Overwegingen

← terug

Vanaf 2015

Oudere preken vindt u in het archief.

2024

Sacramentsdag
Leven in waardigheid
Zesde zondag van Pasen
Hunkeren naar de bron
Vijfde zondag van Pasen
De wijnstok en de fiets
Derde zondag van Pasen
Bewaren van Gods Woord
Tweede zondag van Pasen
 
Eerste Paasdag
Hij leeft! Zien en geloven
Palmpasen
 
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
 
Derde zondag van de veertigdagentijd
 
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Wat vraagt de Heer ...
Eerste zondag van de veertigdagentijd
 
Aswoensdag
 
Zesde zondag door het jaar
 
Vijfde zondag door het jaar
 
Vierde zondag door het jaar
 
Derde zondag door het jaar
Week van de eenheid
Tweede zondag door het jaar
Doen waarvoor je bedoeld bent
Driekoningen
 
Nieuwjaar
 

2023

Kerstdag
Mensenkind
Derde zondag van de Advent
Solidaridadviering
34e zondag door het jaar
 
33e zondag door het jaar
Dat wij niet doelloos en onvindbaar zijn
32e zondag door het jaar
Olie voor de lampen
31e zondag door het jaar
Vergeven ... altijd
Ziekenzalving
 
29e zondag door het jaar
 
27e zondag door het jaar
De zorg voor moeder aarde onze zorg
26e zondag door het jaar
De rechte weg
25e zondag door het jaar
Oecumenische viering
24e zondag door het jaar
Vergeving
23e zondag door het jaar
Onder vier ogen
20e zondag door het jaar
Grenzen overgaan
19e zondag door het jaar
 
18e zondag door het jaar
Van delen word je rijker
17e zondag door het jaar
Het Koninkrijk
16e zondag door het jaar
Tarwe én Onkruid!
14e zondag door het jaar
 
13e zondag door het jaar
Alle leven even kostbaar
Elfde zondag door het jaar
De Weg
Pinksteren
 
Zevende zondag van Pasen
Waartoe zijn wij/bent u op aarde?
Zesde zondag van Pasen
 
Vijfde zondag van Pasen
De weg van leven naar LEVEN
Vierde zondag van Pasen
 
Vierde zondag van Pasen
Jezus is de deur
Derde zondag van Pasen
Met Amazonewerkgroep
Tweede zondag van Pasen
Waar is God nu?
Paaswake
 
Goede Vrijdag
 
Palmzondag
 
Vijfde zondag van de vasten
De opwekking van Lazarus
Vierde zondag van de vasten
 
Tweede zondag van de vasten
Leven in het nu?
Eerste zondag van de vasten
 
Zevende zondag door het jaar
Ontwapenende liefde
Zesde zondag door het jaar
Vervulling!?
Vijfde zondag door het jaar
 
Vierde zondag door het jaar
Medelijden
Derde zondag door het jaar
Leren
Nieuwjaar
Geroepen om te zegenen

2022

Oudjaar
 
Eerste Kerstdag
 
Kerstavond
 
Vierde zondag van de Advent
Luister!
Derde zondag van de Advent
 
Tweede zondag van de Advent
God aanwezig in mensen
Werelddag van de armen
Rechten van het kind: uithuisplaatsing
33e zondag door het jaar
 
St. Willibrord
De Kerk, waar gaat het om?
Allerheiligen Allerzielen
 
30e zondag door het jaar
 
Ziekenzalving
 
29e zondag door het jaar
Bidden met je handen
28e zondag door het jaar
Ieder voor zich en God voor ons allen?
Oecumenische viering met PKN Parkstad
Mammon, goud in handen
25e zondag door het jaar, Vredeszondag
Uit welbegrepen eigen belang?
25e zondag door het jaar
De onrechtvaardige rentmeester
24e zondag door het jaar
 
