Nieuws

← terug

Aanmelden vieringen

Zolang de coronamaatregelen, waaronder de 1,5-meterregel, gelden is het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt voor de vieringen op zondag. Ook voor de viering op Pinkstermaandag moet u zich aanmelden.

Voor de zaterdagavondvieringen en de eerstevrijdagvieringen hoeft u zich niet aan te melden.

Omdat het regelmatig voorkomt dat we mensen moeten teleurstellen omdat er geen plaats meer is, vragen wij u om als u toch niet kunt komen, u af te melden; dan kan iemand anders in uw plaats komen.

U kunt zich aanmelden bij de gastvrouwen van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via tel. 045 - 541 33 81 of per e-mail: parochiesintandreas@home.nl).

Corona en de Andreasparochie

Al een jaar bepaalt corona hoe, wanneer en wat we samen kunnen doen. De maanden maart en april waren er geen vieringen in onze kerk. Vanaf mei kunnen we weer samen vieren met inachtneming van regels die we inmiddels allemaal kennen: gepaste afstand, handen ontsmetten, met een beperkt aantal bezoekers aanwezig zijn.

In de afgelopen maanden is gebleken dat mensen genoeg ideeën hadden om toch op een bepaalde manier 'Kerk' te zijn. Dat kan door elkaar te bellen, even een bezoekje te brengen bij die mensen die het nodig hadden, omzien naar elkaar.

In de Andreasparochie zijn zoveel mogelijk activiteiten doorgegaan. Denk aan het inloopuurtje bij de gastvrouwen, taalles voor de vluchtelingen, de stilteviering/meditatie op donderdagochtend, de tuinmannen, de versiergroep etc. Als we namen gaan noemen, gaan we beslist mensen vergeten, dus dat doen we niet.

Een oprechte, welgemeende dank aan iedereen die de afgelopen maanden op zijn/haar manier heeft bijgedragen aan de activiteiten in onze parochie.

Omdat in de vieringen in het weekend niet iedereen aanwezig is, merken we dat wel in onze weekendcollectes. Wij missen daardoor een belangrijke bron van inkomsten. We voelen ons wat ongemakkelijk om dit te vragen, maar toch: wilt u ons helpen? Iedere extra bijdrage, hoe klein of groot ook, wordt gewaardeerd! U kunt uw bijdrage overmaken op NL17 INGB 0003269778 of NL21 ABNA 0577627325 o.v.v. extra gift i.v.m. corona.

Marga Peters

Terugblik presentatieviering

In het weekend van 10 en 11 april hebben de 16 communicantjes, die op 18 juli hun eerste heilige communie doen, zich gepresenteerd. Zij maakten daarvoor een mooi blad over zichzelf; al die 16 blaadjes hangen nu aan de takken.

Het was ondanks de beperkende maatregelen een feestelijke viering, die ook de kinderen zelf bijzonder vonden. Hier een paar reacties:

"Ik vond het spannend, maar ook leuk om tegen de mensen te zeggen: ik ben Romy, ik ben 8 jaar en ik hou van voetbal. En ik vond het ook heel leuk om met alle kindjes samen te zingen."

"Ik ben Merel Crasborn. Op zondag 11 april ben ik aanwezig geweest bij de presentatiedienst. Ik vond de uiteindelijke mis mooi; de voorbereidingen voor de mis waren erg leuk. Ik mocht een stukje voorlezen en dit hebben we geoefend in de kerk en daarna ook thuis. Dit vond ik een beetje spannend maar eigenlijk ook wel heel erg leuk. Tevens vond ik het leuk om iets over mezelf te vertellen zodat iedereen mij beter leert kennen. Samen met mijn papa en mama en grote zus, Zoë, waren we aanwezig bij de mis. Mijn zus mocht helpen met de kaarsen aanmaken en ik mocht helpen bij het vasthouden van een bakje met hosties."

