Nieuws

← terug

Aanmelden vieringen

De bisschoppen versoepelen in de lijn van het actuele overheidsbeleid de regels waaraan kerken moeten voldoen om voor vieringen samen te komen. Voor de Andreaskerk betekenen de nieuwe regels voorlopig het volgende:

 • Kleinere kerken mogen voortaan maximaal 50 (in plaats van 30) mensen ontvangen. Maar de anderhalve meter blijft van kracht zo-dat er voor de Andreas in feite niets verandert: wij kunnen met de afstandsregel 30/35 mensen herbergen.
 • U moet reserveren om aan de vieringen op zondag deel te kunnen nemen.

U kunt zich aanmelden bij de gastvrouwen van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via tel. 045 - 541 33 81 of per e-mail: parochiesintandreas@home.nl).

Boerderijviering

Dit jaar willen we de boerderijviering weer laten plaatsvinden. Met deze viering luiden we het zomerseizoen in, dit jaar een periode waarin er hopelijk weer meer mogelijk is dan het afgelopen jaar. We zijn te gast op de boerderij van de familie Gielkens, aan de Heerlerbaan 323. De viering is op zondag 11 juli om 10.30 uur.

Let op:

 • De viering is buiten en vindt daarom alleen plaats bij goed weer; bij regen is de viering in de Andreaskerk. Volg de actuele situatie op onze website: www.sintandreas.nl. Als de viering op de binnenplaats van de boerderij is, is er geen viering in de Andreaskerk.
 • Voor deze viering is het nodig dat u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan bij de gastvrouwen (tel. 045 - 541 33 81 ) of per e-mail (parochiesintandreas@home.nl).
 • Alles is uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Volg ook daarvoor onze website.

Eerste communie

Op zondag 18 juli is dan eindelijk de grote dag voor de 16 communicantjes van dit jaar. Zestien kinderen doen dan hun eerste heilige communie. In de presentatiedienst stond de boom al centraal en hebben zij zich op boomblaadjes aan de parochie voorgesteld. Die boom staat ook in de communie centraal in het verhaal van Zacheus, de tollenaar, die in de boom klom om Jezus te zien; die gehate tollenaar die mensen veel te veel geld vroeg. Maar Jezus kiest juist hem uit om bij hem te gaan eten en dat blijft niet zonder gevolgen… De kinderen zijn ermee aan de slag gegaan.

Op 18 juli zullen er twee communievieringen zijn (vanwege de nog steeds geldende beperkingen in aantallen): om 10.00 uur en om 12.00 uur. Helaas is er dan geen ruimte voor andere parochianen (wel natuurlijk op zaterdagavond, 18.00 uur).

De communicantjes zijn afkomstig van OBS de Tovercirkel, SBO de Pyler en SBO Arcadia. Dit zijn hun namen: Merel Crasborn, Nova Eussen, Romy Reijnen, Siënna Meessen, Elena Meessen, Jayh Jeridi, Mac Khalid Castillo, Jippe van der Laan, Ayinde Lahaije, Ivan Quadackers, Jasper Hartkamp, Gianni Ernst, Daan Schloesser, Lynn Henssen, Shannen Kochen, Bentley van der Velden.

Wij wensen alle communicanten en hun familie van harte veel geluk, Gods zegen en een mooie communiedag toe.

Jacq Zenden, Marcel Mollink, pastor Geert Bles, Bianca Schobben en Nan Paffen

Terugblik presentatieviering

In het weekend van 10 en 11 april hebben de 16 communicantjes, die op 18 juli hun eerste heilige communie doen, zich gepresenteerd. Zij maakten daarvoor een mooi blad over zichzelf; al die 16 blaadjes hangen nu aan de takken.

Het was ondanks de beperkende maatregelen een feestelijke viering, die ook de kinderen zelf bijzonder vonden. Hier een paar reacties:

"Ik vond het spannend, maar ook leuk om tegen de mensen te zeggen: ik ben Romy, ik ben 8 jaar en ik hou van voetbal. En ik vond het ook heel leuk om met alle kindjes samen te zingen."

