Nieuws

← terug

Paaskaars

De groep ATD Vierde Wereld heeft met veel plezier en zorg dit jaar de Paaskaars geschilderd. Iedereen heeft zo zijn deel bijgedragen: door ideeën aan te reiken, door te schilderen, door commentaar te geven en mee te denken.

De betekenis van de symbolen die wij gekozen en op de kaars hebben geschilderd:

  • De letters van het Griekse/Latijnse alfabet: de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste letter, het begin en het einde, de tegenstellingen of hetgeen zich aanvult.
  • Het Hart: het teken van onvoorwaardelijke Liefde.
  • De Zon in het Hart geplaatst is een teken van licht, warmte, vreugde en hoop.
  • Het Kruis geeft het lijden van Jezus en daarmee het lijden van de mens aan, de rode rand om het kruis is het bloed dat leven geeft, maar ook vergoten wordt. Het gouden kruis vraagt om eerlijk naar ons zelf te kijken, onszelf te louteren. Wie ben ik? Hoe sta ik in het leven? Hoe gaan we met elkaar om?.... We zijn als mens verbonden met elkaar en daarmee afhankelijk van elkaar, afhankelijk in de zin van ik besta, ik ben, omdat jij er bent. Als jij er niet was, wat had mijn leven dan voor betekenis? Wie zou ik dan zijn? Als mens maken we deel uit van de mensheid en daarmee van een eenheid
  • Vandaar ook de Wereldbol en de mensen eromheen verbonden ondanks de grote verscheidenheid, arm of rijk, dik of dun, jong of oud, van welke kleur dan ook…… we zijn allen gelijkwaardig, we hebben elkaar en elkaars talenten nodig en willen deze samen delen om te kunnen zijn wie we in wezen zijn.
  • De Vredesduif vraagt om vrede, vrede in ieders hart maar ook vrede in de wereld, elke oorlog in de wereld die nu woedt vraagt om vrede.
  • De Paastak ontluikt uit de Omega en verbindt de genoemde symbolen tot aan de Alpha waarmee we willen aangeven dat elk einde een nieuw begin in zich draagt. De zeegroene, turquoise kleur van de Paastak geeft de kracht van heling, het heel worden van de mensheid onze wereld aan. Deze kleur zit niet alleen in de Paastak, maar zit ook in de wereldbol en in de Alpha en de Omega.


Paasviering in klooster Wittem voor Oekraïense vluchtelingen

Op zaterdag 23 april vond in klooster Wittem een Paasviering plaats voor vluchtelingen uit de Oekraïne die her en der verspreid in Zuid-Limburg wonen. Het Paasfeest is voor orthodoxe gelovigen het belangrijkste feest van het jaar, en om hun een hart onder de riem te steken, heeft het platform Vluchtelingenbelangen Europa voor hen een viering georganiseerd met Oekraïense priesters. Onder andere de Andreasparochie, de parochie Ubach over Worms, de Protestantse Parkstadgemeente en klooster Wittem zijn in het platform vertegenwoordigd.

Na afloop van de viering was er een broodjesmaaltijd voor de naar schatting 100-150 aanwezigen. Hoogtepunt van de middag was voor de Oekraiense gelovigen de zegening van de etenswaren die ze voor dat doel hadden meegenomen. Na de ‘mis’ werden overal broden, taarten, koeken, cakes uit tassen en korven tevoorschijn gehaald. De vrijwilligers die de hele ochtend en middag in de weer waren - daaronder ook een aantal vluchtelingen uit het AZC in Heerlen -, dachten dat ze veel te veel eten hadden ingeslagen. Maar tot hun verbazing werden de meegebrachte spijzen meteen na de zegening weer zorgvuldig ingepakt om weer mee naar huis te nemen. ’s Lands wijs, ’s lands eer! In de tuin van klooster Wittem werd daarna, onder een warm zonnetje, door kinderen vervolgens nog naar hartenlust gespeeld. Het door een ondernemer gratis ter beschikking gestelde springkussen zorgde voor veel plezier.

