Doelstelling en visie

← terug

Doelstelling

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als "een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt".

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

Beleidsplan 2013

Het pastorale team van de Andreasparochie wil graag voor zichzelf en voor de mensen, die bij de parochie betrokken zijn, duidelijk zijn over de uitgangspunten. Bij het beschrijven hiervan hebben wij ons laten leiden door dat wat Jezus bedoeld heeft, 'door alles wat Hij gedaan en geleerd heeft, tot aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen'(Handelingen van de Apostelen 1,1-2).

Die opdracht is toe te passen in de wereld van nu. Het geloof bestaat dat het mogelijk is om Zijn opdracht in de wereld van nu hanteerbaar te maken. Wij willen mensen centraal stellen, tot hun recht laten komen, en zijn ons ervan bewust dat dit (soms) betekent 'deze wereld om-gekeerd'. Dit is te bereiken door 'gerechtigheid doen' (diaconie), dit willen we mensen laten ontdekken (catechese), dit willen wij vieren (liturgie). Deze volgorde is voor ons van wezen-lijk belang en verklaart ook de hoofdstukindeling van deze notitie.

Het is een uitdaging om te doen wat wij zeggen en te zeggen wat wij doen. Het kost misschien veel energie, maar het geeft meer en het voelt goed. Dit is het gevoel dat bij het werken aan kerkopbouw de kracht geeft om door te gaan. Kerkopbouw betekent dat er een gemeenschap van mensen ontstaat, die geraakt wordt door het verhaal van Jezus en die Zijn boodschap zal uitdragen. In het laatste hoofdstuk zal hier aandacht aan besteed worden. U wordt uitgenodigd om de notitie te lezen en daarover met ons in discussie te gaan, maar doen en leren blijft het belangrijkste.

Bij elke paragraaf - diaconie, catechese en liturgie - stellen wij de volgende vragen:

  1. Wat betekent het?
  2. Wat is het doel?
  3. Op wie richten wij ons?
  4. Hoe bereiken we dat doel?
  5. Welke zijn onze voornaamste aandachtspunten?

Download hier het beleidsplan.

Fairtrade

De Andreasparochie onderschrijft de doelstellingen van Fairtrade. Bij allerlei activiteiten wordt aandacht geschonken aan fairtrade. Al jaren wordt fairtrade koffie en thee geschonken.

In de hal vindt u een filiaal van de wereldwinkel.Andreasparochie Palestinastraat 326 Heerlerbaan Heerlen