Wie is wie?

← terug

INHOUD
Pastoraal team

Rob Pauls, diaconaal werker (tel. 043 3061706)

Nan Paffen

Math Gulpers

Annemarie Noijen

Eline Claassens

Voor meer informatie ga naar de pagina van het pastoraal team

Federatiebestuur

Deken Hans Bouman, voorzitter

Frans Eurlings, vicevoorzitter

Hélène Barton-Lardinois, secretaris

Wiel Vaessen, penningmeester

Ivo Lipsch

Karin van Doormaal

Parochiebestuur

Hub Vervoort

Marga Peters

Karin van Doormaal

Barry Braeken

Deken Hans Bouman, pastoor

Voor meer informatie ga naar de pagina van het parochiebestuur.

Pastoraatsgroep

Annemarie Noijen, contactpersoon (045 7506197/06 24999855)

Joke Adriaanssen

Marijke Canlon

Gerda Hayes

Will Heyster

Marga Meyer

Gastvrouwen

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Riet Broekaart

Ank Frederiks

Gerda Hayes

Riet Noestheden

Miet Oosthoek

Conny Rutten

Mia van der Scheer

Mia Voigt

Koffie op zondag

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Harry Kerckhoffs

Danny Muller

Riet Noestheden

Sri Rijst

Mia Voigt

Felicitatiegroep

Gerda Hayes, contactpersoon

Solidaridad

Harry Kerckhoffs, contactpersoon (045 5425153)

Eline Claassens

Ank Frederiks

Hans Heyster

Will Heyster

Marcel Mollink

Nelly van Ooijen

Brigitte Vogt

Taiama-Andreas

Eline Claassens, contactpersoon (045 5718467)

Geert Bles

Marie José Brounen

Kelly Fofanah

Marieke Gulpers

Gard Verstegen

Jacques Zenden

Voor meer informatie www.taiama-andreas.org

Wereldwinkel

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Ank Frederiks

Voorbereiding doop

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Brenda Noijen

Voorbereiding 1e communie

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Ineke Elzinga

Bianca Schobben

ComKids

Na-communicanten; voor kinderen van groep 5-8

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Marleen Peree

Voorbereiding vormsel

Rob Pauls, contactpersoon (043 3061706)

Ria Post

Liturgiegroep

Eline Claassens, contactpersoon (045 5718467)

Marijke Canlon

Harry Kerckhoffs

Marga Meyer

Annemarie Noijen

Nan Paffen

Rob Pauls

Jacques Zenden

Gezinsviering

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Annemarie Noijen

Marga Meyer

Avondwake

Eline Claassens, contactpersoon (045 5718467)

Marijke Canlon

Annemarie Noijen

Kindernevendienst

Nan Paffen, contactpersoon (045 5423211)

Ria Post

Ellen Winthaegen

Misdienaars

Sanne Skrabanja, contactpersoon (045 5422243)

Marko Jurisic

Bram Klinkenberg

Stephan Rutner

Lectoren

Brenda Noijen, contactpersoon (06 23173932)

Samanta Beganovic

Hans Fokkens

Annemarie Noijen

Nan Paffen

Marga Peters

Karolinka Renckens

Martijn Somberg

Kosters/Collectanten

Piet Trepels, contactpersoon (045 5411155)

Wim Bosch

Aris Joosten

Tiny Legius

Danny Muller

Sri Rijst

Mia van der Scheer

Hub Vervoort

Organisten/fluitisten

Harry Kerckhoffs, contactpersoon 2 (045 5425153)

Ben Dassen

Frank Rutner

Bart Scholtes

Jacques Zenden

Cantorgroep

Dolf Hutschemaekers, contactpersoon (045 5425783)

Geert Bles

Eline Claassens

Gidi Cuppers

Harry Kerckhoffs

Riet Noestheden

Marga Peters

Tonny Sijstermans

Lenie Sikkenga

Toets Zeedzen

Sound of Peace and Freedom

Jacques Zenden, dirigent en contactpersoon (045 5319744)

Het koor repeteert elke vrijdag om 20 uur in de kerk en verzorgt 1 x per maand een viering.

Kerkversiering

Riet Noestheden, contactpersoon (045 5417329)

Dolf Hutschemaekers

Nelly van Ooijen

Mia van der Scheer

Martijn Somberg

Financiën en adminstratie

Piet Trepels, gezinsbijdrage

Yvonne Fokkens, bijhouden lijsten vrijwilligers

Roel Hagoort, boekhouding

Bezorgers parochieblad

Wim Bosch, contactpersoon (045 5421588)

Nelly Bastiaans

Ben Dassen

Trees vd Honing

Ria Houben

Jan van den Hove

Dolf Hutschemaekers

Lia Klinkers

Tiny Legius

Jo Meyer

Gerry Moonen

Annemarie en Henk Noijen

Nelly van Ooijen

Finy Parsons

Ria Post

Sjra en Henny Raemaekers

Jeanette Ribbens

Mia van der Scheer

Sjef Schmetz

Lenie Sikkenga

Piet Trepels

Agnes Verpoort

Ellen Winthaegen

Redactie parochieblad en website

Karin van Doormaal, contactpersoon (045 5413568)

Rob Pauls

Els Tieleman-Paas

Rens Trimp, website (rens.trimp@xs4all.nl)

Tentoonstellingen

Marga Meyer, contactpersoon (045 5415177)

Eline Claassens

Kerk en Kunst

Marga Meyer, contactpersoon (045 5415177)

Eline Claassens

Ank Frederiks

Onderhoud kerkgebouw

Lambert Cuppers

Dolf Hutschemaekers

Jo Janssen

Ger Klinkenberg

Schoonmaak kerkgebouw

Nelly van Ooijen, contactpersoon (045 5412975)

Onderhoud tuin

Dolf Hutschemaekers, contactpersoon (045 5425783)

Wim Geilen

Leo Linden

Mark Schaffrath, Schoon GMS

Jacques Starreveld, Schoon GMS

Andreasparochie Palestinastraat 326 Heerlerbaan Heerlen