Nieuws

← terug

Aanmelden vieringen

In verband met de versoepelingen van de coronamaatregelen vervalt de plicht om in de kerk een mondkapje te dragen.

Vanwege de anderhalvemetermaatregel blijft aanmelden voor de viering van zondag nodig. Dat kan telefonisch bij de gastvrouwen tussen 10.00 en 12.00 uur: 045 5413381 of per mail: parochiesintandreas@home.nl.

Samen zingen is nog niet mogelijk

Zaterdag 18 september: dankviering communicanten

De feestelijke eerste heilige communieviering is inmiddels bijna twee maanden geleden; we hadden mooi weer en het waren twee mooie vieringen met betrokken communicanten en familie. Wij hopen dat de feestelingen daarna ook nog een mooie dag gehad hebben, thuis of elders. En daarna was het vakantie...

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen en hebben wij ook in de parochie weer onze werkzaamheden opgepakt. Daarom is het nu tijd om met de communicantjes terug te kijken op hun communie in de dankviering. Daarin zullen we het – ook in het communieprogramma opgenomen – thema rond Sierra Leone centraal zetten, met mooie verhalen en (de bekende communie)liederen.

Het is geen besloten viering en iedereen is van harte welkom om deze viering mee te beleven. Wel graag tevoren aanmelden.

Oecumenische viering

Op zondag 26 september is er een oecumenische viering in de Andreaskerk (aanvang 10.30 uur) en de protestantse kerk aan het Tempsplein (aanvang 10.00 uur). In de Andreaskerk gaat dan ds. Joachim Stegink van de PKN Parkstad voor.

Wilt u de viering aan het Tempsplein bijwonen? Dan bent u van harte welkom. U moet zich in verband met de nog geldende coronaregels wel even aanmelden: dat kan via www.pknparkstad.nl of stuur een e-mail naar Rob Pauls: andreas.r.pauls@gmail.com of bel 043 - 306 17 06. Volg voor het aanmelden in de Andreaskerk de website.

Ziekenzalving op vrijdag 8 oktober om 15.30 uur

Zoals andere jaren vindt ondanks deze moeilijke tijd de ziekenzalving plaats. De ziekenzalving, ook wel het sacrament van de zieken genoemd, is gericht op leven, op het ontvangen van kracht voor onderweg. Als ons leven moeilijker wordt, om wat voor reden dan ook, dan kunnen wij kracht en bemoediging goed gebruiken. Afhankelijk worden van anderen is een moeilijke opgave, maar als je steun ondervindt van een gemeenschap om je heen, dan is het misschien beter te dragen.

De Andreasparochie wil een gemeenschap zijn, waarin 'ziek' en 'gezond' goed met elkaar omgaan, door te willen geven en te willen ontvangen van elkaar. Familie, vrienden, buren, parochianen samen, om te bidden om troost, vrede, kracht en vertrouwen voor en met elkaar. Na de viering ontmoeten we elkaar in de koffiekamer. In verband met corona dient u zich op te geven bij een gastvrouw (zie colofon) of bij Annemarie Noijen (tel.nr. 06 - 24 99 98 55) of per mail via: parochiesintandreas@home.nl.

De pastoraatsgroep: Annemarie Noijen, Marga Meijer, Marijke Canlon, Gerda Hayes, Wil Heijster, Eline Claassens, Rob Pauls

Zaterdag 25 september: solidariteitswandeling '5 voor 12' voor vluchtelingen op Lesbos

De situatie van vluchtelingen in de kampen in Zuid-Europa is schrijnend. Mensen die een levensgevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee achter de rug hebben, waarbij vaak vrienden of familieleden zijn verdronken, zitten maanden of zelfs jaren te wachten, onder mensonterende omstandigheden, bijvoorbeeld in het overvolle vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Hun onderdak is gebrekkig, eten is er mondjesmaat, sanitaire voorzieningen delen ze met veel te veel mensen. En vooral: ze hebben geen enkel idee hoe lang ze daar moeten blijven. We weten het al jaren. Maar er verandert niets.

