Andreasparochie Heerlerbaan

Contact

Vieringen zaterdag 18.00 uur en
zondag 10.30 uur

Gastvrouw aanwezig di.-vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Stilteuur donderdag 10.30 tot 11.30 uur

Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06 andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles: 043 - 855 20 20

Rekeningnummers

Meer informatie

Vieringen

Parochieblad

Intenties

Dopen

Eerste Communie

Vormsel

Huwelijk

Ziekenzalving

Avondwake

Uitvaart

Urnenpad

Kerkbijdrage

Financiën

Kerkbestuur

Beloningsbeleid

Doelstelling en visie

Fairtrade

Privacyverklaring‘Kerk zijn’

Op 9 februari stond er een artikel in Trouw over bloedananassen van ‘Del Monte’ in Kenia. Het bedrijf staat in Kenia voor de rechter omdat zijn bewakers worden verdacht van het doden van ananasdieven. Wij kunnen de ananassen hier kopen in de supermarkten in de bekende groene blikjes en doen dat waarschijnlijk ook zonder blikken of blozen, want we houden wel van ananas als toetje zo nu en dan.

Dat artikel brandde in mijn vingers; ik vroeg in de keuken hier (in Cadier en Keer) of ze wel eens van ‘Del Monte’, gehoord hadden. En geloof het of niet, in de voorraadkast stond spul van ‘Del Monte’. Ik gaf hun het artikel van Trouw te lezen. En Chantal, die de inkoop doet, reageerde met: “dat wist ik niet; dan stoppen we vandaag met ‘Del Monte’; we willen niet medeplichtig zijn aan het lijden wat dat bedrijf die arme mensen in Kenia aandoet”.

Zo is het gebeurd; en ‘Del Monte’ heeft een brief van haar ontvangen over haar besluit.

Mijn vraag is: Heeft dit misschien iets met Kerk te maken?

Geert Bles

Vieringen

Zaterdag 13 april

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 14 april

10.30 uur: woord- en communieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Gebed voor Jacq Zenden (eerstejaardienst)

Overwegingen

De overweging van 6 en 7 april is te lezen op de website.

Parochieblad

Lees het parochieblad april-mei.

Opbrengst vastenactie

De communicanten hebben na de presentatieviering in maart cupcakes verkocht. De opbrengst, die voor het Vastenactieproject in Kenia is bestemd, was het mooie bedrag van € 221,-. In de collectebussen in de gang naar de kerk en op onze bankrekening is € 276,52 ontvangen. Het totaalbedrag van € 497,52 zal worden overgemaakt naar de Vastenactie. Samen met het rechtstreeks naar Vastenactie overgemaakte bedrag zal dat ten goede komen van de modelboerderij in Kenia.

Paaskaars

De bloemsiergroep heeft dit jaar de paaskaars beschilderd met symbolen. De duif van vrede met een olijftak verwoordt de vrede die tot stand komt door de Hoop die de wanhoop verdrijft.

Lees meer.

Café Mondiaal

Het ondersteunen van kansarme jongeren in Sierra Leone

Donderdag 11 april, 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48

We gaan het hebben over de activiteiten van de Stichting Taiama-Andreas. In maart jl. is er een delegatie op bezoek geweest in Kabala. Zo wordt er tijdens deze Café Mondiaal rechtstreeks verslag gedaan van de situatie aldaar. Wat zijn de prioriteiten van ouders en jongeren in een wereld die niet de onze is? Wat is de hulpbehoefte en waar kan in worden voorzien?

Parochiedag 13 april

Op zaterdag 13 april houden we onze parochiedag, van 14.00 tot 16.00 uur. Er is koffie met gebak, waarvoor het pastoraal team en parochiebestuur zorgdragen, Henk Koonen durft het aan om twee of drie nieuwe liederen met ons in te studeren waarvan de vrucht op de zondagochtenden te horen zal zijn.

Waarover willen we het gaan hebben?

Het bisdom vraagt parochies na te denken over hun kerkgebouw. Is ons kerkgebouw een lust of een last? Wat kun je er allemaal mee? Wat zijn de sterke en de zwakke kanten van het gebouw?

Wij hopen dat u van de partij bent. Geeft u in verband met de catering even door als u van plan bent te komen, persoonlijk of via de email?

Concert Paul van Loo

Zondagmiddag 14 april, 14.30 uur geeft Paul van Loo een gevarieerd en gezellig luisterconcert in de Andreaskerk (ingang Zeishof).