"Ik ben Merel Crasborn. Op zondag 11 april ben ik aanwezig geweest bij de presentatiedienst. Ik vond de uiteindelijke mis mooi; de voorbereidingen voor de mis waren erg leuk. Ik mocht een stukje voorlezen en dit hebben we geoefend in de kerk en daarna ook thuis. Dit vond ik een beetje spannend maar eigenlijk ook wel heel erg leuk. Tevens vond ik het leuk om iets over mezelf te vertellen zodat iedereen mij beter leert kennen. Samen met mijn papa en mama en grote zus, Zoë, waren we aanwezig bij de mis. Mijn zus mocht helpen met de kaarsen aanmaken en ik mocht helpen bij het vasthouden van een bakje met hosties."

En Jasper zegt: "Ik vond het erg leuk om me voor te stellen aan iedereen en te vertellen wat ik leuk vind om te doen. Ik vond het wel een beetje spannend om zo voor iedereen te staan en dan wat over mij zelf te moeten vertellen."

Gevarieerde, kleurrijke, schilderijen van Kathy Janssen

Expositie 25 juni tot 10 augustus, Andreaskerk

Ik volg lessen bij de bekende Heerlense kunstschilder Joop Noordkamp. Ook in coronatijd, maar dan digitaal. De verscheidenheid van zijn opdrachten leidde tot verrassende resultaten. Enkele hiervan wil ik in deze nieuwe expositie graag met jullie delen.

Bloemen zijn vaak onderwerp in mijn schilderijen. Ze zijn voor mij het symbool van leven, liefde en kracht. Bloemen en kleuren horen bij elkaar. Ze zijn een onuitputtelijke inspiratiebron. Mijn werken voer ik uit in aquarel, ecoline, olie-, of acrylverf. Vaak in een combinatie daarvan. Ook bij gebruik van aquarelverf kies ik voor krachtig kleurgebruik.

Ik wens jullie vooral veel kijkplezier en ben benieuwd naar jullie reacties.

Alle werken zijn te koop.

Kathy Janssen

Tel: 045-5417893

E-mail: kathy@janssen.nuLezing over St. Jan, Johannes de Doper

De man die het volk van Israël in woord en doop voorbereidde op de komst van de Messias. Enkele thema’s die aan bod komen in de lezing: Johannes’ geboorte, zijn leven bij de Esseense gemeenschap, zijn wijze van dopen en zijn onthoofding door Herodes, zijn band met de opgestane Lazarus en zijn relatie met de iets jongere Jezus. De kijk op deze buitengewone persoon is gevoed door de antroposofie en schrijvers die in deze lijn verder gaan.

Spreker: Wiel Hupperets.

Hij was o.a. enkele decennia leerkracht aan de vrijebasisschool Bernard Lievegoed in Maastricht.

De lezing wordt gehouden op maandagavond 28 juni om 19.00 uur in de Andreaskerk. Aanmelden via Marcel Mollink: 045 - 574 03 78 of butterflymarcel@hotmail.com. Het toegestane aantal toehoorders is op dit moment 30. Dus graag tijdig aanmelden. Entree: vrije gave.Vluchtelingendag 20 juni

Sinds 2015 hebben 44.000 mensen hun leven verloren bij de oversteek naar Europa over de Middellandse Zee. Dat zijn alleen nog maar de geregistreerde gevallen. Hoeveel mensen er daadwerkelijk gestorven zijn, zal wel nooit achterhaald worden. In elk geval veel meer dan 44.000. 20 juni was de Dag van de Vluchteling. In Nederland werd op die dag een landelijke manifestatie in Scheveningen gehouden, waarbij op het Scheveningse strand houten gedenktekens in het zand worden gestoken met daarop de namen van verdronken of dood aangespoelde vluchtelingen. De gedenktekens zijn beschreven door kerken en actiegroepen door heel Nederland.

Het zullen er naar verwachting geen 44.000 zijn. Maar hopelijk genoeg om indruk te maken en ons bewust te maken van wat er in de wereld aan de hand is. Het migratievraagstuk is zo groot dat het geen zin heeft de kop in het zand te steken maar van de hele wereld gevraagd wordt de handen in elkaar te slaan om ervoor te zorgen dat er voor ieder mens een leefbare plek op aarde is.

De manifestatie werd georganiseerd door de actiegroep Lopend vuur. De Andreasparochie en de PKN Parkstad deden mee en namen 50 gedenktekens voor hun rekening.