Dankzij het vluchtelingenplatform en klooster Wittem is er een teken van solidariteit en medeleven uitgegaan naar de Oekraïense vluchtelingen. Fijn dat de Andreas daar financieel en organisatorisch haar steentje aan heeft kunnen bijdragen.

Eline Claassens, Rob Pauls

Plantenactie voor Vincentius

Ook dit jaar kweek ik plantjes. Dus u kunt zonnebloemen of andere bloemen komen ophalen vanaf 15 mei. U kunt langskomen op Keerweg 36 of ik kan de plantjes bij u komen brengen. Graag even bellen als u ze wilt komen halen, telefoon 045 - 542 57 83. Het voordeel is dat u ze dan ook kunt zien. Als ik achterom met de plantjes bezig ben, hoor ik geen bel en kunt u het beste doorlopen via het groene poortje. Uw bijdrage is een vrijwillige gave. De opbrengst is voor de Vincentiusvereniging Heerlen. Vorig jaar is er in totaal voor € 295 bijgedragen

Voor de groentetuin:

  • Kerstomaatjes. Kleine tomaatjes.
  • Moneymaker tomaten. Deze leveren wat grotere tomaten.
  • Courgettes en pompoenen. Dit jaar heb ik peervormige pompoenen (Butternut).

Zinnia:

Dit zijn de plantjes die altijd in de ronde bak staan bij de ingang van de kerk. Nu staan daar de witte en gele viooltjes in. Dit jaar komt er Zinnia Perzisch tapijt (bruingele bloemen) te staan. Het vorige jaar stond er Zinnia pompon (allerlei kleuren). Ik heb beide soorten in voorraad. Het is wel zo dat je aan een paar planten niets hebt; je zult een wat groter aantal moeten zetten, anders maken ze een zielige indruk. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

Zonnebloemen:

  • Heliant annuus, kleine zonnebloem, wordt ongeveer 1 meter groot.
  • Helianthus Stella, minizonnebloem. Op de verpakking staat dat deze 140 cm wordt. In gunstige omstandigheden wordt hij groter.
  • Helianthus. Dit is een reuzenzonnebloem, wordt 2 à 3 meter.

De volgende planten heb ik ook:

  • Eenjarige Mignon Dahlia, hoogte 35 cm.
  • Cosmos. Deze wordt 60 cm groot en oranje van kleur. Tegen de tijd van het wereldkampioenschap in Qatar is hij waarschijnlijk uitgebloeid.
  • Afrikanen, klein soort met geel bruine bloemen. Heel gewild door slakken; mieren hebben er een hekel aan.
  • Leeuwenbek, doet het alleen goed in de volle zon.

Verder heb ik Cannas knollen, die grote planten met heel grote bladeren geven. Er komt een rode pluim bovenop. Graag de vierkante potjes retour. Ronde potjes die u van mij hebt gekregen, kunt u ook teruggeven. U kunt ze achterlaten bij de Andreasparochie bij de achterdeur of bij de Keerweg achter het groene hek.

Dolf Hutschemaekers

Een middag over Taoïsme

Woensdag 8 juni van 14.00 – 16.00 uur

Vorig jaar heb ik aan de hand van een PowerPoint presentatie het Taoïsme toegelicht: een term die vele ladingen dekt of beter, die vele wegen bewandelt. Ontstaan als een van de talrijke denkstromingen tijdens de filosofische bloeiperiode in de Chinese geschiedenis in de periode van de Strijdende Staten tussen 500 en 250 voor onze jaartelling.

Men spreekt over filosofisch en religieus Taoïsme, maar tegenwoordig vindt men dit onderscheid kunstmatig. Het gaat eerder over twee componenten van een geheel. Beide vormen van Taoïsme delen immers eenzelfde basisvisie. Als religie is het geen religie naar westerse normen: canonieke leerstellingen, dogma’s, een geloofsbelijdenis en zelfs leidende instanties ontbreken maar het is eerder een levenswijze, een manier van omgaan met het leven zoals het zich dagelijks aandient.