Zondag 26 september is door paus Franciscus uitgeroepen tot Werelddag voor vluchtelingen en migranten, en daarom is er op de vooravond, zaterdag 25 september, een solidariteitswandeling met de titel '5 voor 12'. De wandeling start tegen 20.00 uur in Wittem, aansluitend aan de kringviering van 19.00 uur. Vanuit Wittem wordt gewandeld naar het asielzoekerscentrum Imstenrade en van daar verder naar de Andreaskerk op Heerlerbaan; aankomst rond 23.00 uur. Bij de Andreaskerk is dan een wake tot 23.55 uur, 5 voor 12.

Doe mee! Geef de stemloze vluchtelingen een stem!

We willen proberen vervoer te regelen voor mensen die vanaf Wittem meelopen en na de wake, om ca. twaalf uur ’s nachts, terug moeten naar Wittem om hun auto op te halen. Als u daar gebruik van wilt maken, meldt u dan bij de receptie van Klooster Wittem, 0434501741 (dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur). Alternatief is uiteraard om eerder op de avond met de bus naar Wittem te komen.

Verbetering geluidsinstallatie

Een professionele geluidsexpert heeft onze muziekinstallatie onderzocht en aanbevolen twee nieuwe microfoons aan te schaffen om de geluidskwaliteit in de vieringen te verbeteren. Dat is gebeurd, en het verschil is duidelijk te merken. De prijs van de microfoons was aan de hoge kant voor de parochie. Maar een van onze parochianen heeft de kosten van microfoons en technisch onderzoek op zich genomen. Ook de ringleiding die kapot bleek, wordt gerepareerd. Als wij nu het woord dat tot ons komt, beter horen, dan hebben we dat te danken aan onze gulle gever. Namens de parochie en met de parochie zeggen wij daarom van ganser harte dankjewel!

Uur van de Buurt/Nationale Burendag

Hepkes & letters preuve, 20 september

Ontmoet je buren en deel je lekkere HEPKES samen. De bibliotheek zorgt voor koffie, buurtnieuws en buurtgasten!

Spelregels Burendag:

Neem je eigen hepke mee naar de bibliotheek om te delen met de buurt. Neem je geen hepke mee, dan ben je ook zeer welkom! Neem goede zin en een andere buur mee naar de bibliotheek. Alleen komen mag natuurlijk ook. Wees blij en geniet van de ontmoeting met andere buren. Praktische informatie: deelname is gratis. Vooraf opgeven is verplicht.

SCHUNCK Bibliotheek Heerlerbaan: maandag 20 september 13.30 – 15.00 uur; opgeven via 045 - 541 29 95 of loni.scholtz@schunck.nl.

Het leven als een pelgrimstocht

Langs de grenzen van de kerkelijke traditie

Lezing door Frits de Lange emeritus hoogleraar ethiek

Vrijdag 17 september, 19.30-21.30 uur; Scala - Klooster Wittem

Veel mensen voelen zich gelovig, hoewel ze niet (of niet meer) verbonden zijn met een kerk. Ze geloven dat er iets is dat groter is dan zijzelf, hoewel ze dat geloof meestal maar moeilijk onder woorden kunnen brengen. Frits de Lange noemt hen pelgrims, mensen onderweg. Niet Santiago de Compostella of het hiernamaals is hun bestemming, maar de spirituele en fysieke ervaringen op de levensweg. Met hen probeert Frits de Lange mee te lopen. Zo verkent hij de grenzen van de kerkelijke traditie, om – hopelijk – dichter bij de kern ervan te komen. De lezing is gebaseerd op het boek Heilige Onrust dat Frits de Lange schreef in 2017.

Frits de Lange was bijna 25 jaar hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen en ruim 10 jaar Buitengewoon Hoogleraar Systematische Theologie en Ecclesiologie aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en schrijft o.a. regelmatig in Dagblad Trouw. Sinds dit voorjaar is hij met emeritaat.

De lezing vindt plaats in pelgrimsoord Klooster Wittem, Wittemer Allee 34. Het is de eerste activiteit in de nieuwe Scala-ruimte (de voormalige Gerarduskapel)!

Aanmelden is mogelijk bij de receptie van het klooster, aan de balie of via tel. 043 - 450 17 41 of via een aanmeldformulier op de website www.kloosterwittem.nl . Entree: € 10,- (te betalen op de avond zelf).

