Andreasparochie Heerlerbaan

Contact

Vieringen zaterdag 18.00 uur en
zondag 10.30 uur

Gastvrouw aanwezig di., wo. en vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06 andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles: 043 - 855 20 20

Rekeningnummers

Meer informatie

Vieringen

Parochieblad

Intenties

Dopen

Eerste Communie

Vormsel

Huwelijk

Ziekenzalving

Avondwake

Uitvaart

Urnenpad

Kerkbijdrage

Financiën

Kerkbestuur

Beloningsbeleid

Doelstelling en visie

Fairtrade

PrivacyverklaringZomerzegen
 • Voor mensen onderweg
 • en voor mensen thuis
 • is gezegend deze zomertijd
 • van groei en bloei.
 • Dat gezegend is deze periode
 • van minderen en loslaten.
 • Dat het rennen verandert in wandelen,
 • en dat prestatiedrang plaatsmaakt voor genieten.
 • Dat vriendschap versterkt mag worden
 • en er oog en oor is voor elkaar.
 • Geniet van wat andere mensen bieden,
 • en van wat de natuur in al haar volheid schenkt.
 • Dat er tijd is om stil te staan
 • bij hetgeen inspireert en bezielt.
 • Heb een goede tijd en leef
 • met het licht en de warmte van de zon,
 • met het heilzame donker en de rust van de nacht,
 • het waaien van de wind en de jacht van de wolken,
 • het verfrissende water,
 • de vaste grond onder je voeten.
 • In verbondenheid met wie of wat jou draagt.

(Anoniem)

Vieringen

Zaterdag 27 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 28 juli

10.30 uur: woord- en communieviering

Koor: Cantorgroep

Overwegingen

De overweging van 21 juli is te lezen op de website.

Parochieblad

Lees het parochieblad juli-augustus.

Openingstijden van het parochiehuis

De openingstijden van het parochiehuis zijn veranderd. Het parochiehuis is nu open op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt dan onder andere terecht voor het opgeven van intenties, met vragen over doop en huwelijk of om een kopje koffie te drinken.

Parochiebijeenkomst 22 juni

Op zaterdag 22 juni waren ongeveer dertig mensen aanwezig om te worden bijgepraat over de ontwikkelingen naar aanleiding van het vertrek van Rob in het najaar en van Marcel volgend jaar. Math Gulpers van het pastoraal team leidde de bijeenkomst.

Na de inleidingen van Math Gulpers en Hans Bouman volgde een uitgebreide discussie. Iedereen zal met zijn of haar eigen gedachten naar huis zijn gegaan. Maar het opgestarte denk- en discussieproces zal zeker helpen bij het nemen van beslissingen. Het was in elk geval in de ogen van parochiebestuur en pastoraal team een zinvolle bijeenkomst.

Lees hier het verslag.

Zingen!

Op zaterdag 19 oktober is het World Singing Day, een dag waarop wereldwijd wordt gezongen. Binnen het SoPaF-koor kwam het idee om hieraan mee te doen.

We kunnen en willen dit niet alleen doen en vragen dan ook aan iedereen die graag zingt, om met ons mee te doen. In de zomervakantie zullen we een aantal keren bij elkaar komen om te oefenen. Vind je het leuk om mee te doen, geef je dan op via de parochie of via e-mail: mariejose.brounen@gmail.com.

Uitstapje voor wijkbewoners

Elk jaar organiseert de parochie een uitstapje in vakantietijd voor mensen die thuis blijven. Dit jaar ontvangen we u op donderdag 8 augustus om 14.00 uur graag in de parochie voor een optreden van René Haustermans. René Haustermans is een kleinkunstenaar die naast eigen liederen liedjes van Toon Hermans zingt.

Wij vragen een bijdrage van 10 euro. De parochie zorgt voor koffie en gebak. Aanmelden per e-mail (parochiesintandreas@home.nl) of telefonisch (dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur naar het parochiekantoor 045 - 541 33 81).

Kroetwusjwandeling

De Sint Josephparochie, Missionair Overleg Parkstad en IVN Heerlen organiseren een kroetwusjwandeling op zaterdag 17 augustus. Vertrek om 10.00 uur bij de kerk van de Josephparochie, Heerlerbaan. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en wat lekkers. Afsluiting rond 13.00 uur.

De kroetwusj, granen en kruiden, worden tijdens de wandeling verzameld en gezegend bij de boskapel op het terrein van Parc Imstenrade.