Het Taoisme ontstond in een tijd waarin 7 feodale staten elkaar bestreden. Er was verbrokkeling van landgebied en politiek. Gedurende 250 jaar was er een groeiend wantrouwen, geweld, oorlog en daarmee gepaard gaande de aftakeling van morele waarden. In dergelijke tijden ontstaat steeds de noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe zekerheden: hier is dat in de tijd van de ‘100 filosofische scholen’. De belangrijkste Taoïstische teksten komen uit het boek Laozi of de Daodejing, toegeschreven aan Lao Zi. En uit het boek Zhuangzi, toegeschreven aan Zhuang Zi.

De basisgedachte van het Taoisme: alles is voortdurend in verandering. Daaruit ontstaan thema’s als de betekenis van vrijheid en onafhankelijkheid, scepticisme, spontaniteit en de zuivere ervaring. Alle vloeien zij voort uit de natuurlijke harmonie zoals die bestaat tussen mens, natuur en kosmos. De levensenergie(Qi) is geen statisch onveranderlijk iets maar de altijd aanwezige werking van Dao(Tao): de mens is van die weg (Tao/Dao) afgeraakt en moet daar naar terug.

Ook nu gebruik ik weer een Power Point presentatie, waarvan de kern deels een herhaling is van de vorige presentatie maar toegelicht aan teksten en verhalen uit beide boeken: naar de bronnen. Dat maakt het mogelijk voor hen die de vorige keer er niet bij konden zijn om nu aan te schuiven. Ik vind het fijn u weer te ontmoeten.

Gard Verstegen

Pim Heijster vertelt

19 juni na de viering

Onze zoon Pim heeft jarenlang in diverse ontwikkelingslanden gewerkt voor verschillende hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis, de Belgische en Nederlandse internationale coöperatie.

Vijfentwintig jaar geleden kwam hij terecht in de Peruaanse stad Cajamarca in het Andesgebergte waar hij arme boeren en fruittelers adviseerde. Ondanks dat de Nederlandse regering in 2000 besloot bij monde van de minister van ontwikkelingssamenwerking dat Peru niet langer een ontwikkelingsland was, wilde hij toch in Peru blijven. Hij was inmiddels getrouwd met Luz Marina, dierenarts en gespecialiseerd in zuivelproducten. Ze besloten toen samen een ijsfabriek te beginnen. In korte tijd hadden ze naast de fabriek ook acht verkooppunten in de stad met ruim 30 mensen in dienst, waarvan een aantal doven. De eerste was een doof meisje, dat thans een financiële functie vervult.

Op dit moment hebben ze vijf doven in dienst, die door hun handicap vroeger erg veel moeite hadden om in het arbeidsproces te worden opgenomen. Bij de aanname van horend personeel wordt vereist dat ze bereid moeten zijn gebarentaal te leren. Inmiddels hebben ze hun werkterrein verruimd tot een groots opgezet dovenproject in het onderwijs en zijn hun activiteiten ondergebracht in de stichting Gelijke Kansen, die onze andere kinderen hebben gevormd om hen financieel te steunen.

Ze komen eindelijk na 4 jaar weer eens hier en hij zou graag iets over hun project willen vertellen. Dat zal plaats vinden op zondag 19 juni, na de Viering. U bent van harte welkom om naar hun verhaal te luisteren.

Hans en Wil Heijster

Expositie Resi Hanssen-Klein

11 mei t/m 1 juli

Als bouwkundige voelt Resi Hanssen zich zeer vereerd om in de mooie kerk van Laurens Bisscheroux te mogen exposeren. De lichtstraat en de gang geven je de mogelijkheid om je (kunstzinnig) te uiten, terwijl je in de relatief donkere kerk weer tot jezelf komt, zo schrijft zij.

Haar fascinatie voor het landschap en de kleur probeert Resi tot uitdrukking te brengen in een aquarel. Aanvankelijk werd ze geblokkeerd door de werkelijkheid: lukt het wel om zo’n indrukwekkend beeld als een landschap op papier te krijgen in een sobere stijl? Uiteindelijk heeft ze het antwoord gevonden in een intensieve dialoog met de beeldmiddelen, waarin het toeval een grote rol speelt. De dynamiek van het scheppingsproces en de intuïtieve aanpak doen denken aan kalligrafie. Aandachtig, trefzeker maar… het eindresultaat wordt bepaald door het toeval.

