geleden begonnen met schilderen. Daarvoor had zij nog nooit een penseel in handen gehad en ze vond het dan ook hele uitdaging om deze vorm van expressie aan te gaan. In die jaren kwam bij haar een verborgen talent naar boven, waarvan zij zich niet bewust was. Loedy haalt haar inspiratie uit museumbezoek, kunstboeken, internet, indrukken die haar raken en de cursussen die zij volgt. Zij heeft belangstelling voor kleur, sfeer en compositie. Haar werken zijn heel divers. Haar voorkeur gaat vooral uit naar abstract, figuratief abstract en kubisme, heel kleurrijk dan wel subtiel sober. Loedy vindt het leuk als men haar schilderijen komt bekijken; ook een reactie is altijd welkom.

Loedy exposeert samen met Suzanne van Dinther, ook uit Voerendaal. Suzanne vindt het geweldig om in deze kerk, ontworpen door de beroemde architect en kunstenaar Laurens Bisscheroux, haar schilderijen te exposeren. Zij is begonnen met schilderen na haar pensionering als verpleegkundige. Na enkele lessen en veel oefenen beviel het haar steeds beter. Haar voorkeur gaat uit naar realistisch schilderen en naar portretten van mens en dier.

De toekomst van ons dak

We hebben een prachtige kerk, vol symboliek en met uitstraling. Het gebouw heeft echter ook nadelen, zoals een kwetsbaar plat dak. Omdat er de nodige problemen waren ontstaan, hebben we met behulp van enthousiaste vrijwilligers de heuvel van aarde van het dak gehaald. Vervolgens hebben er door meerdere partijen inspecties plaatsgevonden.

Op zich is de uitkomst positief: hoewel het dak lekkages kent, kan het nog minimaal vijf jaar mee. Door het bedrijf Verkoelen zijn alle gaten die er in de folie zaten, gedicht. We hebben als bestuur dan ook besloten om geld vrij te maken voor een grondige onderhoudsbeurt elk jaar. De kosten voor een nieuw dak zijn immers zo hoog dat we liever zolang als het kan doorgaan met het huidige dak.

Voor het moment laten we de aarde van het dak af, want dat vergemakkelijkt het onderhoud enorm. Wel zal het dek van het dak op enkele punten verzwaard worden met tegels, zodat er geen risico's bestaan bij een grote storm. Natuurlijk zullen we ons gaan beraden op een langetermijntoekomst voor het dak, zoeken naar een oplossing die recht doet aan de door de architect verlangde symboliek maar tegelijkertijd het kerkgebouw ook toekomstbestendig houdt, en overwegen of we in het kader van duurzaamheid zonnepanelen op het dak kunnen plaatsen.

Rest mij om, namens het gehele parochiebestuur, Dolf, Wim, Rob, Laris en Paul te bedanken voor de vele uren die zij belangeloos in dit project hebben gestoken.

Barry Braeken

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Oecumenische viering in Pelgrimskerk

Voor de eerste keer vond op zondag 27 januari de oecumenische viering die de Andreas, de Ark en de protestantse kerk aan Tempsplein al jaren samen houden, plaats in de Pelgrimskerk in Brunssum. Sinds 23 januari 2019 zijn de drie protestantse gemeenten officieel gefuseerd en gaan nu samen de toekomst in als Protestantse Parkstadgemeente.

De viering was druk bezocht, net als de koffie na afloop. Als illustratie van de evangelielezing over de Barmhartige Samaritaan vertelden vier gemeenteleden/parochianen wat zij heel concreet doen voor hun medemens. De een vertelde hoe hij probeert iets te betekenen voor mensen die te horen krijgen dat ze niet meer lang te leven hebben, een ander hoe zij zich inzet voor arme mensen in Nepal, een gemeentelid van de Pelgrimskerk deed uit de doeken hoe zij uit volle overtuiging mee deed met de vieringen in de Bethelkerk in Den Haag uit solidariteit met (de kinderen van) uitgeprocedeerde asielzoekers, een ander gemeentelid vertelde over haar inzet voor gedetineerden - een groep mensen die op weinig mededogen in de samenleving mag rekenen omdat "ze tenslotte zelf schuld zijn aan hun misere". Het was heel bijzonder om te horen hoe veel wij mensen, zonder dat we het van elkaar weten, voor anderen doen, juist voor degenen die het snelst vergeten worden. Wij hopen in de toekomst nog vaak in de Pelgrimskerk te gast te mogen zijn!

Rob Pauls

Wat doen we met onze bankrekening?