De wandeling is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en voor rollators, rolstoelen, kinderwagens.

Synodale weg voor vrouwen - gespreksgroep

In februari is in onze parochie een groep van dertien vrouwen bijeengekomen om in het kader van het synodaal proces te spreken over rol van vrouwen binnen de Rooms-Katholieke Kerk en dan met name in onze eigen parochie. Omdat er een grote behoefte is gebleken aan verdieping en vorming voor vrouwen is besloten om deze vrouwengroep een vervolg te geven. De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdagmorgen 27 augustus om 10.30 uur.

Lees meer.

Yemenitische maaltijd

Twee vluchtelingen uit Yemen, moeder en dochter, komen veel in de kerk en wilden graag hun culinaire kunsten aanspreken en voor mensen in de parochie een echt Yemenitische maaltijd klaar maken. Gekookt werd in het azc en het eten vervolgens met spoed door Brigitte naar de parochie vervoerd. Het was lekker, en het was gezellig. Leila, Reham, Brigitte, bedankt!

Meer foto's.

Vluchteling

De afgelopen weken is twee keer in de viering gecollecteerd voor de levensreddende operatie van de vrouw van Fawaz, een Jemenitische vluchteling die elke week in de parochie komt voor taallessen. Na de geslaagde operatie in Cairo, Egypte heeft de vrouw enkele dagen op de ic gelegen; inmiddels is ze uit het ziekenhuis ontslagen. De collecte heeft 715 euro opgebracht. Dat is een groot bedrag in zo korte tijd. Wij danken alle gevers voor hun bijdrage.

De operatie kostte 500 euro. Van het resterende geld worden medicijnen betaald als de vrouw die nog nodig heeft, of anders een fiets. Want Fawaz heeft intussen een baan als afwasser gevonden. Met het openbaar vervoer komt hij 's avonds laat niet meer naar het azc.

Kauwen op het woord en drinken uit het beeld

Expositie Alfons Stadhouders (maker van het Andreasbeeld) en Pierre Kusters (kunstschilder) in onze kerk van 1 september tot 11 oktober.

Vrijwilligersmiddag

Voor zaterdag 12 oktober staat de jaarlijkse middag voor de vrijwilligers van de parochie gepland. Het programma is nog niet bekend. Dat volgt in het parochieblad van september. Maar als u van plan bent te komen, noteer dan alvast de datum. Wij hopen dat u komt!

Schilderdoeken communicanten

Op Hemelvaartsdag deden zes kinderen in onze parochie de eerste heilige communie. We vroegen de kinderen om op een schilderdoek uit te beelden hoe je een ander kunt helpen, hoe je iets goeds kunt doen.

Bekijk hier afbeeldingen van de schilderdoeken met de bijbehorende teksten.

Nieuws van Taiama-Andreas

Stichting Taiama-Andreas ondersteunt jongeren in het West-Afrikaanse land Sierra Leone. Bij de meeste parochianen is dit wel bekend. Deze keer willen we een van deze jonge mensen aan u voorstellen. Haar naam is Finah Conteh.

Lees verder.

Zonnepanelen

Op 11 juli liggen de zonnepanelen precies één jaar op het dak van onze kerk. De parochie heeft iets meer dan 11.000 euro ingezameld voor de zonnepanelen, het bedrag dat ze hebben gekost. Daarom kan de inzamelingsactie nu worden afgesloten.

In 2023 hebben de zonnepanelen 1660 kWh à € 0,50 = € 830 opgeleverd. De opbrengst is dit jaar tot dusver 1260 kWh à € 0,22 = € 277. De verwachte opbrengst over het eerste jaar (tot 11 juli 2024) is 3500 kWh. U ziet, de investering loont de moeite. Ook als de zon het, anders dan u, de afgelopen tijd behoorlijk heeft laten afweten!

Hulpactie Watersnood Indianengemeenschappen Zuid-Brazilië

Bij de immense overstromingen in de deelstaat Rio Grande do Sul zijn ook meer dan 80 inheemse gemeenschappen getroffen. Vele gezinnen hebben halsoverkop alles achter moeten laten en hoger gelegen plekken moeten opzoeken.

Financiële hulp uit het buitenland is welkom. Financiële hulp vanuit Nederland kan via de Steungroep Indianen in Brasil. Stuur uw bijdrage naar: NL65 INGB 0004 3532 77 t.n.v. Stichting Steun aan CIMI.

Lees meer.