En Jasper zegt: "Ik vond het erg leuk om me voor te stellen aan iedereen en te vertellen wat ik leuk vind om te doen. Ik vond het wel een beetje spannend om zo voor iedereen te staan en dan wat over mij zelf te moeten vertellen."

Olijfolie met een missie

"Van werken in een vluchtelingenkamp op Lesbos naar duurzame hulp door samen te werken met olijfboeren op Lesbos om vluchtelingen te helpen. Lees ons verhaal over waarom we Olijfhelden zijn gestart en geniet van de pure smaak van 100% kolovi olijfolie."

Enkele maanden geleden was ik bij Gerda op bezoek. In de keuken stond op de hoek van een tafeltje een mooie zwarte fles olijfolie met Griekse letters erop. Haar zoon Maarten had haar dit geschonken omdat er zo'n mooi verhaal achter zat. Ze begint te vertellen:

"Deze biologische olijfolie komt uit Lesbos! Chanella Mackay is daar vrijwilligster geweest in het vluchtelingenkamp. Ze kwam in contact met de olijfboeren daar. Er ontstond het idee om vluchtelingen te helpen en de lokale economie te ondersteunen. Terug in Nederland richtte ze de 'Stichting Olijfhelden' op. Sindsdien verkoopt ze onder andere deze olijfolie. En weet: ieder flesje is een maaltijd voor een vluchteling."

Ik werd geraakt door haar verhaal en dacht direct: dit is iets voor de Andreas. Eline, Nan en Rob waren meteen enthousiast. Ik heb contact opgenomen met Chanella Mackay. Natuurlijk wilde ze heel graag een bestelling leveren. Helaas kon ze niet naar ons toekomen om haar verhaal te vertellen. Haar kinderen zijn nog klein en hebben haar volle aandacht nodig.

Tijdens een wake in Heerlen voor de vluchtelingen van Lesbos ontmoetten wij Henk Erinkveld van klooster Wittem, Ada Hagreis van de PKN en Elsje Mooij van het Humanistisch Verbond. Wij hebben hun verteld over de Olijfhelden. Ook zij hadden interesse. We konden bijna 50 flesjes olijfolie bestellen. Piet Trepels heeft dit allemaal geregeld. Hij heeft er voor de Andreasparochie inmiddels al weer 30 bijbesteld. Nelly en Ank verkopen ze via de Wereldwinkel in onze parochie. Toen ik Gerda en Maarten vertelde dat er inmiddels al bijna 80 flesjes zijn besteld, wisten ze niet wat ze hoorden. Hun gezichten straalden. De flesjes zijn voor € 9,95 te koop in onze parochie. Ook leuk als cadeautje! Voor meer informatie: www.olijfhelden.nl.

Marcel Mollink 

Plantjes voor Vincentius

Ook dit jaar kweek ik plantjes. Dus u kunt zonnebloemen of andere bloemen komen ophalen. Ik kan ze ook komen brengen. Uw bijdrage is een vrijwillige gave. De opbrengst is voor de Vincentiusvereniging Heerlen. Vorig jaar is er in totaal voor € 335 bijgedragen. U kunt langs komen op Keerweg 36 of ik kan de plantjes bij u aan de voordeur zetten. Graag even bellen als u ze wil komen halen (045 542 57 83). Het voordeel is dat u ze dan ook kunt zien.

Voor de groentetuin heb ik:

  • - Kerstomaatjes. Als het weer mooi blijft deze zomer, veel opbrengst.
  • - Trostomaten. Deze leveren wat grotere tomaten.
  • - Courgettes en pompoenen.

Zinnia

Dit zijn de plantjes die altijd in de ronde bak staan bij de ingang van de kerk. Dit jaar komt er Zinnia pompon (allerlei kleuren) te staan. Het vorige jaar stond er Zinnia Perzisch tapijt, bruingele bloemen. Dit jaar heb ik beide soorten in voorraad. Het is wel zo dat je aan een paar planten niets hebt. Je zult een wat groter aantal moeten zetten, anders maken ze een zielige indruk. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

Zonnebloemen:

  • - Helant annuus, kleine zonnebloemen, worden ongeveer 60 cm groot.
  • - Helanthus Stella, minizonnebloem. Op de verpakking staat dat deze zonnebloem 140 cm wordt. In gunstige omstandigheden wordt hij groter.
  • - Helianthus. Dit is een reuze zonnebloem, die wordt 2 à 3 meter hoog.