Op 31 januari was Hans Reinaerts te gast in de Andreas om uit te leggen hoe je van de ene bank naar de andere kunt overstappen als je het niet eens bent met het beleid van je eigen bank of het niet zitten dat je spaargeld wordt gebruikt voor projecten waar je bezwaren tegen hebt. Reinaerts liet zien hoe de banken de afgelopen decennia helemaal veranderd zijn: dacht een bank vroeger nog met haar klanten mee, tegenwoordig gaat het niet om wat goed is voor de klant maar wat goed is voor de bank, luidde de conclusie van het verhaal. Overstappen is niet zo moeilijk: alle incasso's worden 13 maanden lang door je nieuwe bank automatisch verwerkt, je hebt er geen omkijken naar. Bij hypotheken, zo het commentaar uit het publiek, kan het wel eens wat ingewikkelder zijn. En Reinaerts benadrukte dat de toekomst van ver-schillende banken onzeker is, onder andere die van de ASN en de Regio-bank. Die zullen binnen afzienbare tijd, aldus het plan, overgaan in andere handen – van wie is niet bekend. Het kan dus gebeuren dat je weggaat bij je bank om dan te ontdekken dat je door een achterdeur weer bij je oude bank bent binnengekomen! Maar met ons geld wordt in deze wereld veel gedaan waar we vol afschuw niets mee te maken zouden willen hebben als we het zouden weten. Het loont de moeite eens na te denken over wat banken met ons geld uitspoken. Geïnteresseerd? Kijk op https://eerlijkegeldwijzer.nl.

Rob Pauls

Bericht van stichting Taiama-Andreas

Begin januari bezochten Kelly Fofanah en Marie-José Brounen het project van de stichting Taiama-Andreas in Kabala, Sierra Leone. De jeugdgroep Youth Advocacy Network (YAN) is het afgelopen jaar ondersteund door de stichting. Het was het eerste volledige jaar van YAN en alles moest vanaf de grond worden opgebouwd. In dit jaar is er veel gebeurd en bereikt, vooral wanneer je bedenkt hoe onze leefomgeving en samenleving verschilt van die in Sierra Leone en hoe moeilijk het is om dat van hieruit te begeleiden. In het afgelopen jaar hebben we drie grote groepsactiviteiten ondersteund:

- Het mogelijk maken dat leden van de groep en andere minvermogende jonge mensen vervolgonderwijs volgen.

- Voorlichting geven aan jongeren in Kabala en omgevende dorpen over o.a. verkiezingen, de noodzaak van onderwijs en gedwongen kinderhuwelijken.

- Het opzetten van een landbouwproject om zelf inkomsten te verwerven.

Om te kunnen functioneren was er een 'kantoor' nodig waar men samen kon komen: daar zorgden we voor de startvoorwaarden. Begrijpelijk is dat het kunnen verwerven van eigen financiële middelen nog in de kinderschoenen staat. Het is hard nodig dat onze stichting daar in deze fase financieel bij helpt. We geven veel aandacht aan het leren van admini-stratieve en begrotingsaspecten. Nu begint dus weer een nieuw projectjaar. Daarom evalueren Kelly en Marie-José de gang van zaken van afgelopen jaar en maken plannen voor het nieuwe jaar.

Als u benieuwd bent naar de reis van Kelly en Marie-José en het reilen en zeilen van onze stichting kijk dan op www.taiama-andreas.org.

Terugblik 2018

In de oudejaarsviering werd aan de hand van de kleuren van de regenboog teruggeblikt op het afgelopen jaar. Bij elk thema werd een kaars in een van de kleuren van de regenboog aangestoken en een acclamatie gezongen. Wij willen deze terugblik graag met u delen.

We steken de rode kaars aan. Rood als kleur van de liefde.

We hebben het afgelopen jaar één huwelijk mogen vieren: Linda en Jaap hebben elkaar in deze kerk het jawoord gegeven. De liefde waart ook rond in onze Andreas-gemeenschap; liefde voor de medemens, ver weg en dichtbij. Ik denk nu vooral aan de spontane inzet voor het Armeens gezin in de Bethelkerk in Den Haag. Maar ook aan onze Taiamagroep en haar inzet voor Sierra Leone; de ontmoetingsdag van de ATD Vierde Wereld en hun bijzondere en mooie viering, de speeltuinmiddag met kinderen van het azc en zelfs het zo normaal lijkende koffie drinken na de viering, waarin heel wat liefdevolle aandacht voor elkaar merkbaar is.

