Wie is wie?

← terug

Pastoraal team

Rob Pauls, diaconaal werker (tel. 043 3061706)

Eline Claassens

Math Gulpers

Annemarie Noijen

Marcel Mollink

Nan Paffen

Kerkbestuur Heerlen Zuid

Deken Hans Bouman, voorzitter

Hélène Barton, secretaris, H. Pancratius

Karin van Doormaal, H. Andreas

Frans Eurlings, H. Martinus

Herman van Leeuwen, H. Joseph

Ivo Lipsch, Molenberg

Guido van den Berg, penningmeester

Parochiebestuur

Karin van Doormaal, contactpersoon (045 5413568)

Deken Hans Bouman, pastoor

Marga Peters

Hub Vervoort

Lily v.d. Linden, notuliste

Pastoraatsgroep

Annemarie Noijen, contactpersoon (045 7506197/06 24999855)

Gastvrouwen

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Koffie op zondag

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Felicitatiegroep

Gerda Hayes, contactpersoon

Solidaridad

Harry Kerckhoffs, contactpersoon (045 5425153)

Taiama-Andreas

Marie José Brounen, contactpersoon (045 5319232)

Voor meer informatie www.taiama-andreas.org

Wereldwinkel

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Kerk en Samenleving Missionaire Werkgroep

Rob Pauls, contactpersoon (043 3061706)

 

Voorbereiding doop

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Voorbereiding eerste communie

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Voorbereiding vormsel

Marcel Mollink (contactpersoon)

Liturgiegroep

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Gezinsviering

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Kindernevendienst

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Misdienaars

Sanne Skrabanja, contactpersoon (045 5422243)

Brenda Noijen, tweede contactpersoon (06 23173932)

Lectoren

Brenda Noijen, contactpersoon (06 23173932)

Kosters/Collectanten

Piet Trepels, contactpersoon (045 5411155)

Organisten/fluitisten

Harry Kerckhoffs, contactpersoon(045 5425153)

Cantorgroep

Dolf Hutschemaekers, contactpersoon (045 5425783)

Harry Kerckhoffs, contactpersoon (045 5425153)

Sound of Peace and Freedom

Jac Zenden, dirigent en contactpersoon (045 5319744)

Het koor repeteert elke vrijdag om 20 uur in de kerk en verzorgt 1 x per maand een viering.

Kerkversiering

Connie Rutten, contactpersoon (045 5417064)

Financiën en administratie

Piet Trepels, gezinsbijdrage

Bezorgers parochieblad

Wim Bosch, contactpersoon (045 5421588)

Redactie parochieblad en website

Karin van Doormaal, contactpersoon (045 5413568)

 

Kerk en Kunst

Marga Meyer, contactpersoon, exposities (045 5415177)

Onderhoud kerkgebouw

Dolf Hutschemaekers

Schoonmaak kerkgebouw

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Onderhoud tuin

Dolf Hutschemaekers, contactpersoon (045 5425783)