Rob Pauls

ATD-Vierde Wereld komt weer bij elkaar en maakt plannen

We zijn weer stilletjes begonnen met bij elkaar komen in de hoop dat de spelbreker corona ons echt gaat verlaten. Iedereen is blij elkaar weer te zien. Iedereen heeft ondanks alles nieuw elan opgedaan, er zijn frisse ideeën naast datgeen we vorig jaar al gestart waren en wat we al jaren doen. Zingen, thema’s bespreken, kerstkaarten maken, doppen sparen voor het bekostigen van hulp- of blindengeleidehonden, tekenen, schilderen, enz. Daarbij blijft creativiteit en zelfontplooiing een belangrijke factor, maar ook het ons samen sterker maken om onze visie dat 'armoede onrecht' is nog duidelijker naar buiten te kunnen brengen. Dat doen we o.a. door het organiseren van de Werelddag van verzet tegen armoede elk jaar op 17 oktober. Ook dit jaar zal samen met De Pijler weer actie ondernomen worden om het op de provinciale agenda te zetten. Door allerlei organisaties te stimuleren iets te organiseren, waarbij de mens in armoede centraal staat, hopen we een stapje dichter te komen bij een inclusieve samenleving, waar ieder mens meetelt en mee kan doen.

We hopen dit jaar onze zusterorganisatie de Joseph Wresinski Cultuurstichting met hun nieuwste voorstelling Zie de Mens te mogen ontvangen. Een theaterstuk, met mensen die in armoede leven als acteurs, die hun ervaringen met humor, diepgang en confrontatie op de planken brengen. De eerste opties voor een plek en datum om op te treden zijn al besproken. Geïnteresseerd? Zet 16 oktober dan alvast in uw agenda.

Marion Braad, ATD-Vierde Wereld

zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl

Olijfolie met een missie

"Van werken in een vluchtelingenkamp op Lesbos naar duurzame hulp door samen te werken met olijfboeren op Lesbos om vluchtelingen te helpen. Lees ons verhaal over waarom we Olijfhelden zijn gestart en geniet van de pure smaak van 100% kolovi olijfolie."

Enkele maanden geleden was ik bij Gerda op bezoek. In de keuken stond op de hoek van een tafeltje een mooie zwarte fles olijfolie met Griekse letters erop. Haar zoon Maarten had haar dit geschonken omdat er zo'n mooi verhaal achter zat. Ze begint te vertellen:

"Deze biologische olijfolie komt uit Lesbos! Chanella Mackay is daar vrijwilligster geweest in het vluchtelingenkamp. Ze kwam in contact met de olijfboeren daar. Er ontstond het idee om vluchtelingen te helpen en de lokale economie te ondersteunen. Terug in Nederland richtte ze de 'Stichting Olijfhelden' op. Sindsdien verkoopt ze onder andere deze olijfolie. En weet: ieder flesje is een maaltijd voor een vluchteling."

Ik werd geraakt door haar verhaal en dacht direct: dit is iets voor de Andreas. Eline, Nan en Rob waren meteen enthousiast. Ik heb contact opgenomen met Chanella Mackay. Natuurlijk wilde ze heel graag een bestelling leveren. Helaas kon ze niet naar ons toekomen om haar verhaal te vertellen. Haar kinderen zijn nog klein en hebben haar volle aandacht nodig.

Tijdens een wake in Heerlen voor de vluchtelingen van Lesbos ontmoetten wij Henk Erinkveld van klooster Wittem, Ada Hagreis van de PKN en Elsje Mooij van het Humanistisch Verbond. Wij hebben hun verteld over de Olijfhelden. Ook zij hadden interesse. We konden bijna 50 flesjes olijfolie bestellen. Piet Trepels heeft dit allemaal geregeld. Hij heeft er voor de Andreasparochie inmiddels al weer 30 bijbesteld. Nelly en Ank verkopen ze via de Wereldwinkel in onze parochie. Toen ik Gerda en Maarten vertelde dat er inmiddels al bijna 80 flesjes zijn besteld, wisten ze niet wat ze hoorden. Hun gezichten straalden. De flesjes zijn voor € 9,95 te koop in onze parochie. Ook leuk als cadeautje! Voor meer informatie: www.olijfhelden.nl.