De rust en de weidsheid die Resi ervaart bij het schilderen zijn voor haar een bron van kracht.

Nieuws van Vastenactie Andreas/Stichting Taiama-Andreas

Tijdens de vastenactie plaatsten we de volgende doelen op de voorgrond:

  • Basis- en middelbaar onderwijs: 40 schooluniformen voor het schooljaar 2022/2023.
  • Een activiteit met de groep tijdens moederdag.
  • Schoolgeld voor twee jongens voor een computercursus en een jonge man voor het tweede jaar van zijn opleiding tot elektricien.
  • Startkapitaal voor het opzetten een landbouwbedrijf voor één van de oudere vrouwelijke leden.

Daarvoor kon gedoneerd worden in de kerk in vier mandjes en via de rekening van de Andreasparochie en Stichting Taiama-Andreas.

Op 12 april werd er In de parochie een film vertoond waarin in een indrukwekkende blik gegeven werd in het leven van een Afrikaans gezin.

De geplande maaltijd op 3 april na de zondagdienst ging helaas door omstandigheden niet door. Op 26 juni zullen we deze Afrikaanse maaltijd alsnog gaan serveren. U bent van harte uitgenodigd na de viering op het plein voor de kerk. We vragen een vrije gave t.b.v. ons project.

Dankzij uw giften tijdens deze Vastenactie, kunnen bovenstaande activiteiten door YAN, de jongerenorganisatie in Sierra Leone worden uitgevoerd: namens hen veel dank. Over het totaal van de donaties zullen we u informeren tijdens de maaltijd op zondag 26 juni. We hopen dat u dan in grote getale aanwezig zult zijn. Graag even opgeven bij de parochie of via de e-mail, info@taiama-andreas.org. U kunt nog altijd geld overmaken naar Stichting Taiama-Andreas. Meer info: taiama-andreas.org.

Leesgroep

Er is een leesgroep geformeerd die aan de hand van het boekje 'Geloof en godsdienst in een seculiere wereld' van de Belgische bisschop Jozef de Kesel samen wil nadenken over wat kerk-zijn in de huidige tijd en voor de toekomst betekent. De Kesel geeft in zijn boek een analyse van de samenleving in Nederland en België en de verander(en)de plaats van de kerken daarin. Hij concludeert dat de kerk anders naar zichzelf moet gaan kijken en op heel wat punten moet veranderen. Een stimulerend boek voor wie zich bange of hoopvolle vragen stelt over de huidige kerk in Nederland.

Belangstelling? Meld u aan bij Rob Pauls of stuur een mailtje naar de parochie (parochiesintandreas@home.nl) of bel 045-5413381. Beoogde startdatum van de leesgroep is eind mei/begin juni. Frequentie van de samenkomsten is naar verwachting om de zes weken.

Rob PaulsBuurtkast Heerlerbaan geopend

Afgelopen zondag 24 april is de Buurtkast voor de Andreasparochie, officieel geopend door wethouder Loek Damen. Op deze zonovergoten dag, waren vele geïnteresseerde parochianen en buurtbewoners op de feestelijke bijeenkomst afgekomen.

Initiatiefneemster van de Buurtkast Heerlerbaan, Talitha Coenen, opende de bijeenkomst door te benoemen dat ze graag een grote kast wilde, centraal in de buurt, een kast van en voor de buurt. Een Buurtkast waarin buurtbewoners houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten kunnen achterlaten, die andere buurtbewoners weer mee kunnen nemen. Met als doel verspilling van levensmiddelen tegengaan en de zorg voor buurtbewoners stimuleren.

Toen Talitha bij de Andreasparochie aanklopte met het idee, was het team direct enthousiast en meer dan bereid om mee te denken en mee te werken om de Buurtkast te realiseren. Al pratende werd de kast steeds groter en meer en meer buurtbewoners werden betrokken.