De volgende planten heb ik ook:

  • - Cosmos. Deze wordt 80 cm groot. Allerlei kleuren.
  • - Afrikanen, klein soort met geelbruine bloemen.
  • - Leeuwebek. Doen het alleen goed in de volle zon.

Verder heb ik Cannasknollen, die grote planten met heel grote bladeren geven. Er komt een rode pluim bovenop.

Graag de vierkante potjes retour. Ronde potjes die u van mij hebt gekregen, kunt u ook teruggeven. U kunt ze achterlaten bij de Andreasparochie bij de achterdeur of bij de Keerweg achter het groene hek zet-ten.

Dolf Hutschemaeker

Wel en wee van de parochie 'Het Eikske'

In Trouw van 29 april stond een artikel over de St. Michaelkerk, buurparochie van de Andreas; een sereen en eerlijk verhaal over wat er toen, zo’n 50 à 60 jaar geleden, gebeurde in die parochie. Een gemeenschap die, onder de bezielende leiding van de bevlogen herder Miedema en in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, naar wegen zocht om de kerk te ontdoen van de ballast van het verleden en bij deze tijd te brengen. Maar de weg was zwaar; er waren veel spanningen die jammer genoeg leidden tot verharding van standpunten, en dit niet alleen binnen de gemeenschap, maar ook met het bisdom.

We zijn inmiddels een halve eeuw verder; het gebouw van Het Eikske is, zoals dat heet, ‘aan de eredienst onttrokken’ en wordt volgens het artikel in Trouw binnenkort afgebroken. En dit, terwijl de Andreas, die toch aan die parochie grenst, nog volop denkt – en bouwt – aan toekomst. Voldoende tijd is voorbij gegaan om in alle rust terug te kijken op die periode en met elkaar na te denken over: wat was er goed in wat daar gebeurde? En waar ging het niet goed? Het pastoraal team van de Andreas is van mening dat het vruchtbaar zal zijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan op de eerstkomende parochiedag. En dit te doen aan de hand van het genoemde artikel. Een kopie zal daarom beschikbaar zijn in de Andreas voor diegenen die geen Trouw lezen.

Geert Bles

Expositie Loedy Leufkens en Suzanne van Dinther

30 april - 24 juni

Loedy Leufkens en Suzanne van Dinther hebben jaren in de zorg gewerkt. Met hun pensioen in zicht zijn zij enkele jaren geleden op zoek gegaan naar een zinnige invulling van hun tijd.

Schilderen leek hen wel een uitdaging. Ze bezochten diverse exposities, volgden lessen, kwamen in gesprek met kunstenaars en verdiepten zich in de kunst als zodanig. Inmiddels durven ze hun werken aan een breder publiek te tonen. Ze zijn erg blij dat ze in onze kerk mogen exposeren.

Geniet van de werken. Zij geven graag een persoonlijke toelichting. Loedy is bereikbaar onder 06 23982382 Suzanne is bereikbaar onder 06 12651030.Opnieuw, elke derde dinsdag van de maand op de Promenade, Heerlen een wake voor vluchtelingen van 12:00 tot 13:00 uur

De erbarmelijke opvang voor vluchtelingen aan de grenzen van Europa blijft zorgwekkend en beschamend. In de aanloop naar de verkiezingen organiseerde het regionaal Platform voor Vluchtelingen, waar ook de Andreas lid van is, een vijftal wakes in de stad. Op verzoek van Lopend Vuur, een landelijke organisatie voor vluchtelingen, gaan we door met waken, in Heerlen, in Valkenburg en mogelijk ook in Sittard, Venlo en Nuth.