Marcel Mollink 

Plantjes voor Vincentius

Ook dit jaar kweek ik plantjes. Dus u kunt zonnebloemen of andere bloemen komen ophalen. Ik kan ze ook komen brengen. Uw bijdrage is een vrijwillige gave. De opbrengst is voor de Vincentiusvereniging Heerlen. Vorig jaar is er in totaal voor € 335 bijgedragen. U kunt langs komen op Keerweg 36 of ik kan de plantjes bij u aan de voordeur zetten. Graag even bellen als u ze wil komen halen (045 542 57 83). Het voordeel is dat u ze dan ook kunt zien.

Voor de groentetuin heb ik:

 • - Kerstomaatjes. Als het weer mooi blijft deze zomer, veel opbrengst.
 • - Trostomaten. Deze leveren wat grotere tomaten.
 • - Courgettes en pompoenen.

Zinnia

Dit zijn de plantjes die altijd in de ronde bak staan bij de ingang van de kerk. Dit jaar komt er Zinnia pompon (allerlei kleuren) te staan. Het vorige jaar stond er Zinnia Perzisch tapijt, bruingele bloemen. Dit jaar heb ik beide soorten in voorraad. Het is wel zo dat je aan een paar planten niets hebt. Je zult een wat groter aantal moeten zetten, anders maken ze een zielige indruk. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

Zonnebloemen:

 • - Helant annuus, kleine zonnebloemen, worden ongeveer 60 cm groot.
 • - Helanthus Stella, minizonnebloem. Op de verpakking staat dat deze zonnebloem 140 cm wordt. In gunstige omstandigheden wordt hij groter.
 • - Helianthus. Dit is een reuze zonnebloem, die wordt 2 à 3 meter hoog.

De volgende planten heb ik ook:

 • - Cosmos. Deze wordt 80 cm groot. Allerlei kleuren.
 • - Afrikanen, klein soort met geelbruine bloemen.
 • - Leeuwebek. Doen het alleen goed in de volle zon.

Verder heb ik Cannasknollen, die grote planten met heel grote bladeren geven. Er komt een rode pluim bovenop.

Graag de vierkante potjes retour. Ronde potjes die u van mij hebt gekregen, kunt u ook teruggeven. U kunt ze achterlaten bij de Andreasparochie bij de achterdeur of bij de Keerweg achter het groene hek zet-ten.

Dolf Hutschemaeker

Wel en wee van de parochie 'Het Eikske'

In Trouw van 29 april stond een artikel over de St. Michaelkerk, buurparochie van de Andreas; een sereen en eerlijk verhaal over wat er toen, zo’n 50 à 60 jaar geleden, gebeurde in die parochie. Een gemeenschap die, onder de bezielende leiding van de bevlogen herder Miedema en in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, naar wegen zocht om de kerk te ontdoen van de ballast van het verleden en bij deze tijd te brengen. Maar de weg was zwaar; er waren veel spanningen die jammer genoeg leidden tot verharding van standpunten, en dit niet alleen binnen de gemeenschap, maar ook met het bisdom.

We zijn inmiddels een halve eeuw verder; het gebouw van Het Eikske is, zoals dat heet, ‘aan de eredienst onttrokken’ en wordt volgens het artikel in Trouw binnenkort afgebroken. En dit, terwijl de Andreas, die toch aan die parochie grenst, nog volop denkt – en bouwt – aan toekomst. Voldoende tijd is voorbij gegaan om in alle rust terug te kijken op die periode en met elkaar na te denken over: wat was er goed in wat daar gebeurde? En waar ging het niet goed? Het pastoraal team van de Andreas is van mening dat het vruchtbaar zal zijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan op de eerstkomende parochiedag. En dit te doen aan de hand van het genoemde artikel. Een kopie zal daarom beschikbaar zijn in de Andreas voor diegenen die geen Trouw lezen.

Geert Bles

Opnieuw, elke derde dinsdag van de maand op de Promenade, Heerlen een wake voor vluchtelingen van 12:00 tot 13:00 uur

De erbarmelijke opvang voor vluchtelingen aan de grenzen van Europa blijft zorgwekkend en beschamend. In de aanloop naar de verkiezingen organiseerde het regionaal Platform voor Vluchtelingen, waar ook de Andreas lid van is, een vijftal wakes in de stad. Op verzoek van Lopend Vuur, een landelijke organisatie voor vluchtelingen, gaan we door met waken, in Heerlen, in Valkenburg en mogelijk ook in Sittard, Venlo en Nuth.