Vredesweek 18-26 september 2021: Inclusief samenleven

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX Inclusief samenleven als thema van de Vredesweek.

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn: wat doe jij in vredesnaam?

Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht, zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Op zaterdag 18 september zal er, in samenwerking met de Andreasparochie, om 15.30 uur een vredesactiviteit bij de Vredeskapel aan de Bautscherweg plaatsvinden.

Op Vredeszondag 19 september zal er in de liturgievieringen aandacht worden gevraagd voor de vrede met het thema Inclusief samenleven.

Op zondag 26 september houden het Vredesplatform en het Missionair Overleg Parkstad een Walk of Peace in de Heerlense wijk Meezenbroek. Het pluriforme Meezenbroek is een voorbeeld voor Heerlen én voor onze samenleving, zeker als het gaat om inclusief samenleven, het thema van de Vredesweek. In de wijk is een aantal instellingen en scholen gevestigd die mede inhoud geven aan pluriformiteit en inclusief samenleven. Enkele van die instellingen zullen tijdens de vredeswandeling worden bezocht. Het startpunt is Maanplein Noord (bij de Jumbo). De start is 14.00 uur. Houd verdere mededelingen op de website van Heerlen Mondiaal en de plaatselijke media in de gaten.

Missionaire werkgroep Heerlerbaan

Expositie Ger Koks: landschappen, kerken en vrouwen

1 oktober - 26 november

Ger Koks, geboren in Heerlen (1956), exposeerde voor het eerst in 2011 in het Cultuurhuis in Heerlen. Sindsdien heeft hij bekendheid gekregen als tekenaar en schilder. Hij is docent aan de Vrije Academie Zuid-Oostelijke Mijnstreek in Kerkrade en het Gilde in Landgraaf en geeft workshops in zijn eigen atelier. In de beginperiode tekende en schilderde hij veel stadsgezichten van Heerlen. In 2015 werd hem gevraagd om een muurschildering te maken in het tijdelijke lokaal van Serious Request aan de Akerstraat. Momenteel is dit pand in gebruik als huiskamer voor de Ouderen Partij Heerlen. De muurschildering, waarop diverse monumenten van Heerlen zijn afgebeeld, is nog steeds te bezichtigen.

In 2016 is hij verhuisd naar Epen en overgestapt naar het schilderen van het Limburgse Heuvelland. Vanuit zijn bouwkundige verleden heeft hij altijd interesse gehad voor oude architectuur. Oude kerken hebben zijn belangstelling vooral vanwege een licht-donkereffect.

Tijdens zijn academische periode heeft hij veel modellen getekend, iets wat hij ook nu nog altijd doet. "Het tekenen van mensen (vooral vrouwen) houd je scherp", zegt hij, "omdat je dan altijd goed moet blijven kijken". Bij zijn modellen en portretten staat de karakteruitdrukking van de persoon centraal. Zijn stijl is realistisch met enige abstractie. Zijn onderwerpen: landschappen, architectuur, modellen en portretten. De technieken die hij gebruikt zijn grafiet, pastel, houtskool, inkt, tempera, bisters en acryl. Ger maakte voor zijn werken studiereizen naar Oostenrijk, Engeland en Schotland.

Alle getoonde schilderijen zijn te koop. U kunt hiervoor contact opnemen met Marga Meyer (045 - 541 51 77 of margameyer@home.nl).

Taoïsme

Powerpointpresentatie over het taoïsme, vrijdag 15 oktober van 14.00 tot 16.00 uur door Gard Verstegen

Onder voorbehoud van de situatie rond het coronavirus. Graag aanmelden voor 8 oktober bij Marcel Mollink (045 - 574 03 78 of butterflymarcel@hotmail.com). Maximaal 25 deelnemers: dus wie het eerst komt…

Het woord taoïsme komt van het Chinese woord tao/dao dat o.a. 'een weg' betekent. Tao is een ontstaansprincipe: het geeft aan dat er een 'onbenoembare' oorzaak van de kosmos is. Omdat je het toch moet benoemen zegt de schrijver: "Tao, betekent zoiets als van hier naar daar". Het taoïsme is een Chinese mystieke, filosofische en religieuze stroming, waarbij zowel de filosofie als de religie zich baseren op de mystieke basis van teksten van o.a. Laozi, Zhuangzi, Liezi en Wunengzi.