In Heerlen wordt er elke derde dinsdag van de maand van 12:00 tot 13:00 uur gewaakt, rond de boom bij Berden/ Schunck en de voormalige Rabobank op de Promenade.

Amnesty International, Humanistisch Verbond, klooster Wittem, PKN-Parkstad, parochies Andreas en Waubach, zij doen weer mee. Naast waken – stilstaan bij wat het betekent op de vlucht te zijn in extreem moeilijke omstandigheden – proberen we met voorbijgangers te praten, en naar hen te luisteren.

De wakes in februari/maart leerden ons dat menig voorbijganger het gevoel had dat zijn of haar eigen situatie door niemand werd gezien en begrepen. Zou dat een reden kunnen zijn waarom ze geen belangstelling lijken op te brengen voor het lot van anderen die het misschien nog moeilijker hebben dan zijzelf? Wordt er wel voldoende geluisterd naar wat mensen in ons land bezighoudt en beweegt?

Door te waken besef je opeens dat als je van waken een levenshouding probeert te maken, je mensen op het spoor komt. Je ziet en hoort wat er speelt, je kunt hen vragen hoe zij zich een betere wereld voorstellen en of ze daarover verder met je in gesprek willen gaan, of dat burgerparticipatie bijvoorbeeld een goed begin zou zijn?

Van harte welkom op dinsdag 18 mei en 15 juni, Promenade.

Eline Claassens

lid Platform Vluchtelingenbelangen Europa

Bericht van Stichting Taiama-Andreas

Sierra Leone, een kijkje in…

In de vijf jaar dat ik Sierra Leone bezocht zijn er prachtige foto's gemaakt van mensen, dorpen en het dagelijkse leven. In 2019 en 2021 heb ik een fotoalbum gemaakt met de mooiste foto's. Het plan voor de toekomst is om nog meer albums te maken, steeds met de titel Sierra Leone, een kijkje in...

De foto's in de albums staan niet in chronologische volgorde; de foto van het busje in het tweede album dat naar Semamaya rijdt, vertrekt in 2017. De foto van de mensen in het busje stamt uit 2020 en de foto van de grote cotton tree bij de entree van het dorp, is een WhatsApp-foto die ik in 2021 kreeg toegestuurd van een van de leraren van de basisschool in Semamaya. WhatsApp-foto's zijn van mindere kwaliteit. De foto's staan dus in functie van het verhaal. Om iedereen te laten genieten van de albums heb ik ze digitaal gedeeld op onze website. Ga naar taiama-andreas.org en klik bovenin op reisverslagen en vervolgens op fotoalbums. Of kijk op taiama-andreas.org/category/fotoalbums/. Veel kijkplezier!

Namens Stichting Taiama-Andreas,

Marie-José Brounen


'Wie is schuldig'

Op 4 maart is het manifest Wie is schuldig gelanceerd. Vivian Lataster ging met haar gasten in gesprek over het bundelen van krachten, over financiële redzaamheid van kinderen en jongeren, over hoe de mens boven het systeem te stellen en dit systeem te durven kraken.

Naar aanleiding van de voorpremière van de documentaire De schuldmachine, vertoond in Het Forum in Sittard en daarna op NPO in september 2019 is er door de Gideonsbende (toen ter plekke opgericht) een manifest geschreven om de wereld van de schuldenproblematiek te doorbreken en perspectief te bieden aan mensen die gevangen zitten in schulden.

In de talkshow wordt het manifest onder de aandacht gebracht en aangeboden aan een aantal mensen 'die aan de knoppen draaien'. Precies zoals we (de Gideonsbende) in het najaar van 2019 in het Kindcentrum in Sittard met z'n allen hadden bedacht.

Naast de maakster van De Schuldmachine, Valerie Schuit, en enkele geportretteerden uit de documentaire zullen verschillende belangrijke betrokkenen, professionals en bestuurders aan tafel zitten. Gedeputeerde Housmans (sociale zaken) van de provincie Limburg zal het eerste exemplaar van het manifest in ontvangst nemen.