In Heerlen wordt er elke derde dinsdag van de maand van 12:00 tot 13:00 uur gewaakt, rond de boom bij Berden/ Schunck en de voormalige Rabobank op de Promenade.

Amnesty International, Humanistisch Verbond, klooster Wittem, PKN-Parkstad, parochies Andreas en Waubach, zij doen weer mee. Naast waken – stilstaan bij wat het betekent op de vlucht te zijn in extreem moeilijke omstandigheden – proberen we met voorbijgangers te praten, en naar hen te luisteren.

De wakes in februari/maart leerden ons dat menig voorbijganger het gevoel had dat zijn of haar eigen situatie door niemand werd gezien en begrepen. Zou dat een reden kunnen zijn waarom ze geen belangstelling lijken op te brengen voor het lot van anderen die het misschien nog moeilijker hebben dan zijzelf? Wordt er wel voldoende geluisterd naar wat mensen in ons land bezighoudt en beweegt?

Door te waken besef je opeens dat als je van waken een levenshouding probeert te maken, je mensen op het spoor komt. Je ziet en hoort wat er speelt, je kunt hen vragen hoe zij zich een betere wereld voorstellen en of ze daarover verder met je in gesprek willen gaan, of dat burgerparticipatie bijvoorbeeld een goed begin zou zijn?

Van harte welkom op dinsdag 20 juli, Promenade.

Eline Claassens

lid Platform Vluchtelingenbelangen Europa

Bericht van Stichting Taiama-Andreas

Sierra Leone, een kijkje in…

In de vijf jaar dat ik Sierra Leone bezocht zijn er prachtige foto's gemaakt van mensen, dorpen en het dagelijkse leven. In 2019 en 2021 heb ik een fotoalbum gemaakt met de mooiste foto's. Het plan voor de toekomst is om nog meer albums te maken, steeds met de titel Sierra Leone, een kijkje in...

De foto's in de albums staan niet in chronologische volgorde; de foto van het busje in het tweede album dat naar Semamaya rijdt, vertrekt in 2017. De foto van de mensen in het busje stamt uit 2020 en de foto van de grote cotton tree bij de entree van het dorp, is een WhatsApp-foto die ik in 2021 kreeg toegestuurd van een van de leraren van de basisschool in Semamaya. WhatsApp-foto's zijn van mindere kwaliteit. De foto's staan dus in functie van het verhaal. Om iedereen te laten genieten van de albums heb ik ze digitaal gedeeld op onze website. Ga naar taiama-andreas.org en klik bovenin op reisverslagen en vervolgens op fotoalbums. Of kijk op taiama-andreas.org/category/fotoalbums/. Veel kijkplezier!

Namens Stichting Taiama-Andreas,

Marie-José Brounen


Amazonewerkgroep doet voorstellen voor regeerprogramma:
Stop ecocide en schending mensenrechten

Ruim twee jaar geleden begon pastor Geert Bles met een aantal mensen van de Andreasparochie een actie tegen ontbossing en mensenrechtenschendingen in het Amazonegebied. Later kwamen daar mensen van HeerlenMondiaal en Indianen in Brasil bij. Dat werd de Amazonewerkgroep. We richten ons vooral op Nederlandse bedrijven, financiële instellingen en overheid. We schreven brieven naar minister Kaag, leden van de Tweede Kamer en bedrijven die actief zijn in Brazilië. We benaderden banken en pensioenfondsen die beleggen in bedrijven die bijdragen aan de verwoesting van de Amazone. We voerden actie bij de ING-bank in Heerlen en spraken met een vertegenwoordiger van het ABP over het beleggingsbeleid.

De verkiezingen van 17 maart en de vorming van een nieuwe regering waren de aanleiding om opnieuw aandacht te vragen van de Nederlandse politiek. We werden daarbij ook geïnspireerd door de apostolische vermaning Querida Amazonia van paus Franciscus. Dus schreven we een brief naar de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer waarin we voorstellen doen voor een regeringsprogramma.

Uit de reacties op eerdere brieven bleek dat er wel richtlijnen zijn voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Bedrijven zeggen dat ze zich daaraan houden, maar doen dat lang niet altijd. En daar staan geen sancties op. Daarom pleiten wij in onze brief voor wetgeving die Nederlandse bedrijven dwingt ook in het buitenland mensenrechten te respecteren en het milieu te beschermen. De vrijblijvendheid moet van tafel. Het kan niet zo zijn dat bedrijven met praktijken waarvoor ze in Nederland vervolgd zouden worden, daar in het buitenland mee wegkomen.