Het taoïsme zegt iets over hoe we kunnen handelen in het leven, en streeft naar eenwording met de tao, het 'begin' van de kosmos. Die kosmos is buiten ons, maar ook in ons. Wij verliezen na onze geboorte geleidelijk het contact ermee. De taoïstische oefenweg helpt ons dat contact te herstellen. Opnieuw éénworden met de tao.

Het taoïsme is in China rond 500 voor onze jaartelling ontstaan en greep daarbij terug op oudere riten en gebruiken rond animisme en sjamanisme. Daarbij speelde het orakelboek, de I Tjing al een rol. Tot het begin van onze jaartelling was het geen geritualiseerde religie. Daarna kwamen er veel verschillende religieuze organisatievormen/sekten maar bleef het taoïsme ook bestaan als een levensfilosofie. Deze groeperingen konden naast elkaar bestaan omdat er geen dogma’s en geen hiërarchie aanwezig zijn.

Voor de westerse mens is het aantrekkelijk dat iedereen wordt uitgedaagd zijn eigen unieke weg te zoeken. Er zijn veel deelaspecten die we terugvinden in onze hedendaagse religies.

Bij de powerpointpresentatie wordt dit alles belicht met verklaringen vanuit de Chinese cultuur, gezondheidsbenadering en taal. China en zijn cultuur zijn voor ons niet eenvoudig aan te voelen, maar er mee bezig zijn helpt wel.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar uw vrije gave verdelen we tussen de Stichting Taiama-Andreas en de parochie. Ik zie u graag.

Gard Verstegen

Werelddag van verzet tegen armoede

In het kader van de Werelddag van verzet tegen armoede organiseren wij, ATD Vierde Wereld Zuid Limburg, verschillende activiteiten in Heerlen. Allereerst gaan we op dinsdag 12 oktober van 11.00 tot 13.00 uur met onze groep onze alternatieve smartlappen ten gehore brengen op de Markt in Heerlen en mogelijk op het Maankwartier.

Op woensdag 13 oktober van 13.30 tot 16.00 uur nodigen we jullie uit bij de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlerbaan, om met ons stenen van solidariteit te schilderen en verhalen te schrijven van kracht en moed. De stenen en de verhalen worden met een nummer aan elkaar gekoppeld. Als de stenen gelakt en gedroogd zijn worden ze door ons op diverse plaatsen in Heerlen neergelegd; wie ze vindt, kan zich melden en het verhaal gekoppeld aan die steen lezen op de facebookpagina van ATD Vierde Wereld Nederland en ATD Vierde Wereld Limburg. We zorgen voor wat lekkers bij de koffie/thee/limonade. Laat even weten als je wil meedoen bij Marion (06 - 39 68 12 82) of Jozé (06 - 19 41 78 14) of via zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl.

Op zaterdag 16 oktober komt de Joseph Wresinski Cultuurstichting naar Limburg om in het sportpaleis Hendriks op de Heerlerweg 154 in Hoensbroek het theaterstuk Zie de mens ten tonele te brengen. Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.15 uur. Na de voorstelling is er een nabespreking.

Al eerder heeft u kunnen lezen dat wij u meenemen op onze zoektocht naar de zin en onzin van zelfredzaamheid. Wat is dat, zelfredzaamheid? Wie wil dat, dat wij in Nederland allemaal zelfredzaam zijn? Zelfredzaam 'op eigen kracht' en 'met eigen middelen'? Wat voor samenleving levert dat op? Een samenleving waar iedereen zich veilig voelt en thuis? Tijdens de lockdown was de boodschap dat we het samen moesten doen. En nog steeds horen we dit doorklinken voor wie goed luistert. Zou samenredzaamheid het antwoord kunnen zijn?

