Wie is wie?

← terug

INHOUD
Pastoraal team

Rob Pauls, diaconaal werker (tel. 043 3061706)

Eline Claassens

Math Gulpers

Annemarie Noijen

Marcel Mollink

Nan Paffen

Kerkbestuur Heerlen Zuid

Deken Hans Bouman, voorzitter

Hélène Barton, secretaris, H. Pancratius

Karin van Doormaal, H. Andreas

Frans Eurlings, H. Martinus

Herman van Leeuwen, H. Joseph

Ivo Lipsch, Molenberg

Guido van den Berg, penningmeester

Parochiebestuur

Karin van Doormaal, contactpersoon (045 5413568)

Deken Hans Bouman, pastoor

Barry Braeken

Marga Peters

Hub Vervoort

Lily v.d. Linden, notuliste

Pastoraatsgroep

Annemarie Noijen, contactpersoon (045 7506197/06 24999855)

Joke Adriaanssen

Marijke Canlon

Eline Claassens

Gerda Hayes

Will Heyster

Marga Meyer

Rob Pauls

Gastvrouwen

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Ank Frederiks

Gerda Hayes

Riet Noestheden

Miets Oosthoek

Marga Peters

Conny Rutten

Mia van der Scheer

Mia Voigt

Koffie op zondag

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Harry Kerckhoffs

Danny Muller

Riet Noestheden

Sri Rijst

Mia Voigt

Felicitatiegroep

Gerda Hayes, contactpersoon

Solidaridad

Harry Kerckhoffs, contactpersoon (045 5425153)

Ank Frederiks

Hans Heyster

Will Heyster

Hans Klücken

Wil Klücken

Marcel Mollink

Nelly van Ooijen

Taiama-Andreas

Marie José Brounen, contactpersoon (045 5319232)

Marian Brounen

Eline Claassens

Kelly Fofanah

Anne Gulpers

Marieke Gulpers

Gard Verstegen

Jacques Zenden

Voor meer informatie www.taiama-andreas.org

Wereldwinkel

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Ank Frederiks

Kerk en Samenleving Missionaire Werkgroep

Rob Pauls, contactpersoon (043 3061706)

Ria Houben

Voorbereiding doop

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Brenda Noijen

Voorbereiding eerste communie

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Bianca Schobben

Jac Zenden

ComKids

Na-communicanten; voor kinderen van groep 5-8

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Marleen Peree

Voorbereiding vormsel

Rob Pauls, contactpersoon (043 3061706)

Anita van den Berg

Nan Paffen

Ria Post

Liturgiegroep

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Marijke Canlon

Eline Claassens

Harry Kerckhoffs

Marga Meyer

Annemarie Noijen

Wim Warmerdam

Jacques Zenden

Gezinsviering

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Annemarie Noijen

Marga Meyer

Kindernevendienst

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Ria Post

Ellen Winthaegen

Misdienaars

Sanne Skrabanja, contactpersoon (045 5422243)

Brenda Noijen, tweede contactpersoon (06 23173932)

Laris Beganovic

Marko Jurisic

Bram Klinkenberg

Stephan Rutner

Lectoren

Brenda Noijen, contactpersoon (06 23173932)

Hans Fokkens

Annemarie Noijen

Nan Paffen

Marga Peters

Martijn Somberg

Odile Smeets

Kosters/Collectanten

Piet Trepels, contactpersoon (045 5411155)

Wim Bosch

Aris Joosten

Tiny Legius

Danny Muller

Sri Rijst

Mia van der Scheer

Organisten/fluitisten

Harry Kerckhoffs, contactpersoon(045 5425153)

Ben Dassen

Frank Rutner

Bart Scholtes

Jac Zenden

Cantorgroep

Dolf Hutschemaekers, contactpersoon (045 5425783)

Harry Kerckhoffs, contactpersoon (045 5425153)

Geert Bles

Gidi Cuppers

Nel Hutschemaekers

Riet Noestheden

Nelly van Ooijen

Marga Peters

Ilse Rijken

Tonny Sijstermans

Lenie Sikkenga

Toets Zeedzen

Jac Zenden

Sound of Peace and Freedom

Jac Zenden, dirigent en contactpersoon (045 5319744)

René Bonnie

Marie-José Brounen

Jos Franssen

Jos Kiehl

Regina Kiehl

Melanie Lindelauf

Henk Noijen

Annemarie Noijen

Nico Post

Linda Post

Linda Schobben

Mw. M. Schoonbrood

Dhr. M. Schoonbrood

Fauve Schoonbrood

Anja Verboeket

Het koor repeteert elke vrijdag om 20 uur in de kerk en verzorgt 1 x per maand een viering.

Kerkversiering

Connie Rutten, contactpersoon (045 5417064)

Marion Braad

Ine Geilen

Mia Voigt

Ellen Winthaegen

Financiën en administratie

Piet Trepels, gezinsbijdrage

Yvonne Fokkens, bijhouden lijsten vrijwilligers

Roel Hagoort, boekhouding

Bezorgers parochieblad

Wim Bosch, contactpersoon (045 5421588)

Nelly Bastiaans

Ben Dassen

Trees v.d. Honing

Ria Houben

Jan van den Hove

Dolf Hutschemaekers

Lia Klinkers

Tiny Legius

Jo Meyer

Gerry Moonen

Annemarie en Henk Noijen

Nelly van Ooijen

Finy Parsons

Ria Post

Jeanette Ribbens

Mia van der Scheer

Sjef Schmetz

Lenie Sikkenga

Piet Trepels

Agnes Verpoort

Ellen Winthaegen

Redactie parochieblad en website

Karin van Doormaal, contactpersoon (045 5413568)

Rob Pauls

Els Tieleman-Paas

Rens Trimp, website (rens.trimp@xs4all.nl)

Kerk en Kunst

Marga Meyer, contactpersoon, exposities (045 5415177)

Eline Claassens

Ank Frederiks

Onderhoud kerkgebouw

Lambert Cuppers

Dolf Hutschemaekers

Jo Janssen, adviseur

Schoonmaak kerkgebouw

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Lambert Cuppers

Eline Claassens

Marcel Mollink

Rob Pauls

Conny Rutten

Els Tieleman

Fieke Verschueren

Ellen Winthaegen

Onderhoud tuin

Dolf Hutschemaekers, contactpersoon (045 5425783)

Laris Beganovic

Wim Geilen

Leo Linden

Mark Schaffrath, Schoon GMS

Jacques Starreveld, Schoon GMS

Andreasparochie Palestinastraat 326 Heerlerbaan Heerlen