Ook ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg heeft meegewerkt aan dit manifest.

De talkshow te zien via het Youtubekanaal van Burgerkracht Limburg: https://youtu.be/pTa0VRJvcss). Het manifest is te lezen of te krijgen bij: www.burgerkrachtlimburg.nl of depijler@burgerkrachtlimburger.nl.

Marion Braad

Amazonewerkgroep doet voorstellen voor regeerprogramma:
Stop ecocide en schending mensenrechten

Ruim twee jaar geleden begon pastor Geert Bles met een aantal mensen van de Andreasparochie een actie tegen ontbossing en mensenrechtenschendingen in het Amazonegebied. Later kwamen daar mensen van HeerlenMondiaal en Indianen in Brasil bij. Dat werd de Amazonewerkgroep. We richten ons vooral op Nederlandse bedrijven, financiële instellingen en overheid. We schreven brieven naar minister Kaag, leden van de Tweede Kamer en bedrijven die actief zijn in Brazilië. We benaderden banken en pensioenfondsen die beleggen in bedrijven die bijdragen aan de verwoesting van de Amazone. We voerden actie bij de ING-bank in Heerlen en spraken met een vertegenwoordiger van het ABP over het beleggingsbeleid.

De verkiezingen van 17 maart en de vorming van een nieuwe regering waren de aanleiding om opnieuw aandacht te vragen van de Nederlandse politiek. We werden daarbij ook geïnspireerd door de apostolische vermaning Querida Amazonia van paus Franciscus. Dus schreven we een brief naar de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer waarin we voorstellen doen voor een regeringsprogramma.

Uit de reacties op eerdere brieven bleek dat er wel richtlijnen zijn voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Bedrijven zeggen dat ze zich daaraan houden, maar doen dat lang niet altijd. En daar staan geen sancties op. Daarom pleiten wij in onze brief voor wetgeving die Nederlandse bedrijven dwingt ook in het buitenland mensenrechten te respecteren en het milieu te beschermen. De vrijblijvendheid moet van tafel. Het kan niet zo zijn dat bedrijven met praktijken waarvoor ze in Nederland vervolgd zouden worden, daar in het buitenland mee wegkomen.

Wetgeving in Nederland is nodig, maar de problemen moeten ook internationaal aangepakt worden. Al sinds 2014 wordt binnen de Verenigde Naties gewerkt aan het UN Binding Treaty on Business and Human Rights. Er zit niet veel schot in de onderhandelingen. We vragen daarom dat de nieuwe regering zich zal inspannen om dit verdrag tot stand te brengen. Ook stellen we voor dat de regering het voortouw neemt bij multilaterale actie ter bescherming van bossen.

De huidige grootschalige verwoesting van het milieu kun je kenschetsen als ecocide. Er wordt internationaal actie gevoerd om ecocide als een misdaad tegen de menselijkheid te beschouwen die die bij het Internationaal Strafhof vervolgd kan worden. Ook in de Tweede Kamer is zo'n voorstel gedaan. We vragen de regering om ecocide toe te voegen aan de misdrijven die bij het Internationaal Strafhof vervolgd kunnen worden.

Hopelijk kan onze brief helpen om milieu en mensenrechten een plaats te geven aan de formatietafel. De volledige brief is te vinden op deze website.

Amazonewerkgroep Heerlen

De vicieuze cirkel van armoede doorbreken

Hoe doen we dat? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we ons verdiepen in het bestaan van armoede, met name generaties lange armoede, zijn er goede en slechte armen, zouden mensen kiezen voor een leven in schrijnende armoede?