Nog altijd vanwege Covid-19 is reserveren voor de voorstelling verplicht. Ten gunste van uw en onze gezondheid vragen we u een bewijs van vaccinatie, negatieve test of bewijs van herstel, plus legitimatie te laten zien. Verder houden we ons aan de geldende coronaregels. Graag aanmelden voor 13 oktober bij Marion (06 - 39 68 12 82) of Jozé (06 - 19 41 78 14), via het mailadres: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of direct via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zie-de-mens-heerlen-168861498287?aff=ebdssbeac.

Kijk ook eens op www.atd-vierdewereld.nl of op www.overcomingpoverty.org voor activiteiten in Nederland of in de wereld.

Naast onze activiteiten worden er in het kader van deze Werelddag ook op diverse plaatsen in Limburg activiteiten georganiseerd op initiatief van Burgerkracht Limburg de Pijler. Voor meer informatie: mail naar de-pijler@burgerkrachtlimburg.nl of kijk op de facebookpagina van Burgerkracht Limburg en de Pijler.

Marion Braad

Activiteit Amazonegroep: lezing Luc Vankrunkelsven

27 oktober 14.00-16.00 uur Andreasparochie

Thema: De Cerrado en Amazone worden vernietigd! Wat hebben wij ermee te maken?

Terecht is er veel verontwaardiging over de beelden van vernietiging en immense vuren in het Amazonewoud. Sinds president Bolsonaro is het ontbossen en aansteken van vuren quasi straffeloos. Ondertussen vergeten we dat er een veel ouder ecosysteem is dat nog meer bedreigd wordt, de Braziliaanse Cerrado. Meer dan 45 miljoen jaar oud, is het een van de oudste ecosystemen ter wereld. Het is een savanne van bijna twee miljoen km2 onder de Amazone. De biodiversiteit is er even belangrijk als het diverse leven in de Amazone en de vuren laaien er nog intenser op dan in de Amazone. Ook hier leven heel wat traditionele volkeren die opgejaagd worden.

Wat hebben wij Nederlanders met deze vernieling te maken?

Nederland is een zuivelexporterend land, gestoeld op massale import van soja als veevoer. Rotterdam is, na China, de belangrijkste soja-importhaven ter wereld. Bovendien hebben heel wat Nederlandse bedrijven belangen bij de aanleg van nieuwe havens aan de Amazone. Om de soja nóg vlugger in Rotterdam en China te krijgen. Ook Nederlandse banken met óns geld laten zich niet onbetuigd.

En hoe zit het met onze eigen vlees- en zuivelconsumptie?

Allemaal vragen die deze namiddag de revue kunnen passeren. We zoomen ook wat sterker in op dat onbekende gebied dat Cerrado heet en waar de meeste Nederlandse soja vandaan komt. En we kijken (31 minuten) naar de nieuwe Wervelfilm over agro-ecologie in de Cerrado, Met de voeten op de grond van Louise Amand.

Luc Vankrunkelsven

Norbertijn van Averbode, werkzaam in Brussel (https://www.mo.be) en sinds 21 jaar in Brazilië; stichtte in 1990 Wervel, een beweging voor een gezonde landbouw. Zie: www.wervel.be en https://nl-nl.facebook.com/Wervelvzw/. Bisschop Tomás Balduino vroeg hem in 2009 om in Europa de Cerrado kenbaar te maken. Hij zei: "Wij kunnen onze strijd voor het redden van de Cerrado alleen winnen als we de zaak internationaliseren". Sinds dat jaar heeft Wervel deze missie in Europa opgenomen. Luc Vankrunkelsven heeft hierover verschillende boeken geschreven.

Bibliodrama cursus

Op donderdag 9 september zijn wij gestart met Bibliodrama. Samen gaan we op een andere manier ontdekken wat bijbelverhalen ons te vertellen hebben. Door het spelen van verhalen gaan we op zoek naar verdieping, vanuit nieuwsgierigheid en verwondering.

In bibliodrama onderzoek je wat het verhaal jou te vertellen heeft, waar het raakt aan je eigen leven, je eigen ervaringen en geloofsbelevenissen Het is niet het naspelen van een verhaal, maar aan het werk gaan met een Bijbelverhaal. In bibliodrama vullen de deelnemers de rollen van de personages uit het verhaal in vanuit het eigen aanvoelen hoe die personages denken, voelen en handelen.