Wilt u graag een verzoeknummer indienen? Geef het dan even door voor woensdag 10 april aan onze gastvrouwen: 045 - 541 33 81 di. t/m vr. 10.00-12.00 uur.

De entreeprijs is € 8,-- inclusief koffie/thee met iets lekkers

Dag van de Aarde

Op zondag 21 april wordt in De Dobbeltuin aandacht besteed aan de Dag van de Aarde. Het thema is dit jaar bodemgezondheid. Er is een rondleiding door de Dobbeltuin en er wordt verteld over de Groene Golf, de stadstuin, stadslandbouw, het experiment IVN Bodem-gezondheid. Er zijn hapjes uit eigen oven en er is muziek van Domi Hendriks.

Iedereen is welkom. De toegang is gratis, maar een vrije gave wordt op prijs gesteld. Dobbeltuin, Dobbelsteijnstraat 12 in Heerlen, van 12.00 tot 16.00 uur.

Bibliodrama

Tonny Ubachs en Marcel Mollink willen je van harte uitnodigen om samen met ons Bijbelverhalen op een andere manier te gaan ontdekken, verdieping te zoeken vanuit nieuwsgierigheid en verwondering.

De eerste bijeenkomst is op maandag 29 april van 14.00 uur tot 16.30 uur in de Andreasparochie. Daarna spreken we met elkaar af wanneer de volgende bijeenkomsten zijn.

Kosten: € 5,00 per bijeenkomst.

Je kunt je aanmelden bij Tonny Ubachs: tubachs@home.nl of via telefoonnummer 06 - 57 17 91 93 of bij Marcel Mollink: butterflymarcel@hotmail.com of 045 - 574 03 78.

Lees meer over bibliodrama.

-->
Plantjes

Ook dit jaar kweekt Dolf Hutschemaekers plantjes. U kunt zonnebloemen, leeuwenbekjes, zinnia's, kerstomaatjes, courgettes, pompoen en broccoli komen ophalen vanaf 1 mei. Uw bijdrage is een vrijwillige gave. De opbrengst is voor de Vincentiusvereniging Heerlen. Vorig jaar is er in totaal voor € 309,60 bijgedragen. U kunt langs komen op Keerweg 36; graag bellen als u ze wilt komen halen, telefoon 045 - 542 57 83. Als ik achterom in de tuin ben, hoor ik geen bel en kunt u het beste doorlopen via het groene poortje.

Synode: de tweede ronde

Over een half jaar begint de tweede ronde van de bisschoppelijke synode over de Kerk in Rome. In de aanloop daar naartoe vroeg het bisdom, net als bij de eerste ronde, om reacties uit de parochies. In onze parochie hebben we daarvoor materiaal verzameld door middel van een enquête en een gespreksgroep van vrouwen, georganiseerd door Eline en Nan.

Lees verder.

Wat vraagt de Heer

De werkgroep liturgische schikkingen heeft voor de veertigdagentijd ook dit jaar het thema uitgebeeld dat in letters op de achterwand van de kerk prijkt: Wat vraagt de Heer.

Brief oecumene

De Andreas gelooft in de oecumene. Al heel lang doen we samen met de PKN Parkstad en nu ook deels met de Lutheranen Zuid-Nederland allerlei dingen samen, diaconaal en in de liturgie. Onlangs heeft het oecumenisch Platform Rome Reformatie het streven naar meer oecumene nieuw leven willen inblazen met een verklaring. Erkenning van het pauselijk ambt en de sacramenten lijkt voor een groep protestanten bespreekbaar en vooral wordt gesuggereerd dat Rome een protestantse liturgie zou kunnen erkennen. De Andreas en de Protestantse Parkstadgemeente hebben een brief naar het platform en de landelijke Raad van Kerken gestuurd waarin zij hun mening op de kwestie geven.

Lees hier de brief.

Activiteiten Klooster Wittem

Mystiek en noodlot - Etty Hillesum

Lezing door Jos Simons

18 april 19.30-20.30 uur

Tiny houses

Lezing Nancy Smeets

24 april 19.30-21.00 uur

Pelgrimslezing door Ralf Bodelier

Van Jeruzalem naar Bouillon - een omgekeerde kruistocht

11 mei 14.00-15.30 uur

Voor meer informatie zie www.kloosterwittem.nl/Agenda.