23e zondag door het jaar
 
22e zondag door het jaar
 
21e zondag door het jaar
 
20e zondag door het jaar
Vuur
19e zondag door het jaar
 
18e zondag door het jaar
 
17e zondag door het jaar
 
15e zondag door het jaar
Verantwoordelijkheid nemen
14e zondag door het jaar
Onvoorwaardelijke liefde
13e zondag door het jaar
Laat het verleden los!!??
Sacramentsdag
 
Pinkstermaandag
 
Pinksteren
 
Zevende zondag van Pasen
Omwille van de verbondenheid
Hemelvaartsdag
 
Vijfde zondag van Pasen
Kinderen, bemint elkaar
Vierde zondag van Pasen
Roeping
Derde zondag van Pasen
Over de andere boeg
Tweede Paasdag
 
Paasdag
Het gaat om iets groters dan ons leven
Palmzondag
Het palmtakje
Vijfde zondag van de vasten
God openbaart zich
Derde zondag van de vasten
Waar is God?
Tweede zondag van de vasten
 
Eerste zondag van de vasten
Innerlijke strijd
Aswoensdag
 
Achtste zondag door het jaar
 
Zesde zondag door het jaar
Geluk
Vijfde zondag door het jaar
Geraakt en aan de slag
Vierde zondag door het jaar
Teken van tegenspraak
Week van Gebed voor de Eenheid
Oecumenische viering Andreasparochie - PKN Parkstad
Tweede zondag door het jaar
De bruiloft van Kana, over water veranderen in wijn
Doop van de Heer
De diepte in
Openbaring van de Heer
Wie is de echte koning?
Nieuwjaar
 

2021

Tweede Kerstdag
 
Eerste Kerstdag
 
Vierde zondag van de Advent
 
Derde zondag van de Advent
 
Tweede zondag van de Advent
Crisis ..... keerpunt
Eerste zondag van de Advent
 
34e zondag door het jaar
 
33e zondag door het jaar
 
Allerheiligen
 
30e zondag door het jaar
Hoop
29e zondag door het jaar
 
28e zondag door het jaar
 
27e zondag door het jaar
Mensen zijn elkaar gegeven
26e zondag door het jaar
 
24e zondag door het jaar
Wie, zeg je, dat ik ben?
23e zondag door het jaar
Wat is het echte wonder?
22e zondag door het jaar
 
21e zondag door het jaar
 
Maria Tenhemelopneming
 
18e zondag door het jaar
Honger naar gerechtigheid
17e zondag door het jaar
 
15e zondag door het jaar
 
14e zondag door het jaar
De kerk van de toekomst
13e zondag door het jaar
Geloven
Sacramentsdag
 
Zondag van de Drie-eenheid
 
Pinkstermaandag
 
Pinksterzondag
 
Zevende zondag van Pasen
Verbondenheid
Hemelvaart
 
Zesde zondag van Pasen
Zonder onderscheid
Vijfde zondag van Pasen
 
Zondag van de Goede Herder
 
Derde zondag van Pasen
Is Hij er wel of is Hij er niet?
Presentatiedienst
Presentatie communicanten
Vijfde zondag van de vasten
Als de graankorrel niet sterft ...
Vierde zondag van de vasten
Elkaar nabij willen zijn
Derde zondag van de vasten
Spelregels van het leven
Eerste zondag van de vasten
 
Aswoensdag
 
Zesde zondag door het jaar
 
Vijfde zondag door het jaar
 
Vierde zondag door het jaar
Wat heb ik met jou te maken?
Tweede zondag door het jaar
 
Doop van de Heer
Mijn doop is niet vrijblijvend
Driekoningen
Het verlangen tegemoet reizen
Nieuwjaar
De ander tot zegen

2020

Oudjaar
 
Feest Heilige Familie
 
Tweede Kerstdag
 
Eerste Kerstdag
 
Tweede zondag van de Advent
De Messias
34e zondag door het jaar
 
33e zondag door het jaar
Leef met je eigen talent
32e zondag door het jaar
 
Allerheiligen/Allerzielen, A
 
30e zondag door het jaar
Moria
29e zondag door het jaar
 
Ziekenzalving
 
28e zondag door het jaar
 
Zaterdag 3 oktober
 
25e zondag door het jaar
Het koninkrijk Gods
23e zondag door het jaar
Corrigeren uit liefde
22e zondag door het jaar, A
Jezelf verloochenen?
21e zondag door het jaar
 