Wetgeving in Nederland is nodig, maar de problemen moeten ook internationaal aangepakt worden. Al sinds 2014 wordt binnen de Verenigde Naties gewerkt aan het UN Binding Treaty on Business and Human Rights. Er zit niet veel schot in de onderhandelingen. We vragen daarom dat de nieuwe regering zich zal inspannen om dit verdrag tot stand te brengen. Ook stellen we voor dat de regering het voortouw neemt bij multilaterale actie ter bescherming van bossen.

De huidige grootschalige verwoesting van het milieu kun je kenschetsen als ecocide. Er wordt internationaal actie gevoerd om ecocide als een misdaad tegen de menselijkheid te beschouwen die die bij het Internationaal Strafhof vervolgd kan worden. Ook in de Tweede Kamer is zo'n voorstel gedaan. We vragen de regering om ecocide toe te voegen aan de misdrijven die bij het Internationaal Strafhof vervolgd kunnen worden.

Hopelijk kan onze brief helpen om milieu en mensenrechten een plaats te geven aan de formatietafel. De volledige brief is te vinden op deze website.

Amazonewerkgroep Heerlen

Stilteuur wordt weer stilteuur!

Kort na het begin van de corona-uitbraak is de parochie begonnen met een stilte-uur op donderdagochtend. Op een gegeven ogenblik is daar een bezinningsmoment bij gekomen dat zich gaandeweg ontwikkeld heeft tot een gezamenlijk verdiepend gesprek over korte teksten, meestal uit de Bijbel.

De deelnemers aan de gesprekken ervaren de gesprekken als waardevol en willen er graag mee door gaan. Het is wonderbaarlijk hoeveel er in een gezamenlijk gesprek op tafel komt aan inzichten over de evangelielezing van de dag! In feite is op deze manier, zonder dat dat de bedoeling was, het vroegere ‘In gesprek met de Bijbel’ op vrijdag nieuw leven ingeblazen.

Maar de keerzijde van deze mooie ontwikkeling is dat er mensen zijn die tijdens het stilteuur voor stilte kwamen en die nu niet meer vinden. Ze hebben gelijk als ze het jammer vinden! Dus hebben we besloten om vanaf januari weer een echt stilteuur in te stellen, op donderdag tussen 10.30 en 11.30 uur, voor wie stilte zoekt. De poort aan het kerkplein staat voor u open.

Wie wil, kan daarna om 11.30 uur naar de koffiekamer gaan om bij een kop koffie van gedachten te wisselen over een bezinnings- of Bijbeltekst. U bent welkom! Want ook dat hebben we geleerd: stilte aan het begin en aan het einde van een bezinning draagt enorm bij aan de verdieping. Geen verdieping zonder verstilling!

Rob Pauls

Jaarthema

De liturgiegroep heeft als jaarthema voor het komende jaar gekozen voor Vertrouwen.

Vertrouwen heeft alles te maken met jezelf over willen geven aan waar je voor bent bedoeld; met beseffen dat je mede-geschapene bent in de schepping, een schepsel gelijk andere schepselen. Je mag meedoen, net als alle dieren en planten en de aarde waarop we leven, omdat Hij ons vertrouwt en blijft vertrouwen, wat er ook gebeurt.

Vertrouwen heeft twee kanten: je kunt het geven en je kunt het krijgen. God heeft ons als eerste zijn vertrouwen geschonken: Hij heeft ons gemaakt, Hij zag dat het goed was, en Hij schonk ons de schepping. Helaas hebben wij zijn vertrouwen veel te vaak geschonden.

Wij van onze kant moeten vertrouwen schenken aan God. Wij willen graag alles zelf regelen, omdat we Gods wegen niet altijd zien. Maar vertrouwen op God betekent: hopen en geloven dat Hij voor ons zorgt, dat het goed afloopt met de wereld; het betekent je overgeven en loslaten. Een les in bescheidenheid en nederigheid. Wij moeten loslaten, maar één ding is zeker: God zal ons nooit loslaten. Daar kunnen we een jaar mee vooruit!

De liturgiegroep