De buitendienst van de gemeente paste de groenvoorziening voor de parochie aan en creëerde zo een plek voor de Buurtkast. En de kast werd bekostigd door de gemeente via de Buurtdeal, met dank aan Eugene Hodes en Sieger Terpstra van Buurtregie. Harrie Jonkman en deelnemers van Mondriaan, van houtwerkplaats de Brök, werden benaderd voor de bouw van een duurzame en op maat gemaakte kast, die niet alleen een eyecatcher zou zijn, maar ook vele jaren mee zou gaan. Het resultaat mag er zijn, het is een prachtige kast geworden!

Buurtbewoner en kunstenaar Joop Noordkamp maakte de prachtige schildering op de achterkant van de kast. Hierdoor krijgt de kast nog meer een uniek karakter.

Parochianen en buurtbewoners, verzamelden in aanloop naar de opening, producten voor in de Buurtkast. Het was meer dan genoeg om de kast voor de eerste keer te vullen.

Deelnemers van de bakkerijafdeling van woon- en werkgemeenschap Corisberg bakten heerlijke cakes. En de Plus supermarkt sponsorde ook wat lekkers voor bij de koffie tijdens de opening. Het is mooi om te zien dat zoveel buurtbewoners betrokken wilden zijn bij de totstandkoming van de Buurtkast. Daardoor is het doel, een kast van en voor de buurt, meer dan gerealiseerd, aldus Talitha.

Vervolgens nam wethouder Loek Damen het woord. Hij benadrukte dat het juist in deze tijd heel belangrijk is dat we mensen helpen die het wat minder hebben. De Buurtkast voorziet in deze behoefte. Daarbij sprak wethouder Damen de wens uit dat dit initiatief een vervolg gaat krijgen op vele andere plekken in de stad. Hierna volgde het officiële moment, waarbij de wethouder het lint rondom de kast verwijderde en de kast officieel opende.

Tenslotte richtte pastor Geert Bles het woord tot de aanwezigen. Hij verwees naar Laurens Bisscheroux, de architect van de parochie, die geen huizen wilde bouwen, maar gemeenschappen. De mijngeschiedenis, het Limburgse land, met hellingen, natuur en kleur waren voor hem belangrijk. Vanuit dat perspectief zag Bisscheroux de kerk als deel van het milieu, geïntegreerd in zijn omgeving en verbonden met de aarde. Pastor Bles vertaalde dit naar de parochie en de parochianen. De mensen van de Andreasparochie willen elkaar van dienst zijn en werken aan een betere wereld ook buiten de muren van de kerk. In deze gemeenschap staat de mens, kameraadschap en zorg voor elkaar centraal. De Buurtkast is hier een mooie, praktische uitwerking van.

Na het officiële gedeelte werd er nog een tijdje nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Mocht u producten willen doneren aan de Buurtkast, producten willen ruilen of hebt u producten nodig, kom dan vooral een keer langs bij de Buurtkast. De kast is 24 uur per dag geopend.

Fietspelgrimage rondom Sittard

Georganiseerd door Pelgrimsoord Klooster Wittem

Drie dagen op de fiets, langs verschillende Mariakapellen of -bedevaartsplekjes in de (wijde) omgeving van Sittard. Er wordt 40 tot 60 km per dag gefietst. De Maria-plekken die worden aangedaan, zijn onderdeel van het zogenaamde 'Marialint', een fietsknooppuntenroute langs kleine en grotere Mariabedevaartsplaatsen in Limburg.

Er wordt overnacht in het bezinningshuis van klooster Regina Carmeli in Sittard. Begeleidster is Nan Paffen, bedevaartspastor van Pelgrimsoord Klooster Wittem. Het aantal deelnemers is 12.

  • Data: maandag 30 mei tot en met woensdag 1 juni 2022.
  • Aanmelden via de receptie van het klooster, tel. 043 4501741 of via het aanmeldformulier op de website www.kloosterwittem.nl/Agenda.
  • Kosten: 200,- euro voor volpension; voor een eenpersoonskamer betaalt u 25 euro per nacht extra.