Maria Ten Hemel Opneming
Maria - één van ons
Negentiende zondag door het jaar
Een zachte bries
Achttiende zondag door het jaar
De wonderbare broodvermenigvuldiging
Zeventiende zondag door het jaar
Levenswijsheid
Vijftiende zondag door het jaar
 
Veertiende zondag door het jaar
De kleine mensen onze leermeesters
Twaalfde zondag door het jaar
 
Tiende zondag door het jaar
Respijt
Pinkstermaandag
 
Pinksterzondag
In vuur en vlam voor een betere wereld vandaag
Zevende zondag van Pasen
 
Hemelvaartsdag
 
Zesde zondag van Pasen
 
Vijfde zondag van Pasen
Bruikbaar
Vierde zondag van Pasen
 
Derde zondag van Pasen
De Emmaüsgangers
Paaszondag
 
Stille Zaterdag
Paaswake
Goede Vrijdag
Een purperen mantel
Witte Donderdag
Pesachmaaltijd thuis
Palmzondag
 
Goede Week
 
Aswoensdag
God zag zijn werk en huilde
Vijfde zondag door het jaar
Licht op de kandelaar
Tweede zondag door het jaar, A
 
Nieuwjaar
De ander tot zegen

2019

Feest van de Heilige Familie
 
Tweede Kerstdag
 
Eerste Kerstdag
Uit God geboren
Kerstavond
Wees niet bang
Vierde zondag van de Advent
Tekenen van God
Derde zondag van de Advent
Jezus is de Messias, niet Johannes de Doper
Tweede zondag van de Advent, A
Licht en pastoraat
Christus Koning
Jezus Christus Koning van het heelal
33e zondag door het jaar
Wij zijn nodig!
32e zondag door het jaar
 
27e zondag door het jaar
 
25e zondag door het jaar
 
23e zondag door het jaar
 
Negentiende zondag door het jaar 
In deze wereld, van een andere wereld
Achttiende zondag door het jaar
 
Zeventiende zondag door het jaar
 
Zestiende zondag door het jaar
 
Veertiende zondag door het jaar
We zijn nodig
Pinkstermaandag
Maria, Moeder van de Kerk
Pinksterzondag
Daadkracht voor een andere wereld
Zevende zondag van Pasen, C
 
Hemelvaartsdag
Hemelvaart en fairtrade
Vijfde zondag van Pasen
 
Vierde zondag van Pasen
Jezus is het licht op onze weg
Bevrijdingsdag
 
Beloken Pasen
 
Tweede Paasdag
 
Stilteviering op weg naar Pasen
 
Palmzondag
 
Vijfde zondag van de vasten
 
Vierde zondag van de vasten, C
 
Derde zondag van de vasten
 
Eerste zondag van de vasten
God in mij opdiepen
Achtste zondag door het jaar
 
Zesde zondag door het jaar
 
Vijfde zondag door het jaar, C
 
Vierde zondag door het jaar
 
Derde zondag door het jaar
Een blijde boodschap voor iedereen
Doop van de Heer
God lieft mij ten leven
Driekoningen, C
 
Nieuwjaar
Leven van wat komt

2018

Feest van de Heilige Familie
 
Tweede Kerstdag: gedenkdag Stefanus
Geloofsgetuige zijn
Eerste Kerstdag
Uit God geboren
Kerstavond ,C
 
Derde zondag van de Advent
Tekens van hoop
Tweede zondag van de Advent
Leven van wat komt
Eerste zondag van de Advent, C
 
33e zondag door het jaar, B
Houvast
32e zondag door het jaar, B
Kijken als God
Allerheiligen/Allerzielen
 