We ontsteken de oranje kaars. Oranje als kleur van het vuur, van enthousiasme.

Afgelopen jaar waren er vier vormelingen, twee jongens en twee meisjes, die uitspraken dat zij ook zelf kozen om in de voetstappen van Jezus van Nazareth te werken aan een mooiere wereld. Bezield door het vuur van de heilige Geest hopen we dat zij - en ook wijzelf - in het leven iets van dat en-thousiasme mogen uitstralen. En we hebben het ook gezien afgelopen jaar, in het enthousiasme waarmee de vele werkgroepen en vrijwilligers meestal aan de slag zijn. In de tuin, in de kerk, in het parochiehuis, buiten de deur en zelfs op het dak. En dat alles om de opdracht van Jezus van Nazareth handen en voeten te geven in het leven van alledag.

We steken de gele kaars aan. Geel als kleur van de zon, van alles wat glans geeft aan het leven.

Dit jaar waren er zes jongens die voor het eerst communie vierden. Zij leerden dat het brood delen ook betekent dat je het leven met elkaar deelt. Samen delen, samen spelen betekent niemand buiten sluiten. En dat mogen ze ook van ons leren. En we vierden het 65-jarig priesterjubileum van onze pastor Geert Bles. Zijn inspiratie en bezieling geeft aan onze parochie een bijzondere glans.

We ontsteken de groene kaars. Groen als kleur van de hoop.

Er zijn heel wat hoopvolle dingen gebeurd het afgelopen jaar: 17 mensen die afreisden naar Den Haag, naar de Bethelkerk; de jeugd die zich met de car-wash en de solidariteitsmaaltijd inzette voor Schoon GMS en de Vastenactie; H100 met vele buurtverbindende acties zoals het breiproject en de interreligieuze viering met de mooie titel 'Voor iedereen een plek onder de zon'; een geslaagd Taiama-project met basisschool De Windwijzer; een gezamenlijke ziekenzalving waarin we vragen om kracht en hoop voor mensen die ziek zijn of lichamelijk of geestelijk lijden. En onze pastor die flink ziek was, maar weer heel goed opknapte.

We ontsteken de blauwe kaars. Blauw als kleur van lucht en water.

We hadden het afgelopen jaar uitzonderlijk veel dopelingen: 20. En zoals kinderen symbool staan voor toekomst, zo mogen wij vertrouwen putten uit het feit dat jonge ouders hun kinderen toch ook die weg van Jezus van Nazareth willen meegeven en hun kinderen onder de bescherming van God willen laten opgroeien.

In de afgelopen warme zomer werden er ook verschillende uitstapjes gemaakt: zoals naar de Brunssummerheide bijvoorbeeld, voor ieder die mee wilde; een uitstapje van de cantorgroep naar Aken en de lectoren naar Klooster Wittem en de fietstocht van Heerlen Mondiaal.

We ontsteken de indigo kaars. Indigo - koninklijk blauw, maar ook de kleur van wijsheid en intuïtie.

Elk jaar opnieuw zoeken we in onze kerk naar een spreuk, een zin, een wijsheid die als jaarthema de muur siert. Dit jaar was dat grotendeels een deel van een lied van Claudia de Breij: 'Mag ik dan bij jou'....(schuilen). Wij willen immers als parochiegemeenschap een schuilplaats zijn voor mensen als Eshan. We willen graag onderdak verlenen aan mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, voor de taallessen; en ook aan de ATD Vierde Wereld. En de gastvrouwen zijn regelmatig een schuilplaats voor wie even behoefte heeft aan een kop koffie of thee of een praatje.

We steken de paarse kaars aan. Dit is een dominante kleur in onze kerk.

Het is de kleur van rouw en verdriet, maar ook van inkeer en bezinning. Zo hebben we het afgelopen jaar vanuit deze kerk afscheid genomen van tien dierbare mannen en vrouwen. Moeilijke momenten, die we met elkaar deelden. Dat zijn momenten dat het leven je dwingt stil te staan. Dat stil staan doen we ook op andere momenten, zoals in de veertigdagentijd of advent. Maar ook als mensen bij elkaar zijn voor een gesprek met de Bijbel of de leesgroep of wanneer groepen samen de liturgie voorbereiden of liederen oefenen.

Tot slot: niet in de regenboog, maar wel hier in de kerk centraal: het licht, de open plek in het midden, het Licht van Jezus Christus, die door alles heen ons nabij wil zijn in alle fases van ons leven.

Nan Paffen

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.