Joseph Wresinski, oprichter van ATD Vierde Wereld (1917-1988), vertelt hoe belangrijk het is om in je leven mensen te ontmoeten die je respecteren en echt in je capaciteiten geloven. Het onderscheid tussen de goede en de slechte komt – volgens hem – van degenen die de mensen niet echt kennen of ontmoeten en niet naar hen (willen) luisteren. Je bent nog geen slechte arme, omdat anderen je uitsluiten. Het is soms makkelijker om te zeggen dat iemand niet interessant is, dan om hem te helpen. Want om hem te helpen, moeten we een tijdje met hem op willen trekken. Wresinski onderstreept ook dat de armsten ons veel te vertellen hebben over rechtvaardigheid. Want ze hebben onrecht meegemaakt, ze weten wat het is om slecht behandeld te worden. Ze weten ook wat vrijheid is. Vrijheid wanneer je voortdurend afhankelijk bent van een overheidsbeleid dat op iedere slak zout legt en je met willekeur behandelt.

Volgens Wresinski zal schrijnende armoede dan pas vernietigd worden, als we bereiken dat de ongelukkigen en de mensen die hen ondersteunen, zich met hart en ziel gaan inzetten voor onderlinge solidariteit en elkaar ondersteunen.

Hopelijk kan deze tekst bijdragen aan een stapje dichterbij het doorbreken van die vicieuze cirkel.

Meer weten: kijk op de website www.atd-vierdewereld.nl of mail naar zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl.

Marion Braad

Stilteuur wordt weer stilteuur!

Kort na het begin van de corona-uitbraak is de parochie begonnen met een stilte-uur op donderdagochtend. Op een gegeven ogenblik is daar een bezinningsmoment bij gekomen dat zich gaandeweg ontwikkeld heeft tot een gezamenlijk verdiepend gesprek over korte teksten, meestal uit de Bijbel.

De deelnemers aan de gesprekken ervaren de gesprekken als waardevol en willen er graag mee door gaan. Het is wonderbaarlijk hoeveel er in een gezamenlijk gesprek op tafel komt aan inzichten over de evangelielezing van de dag! In feite is op deze manier, zonder dat dat de bedoeling was, het vroegere ‘In gesprek met de Bijbel’ op vrijdag nieuw leven ingeblazen.

Maar de keerzijde van deze mooie ontwikkeling is dat er mensen zijn die tijdens het stilteuur voor stilte kwamen en die nu niet meer vinden. Ze hebben gelijk als ze het jammer vinden! Dus hebben we besloten om vanaf januari weer een echt stilteuur in te stellen, op donderdag tussen 10.30 en 11.30 uur, voor wie stilte zoekt. De poort aan het kerkplein staat voor u open.

Wie wil, kan daarna om 11.30 uur naar de koffiekamer gaan om bij een kop koffie van gedachten te wisselen over een bezinnings- of Bijbeltekst. U bent welkom! Want ook dat hebben we geleerd: stilte aan het begin en aan het einde van een bezinning draagt enorm bij aan de verdieping. Geen verdieping zonder verstilling!

Rob Pauls

Jaarthema

De liturgiegroep heeft als jaarthema voor het komende jaar gekozen voor Vertrouwen.

Vertrouwen heeft alles te maken met jezelf over willen geven aan waar je voor bent bedoeld; met beseffen dat je mede-geschapene bent in de schepping, een schepsel gelijk andere schepselen. Je mag meedoen, net als alle dieren en planten en de aarde waarop we leven, omdat Hij ons vertrouwt en blijft vertrouwen, wat er ook gebeurt.

Vertrouwen heeft twee kanten: je kunt het geven en je kunt het krijgen. God heeft ons als eerste zijn vertrouwen geschonken: Hij heeft ons gemaakt, Hij zag dat het goed was, en Hij schonk ons de schepping. Helaas hebben wij zijn vertrouwen veel te vaak geschonden.

Wij van onze kant moeten vertrouwen schenken aan God. Wij willen graag alles zelf regelen, omdat we Gods wegen niet altijd zien. Maar vertrouwen op God betekent: hopen en geloven dat Hij voor ons zorgt, dat het goed afloopt met de wereld; het betekent je overgeven en loslaten. Een les in bescheidenheid en nederigheid. Wij moeten loslaten, maar één ding is zeker: God zal ons nooit loslaten. Daar kunnen we een jaar mee vooruit!

De liturgiegroep