30e zondag door het jaar, B
 
28e zondag door het jaar, B
 
25e zondag door het jaar, B
 
23e zondag door het jaar, B
Effata! Ga open!
22e zondag door het jaar
Wandelen met God
21e zondag door het jaar
Wie/wat kiezen wij?
Twintigste zondag door het jaar, B
 
Negentiende zondag door het jaar, B
Brood
Solidaridadviering
Brood dat leven geeft
Zeventiende zondag door het jaar
Van delen wordt niemand armer
Vijftiende zondag door het jaar
Profeten
Elfde zondag door het jaar,B
 
Zondag van de Drie-eenheid
 
Tweede Pinksterdag
God in mensen
Zesde zondag van Pasen
Alles rein?
Zondag van de Goede Herder
 
Derde zondag van Pasen
 
Tweede Paasdag
Groeien in verstaan
Vierde zondag van de veertigdagentijd, B
 
Derde zondag van de veertigdagentijd
Hij komt in ons midden
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Het offer van Isaak
Veertigdagentijd
Een tijd van bezinning
Aswoensdag
 
Zesde zondag door het jaar
Mag ik bij jou?
Driekoningen, B
Voor elke tocht een ster
Nieuwjaar
De kerk van de toekomst

2017

Oudjaar
 
Tweede Kerstdag
Toegewijd aan God
Eerste Kerstdag
Uit God geboren
Derde zondag van de Advent
 
Tweede zondag van de Advent
Gebukte mensen gaan rechtop
Eerste zondag van de Advent
 
Christus Koning
 
33e zondag door het jaar
Het evangelie van de talenten
32e zondag door het jaar
Wijsheid
31e zondag door het jaar
Gewoon zijn, zichzelf zijn
27e zondag door het jaar
Mensen als medescheppers
25e zondag door het jaar
De sleutel naar de toekomst
24e zondag door het jaar, A
 
21e zondag door het jaar, A
Wie zeg je dat Ik ben?
Negentiende zondag door het jaar
Waar blijven we?
Achttiende zondag door het jaar
Gedaanteverandering
Zestiende zondag door het jaar
 
Vijftiende zondag door het jaar
Toekomst zaaien
Dertiende zondag door het jaar
Slot van de zendingsrede
Twaalfde zondag door het jaar
Wees niet bang ....
Zondag van de Drie-eenheid
Zoektocht naar God
Tweede Pinksterdag
De taal van Gods liefde
Eerste Pinksterdag
Pinksterzending
Zevende zondag van Pasen
Vurig en eensgezind in gebed
Hemelvaartsdag
 
Zesde zondag van Pasen
 
Vierde zondag van Pasen
Zondag van de Goede Herder - Roepingenzondag
Derde zondag van Pasen
Emmausgangers
Tweede zondag van Pasen
Jezus' verschijning aan de leerlingen
Tweede Paasdag
 
Eerste Paasdag
Hij leeft! Zien en geloven
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
De opwekking van Lazarus
Vierde zondag van de veertigdagentijd
Zielig in mensenogen, mooi in Gods oog
Derde zondag van de veertigdagentijd
Een bron van levend water
Tweede zondag van de veertigdagentijd, A
Glans in ons leven .....
Eerste zondag van de veertigdagentijd
Op de proef gesteld
Achtste zondag door het jaar
Zorg en vertrouwen
Zevende zondag door het jaar
Zo goed als God zijn
Zesde zondag door het jaar, A
 
Vijfde zondag door het jaar, A
Met weinig zout al kun je het verschil maken!
Driekoningen
Openbaring van de Heer
Nieuwjaar
De ander tot zegen

2016

Tweede Kerstdag
Hoe blijf je overeind?
Derde zondag van de advent
Jezus anders dan de Doper
Tweede zondag van de advent
Dat een nieuwe wereld komen zal
Eerste zondag van de advent, A
 