Zo gaat een groep deelnemers samen een bijbelverhaal van binnenuit zien en ervaren. Daarbij komt het tot interacties tussen de verschillende rollen. Het verhaal wordt in hoofdlijnen gevolgd, maar de invulling van de details gebeurt vanuit de eigen intuïtie en wordt dan ook gekleurd door het karakter, de levenservaring, de emoties en de impulsen die de spelers meebrengen.

De Cursusleiding

Tonny Ubachs

Ik speel al tientallen jaren zelf bibliodrama en volg nu de opleiding tot bibliodrama begeleider. Ik heb veel ervaringen opgedaan door het spelen van verhalen uit de bijbel, wat mijn leven verrijkt heeft. Ik ben de verhalen uit de bijbel beter gaan begrijpen en het droeg bij tot verheldering van de onderliggende spirituele boodschap.

Marcel Mollink zal het bibliodrama mee begeleiden.

In eerste instantie starten we met 4 bijeenkomsten om de 14 dagen.

Tijd: 19.00 tot 21.30u

Waar: Andreasparochie Heerlerbaan

Kosten: € 2,50 per avond

Wereldvluchtelingendag: actie op het Scheveningse strand

Eline Claassens ging op 20 juni voor de parochie naar Scheveningen, naar een landelijke manifestatie ter herdenking van de in de Middellandse Zee omgekomen vluchtelingen op weg naar Europa. Wij plaatsen hier het verslag dat zij, nog vol van de verse indrukken, op de terugweg schreef.

Vandaag – Wereldvluchtelingendag – waren we naar Scheveningen: Ada en Henk Hagreis van de PKN Parkstad en ik met de auto; zij vervoerden de honderd houten herinneringstekens naar het strand, Henk Erinkveld van klooster Wittem kwam later met de trein.

Het was een mooie dag, volop zon aan het strand, een lekker windje. We konden onze auto even parkeren op het strand om uit te laden.

Een indrukwekkend gezicht, al hele rijen latten met namen, sommige sober en andere mooi versierd. We hebben meegeholpen met het plaatsen van de latten; de een maakte met een spade een gat, de ander plaatste de lat, de volgende sloeg met een hamer de lat in het zand; zo, ongemerkt haast, werkten we samen, elke keer een naam van een man, een vrouw, een kind, allemaal mensen met een droom om naar het Westen te komen om het daar beter te hebben, een bestaan te kunnen opbouwen.

En de rijen groeiden, het zullen duizenden tekens geweest zijn, stille getuigen van wat er overbleef van 44.674 mensen, vaak met ‘naam onbekend’, met alleen de datum en plaats van hun sterven op de gedenktekens die ons herinneren aan hun bestaan.

Betrokken jongeren, studenten denk ik, mensen die op Lesbos hebben gewerkt zoals Roos, drie maanden zijn zij bezig geweest met deze ceremonie. Mooi om hun inzet en enthousiasme te zien.

Het was indrukwekkend de verhalen van enkelen (vaak ook lotgenoten) te horen en daarnaast de lange rijen met herinneringstekens te zien. Liefst had ik een potje in mijn eentje willen huilen. Ik dwaalde door de rijen: wat een leed, wat een hoop is hier verloren gegaan, hoe jammer en onbegrijpelijk het handjevol mensen op het strand... en even verderop de zee in haar volle glorie met zeilschepen die een wedstrijd voeren vanmiddag en verderop de boten voor anker, boten met bemanning die wacht op vracht en loon, toekomst, boten met slaven van onze tijd...

Het voelde goed om erbij te zijn, om met eigen ogen en oren en soms met je handen ook de tekens te plaatsen, om – voor even – hun naam niet te vergeten, je een voorstelling te maken van hun droom en de onmacht te voelen van hulpverleners zoals van Frontex, die de opdracht krijgen mensen niet te redden maar toe te zien hoe zij verdrinken.

De tekens worden na afloop (waar wij niet bij waren) verzameld en opgeslagen vlakbij het strand in Den Haag. Ze komen op een plek waar ze langer kunnen blijven staan; het voornemen is om volgend jaar op Wereldvluchtelingendag opnieuw samen te komen en te herdenken dat we hen niet vergeten, deze mensen vol verlangen op weg naar een gelukkigere toekomst.

