Foto's

← terug

Bijeenkomst bij vredeskapel Bautscherweg

Op zaterdag 18 september vond bij de vredeskapel aan de Bautscherweg een bijeenkomst plaats om aandacht voor vrede te vragen. De bijeenkomst werd in het kader van de week van de vrede door het Missionair Overleg Parkstad georganiseerd. Er werd muziek gemaakt en vluchtelingen uit het naburige AZC droegen gedichten voor over de vrede. Aan het eind van de bijeenkomst was er een moment van stilte in de kapel en werden kaarten met vredeswensen opgehangen in de vredesboom.

Opening expositie Elyanne Lempers

Op 15 augustus 2021 werd de expositie Verwondering van beeldend kunstenares Elyanne Lempers feestelijk geopend door wethouder Jordy Clemens. De muzikale omlijsting werd verzorgd door sopraan Floor Bosman.

Palmpasen 2020

Ook al kunnen we in deze crisistijd met de communicanten niet gezamenlijk palmpaasstokken maken, de thuisopdracht leverde zeker zo mooi resultaat op. Opa Sjaak was in elk geval super blij met de mooie stok van Finn. Maud bracht de stok naar haar overgrootoma. Dylana maakt een heel bijzondere palmpaasstok.

Protest tegen betrokkenheid ING bij verwoesting regenwoud

Al heel lang wordt het Amazoneregenwoud bedreigd door grootschalige landbouw, mijnbouw en de aanleg van wegen. Grote stukken bos worden gekapt of platgebrand om plaats te maken voor de verbouw van vooral soja. De grond wordt vergiftigd door de mijnbouw. De inheemse bevolking raakt haar bestaansbronnen kwijt, wordt verjaagd en soms vermoord.

Op initiatief van pastor Geert Bles onderneemt een groepje mensen uit de Andreasparochie, HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil actie tegen de Nederlandse betrokkenheid bij de vernietiging van het regenwoud.

Op 12 december zond Zembla een documentaire uit over het Amazonegebied en de Nederlandse betrokkenheid. In deze confronterende documentaire kwam onder meer naar voren dat de ING 1,2 miljard dollar investeerde in sojabedrijven en zo medeverantwoordelijk is voor de ontbossing van het Amazoneregenwoud. Reden voor het groepje om een protest te organiseren.

Zo protesteerden op maandag 23 december zo'n 20 mensen bij de ING-bank aan de Honigmanstraat in Heerlen tegen de investeringen van de bank in sojabedrijven. Veel kwamen uit de Andreasparochie, maar er waren er ook van Parksjtad in Transitie en HeerlenMondiaal. Er werden honderden folders uitgedeeld en veel gesprekken gevoerd. Voor sommige van de deelnemers was het de eerste keer in hun leven dat ze aan een demonstratie deelnamen. Het is Geert Bles toch weer gelukt om mensen de kerk uit te krijgen.

Het zeer informatieve programma van Zembla is nog te zien op NPOstart, bv. met de link: https://www.npostart.nl/zembla/12-12-2019/BV_101393871.

Parochiedag 23 november 2019

Op 23 november is tijdens de parochiedag in groepjes een gebedsviering voorbereid, die daarna ook heeft plaatsgevonden, in aanwezigheid van bisschop Smeets en deken Bouman. Daarna is tijdens een eenvoudige lunch nagepraat.

Vrijwilligersmiddag 22 september 2019

Op zondag 22 september vond in het mooie en sfeervolle Nivon-huis in Heerlen de jaarlijkse vrijwilligersdag van de parochie plaats. Het was reuzegezellig en het eten was voortreffelijk. Met dank aan de vrijwilligers die een hoop werk hebben verzet om deze middag mogelijk te maken. Het heeft de moeite geloond!

Kruisjestocht Goede Vrijdag 2019

Tijdens de kruisjestocht liepen we samen met mensen van Schoon GMS al prikkend de rommel van de stoepen halend, naar drie plekken in de buurt: de 'wereldschool', de Carmelflat en de Corisberg.

Palmpaasstokken gezegend op Palmzondag 2019

Op Palmzondag 14 april 2019 werden de Palmpaasstokken gezegend in de Andreaskerk. Daarna wandelden de kinderen met de stokken een rondje rond de kerk.

40-jarig jubileum Andreasparochie, 24 september 2017

Op 24 september vierden we het 40-jarig bestaan van de Andreasparochie. Het weer feestte mee. Het was een prachtige dag onder een stralende zon. Deken en pastoor Hans Bouman beet de spits af door vóór het begin van de viering een felicitatie uit te spreken, waarin hij niet terugblikte op de afgelopen veertig jaar maar de Andreas in het zonnetje zette door in te gaan op wat er in de Andreas allemaal aan goeds en moois gebeurt en van daaruit naar de toekomst te kijken. Dat was helemaal in lijn met de creatieve ideeën en artistieke vormgevingen die de vele werkgroepen van de parochie hadden bedacht om te laten zien welke kerk hen in de toekomst voor ogen staat. Het resultaat is een vrolijk kleurenspel dat je tegemoet spettert als je de kerk binnen loopt. Na de drukbezochte viering was er een feestelijke koffie voor de bezoekers, die zich te goed hebben gedaan aan de vele soorten gebak die op zondagochtend door vele dames - en hopelijk ook door een enkele heer - van de parochie vers uit eigen oven waren aangeleverd. In de kerkgang kon men onder het genot van de koffie en het gebak de kleurrijke schilderijen bewonderen die daar nu worden geëxposeerd. Artistiek zeer de moeite waard. In onze kerk gaan geloof, kunst en gezelligheid moeiteloos in elkaar over!

Dominee Henk van Es hield uit naam van de bevriende PKN-gemeenten Parkstad een toespraak waarin hij niet alleen de parochie feliciteerde met haar 40-jarige bestaan, maar ook Eline Claassens nog eens speciaal naar voren haalde om haar te bedanken voor haar inzet voor de oecumene en voor de goede samenwerking. Daar had Eline niet op gerekend, en ze kon haar verlegenheid nog maar net verbergen achter de enorme bos bloemen die ze in haar handen kreeg gedrukt. Daarna luisterde Ger, onze eigen onovertroffen huisgitarist, die ook nog eens uitstekend zingt, de koffie op met liedjes van Limburgse makelij die, nadat de eerste flessen bier en wijn waren aangesproken en een toost was uitgesproken op de parochie, steeds vrolijker door de aanwezigen werden meegezongen. Schrijver dezes deden sommige liedjes denken aan carnaval, maar hem is ingepeperd dat hij er geen snars verstand van heeft - wat ook zo is.

Het was een geslaagd jubileum. Het was een dag om dankbaar voor te zijn.