Christus Koning, C
Het houdt niet op
33e zondag door het jaar
Voorboden van een nieuwe wereld
Allerheiligen
Allerheiligen en Allerzielen
30e zondag door het jaar
Geen pretenties tegenover God
28e zondag door het jaar, C
 
Gebedsdienst voor de schepping
Behoeders van de schepping
24e zondag door het jaar
 
22e zondag door het jaar
Bescheidenheid
21e zondag door het jaar
Ken ik jullie?
Maria ten hemelopneming
 
17e zondag door het jaar, C
Bidden
15e zondag door het jaar, C
Urnenpad
13e zondag door het jaar, C
In maar niet van deze wereld
Elfde zondag door het jaar, C
 
Sacramentsdag
 
Pastoraatsgroep
Drie-Eenheid
Tweede Pinksterdag
 
Zevende zondag van Pasen
Bidden
Zesde zondag van Pasen, C
Mijn vrede geef ik jullie
Vijfde zondag van Pasen, C
Heb elkaar lief
Vierde zondag van Pasen
Wie is Jezus?
Derde zondag van Pasen
De erfenis van Pasen
Tweede Paasdag
Tot leven gewekt
Eerste Paasdag
Emmaus
Vijfde zondag van de Vasten, C
Wie zonder zonde is ...
Vierde zondag van de Vasten, C
Alles wat van mij is, is ook van jou
Tweede zondag van de Vasten C paars
 
Eerste zondag van de Vasten
Moed nodig
Aswoensdag
Scheur je hart
Vijfde zondag door het jaar, C
Geroepen tot mensenvisser
Vierde zondag door het jaar
Profeten toen en vandaag
Derde zondag door het jaar, C
Jezus presenteert zich
Week van Gebed voor de Eenheid
Het woord is aan ons, aan jou!
Doop van de Heer
 
Driekoningen
Openbaring des Heren

2015

Kerstnacht
 
Vierde zondag Advent
 
Derde zondag Advent
-
Tweede zondag Advent
 
Laatste zondag door het jaar
Christus Koning ?!?!?!
33e zondag door het jaar
Voorbode van een nieuwe wereld
32e zondag door het jaar, B
Ons gemeenschappelijke huis
Allerheiligen en Allerzielen
Psalm 84
30e zondag door het jaar
Het wonder van gezien worden
29e zondag door het jaar
Verzet tegen extreme armoede
28e zondag door het jaar
Verkoop wat je bezit
26e zondag door het jaar, B
Gods Geest waait waar zij wil
24e zondag door het jaar
Lijden omwille van het Koninkrijk
23e zondag door het jaar, B
Ga open
22e zondag door het jaar
De letter of de geest?
21e zondag door het jaar
Kiezen kun je elke dag
20e zondag door het jaar
 
19e zondag door het jaar
Brood voor onderweg
18e zondag door het jaar, B
 
17e zondag door het jaar, B
Delen en overvloed
Solidaridad viering
De zevende dag
15e zondag door het jaar, B
 
14e zondag door het jaar, B
 
13e zondag door het jaar
Voluit leven
Sacramentsdag, B
Verbondenheid
zondag van de Drie-eenheid
God en wij
7e zondag van Pasen, B
Gastvrijheid
5e zondag van Pasen, B
Vruchtbaar leven
4e zondag van Pasen
Herder/herderin voor elkaar
3e zondag van Pasen
Vertrouwen
2e zondag van Pasen
Ontvang de Heilige Geest
Paasdag
Hij leeft! Zien en geloven
Paaswake, B
Overweging bij Paaswake
4e zondag van de vastentijd, B
Opnieuw geboren worden
3e zondag van de vastentijd, B
De tien geboden als wegwijzers naar vrijheid
5e zondag van het jaar, B
Job en Jezus: een wereld van verschil?
4e zondag van het jaar, A
Echt gezag
3e zondag van het jaar, A
Gods roepstem
Week van het gebed voor eenheid
Viering week van het gebed voor eenheid
Doop van de Heer
God lieft mij ten leven
Nieuwjaar
De ander tot zegen