Dank aan Ada, Henk en Henk Erinkveld en aan Jos en alle mensen die hebben meegedaan met het schrijven van de namen van de drenkelingen. Dank aan de mensen van Migreat en Amnesty International die deze dag en ceremonie hebben georganiseerd.

Eline Claassens

Wake voor vluchtelingen

De afgelopen maanden waren er elke maand op dinsdagochtend wakes voor vluchtelingen in het centrum van Heerlen. De wakes worden ook in de zomermaanden voortgezet. U kunt mee doen of een kijkje komen nemen op elke derde dinsdag van de maand bij de boom bij Berden en de voormalige Rabobank op de Promenade van 12.00 tot 13.00 uur. De wakes gaan naar verwachting door tot oktober.
Expositie Verwondering van Elyanne Lempers

15 augustus - 30 september 2021

De commissie Kerk en Kunst van de Andreasparochie is heel blij dat zij, na een lange stille periode door het coronavirus, dit jaar weer een grote expositie heeft kunnen en mogen organiseren.

Op 15 augustus werd de expositie Verwondering van beeldend kunstenares Elyanne Lempers feestelijk geopend door wethouder Jordy Clemens. De muzikale omlijsting werd verzorgd door sopraan Floor Bosman. Kijk hier voor de foto's.

Elyanne Lempers, geboren in Heerlen (1962), heeft haar atelier aan het Burgemeester de Hesselleplein 8. Zij heeft de lerarenopleiding Textiele Werkvormen en Tekenen in Utrecht en de Kunstacademie in Hasselt beide succesvol afgerond.

Toen het in maart 2020 – door corona – om ons heen heel erg stil werd, heeft dat geleid tot de tentoonstelling Verwondering. Dat voorjaar van 2020 was voor haar zó uitbundig door de rust eromheen, dat zij verwonderd werd. Zij schrijft: "Voor mijn gevoel hadden de vogels nog nooit zo mooi gefloten en heb ik de bloembollen nog niet eerder in mijn leven zo uit de grond gekeken. Dat het roze klavertje waar je normaal zo overheen loopt, zo bijzonder mooi kan zijn." Zij dacht wel eens: "Zo moet het paradijs zijn: alleen maar natuurlijke geluiden, rust."

Hopelijk bent u nieuwsgierig geworden en komt u kijken naar de schilderijen in de Andreaskerk.

De openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Zondag 22 augustus, 5, 12 en 26 september van 13.00 tot 15.30 uur.

Voor groepjes eventueel op afspraak (tel. 045 - 541 51 77).

Wel en wee van de parochie 'Het Eikske'

In Trouw van 29 april stond een artikel over de St. Michaelkerk, buurparochie van de Andreas; een sereen en eerlijk verhaal over wat er toen, zo’n 50 à 60 jaar geleden, gebeurde in die parochie. Een gemeenschap die, onder de bezielende leiding van de bevlogen herder Miedema en in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, naar wegen zocht om de kerk te ontdoen van de ballast van het verleden en bij deze tijd te brengen. Maar de weg was zwaar; er waren veel spanningen die jammer genoeg leidden tot verharding van standpunten, en dit niet alleen binnen de gemeenschap, maar ook met het bisdom.

We zijn inmiddels een halve eeuw verder; het gebouw van Het Eikske is, zoals dat heet, ‘aan de eredienst onttrokken’ en wordt volgens het artikel in Trouw binnenkort afgebroken. En dit, terwijl de Andreas, die toch aan die parochie grenst, nog volop denkt – en bouwt – aan toekomst. Voldoende tijd is voorbij gegaan om in alle rust terug te kijken op die periode en met elkaar na te denken over: wat was er goed in wat daar gebeurde? En waar ging het niet goed? Het pastoraal team van de Andreas is van mening dat het vruchtbaar zal zijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan op de eerstkomende parochiedag. En dit te doen aan de hand van het genoemde artikel. Een kopie zal daarom beschikbaar zijn in de Andreas voor diegenen die geen Trouw lezen.

Geert Bles

Bericht van Stichting Taiama-Andreas

Sierra Leone, een kijkje in…

In de vijf jaar dat ik Sierra Leone bezocht zijn er prachtige foto's gemaakt van mensen, dorpen en het dagelijkse leven. In 2019 en 2021 heb ik een fotoalbum gemaakt met de mooiste foto's. Het plan voor de toekomst is om nog meer albums te maken, steeds met de titel Sierra Leone, een kijkje in...

De foto's in de albums staan niet in chronologische volgorde; de foto van het busje in het tweede album dat naar Semamaya rijdt, vertrekt in 2017. De foto van de mensen in het busje stamt uit 2020 en de foto van de grote cotton tree bij de entree van het dorp, is een WhatsApp-foto die ik in 2021 kreeg toegestuurd van een van de leraren van de basisschool in Semamaya. WhatsApp-foto's zijn van mindere kwaliteit. De foto's staan dus in functie van het verhaal. Om iedereen te laten genieten van de albums heb ik ze digitaal gedeeld op onze website. Ga naar taiama-andreas.org en klik bovenin op reisverslagen en vervolgens op fotoalbums. Of kijk op taiama-andreas.org/category/fotoalbums/. Veel kijkplezier!

Namens Stichting Taiama-Andreas,

Marie-José Brounen


Stilteuur wordt weer stilteuur!

Kort na het begin van de corona-uitbraak is de parochie begonnen met een stilte-uur op donderdagochtend. Op een gegeven ogenblik is daar een bezinningsmoment bij gekomen dat zich gaandeweg ontwikkeld heeft tot een gezamenlijk verdiepend gesprek over korte teksten, meestal uit de Bijbel.

De deelnemers aan de gesprekken ervaren de gesprekken als waardevol en willen er graag mee door gaan. Het is wonderbaarlijk hoeveel er in een gezamenlijk gesprek op tafel komt aan inzichten over de evangelielezing van de dag! In feite is op deze manier, zonder dat dat de bedoeling was, het vroegere ‘In gesprek met de Bijbel’ op vrijdag nieuw leven ingeblazen.

Maar de keerzijde van deze mooie ontwikkeling is dat er mensen zijn die tijdens het stilteuur voor stilte kwamen en die nu niet meer vinden. Ze hebben gelijk als ze het jammer vinden! Dus hebben we besloten om vanaf januari weer een echt stilteuur in te stellen, op donderdag tussen 10.30 en 11.30 uur, voor wie stilte zoekt. De poort aan het kerkplein staat voor u open.

Wie wil, kan daarna om 11.30 uur naar de koffiekamer gaan om bij een kop koffie van gedachten te wisselen over een bezinnings- of Bijbeltekst. U bent welkom! Want ook dat hebben we geleerd: stilte aan het begin en aan het einde van een bezinning draagt enorm bij aan de verdieping. Geen verdieping zonder verstilling!

Rob Pauls

Jaarthema

De liturgiegroep heeft als jaarthema voor het komende jaar gekozen voor Vertrouwen.

Vertrouwen heeft alles te maken met jezelf over willen geven aan waar je voor bent bedoeld; met beseffen dat je mede-geschapene bent in de schepping, een schepsel gelijk andere schepselen. Je mag meedoen, net als alle dieren en planten en de aarde waarop we leven, omdat Hij ons vertrouwt en blijft vertrouwen, wat er ook gebeurt.

Vertrouwen heeft twee kanten: je kunt het geven en je kunt het krijgen. God heeft ons als eerste zijn vertrouwen geschonken: Hij heeft ons gemaakt, Hij zag dat het goed was, en Hij schonk ons de schepping. Helaas hebben wij zijn vertrouwen veel te vaak geschonden.

Wij van onze kant moeten vertrouwen schenken aan God. Wij willen graag alles zelf regelen, omdat we Gods wegen niet altijd zien. Maar vertrouwen op God betekent: hopen en geloven dat Hij voor ons zorgt, dat het goed afloopt met de wereld; het betekent je overgeven en loslaten. Een les in bescheidenheid en nederigheid. Wij moeten loslaten, maar één ding is zeker: God zal ons nooit loslaten. Daar kunnen we een jaar mee vooruit!

De liturgiegroep